Byla 2-1517/2010
Dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutarties, kuria UAB „Vektronos didmena“ prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą BUAB „Europos nekilnojamasis turtas“ bankroto byloje Nr. B2-278-343/2010, atmestas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vektronos didmena“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutarties, kuria UAB „Vektronos didmena“ prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą BUAB „Europos nekilnojamasis turtas“ bankroto byloje Nr. B2-278-343/2010, atmestas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vektronos didmena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas nutraukti tarp UAB „Vektronos didmena“ ir UAB „Europos nekilnojamasis turtas“ 2006 m. gruodžio 14 d. pasirašytą Darbų rangos sutartį Nr. 061214, priteisti iš atsakovo UAB „Europos nekilnojamas turtas“ 300000 Lt negrąžintą avansą, 41538,33 Lt palūkanų, 23377,50 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Priešieškiniu atsakovas „Europos nekilnojamas turtas“ prašė priteisti iš UAB „Vektronos didmena“ 249000 Lt nuostoliams atlyginti ir 53630,13 Lt už nepagrįstą praturtėjimą. Kauno apygardos teismui 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi UAB „Europos nekilnojamas turtas“ iškėlus bankroto bylą, bylos dalis pagal UAB „Vektronos didmena“ reikalavimus priteisti iš UAB „Europos nekilnojamas turtas“ 300000 Lt negrąžintą avansą, 41538,33 Lt palūkanas, 23377,50 Lt delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas, Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartimi, išskirta į atskirą bylą, kuri sustabdyta ir perduota UAB „Europos nekilnojamas turtas“ bankroto bylą nagrinėjančiam teisėjui. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi prijungė klausimo dėl piniginių sumų priteisimo iš atsakovės pareiškėjai nagrinėjimą prie bankroto bylos ir 2009 m. gegužės 21 d. nutartimi šio kreditorinio reikalavimo nagrinėjimą sustabdė pripažinęs, jog pareiškėjos teisė į jos nurodomas pinigų sumas tiesiogiai priklauso nuo jos savarankiškame civiliniame procese pareikšto reikalavimo nutraukti rangos sutartį pagrįstumo. Tenkindamas pareiškėjo atskirąjį skundą, Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1155/2009 nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, tinkamai nenustatė ir neįvertino šiam klausimui išspręsti svarbių faktinių bylos aplinkybių ir netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl skundžiamą teismo nutartį panaikino ir perdavė UAB „Vektronos didmena“ prašymą teismui nagrinėti iš esmės.

4UAB „Vektronos didmena“ pateikė Kauno apygardos teismui tvirtinti 376777,74 Lt kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 300000 Lt negrąžintas avansas, 35802,74 Lt palūkanos, 40975 Lt delspinigiai. Pareiškėjas reikalavimą grindė bankrutuojančios bendrovės neįvykdytais 2006 m. gruodžio 14 d. Darbų rangos sutartimi Nr. 061214 prisiimtais įsipareigojimais. Reikšdamas kreditorinį reikalavimą pareiškėjas nurodė, jog atsakovas sutartį pažeidė per nustatytą terminą nepradėjęs vykdyti sutartyje nurodytų darbų, todėl atsakovui turi būti taikomos sutarties pažeidimo teisinės pasekmės t. y. jis privalo grąžinti gautą avanso sumą ir sumokėti netesybas. Atsakovo administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad darbų atsakovas nepradėjo dėl to, jog pareiškėjas neįvykdė sutartimi prisiimto įsipareigojimo pateikti visą darbams atlikti būtiną dokumentaciją.

5Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartimi UAB „Vektronos didmena“ prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą su 376777,74 Lt kreditoriniu reikalavimu atmetė. Teismas nurodė, kad reikalavimas grąžinti pagal sutartį sumokėtą avansą ir priteisti iš priešingos sutarties šalies netesybas gali būti tenkinamas tik egzistuojant konkrečiai faktinei aplinkybei t. y. sutarties nutraukimui dėl atsakovo kaltės. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, jog šalių sudaryta rangos sutartis būtų nutraukta, tuo tarpu bankroto bylą nagrinėjantis teismas negali konstatuoti sutarties nutraukimo fakto, kadangi šis klausimas pareiškėjo iniciatyva yra nagrinėjamas savarankiškame civiliniame procese. Pateiktame priešieškinyje atsakovas savo reiškiamus reikalavimus grindė aplinkybe, jog dalis atsakovui sumokėtos sumos avansu buvo pervesta tretiesiems asmenims, kuriuos atsakovas pasirinko subrangovais rangos sutartyje numatytiems darbams atlikti, t.y. atsirado finansinės ir teisinės pasekmės, susiję su šalis siejančios rangos sutarties vykdymu. Teismas nurodė, kad pripažinti, jog šios pasekmės turi tekti atsakovui, būtų galima tik konstatavus sutarties nutraukimo dėl atsakovo kaltės faktą, todėl net ir sutarties nutraukimo atveju pareiškėjo reikalavimo teisių atsakovo atžvilgiu apimtis priklauso tiek nuo savarankiškame civiliniame procese nagrinėjamo ieškinio reikalavimo, tiek ir nuo toje byloje pareikšto priešieškinio reikalavimo pagrįstumo.

6Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį ir perduoti klausimą Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

71. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas formaliai įvertino faktines aplinkybes, pripažindamas, kad UAB „Vektronos didmena“ ieškinio reikalavimas dėl ginčo rangos sutarties nutraukimo nebuvo perduotas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, nors reikalavimas dėl sutarties nutraukimo yra pripažįstamas turtiniu, kadangi sukelia ieškovui materialinio pobūdžio teisines pasekmes.

82. Teismas atnaujinęs civilinę bylą, perduotą CPK 163 straipsnio 5 punkte, 166 straipsnio 2 dalyje ir LR įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu, privalo ginčą išspręsti iš esmės pagal CPK numatytas ginčo teisenos taisykles priimdamas sprendimą. Tačiau teismas, atnaujinęs civilinę bylą šios bylos toliau pagal ginčo teisenos taisykles nenagrinėjo, o iš karto sprendė klausimą dėl UAB „ Vektronos didmena“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo bei tuo pažeidė procesinės teisės normas (LR CPK 167 str. 3 d.), dėl ko neteisingai išsprendė bylą.

93. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartimi UAB „Vektronos didmena“ ieškinyje nurodyti reikalavimai liko iš esmės neišnagrinėti, tokiu būdu buvo suvaržytos UAB „Vektronos didmena“ teisės, kurias ji būtų turėjusi civilinę bylą nagrinėjant ginčo teisenos tvarka.

104. Priešingai nei nurodo Kauno apygardos teismas, 2006 m. gruodžio 14 d. darbų rangos sutartis Nr. 061214 buvo nutraukta dar pieš bankroto bylos UAB „Europos nekilnojamas turtas“ iškėlimą (iki 2008-12-10). Šalys abipusiu susitarimu yra nutraukę sutartį nuo 2007 m. balandžio 2 d.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Vektronos didmena“ UAB „Europos nekilnojamas turtas“ bankroto byloje pareiškė 376 777,74 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 300000 Lt negrąžintas avansas, 35802,74 Lt palūkanos, 40975 Lt delspinigiai, kurį grindė 2006 m. gruodžio 14 d. tarp šalių pasirašyta darbų rangos sutartimi Nr. 061214 ir aplinkybe, kad atsakovas netinkamai vykdė minėtą sutartį. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartimi UAB „Vektronos didmena“ prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą su 376777,74 Lt kreditoriniu reikalavimu atmetė ir nurodė, kad iškėlus atsakovui bankroto bylą, Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 18 d. nutartimi išskyrė į atskirą bylą vieną ieškinio reikalavimą dėl piniginių sumų priteisimo, šio klausimo svarstymą sustabdė ir perdavė bankroto bylą nagrinėjančiai teisėjai, o ieškinio reikalavimas dėl rangos sutarties nutraukimo į bankroto bylą nebuvo perduotas. Teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų apie tai, jog šalių sudaryta rangos sutartis būtų nutraukta, tuo tarpu bankroto bylą nagrinėjantis teismas negali konstatuoti sutarties nutraukimo fakto, kadangi šis klausimas pareiškėjo iniciatyva yra nagrinėjamas savarankiškame civiliniame procese. Teisėjų kolegija su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais negali sutikti, nes sprendžiant UAB „Vektronos didmena“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, būtina nustatyti reikalavimo nutraukti 2006 m. gruodžio 14 d. darbų rangos sutartį Nr. 061214 pagrįstumą. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas atskirus procesinius klausimus bankroto bylose, turi pareigą imtis visų įmanomų teisėtų priemonių, kad būtų nustatytos atskiram procesiniam klausimui ar bylai teisingai išspręsti reikšmingos aplinkybės, todėl pirmosios instancijos teismas galėjo išsireikalauti kreditorinio reikalavimo klausimo išsprendimui civilinę bylą Nr. 2-282-173/2009, kuri buvo nagrinėjama tame pačiame Kauno apygardos teisme.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, Lietuvos apeliacinis teismas spręsdamas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutarties pagrįstumo, kuria kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėjimas buvo sustabdytas kol Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-282-173/2009 bus išspręstas reikalavimo nutraukti 2006 m. gruodžio 14 d. Darbų rangos sutartį Nr. 061214 pagrįstumo klausimas, šią teismo nutartį panaikino ir perdavė UAB „Vektronos didmena“ prašymą teismui nagrinėti iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartyje nurodė, kad teismas skundžiama nutartimi negalėjo sustabdyti UAB „Vektronos didmena“ prašymo nagrinėjimo tuo pagrindu, kad kitoje civilinėje byloje yra sprendžiamas sutarties nutraukimo klausimas. Priešingai, šis klausimas turi būti sprendžiamas būtent prie bankroto bylos prijungtoje byloje. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tik išsprendus UAB „Vektronos didmena“ pareikšto reikalavimo pagrįstumą, gali būti sprendžiama dėl priešieškinio reikalavimų.

15Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, tinkamai nenustatė ir neįvertino šiam klausimui išspręsti svarbių faktinių bylos aplinkybių ir netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir kreditorinio reikalavimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir ieškovo UAB „Vektronos didmena“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai