Byla e2A-287-236/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicina practica laboratorija apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1445-460/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicina practica laboratorija ieškinį atsakovėms viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, uždarajai akcinei bendrovei Diagnostikos laboratorijai, viešajai įstaigai Tauragės ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo ir jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB Medicina practica laboratorija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp UAB „Antėja“ (po reorganizavimo – UAB Diagnostikos laboratorija) ir VšĮ Tauragės ligoninės, negaliojančia nuo jos sudarymo momento; panaikinti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisijos 2016-07-15 sprendimą Nr. SD-415 dėl ieškovės UAB Medicina practica laboratorija 2016-07-07 pretenzijos atmetimo; panaikinti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisijos 2016-06-28 sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė (įformintą 2016-06-29 raštu dėl pasiūlymų eilės Nr. SD-362); grąžinti šalis į pradinę padėtį - įpareigoti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą tęsti supaprastintą atvirą Konkursą laboratorinėms paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 174235), grįžtant į pasiūlymų vertinimo stadiją; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, jog atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2016-05-06 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą laboratorinėms paslaugoms įsigyti (toliau – Pirkimas, Konkursas). Ieškovė pateikė savo pasiūlymą, 2016-06-29 gavo perkančiosios organizacijos raštą dėl pasiūlymų eilės, kurioje pirmuoju numeriu pasiūlymų eilėje nurodyta UAB „Antėja“, antruoju - UAB Medicina practica laboratorija.
 3. Ieškovė pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai pateikė prašymą susipažinti su UAB „Antėja“ pasiūlymu bei prašė paaiškinti, ar perkančioji organizacija pareikalavo šios įmonės pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Iš perkančiosios organizacijos pateiktos informacijos nebuvo įmanoma nustatyti, ar ūkio subjektų grupės (UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė) pateiktas pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygas, todėl ieškovė 2016-07-07 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją su reikalavimu panaikinti viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, atmesti UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės pasiūlymą bei nustatyti naują pasiūlymų eilę. Perkančioji organizacija 2016-07-15 šią pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.
 4. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo (ūkio subjektų grupės UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė) pasiūlymą, neįsitikino, ar ūkio subjektų veikimas jungtinės veiklos sutarties pagrindu yra teisėtas. Jungtinės veiklos sutartimi VšĮ Tauragės ligoninės prisiimti įsipareigojimai prieštarauja jos įstatų 11 punkte numatytiems įstaigos veiklos tikslams ir pažeidžia Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio reikalavimus, todėl ieškovė laikė, kad ginčo sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu. Be to, VšĮ Tauragės ligoninė neturi teisės disponuoti panaudos sutarties pagrindu valdomomis patalpomis ir negalėjo jų perduoti savo įsipareigojimams pagal jungtinės veiklos sutartį vykdyti be patalpų savininkės Tauragės rajono savivaldybės tarybos sutikimo, taip pat jungtinės veiklos sutartimi negalėjo prisiimti solidariosios atsakomybės ir tuo užtikrinti UAB „Antėja“ prievolių įvykdymą, todėl taip pat laikė, kad ši sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu.
 5. Ieškovė pažymėjo, kad perkančioji organizacija nepatikrino nurodyto tiekėjo (ūkio subjektų grupės) atitikimo Konkurso sąlygoms. Perkančioji organizacija privalėjo atmesti ūkio subjektų grupės pasiūlymą dėl šio pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygų 9.5.3 punkto ir teisės aktų reikalavimams. Atsakovės VšĮ Tauragės ligoninės nustatytas kraujo paėmimo paslaugos įkainis (0,83 Eur) viršijo teisės aktuose nustatytą 0,54 Eur dydžio įkainį. Atsakovų pasiūlymas taip pat neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų paslaugų teikimo atstumo ir trukmės reikalavimų.
 6. Ieškovė nurodė, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, kurios jie objektyviai negalėjo pagrįsti, todėl tai sudarė pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti pasiūlymą pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalies ir Konkurso sąlygų 9.5.5 punkto nuostatas.
 7. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija neteisėtai ketina derinti būsimos pirkimo sutarties sąlygas su Konkurso laimėtoju, be to, neįsitikino UAB Diagnostikos laboratorijos patikimumu, jos galimybėmis vykdyti sutartį bei vykdydama viešąjį pirkimą proteguoja šią ūkio subjektų grupę.
 8. Atsakovės UAB Diagnostikos laboratorija ir VšĮ Tauragės ligoninė procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.
 1. Atsakovės UAB Diagnostikos laboratorija ir VšĮ Tauragės ligoninė laikė ieškovės reikalavimą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia nepagrįstu, kadangi pagal VšĮ Tauragės ligoninės įstatus ši įstaiga turi teisę užsiimti ne tik ligoninės pacientų sveikatos interesų tenkinimu, bet gali vykdyti bet kokią kitą įstatymų neuždraustą veiklą bei teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, todėl atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė turėjo teisę sudaryti jungtinės veiklos sutartį.
 1. Atsakovės pažymėjo, kad ieškovė neturi teisės reikšti ieškinio dėl atsakovių sudarytos jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.82 straipsnio pagrindu, nes tai gali daryti tik CK 1.82 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys. Ginčijama jungtinės veiklos sutartimi VšĮ Tauragės ligoninė neprisiėmė jokių įsipareigojimų, susijusių su jai patikėto turto perleidimu, todėl ši sutartis negali būti pripažinta negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo nuostatoms.
 1. Atsakovės nurodė, kad Sveikatos apsaugos ministro 2000-12-06 įsakymas Nr. 711 dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas paslaugas UAB Diagnostikos laboratorijai nėra taikomas, todėl laikė ieškovės argumentus dėl šiuo teisės aktu patvirtintų paslaugų įkainių pažeidimo nepagrįstais.
 1. Atsakovės pažymėjo, kad jungtinės veiklos partneris VšĮ Tauragės ligoninė yra 45 metrų atstumu nuo perkančiosios organizacijos, todėl sprendė, kad tai užtikrins tinkamą paslaugų suteikimą bei atitinka Konkurso sąlygose numatytus atstumo reikalavimus.
 1. Atsakovių teigimu, UAB Diagnostikos laboratorija ir VšĮ Tauragės ligoninė perkančiajai organizacijai pateikė visus duomenis, patvirtinančius, kad jų siūloma kaina yra pagrįsta ir tiekėjai turės visas galimybes tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą. Nesutiko su ieškovės argumentais, jog perkančioji organizacija neįsitikino UAB Diagnostikos laboratorijos patikimumu, nes ši įmonė atitinka visus Konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
 1. Atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti.
 1. Atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras nurodė, kad ieškovė neišnaudojo privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos reikšdama reikalavimą dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia tuo pagrindu, kad ši sutartis prieštarauja VšĮ Tauragės ligoninės veiklos tikslams.
 1. Atsakovės teigimu, ieškovė nėra tinkamas subjektas ginčyti šį sandorį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes įstatymas jai tokios teisės nenumato. Ginčijama sutartis atitinka VšĮ Tauragės ligoninės veiklos tikslus, t. y. tenkinti pacientų sveikatos interesus. Ginčijama jungtinės veiklos sutartimi VšĮ Tauragės ligoninė įsipareigojo teikti perkančiajai organizacijai paslaugas pagal viešojo pirkimo sutartį, tačiau neįsipareigojo perduoti jai panaudos pagrindu patikėtą turtą. Sudarydama jungtinės veiklos sutartį ir dalyvaudama viešajame pirkime VšĮ Tauragės ligoninė veikia savo, o ne kitos šalies interesais, todėl solidariosios atsakomybės prisiėmimas negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis viešajai įstaigai nustatytą draudimą užtikrinti kito asmens prievolių vykdymą. Veikdama ūkio subjektų grupėje VšĮ Tauragės ligoninė turėjo teisę susitarti dėl kitokių paslaugų įkainių nei yra patvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijos kainyne. Ūkio subjektų grupė pateikė visą informaciją, pagrindžiančią, jog tiekėjų pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus, iš jų ir Konkurso sąlygų reikalavimus dėl paslaugų teikimo atstumo bei laboratorinių tyrimų trukmės.
 1. Atsakovė nurodė, kad ūkio subjektų grupė pateikė pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą ir papildomus įrodymus, patvirtinančius, kad tiekėjai gali įvykdyti pirkimo sutartį, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti jų pasiūlymo. Pasiūlymų eilė buvo sudaryta vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, visi tiekėjų pasiūlymai, prašymai, pastabos buvo išnagrinėti objektyviai.
 1. Išvadą byloje teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-09-09 išvadoje ir 2016-09-16 papildomoje išvadoje nurodė, kad perkančioji organizacija, nustačiusi, jog tiekėjo pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, privalėjo kreiptis į tiekėją su reikalavimu pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Išvadoje nurodoma, kad perkančioji organizacija tinkamai neužtikrino ieškovės teisės susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais bei jų pateiktu neįprastai mažos kainos pagrindimu. Atsakovės pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas, kai pagrindimo motyvai yra grindžiami konfidencialumu, neatitinka VPĮ 40 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Perkančiajai organizacijai nustačius, kad tam tikra tiekėjo informacija neįprastai mažai kainai pagrįsti yra pateikta kaip konfidenciali ir nesikreipus į tiekėją dėl šios informacijos konfidencialumo pagrindimo, nėra pasiekiami VPĮ 3 straipsnyje numatyti viešųjų pirkimų tikslai bei yra pažeidžiamos neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo procedūros.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016-10-12 sprendimu nusprendė ieškovės UAB Medicina practica laboratorija ieškinį tenkinti iš dalies, panaikinti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vykdomame atvirame supaprastintame konkurse laboratorinėms paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 174235) viešųjų pirkimo komisijos 2016-06-28 sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pripažintas uždarosios akcinės bendrovės „Antėja“ (po reorganizacijos – uždaroji akcinė bendrovė Diagnostikos laboratorija) pasiūlymas, panaikinti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vykdomame atvirame supaprastintame konkurse laboratorinėms paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 174235) viešųjų pirkimo komisijos 2016-07-15 sprendimą Nr. SD-415 dėl ieškovės UAB Medicina practica laboratorija 2016-07-07 pretenzijos atmetimo, kitą ieškinio dalį atmesti, priteisti ieškovei UAB Medicina practica laboratorija iš atsakovės VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2 498 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas nustatė, kad 2016-07-07 pretenzijoje ieškovė perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo neteisėtumą grindė šiais esminiais argumentais: 1) VšĮ Tauragės ligoninės dalyvavimas Konkurse jungtinės veiklos sutarties pagrindu buvo neteisėtas ir pažeidė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalį; 2) VšĮ Tauragės ligoninė savo nuožiūra negalėjo nustatyti paslaugų įkainių, nes tai yra įstaigos savininkės Tauragės rajono savivaldybės tarybos kompetencija; 3) perkančioji organizacija privalėjo atmesti ūkio subjektų grupės pasiūlymą dėl nepagrįstai mažos kainos; 4) ūkio subjektų grupės pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų dėl paslaugų teikimo terminų ir vietos; 5) perkančioji organizacija neteisėtai ketino derinti pirkimo sutarties sąlygas su Konkurso laimėtojais.
 1. Teismas pažymėjo, kad ieškovė, teikdama pretenziją, nekėlė klausimo dėl UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės 2016-05-27 sudarytos jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo VšĮ Tauragės ligoninė veiklos tikslams ir šiais argumentais negrindė perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo neteisėtumo. Dėl to teismas, atsižvelgdamas į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį reguliavimą, ieškovės pretenzijos turinį bei šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, darė išvadą, kad ginčydama atsakovių sudarytą jungtinės veiklos sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu ieškovė nesilaikė VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl konstatavo, kad jos argumentai dėl jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo VšĮ Tauragės ligoninės veiklos tikslams iš esmės nenagrinėtini. Pažymėjo, kad ieškovė nėra laikytinas tinkamu subjektu ginčyti VšĮ Tauragės ligoninė sudarytus sandorius CK 1.82 straipsnyje numatytais pagrindais (CK 1.82 str. 3 d.). Teismas neturi pagrindo spręsti dėl ieškinio reikalavimo pripažinti atsakovių sudarytą jungtinės veiklos sutartį negaliojančia CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu.
 1. Teismas nustatė, kad ginčijamo sandorio negaliojimą ieškovė grindė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies pažeidimu. UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė, sudarydamos 2016-05-27 jungtinės veiklos sutartį, susitarė veikti bendrai, nesteigiant atskiro juridinio asmens, teikiant laboratorinių tyrimų paslaugas bei teikiant kraujo mėginio (kapiliarinio ir veninio) laboratoriniams tyrimams paėmimo paslaugą, taip pat veikti bendrai teikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai pagal vykdomą viešąjį laboratorinių paslaugų pirkimo Konkursą. Teismas sprendė, kad ginčijamos jungtinės veiklos sutarties pagrindinis tikslas buvo šalių kooperavimasis dalyvaujant viešajame pirkime bei teikiant laboratorines paslaugas. Pažymėjo, kad jungtinės veiklos sutartis nenumatė sąlygų, pagal kurias Tauragės rajono savivaldybei priklausančiu ir VšĮ Tauragės ligoninės panaudos pagrindu valdomu turtu galėtų naudotis UAB „Antėja“, taip pat nenumatė sąlygų, pagal kurias jungtinės veiklos partneriai savivaldybei priklausantį turtą galėtų naudoti bendrai. Teismo vertinimu, jungtinės veiklos sutartyje numatytas VšĮ Tauragės ligoninė įsipareigojimas dalį paslaugų teikti patalpose, kurias ši įstaiga valdo panaudos pagrindais, šiuo atveju negali būti vertinamas kaip atsakovės įnašas nekilnojamuoju turtu į šalių vykdomą jungtinę veiklą.
 1. Teismas nustatė, kad į bylą buvo pateiktas Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2016-08-03 raštas, kuriame nurodyta, jog įstaigos savininkas yra susipažinęs su jungtinės veiklos sutarties sąlygomis, tačiau jokių prieštaravimų nei dėl įstaigos dalyvavimo ūkio subjektų grupėje teikiant pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime, nei dėl įstaigos prisiimtų įsipareigojimų nebuvo pareikšta. Dėl to teismas sprendė, kad sudarant 2016-05-27 jungtinės veiklos sutartį nebuvo pažeisti imperatyvūs Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies reikalavimai, todėl atmestinas ieškovės reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu.
 1. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, jog jungtinės veiklos sutartimi prisiimdama solidariąją atsakomybę kartu su UAB „Antėja“, atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė pažeidė Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintą draudimą viešajai įstaigai užtikrinti kito asmens prievolių vykdymą.
 1. Teismas pažymėjo, kad VPĮ tiekėjais pripažįsta kiekvieną ūkio subjektą, įskaitant ir viešąjį juridinį asmenį, galintį pasiūlyti ar siūlantį ketinamas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus (VPĮ 2 str. 29 d.), todėl viešoji įstaiga, užsiimdama jai leidžiama ūkine komercine veikla, taip pat gali būti tiekėju viešajame pirkime bei šiuo tikslu sudaryti jungtinės veiklos sutartį, jeigu konkurse dalyvauja ūkio subjektų grupė (VPĮ 5 str. 2 d.). Viešojo pirkimo sutarties sudarymas ir jos vykdymas neabejotinai būtų finansiškai naudingas abiem ūkio subjektų grupės nariams, todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog VšĮ Tauragės ligoninė šiame viešajame pirkime dalyvauja ne savo, o išimtinai UAB „Antėja“ interesais.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkto pažeidimo sudarant 2016-05-27 jungtinės veiklos sutartį, todėl atmestinas ieškovės reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį.
 1. Teismas nustatė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl ūkio subjektų grupėje veikiančių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės viešajame pirkime pasiūlytos kainos pagrįstumo. Ūkio subjektų grupėje veikiančių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės bendra pasiūlymo kaina buvo 111 186,89 Eur. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2016-06-22 raštais Nr. SD-350 ir Nr. SD-351 pareikalavo, jog Konkurse dalyvaujantys tiekėjai UAB „Baltic medic” ir ūkio subjektų grupėje veikiančios UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pagrįstų savo pasiūlymų ekonomiškumą bei neįprastai mažą pasiūlymų kainą. Vykdydama perkančiosios organizacijos įpareigojimą UAB „Antėja“ 2016-06-27 VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui pateikė raštą Nr. S16189 dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, su juo taip pat pateikė papildomus dokumentus, šiame rašte išdėstė argumentus, kuriais buvo grindžiama ūkio subjektų grupės pateikto pasiūlymo kaina ir jos sudėtinės dalys. Iš neįprastai mažos kainos pagrindimo matyti, kad motyvuojant duomenų konfidencialumu, perkančiajai organizacijai nebuvo pateikta dalis dokumentų, kuriais remiantis UAB „Antėja“ grindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir jos sudėtines dalis. 2016-07-05 VšĮ Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras ieškovei adresuotame rašte Nr. SD-385 nurodė, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija įvertino 2016-06-27 rašte pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą bei kartu su juo pateiktus dokumentus ir konstatavo, jog šie duomenys yra pakankami tiekėjo siūlomai kainai pagrįsti ir įvertinti.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad vertindama tiekėjo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą perkančioji organizacija privalėjo ne formaliai, bet kruopščiai ir išsamiai išanalizuoti tiekėjo pateiktus argumentus dėl sudėtinių kainos dalių ir juos vertinti kartu su šiuos argumentus patvirtinančiais dokumentais, o tokių duomenų esant nepakankamai – pareikalauti papildomų neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymų. Vien deklaratyvaus pobūdžio tiekėjo paaiškinimai dėl pasiūlymo kainos, šių paaiškinimų nepagrindžiant atitinkamais dokumentais dėl sudėtinių kainos dalių pagrįstumo, šiuo atveju negali būti pripažįstami tinkamu neįprastai mažos kainos pagrindimu. Byloje nėra duomenų apie tai, kad perkančioji organizacija būtų pareikalavusi tiekėjo pateikti konfidencialumu grindžiamus dokumentus dėl sudėtinių kainos dalių skaičiavimo (Konkurso sąlygų 9.3 p., VPĮ 40 str. 2 d.). Pažymėjo, kad tiekėjui nepateikus dalies dokumentų, pagrindžiančių sudėtines pasiūlymo kainos dalis, išsamus ūkio subjektų grupės pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimas objektyviai nebuvo įmanomas.
 1. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu UAB Diagnostikos laboratorija pateikė dokumentus, kurių viešojo pirkimo metu dėl konfidencialumo neteikė perkančiajai organizacijai, tačiau teismas pažymėjo, kad neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimas pirmiausia yra perkančiosios organizacijos, o ne teismo kompetencija (VPĮ 40 str.). Dėl to perkančiajai organizacijai tinkamai neatlikus neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimo procedūros, išsamiai neišanalizavus tiekėjo nurodytų argumentų ir juos patvirtinančių dokumentų, bylos nagrinėjimo teisme metu šie pažeidimai negali būti pašalinti.
 1. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, konstatavo, kad perkančiosios organizacijos atliktas neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimas buvo formalus ir nepakankamas išvadai, kad už pasiūlyme nurodytą kainą pirkimo sutartis gali būti tinkamai įvykdyta. Dėl to teismas sprendė, kad perkančioji organizacija pažeidė pareigą objektyviai įvertinti atsakovių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės pasiūlytos kainos pagrįstumą ir realumą, todėl pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 40 straipsnio 1 dalies nuostatas.
 1. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sutiko su ieškove, kad vykdydama Pirkimą perkančioji organizacija tinkamai neišsiaiškino, ar Konkurse pateiktas ūkio subjektų grupės pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija. Reikalavimai pirkimo objektui“ 7 ir 8 punktų reikalavimus. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija, neturėdama duomenų apie tikslią kraujo mėginių paėmimo ir tyrimų atlikimo vietą, negalėjo daryti išvados, jog ūkio subjektų grupės pateiktas pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija. Reikalavimai pirkimo objektui“ 7 ir 8 punktų reikalavimus dėl paslaugų suteikimo trukmės, patalpų atstumo reikalavimų bei kraujo paėmimo patalpos atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad viešojo pirkimo sutartis su tiekėju būtų sudaryta ir joje šalys būtų susitarusios dėl kitokių sąlygų, nei buvo numatyta Pirkimo dokumentuose. Dėl to atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus dėl atsakovių ketinimo pakeisti Pirkimo dokumentuose numatytas pirkimo sutarties sąlygas.
 1. Teismas nustatė, kad, ieškovės teigimu, ūkio subjektų grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas ir tuo pagrindu, kad VšĮ Tauragės ligoninė nustatytas kraujo paėmimo įkainis ženkliai viršija Sveikatos apsaugos ministro 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 patvirtintame Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyne nustatytą tokios paslaugos įkainį (0,67 Eur). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo pagrindu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų neteisėtumas ieškovės 2016-07-07 pretenzijoje nebuvo grindžiamas, sprendė, kad šie ieškovės ieškinyje išdėstyti argumentai nevertintini ir dėl jų išsamiau nepasisakytina (CPK 4233 str. 3 d.).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad perkančioji organizacija pažeidė pareigą objektyviai įvertinti atsakovių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlytos kainos pagrįstumą ir realumą, tuo pažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 40 straipsnio 1 dalies nuostatas, taip pat netinkamai įvertino atsakovių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms bei atitinkamai priėmė neteisėtus sprendimus dėl ieškovės pretenzijos atmetimo bei tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo išrinkimo, sprendė, kad šie perkančiosios organizacijos sprendimai naikintini, grąžinant šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. ginčijamo viešojo pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadiją.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė pateikė teismui prašymą priteisti 2 768 Eur bylinėjimosi išlaidų, atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pateikė prašymą priteisti iš ieškovės 3 509 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovės reikalavimas dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia atmetamas, ieškinio dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo patenkinama. Teismas sprendė, kad pripažinus perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus neteisėtais, ieškinys tenkinamas iš esmės prieš perkančiąją organizaciją, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš vienos atsakovės – perkančiosios organizacijos.
 1. Teismo vertinimu, ieškinio reikalavimai perkančiajai organizacijai iš esmės patenkinti, todėl darė išvadą, kad mažinti ieškovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį dėl patenkintų reikalavimų proporcijos nėra pagrindo.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė į prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą įtraukė 270 Eur dydžio išlaidas už atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016-08-23 nutarties parengimą, kurį buvo atsisakyta priimti.
 1. Teismas sprendė, kad šios išlaidos nėra pripažintinos būtinomis ir pagrįstomis ieškovės išlaidomis, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 2 498 Eur (CPK 93 straipsnis).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB Medicina practica laboratorija prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-10-12 sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinio reikalavimą dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia patenkinti, t. y. pripažinti jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės, negaliojančia nuo jos sudarymo momento, priteisti bylinėjimosi išlaidas, leisti / sudaryti sąlygas ieškovei susipažinti su UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės sudarytos jungtinės veiklos sutarties nekonfidencialia informacija. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčydama jungtinės veiklos sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu, ieškovė nesilaikė VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Privalomą ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarką nustato VPĮ 93 straipsnio 3 dalis. Be to, ieškovė neprivalėjo laikytis ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, kadangi ginčydama jungtinės veikslo sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu, ieškovė ginčija ne perkančiosios organizacijos veiksmus, bet tiekėjų sudarytą jungtinės veiklos sutartį CK nustatytais pagrindais;
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad ieškovė nėra tinkamas subjektas ginčyti VšĮ Tauragės ligoninės sudarytus sandorius CK 1.82 straipsnyje numatytais pagrindais. CK 1.82 straipsnio 3 dalyje numatytas subjektų sąrašas nėra baigtinis.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ieškovės argumentų, kad yra pagrindas jungtinės veiklos sutartį pripažinti negaliojančia CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu;
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad naudojimasis VšĮ Tauragės ligoninės patalpomis perkamoms laboratorinėms paslaugoms teikti nėra įnašas į šalių vykdomą jungtinę veiklą. Ši teismo išvada prieštarauja jungtinės veiklos sutarties prigimčiai ir esmei bei CK įtvirtintam jungtinės veiklos teisiniam reglamentavimui, imperatyvioms Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo normoms. VšĮ Tauragės ligoninė jungtinės veiklos sutarties vykdymui turėtų suteikti/ perduoti atitinkamas patalpas, t. y. turtą, kuris priklauso Tauragės rajono savivaldybei ir VšĮ Tauragės ligoninei yra perduotas panaudos sutarties pagrindu. Todėl jungtinės veiklos sutarties vykdymui naudojamas turtas bus naudojamas visų partnerių interesais ir bus pripažįstamas bendrai visų partnerių naudojamu turtu (CK 6.971 str. 2 d.).
  5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2016-08-03 raštas patvirtina, kad jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta teisėtai;
  6. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad atmeta ieškovės argumentus, kurių ji šioje byloje apskritai nebuvo pateikusi, t. y. argumentus, jog jungtinės veiklos sutartimi prisiimdama solidariąją atsakomybę kartu su UAB „Antėja“, atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė pažeidė Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintą draudimą viešajai įstaigai užtikrinti kito asmens prievolių vykdymą.
  7. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino kitus jungtinės veiklos sutarties negaliojimo pagrindus, neteisingai vertino aplinkybę, kad VšĮ Tauragės ligoninė negalėjo prisiimti atsakomybės prieš perkančiąją organizaciją teikti paslaugas žemesne kaina, nei yra nustatyti ir patvirtinti jos įkainiai.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Klaipėdos apygardos teismo 2016-10-12 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, kad ieškovė nesilaikė VPĮ 93 str. 3 d. nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jos argumentus dėl jungtinės veiklos sutarties negaliojimo pagrįstai atsisakė nagrinėti;
  2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovė neturi teisės reikšti reikalavimo dėl ūkio subjektų grupės sudarytos jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.82 straipsnio 1 dalies pagrindu;
  3. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, bei į tai, kad įstatymas nesuteikė ieškovei teisės ūkio subjektų grupės sudarytą jungtinės veiklos sutartį ginčyti CK 1.82 str. pagrindu, pagrįstai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl ieškovės šiuo klausimu pateiktų argumentų;
  4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą pripažinti sutartį negaliojančia CK 1.80 str. 1 d. pagrindu;
  5. Nepagrįsti ieškovės argumentai, kad Tauragės ligoninei norint sudaryti jungtinės veiklos sutartį reikėjo Tauragės rajono savivaldybės leidimo;
  6. Pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, kad ieškovė nepagrįstai traktuoja, jog Tauragės ligoninė prisiėmusi solidariąją atsakomybę, pažeidė imperatyvias teisės normas.
 3. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB Diagnostikos laboratorija prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Ieškovė neįrodė priežastinio ryšio tarp ginčijamos jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia ir pirkimo rezultatų, neįrodė savo teisių tariamo pažeidimo fakto šia jungtinės veiklos sutartimi, todėl reikalavimas yra atmestinas, kaip neturintis įtakos ieškovės ginčijamam Pirkimui ir ieškovės teisėms bei teisėtiems interesams;
  2. Pirmosios instancijos teismas byloje pagristai konstatavo, kad ieškovė, teikdama pretenziją, nekėlė klausimo dėl jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo VšĮ Tauragės ligoninė veiklos tikslams ir šiais argumentais negrindė perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo neteisėtumo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad ginčydamas atsakovų sudarytą jungtinės veiklos sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu ieškovė nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jos argumentai dėl jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo VšĮ Tauragės ligoninės veiklos tikslams iš esmės nenagrinėtini;
  3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad jungtinės veiklos sutartis neprieštarauja Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies reikalavimui;
  4. Nepagrįsti ieškovės argumentai dėl tariamai jungtinės veiklos sutartyje nurodytų neteisingų VšĮ Tauragės ligoninės paslaugų kainų.
 4. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-12-07 gautas atsakovės UAB Diagnostikos laboratorijos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 5. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-12-12 gautas ieškovės UAB Medicina practica laboratorija prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 6. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-12-13 gautas atsakovės VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2016-05-06 paskelbė supaprastintą atvirą Konkursą laboratorinėms paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 174235). Pasiūlymus dalyvauti Konkurse pateikė ieškovė UAB Medicina practica laboratorija, UAB „Baltic medic” bei atsakovai UAB „Antėja” (po reorganizacijos – UAB Diagnostikos laboratorija) ir VšĮ Tauragės ligoninė, veikiantys kaip ūkio subjektų grupė. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2016-06-22 raštais Nr. SD-350 ir Nr. SD-351 pareikalavo, jog UAB „Baltic medic” ir ūkio subjektų grupėje veikianti UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pagrįstų savo pasiūlymų ekonomiškumą bei neįprastai mažą pasiūlymų kainą. Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu savo paaiškinimus pateikė tik ūkio subjektų grupė, todėl UAB „Baltic medic” pasiūlymas buvo atmestas. VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisija 2016-06-28 posėdžio metu sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirma nurodyta UAB „Antėja“, antra - UAB Medicina practica laboratorija. Ieškovė 2016-07-07 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją su reikalavimu panaikinti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė, atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlymą bei nustatyti naują pasiūlymų eilę. Išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, perkančioji organizacija 2016-07-15 raštu informavo ieškovę, kad jos pretenzija buvo atmesta kaip nepagrįsta.
 1. Nagrinėjamu atveju ieškovė apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia. Nurodo, kad UAB „Antėja” ir VšĮ Tauragės ligoninės 2016-05-27 sudaryta jungtinės veiklos sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu kaip prieštaraujanti VšĮ Tauragės ligoninė įstatų 11 punkte numatytiems įstaigos veiklos tikslams ir pažeidžianti Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio reikalavimus, taip pat CK 1.80 straipsnio pagrindu kaip prieštaraujanti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 daliai, Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktui.

7Dėl prašymo susipažinti su UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės sudarytos jungtinės veiklos sutarties nekonfidencialia informacija

 1. Apeliantė apeliaciniame skunde prašė leisti / sudaryti sąlygas ieškovei susipažinti su UAB „ANTĖJA“ ir VšĮ Tauragės ligoninės sudarytos jungtinės veiklos sutarties nekonfidencialia informacija.
 2. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtas apeliantės prašymas yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-13 nutartimi.

8Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo ginčyti jungtinės veiklos sutartį ir ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos

 1. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad privalomą ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarką nustato VPĮ 93 straipsnio 3 dalis, tačiau sprendimo turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendė klausimą dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl ginčijame sprendime nurodyta VPĮ 93 straipsnio 2 dalis laikytina aiškiu rašymo apsirikimu, neturinčiu įtakos sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui.
 2. Apeliantė, nesutikdama su ginčijam sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčydama jungtinės veikslo sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu, ieškovė nesilaikė VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Ieškovė neprivalėjo laikytis ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, kadangi ginčydama jungtinės veikslo sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu, ieškovė ginčija ne perkančiosios organizacijos veiksmus, bet tiekėjų sudarytą jungtinės veiklos sutartį CK nustatytais pagrindais. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantės argumentus tik iš dalies pagrįstais.
 3. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad perkančioji organizacija nepatikrino tiekėjo (ūkio subjektų grupės) veiklos teisėtumo. Ieškovė dublike nurodė, kad turėdama teisinį suinteresuotumą dėl ieškinyje pareikštų reikalavimų patenkinimo bei siekdama apginti savo, kaip sąžiningo Konkurso dalyvio, teises ir teisėtus interesus, ieškovė, priešingai nei nurodo perkančioji organizacija, turi teisę ginčyti ūkio subjektų grupės sudarytą jungtinės veiklos sutartį ir CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu, draudimo ieškovei tokiu būdu ginti savo teises jokie teisės aktai nenustato. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovės teisinio suinteresuotumo ginčyti jungtinės veiklos sutartį pagrindas yra ieškovės dalyvavimas Konkurse. Ieškovės nesilaikymas VPĮ ir Konkurso sąlygų nustatytų viešojo pirkimo procedūrų reiškia teisinio suinteresuotumo ginčyti sutartį netekimą.
 4. Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ inter alia yra reglamentuota tiekėjų teisių ir teisėtų interesų, tikrai ar tariamai pažeistų vykdant pirkimo procedūras, gynimo tvarka. Ginčams, kilusiems iki pirkimo sutarties sudarymo, įstatyme nustatyta privaloma išankstinė nagrinėjimo tvarka. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, tai – būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida. Ikiteisminė viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta siekiant viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo, nes suteikia galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso. Įstatyme taip pat nustatyta, kad jeigu perkančioji organizacija pretenzijos nepatenkina ar neišnagrinėja įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. Tuo atveju, kai teismas pagal tiekėjo ieškinį nagrinėdamas bylą patikrina tiekėjos pretenzijos argumentų pagrįstumą, tiekėjo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą yra įgyvendinama, nepaisant to, perkančioji organizacija jo pretenziją buvo atmetusi ar neišnagrinėjusi iš viso. Teismui iš esmės nagrinėjant ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir veiksmų bei vertinant, ar perkančioji organizacija vykdydama pirkimą nepažeidė tiekėjo teisių ar teisėtų interesų, neturi reikšmės aplinkybė, kad perkančioji organizacija neišnagrinėjo tiekėjo pretenzijos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-972/2014).
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė ieškiniu prašė pirmosios instancijos teismo pripažinti jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp UAB „Antėja“ (po reorganizavimo – UAB Diagnostikos laboratorija) ir VšĮ Tauragės ligoninės, negaliojančia nuo jos sudarymo momento, argumentuodama, kad perkančioji organizacija netinkamai patikrino ūkio subjektų grupės sudarytos jungtinės veiklos sutarties teisėtumą. Kaip minėta, ieškovė (apeliantė) 2016-07-07 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją su reikalavimu panaikinti viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, atmesti UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlymą bei nustatyti naują pasiūlymų eilę.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad apeliantė 2016-07-07 pretenzijos negrindė aplinkybe, jog perkančioji organizacija nevertino ūkio subjektų grupės sudarytos sutarties atitikimo Tauragės ligoninės veiklos tikslams. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė, teikdama pretenziją, nekėlė klausimo dėl UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės 2016-05-27 sudarytos jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo VšĮ Tauragės ligoninė veiklos tikslams ir šiais argumentais negrindė perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo neteisėtumo. Dėl to darytina išvada, kad ieškovė negrįsdama pretenzijos perkančiajai organizacijai aplinkybe, kad perkančioji organizacija nevertino ūkio subjektų grupės sudarytos sutarties atitikimo VšĮ Tauragės ligoninės veiklos tikslams, nepagrindė savo teisinio suinteresuotumo ginčyti jungtinės veiklos sutartį CK 1.82 straipsnio pagrindu.

9Dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.82 straipsnio pagrindu

 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad ieškovė nėra tinkamas subjektas ginčyti VšĮ Tauragės ligoninės sudarytus sandorius CK 1.82 straipsnyje numatytais pagrindais.
 1. CK 1.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriai, sudaryti privataus juridinio asmens valdymo organų, pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją ar prieštaraujantys juridinio asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams. Juridinio asmens steigimo dokumentų paskelbimo faktas tokiais atvejais nėra pakankamas kitos šalies nesąžiningumo įrodymas, todėl juridinis asmuo turi įrodyti, kad kita sandorio šalis tikrai veikė nesąžiningai (CK 2.74, 2.83-2.85 straipsniai). CK 1.82 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešųjų juridinių asmenų sudaryti sandoriai, prieštaraujantys jų veiklos tikslams, gali būti pripažįstami negaliojančiais. CK 1.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu šiame straipsnyje numatytais pagrindais turi teisę pareikšti pats juridinis asmuo, jo steigėjas (steigėjai) arba juridinio asmens dalyvis (dalyviai). Įstatymai gali nustatyti ir kitus asmenis, turinčius teisę pareikšti tokį ieškinį, arba specialius reikalavimus, kuriuos turi atitikti tą ieškinį reiškiantys asmenys (pvz., tam tikro akcijų (balsų) skaičiaus turėjimas).
 1. Apeliantės teigimu, CK 1.82 straipsnio 3 dalis nenumato baigtinio sąrašo, todėl prašyti konkurentų sudarytą sandorį negaliojančiu gali bet kuris asmuo, subjektyviai manantis, kad jo teisės buvo pažeistos. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami, t. y. suinteresuotas asmuo. Dėl to darytina išvada, kad ieškovei dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nepagrindus teisinio suinteresuotumo ginčyti jungtinės veiklos sutartį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė nėra laikytina tinkamu subjektu ginčyti VšĮ Tauragės ligoninė sudarytus sandorius CK 1.82 straipsnyje numatytais pagrindais (CK 1.82 str. 3 d.).
 1. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad yra pagrindas jungtinės veiklos sutartį pripažinti negaliojančia CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu.
 1. Byloje nustatyta, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimu patvirtintų Tauragės ligoninės įstatų (toliau – Įstatai) 11 p. numatyta, kad įstaigos veiklos tikslas yra įstaigos pacientų sveikatos interesų tenkinimas - sergamumo ir mirtingumo mažinimas, kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Įstatų 12 p. nustatyta, kad pagrindinės įstaigos veiklos rūšys yra ligoninių veikla, medicininės praktikos veikla, kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kita įstatymų neuždrausta veikla. Teisėjų kolegijos vertinimu, VšĮ Tauragės ligoninės vykdoma veikla, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto eksploatavimas ir kita įstatymu neuždrausta veikla, įstaigos pacientų sveikatos interesus tenkina ne tiesiogiai, t. y. VšĮ Tauragės ligoninė, teikdama kitas paslaugas, įskaitant mokamas laboratorinių tyrimų paslaugas, ir gaudama užmokestį, gautas lėšas naudoja savo pacientų sveikatos interesų tenkinimui. Dėl to darytina išvada, kad atsakovės VšĮ Tauragės ligoninės siūlomos teikti laboratorinių tyrimų paslaugos atitinka tiek įstatymų reikalavimus, tiek VšĮ Tauragės ligoninės įstatus, todėl nėra jokio pagrindo išvadai, kad ūkio subjektų grupės sudaryta jungtinės veiklos sutartis prieštarauja VšĮ Tauragės ligoninės veiklos tikslams.

10Dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu

 1. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad naudojimasis VšĮ Tauragės ligoninės patalpomis perkamoms laboratorinėms paslaugoms teikti nėra įnašas į šalių vykdomą jungtinę veiklą. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.
 1. CK 6.969 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra įrodymų ir kitų duomenų, kad jungtinės veiklos sutartyje dėl valstybei ar savivaldybei priklausančio ir Tauragės ligoninės panaudos pagrindu naudojamo turto perdavimo jungtinei veiklai buvo susitarta, todėl laikytini nepagrįsti ieškovės teiginiai dėl jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms. Ūkio subjektų grupė, teikdama pasiūlymą, įvairių laboratorinių tyrimų atlikimą tarpusavyje paskirstė, kuris jungtinės veiklos partneris teiks kraujo mėginio paėmimo paslaugas, o kuris partneris bus atsakingas už kitokių laboratorinių tyrimų atlikimą. Dėl to darytina išvada, kad ūkio subjektų grupės nariai yra atsakingi už atitinkamų paslaugų teikimą ir nei vienas jų neprisiėmė pareigų, susijusių su turto perleidimu, įnešimu į jungtinę veiklą ar kitokiu susaistymu.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog sudarant jungtinės veiklos sutartį nebuvo pažeisti imperatyvūs Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies reikalavimai, todėl pagrįstai atmetė apeliantės (ieškovės) reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis laiko nepagrįstais apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2016-08-03 raštas patvirtina, kad jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta teisėtai.
 1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas einančio direktoriaus pavaduotojo 2016-08-03 raštas Nr. 19-3568 patvirtina, kad sudaryti jungtinės veiklos sutartį atsakovei VšĮ Tauragės ligoninei steigėjo leidimo nereikėjo, įstaigos savininkas yra susipažinęs su jungtinės veiklos sutarties sąlygomis, tačiau jokių prieštaravimų nei dėl įstaigos dalyvavimo ūkio subjektų grupėje teikiant pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime, nei dėl įstaigos prisiimtų įsipareigojimų nebuvo pareikšta. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sudarant jungtinės veiklos sutartį nebuvo pažeisti imperatyvūs Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies reikalavimai.
 1. Apeliantės teigimu, VšĮ Tauragės ligoninė negalėjo prisiimti atsakomybės prieš perkančiąją organizaciją teikti paslaugas žemesne kaina, nei yra nustatyti ir patvirtinti jos įkainiai.
 1. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad, ieškovės teigimu, ūkio subjektų grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas ir tuo pagrindu, kad VšĮ Tauragės ligoninė nustatytas kraujo paėmimo įkainis ženkliai viršija Sveikatos apsaugos ministro 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 patvirtintame Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyne nustatytą tokios paslaugos įkainį (0,67 Eur). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai atsižvelgdamas į tai, kad šiuo pagrindu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų neteisėtumas ieškovės 2016-07-07 pretenzijoje nebuvo grindžiamas, pagrįstai sprendė, kad šie ieškovės ieškinyje išdėstyti argumentai nevertintini ir dėl jų išsamiau nepasisakytina (CPK 4233 str. 3 d.).
 1. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra CK 1.80 straipsnyje numatytų pagrindų konstatuoti negaliojančia ieškiniu ginčijamą jungtinės veiklos sutartį.

11Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų

 1. Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad atmeta ieškovės argumentus, kurių ji šioje byloje apskritai nebuvo pateikusi, t. y. argumentus, jog jungtinės veiklos sutartimi prisiimdama solidariąją atsakomybę kartu su UAB „Antėja“, atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė pažeidė Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintą draudimą viešajai įstaigai užtikrinti kito asmens prievolių vykdymą. Teisėjų kolegija pagal pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylos duomenis sprendžia, kad nurodyti apeliacinio skundo teiginiai neturi reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti ginčijamą sprendimą.

12Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

13Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės UAB Medicina practica laboratorija ieškinį atsakovėms VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, UAB Diagnostikos laboratorijai, VšĮ Tauragės ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo ir jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016-10-12 sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistu.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB Medicina practica laboratorija nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB Diagnostikos laboratorija pateikė prašymą dėl 540 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo. Kartu su prašymu pateikti įrodymai patvirtina patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl atsakovės UAB Diagnostikos laboratorija prašymas tenkintinas, iš ieškovės UAB Medicina practica laboratorija priteistina atsakovei UAB Diagnostikos laboratorijai 540 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str.).
 4. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo. Nurodo, kad už dokumentų analizę ir procesinių dokumentų rengimą (atsiliepimas į apeliacinį skundą ir prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo) patyrė 1 742,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 5. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos).
 6. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 p.). Rekomendacijų 8.11 punkte nurodyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra nustatytas 1,3 koeficientas; už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4 (Rekomendacijų 8.16 p.), šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) 2016 m. II ketv. – 771,90 Eur.
 7. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuoja, kad atsakovės VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teismui deklaruotos išlaidos už suteiktas teisines paslaugas viršija Rekomendacijose nurodytą maksimalų dydį, todėl sprendžia, kad priteistinos (atlygintinos) bylinėjimosi išlaidos mažintinos ir priteistina iš ieškovės atsakovei VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui 1 313 Eur bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

16Klaipėdos apygardos teismo 2016-10-12 sprendimą palikti nepakeistą.

17Priteisti iš ieškovės UAB Medicina practica laboratorija, j. a. k. 300887021, atsakovei UAB Diagnostikos laboratorijai, j. a. k. 300598351, penkis šimtus keturiasdešimt eurų (540 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš ieškovės UAB Medicina practica laboratorija, j. a. k. 300887021, atsakovei VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, j. a. k. 279761360, vieną tūkstantį trylika eurų (1 313 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai