Byla 2-865-890/2012
Dėl baudos skyrimo UAB (duomenys neskelbtini) direktoriui R. B. už antstolio patvarkymo neįvykdymą

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės R. V. prašymą dėl baudos skyrimo UAB ( - ) direktoriui R. B. už antstolio patvarkymo neįvykdymą,

Nustatė

2antstolės R. V. kontoroje yra vykdomoji byla Nr. 0074/09/15264 dėl skolos išieškojimo iš V. V., a.k. ( - ) išieškotojo „T. I.“ naudai. Patikrinus VSDFV duomenų bazę, buvo nustatyta, kad skolininkas dirba UAB ( - ), į.k. ( - ) (įmonė registruota adresu ( - )). 2011-09-15 į minėtą įmonę išsiųstas 2011-09-14 patvarkymas vykdyti vykdomąjį įrašą Nr. 10678, išduotą Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro dėl skolos išieškojimo iš V. V.. Patvarkyme buvo nurodyta išskaičiuoti iš skolininko darbo užmokesčio 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. 2012-07-03 išsiųstas užklausimas apie skolos neišieškojimo priežastis. Atsakymas iš įmonės negautas. Patikrinus VSDFV duomenų bazę nustatyta, kad V. V. tebedirba ( - ), tačiau skola nėra išskaičiuojama. Juridinių asmenų registro duomenis UAB ( - )direktoriumi yra R. B.. Prašo skirti baudą UAB ( - ) direktoriui R. B..

3Pareiškimas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (Lietuvos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 str. 3 d.).

4Prašymas tenkintinas (CPK 3 straipsnio 6 dalis, 106-107 straipsniai, 645 straipsnis, 734 straipsnis).

5CPK 585 straipsnio l dalis nustato, kad antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolės R. V. reikalavimas išskaityti iš darbo užmokesčio tinkamai pateiktas ( - ), yra teisėtas, tačiau reikalavimas neįvykdytas. Nenustatyta aplinkybių, dėl kurių antstolės reikalavimas atlikti išskaitas neįvykdytas dėl svarbių priežasčių. Antstolės reikalavimo vykdytojas nepranešė antstolei apie reikalavimo nevykdymo priežastis, todėl konstatuotina, kad antstolės reikalavimas nevykdomas nepagrįstai, už antstolio reikalavimo nevykdymą taikytina sankcija.

6Vadovaujantis CPK 3 straipsnio 6 dalimi, 645 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, kad už juridiniam asmeniui pareikšto reikalavimo įvykdymą yra atsakingas juridinio asmens vadovas, yra pagrindas skirti baudą UAB ( - ) direktoriui R. B. už antstolio reikalavimo neįvykdymą. Skirtina 150,00 Lt bauda.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu,

Nutarė

8paskirti UAB ( - ) į.k. ( - ), direktoriui R. B., a.k. ( - ) 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) baudą.

9Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai