Byla e2-17978-909/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Gelvora“ (toliau – ieškovė) pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. K. (toliau – atsakovas) 380,13 Eur skolą, 119,82 Eur palūkanas, 3,43 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2009-05-28 pradinė kreditorė AB „Telia Lietuva“ (buvusi UAB „Omnitel“) ir atsakovas sudarė sutartį Nr. OM139287 (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo įrangą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Pasak ieškovės, pradinė kreditorė pareikalavo įvykdyti atsakovo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, tačiau atsakovas su pradine kreditore neatsiskaitė ir liko skolingas 380,13 Eur. Taip pat ieškovė atsakovui už laikotarpį nuo 2012-12-28 iki 2019-04-17 priskaičiavo 119,82 Eur palūkanų už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, taip pat 3,43 Eur skolos išieškojimo išlaidų. 2012-12-28 ieškovė ir pradinė kreditorė pasirašė Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TR-3700-12218, pagal kurią pradinė kreditorė atlygintinai perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovo skolą pagal Sutartį.

4Ieškinys su priedais ir teismo pranešimas atsakovui buvo įteikti tinkamai, praėjus trisdešimčiai dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis 3 dalis). Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Kadangi ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, yra pagrindas tokį sprendimas priimti (CPK 142 straipsnio 4 dalis, CPK 285 straipsnis).

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad pradinė kreditorė AB „Telia Lietuva“ (buvusi UAB „Omnitel“) ir atsakovas sudarė Sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo įrangą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ieškovės teigimu, pradinė kreditorė AB „Telia Lietuva“ pareikalavo įvykdyti atsakovo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, tačiau atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė ir su pradine kreditore neatsiskaitė.

82018-12-28 ieškovė ir pradinė kreditorė AB „Telia Lietuva“ (buvusi UAB „Omnitel“) pasirašė Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TR-3700-12218, pagal kurią pradinė kreditorė atlygintinai perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovą pagal Sutartį. Pradinė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teisę į 380,13 Eur dydžio skolą. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovė nurodo, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnyje nustatyta tvarka, pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė (2013-01-15 pranešimas dėl reikalavimo perleidimo).

9Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

10Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

11Ieškovė nurodė, kad atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, tačiau visi ieškovės bandymai susigrąžinti skolą ikiteisminė tvarka buvo nesėkmingi. Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovui nesumokėjus už suteiktą mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo įrangą pradinei kreditorei, atsakovas laikomas pažeidusiu sutartinę piniginę prievolę, į kurią reikalavimo teisė perleista naujajam kreditoriui, dėl ko teismas tenkina ieškovės reikalavimą ir iš atsakovo priteisia 380,13 Eur skolą (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

12Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 119,82 Eur palūkanos už praleistą atsiskaityti terminą nuo 2012-12-28 iki 2019-04-17 (palūkanų paskaičiavimo aktas).

13Taip pat ieškovė prašo priteisi iš atsakovo 3,43 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias sudaro pranešimų atsakovui siuntimo pašto išlaidos. Šios 3,43 Eur išlaidos ieškovei priteisiamos iš atsakovo (CK 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas, 6.256 straipsnis).

14Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (503,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t. y. ieškovės ieškinį patenkinus visa apimtimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

16Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015 m. sausio 1 d. Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Vadovaujantis tuo, valstybės naudai iš atsakovo priteistinos 3,72 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

17Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, iš atsakovo R. K., asmens kodas „( - )“ 380,13 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimties eurų 13 ct) skolą, 119,82 Eur (vieno šimto devyniolikos eurų 82 ct) palūkanas, 3,43 Eur (trijų eurų 43 ct) skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (503,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

20Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo R. K. (asmens kodas „( - )“ ) 3,72 Eur (trijų eurų 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660)

21Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka – per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo, paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „Gelvora“ (toliau – ieškovė) pareikštu ieškiniu prašo... 4. Ieškinys su priedais ir teismo pranešimas atsakovui buvo įteikti tinkamai,... 5. Ieškinys tenkinamas visiškai. ... 6. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 7. Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad pradinė kreditorė AB „Telia... 8. 2018-12-28 ieškovė ir pradinė kreditorė AB „Telia Lietuva“ (buvusi UAB... 9. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d.... 10. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 11. Ieškovė nurodė, kad atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, tačiau visi... 12. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos... 13. Taip pat ieškovė prašo priteisi iš atsakovo 3,43 Eur ikiteisminio skolos... 14. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 15. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t. y. ieškovės... 16. Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais,... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834,... 20. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo R. K. (asmens kodas „( - )“... 21. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių...