Byla 2YT-24777-584/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“, antstolis Raimundas Stanislauskas, R. K., G. K

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“, antstolis Raimundas Stanislauskas, R. K., G. K..

2Teismas

Nustatė

3Kauno apylinkės teismo 2017-09-14 nutartimi priimtas pareiškėjo skundo reikalavimas, kuriuo jis prašo panaikinti antstolio 2017-07-24 pasiūlymą Nr. A-7189 išieškotojai paimti neparduotą iš varžytinių turtą. Skunde nurodė, kad antstolis už neadekvačiai mažą kainą siūlo išieškotojai perimti turtą natūra (b. l. 12-16).

4Antstolis 2017-08-29 patvarkymu skundo netenkino ir nurodė, kad 2017-06-21 buvo paskelbtos pirmosios skolininkui priklausančio turto: negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, unikalus Nr. 4400-0516-8523:1724, ir negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, unikalus Nr. 4400-0516-8456:1723, esančių Kaune, Laisvės al. 59B, varžytinės. Nedalyvavus nei vienam pirkėjui, varžytinės pripažintos neįvykusiomis. Antstolis 2017-07-24 pasiūlė išieškotojai perimti neparduotą iš varžytinių turtą natūra. Išieškotoja sutiko, todėl buvo surašyti turto perdavimo aktai (b. l. 3-11).

5Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas, nes jis nenurodė jokių antstolio padarytų pažeidimų dėl kurių antstolio pasiūlymas išieškotojui perimti iš varžytinių neparduotą skolininko turtą būtų nepagrįstas (b. l. 31-33).

6Suinteresuoti asmenys R. K., G. K. atsiliepimų į skundą nepateikė. Pranešimai dėl atsiliepimų pateikimo, įteikti tinkamai (b. l. 26, 29).

7Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.).

8Pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 34-38, CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

9Skundas atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0070/17/00030 antstolis Raimundas Stanislauskas 2017-01-11 patvarkymu Nr. S-17-70-223 priėmė vykdyti Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro vykdomąjį dokumentą Nr. 5419 dėl 453921,88 Eur sumos išieškojimo iš skolininko A. K. išieškotojos AB „Swedbank“ naudai (v.b.l. 20). Antstolio surašytu 2017-01-20 turto arešto aktu Nr. 00701700030 buvo areštuotas skolininko turtas: 1) žemės sklypas, Perkūno al. 70, Kaunas; 2) žemės sklypas ir jame esantys statiniai, Perkūno al. 70A, Kaunas; 3) negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos, Laisvės al. 59B, Kaunas (v.b.l. 47-48). Antstolio 2017-03-09 patvarkymu Nr. S-2376 paskirta negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, Nr. 5-1 ir Nr. 6-1, esančių Laisvės al. 59B, Kaunas, ekspertizė turto vertei nustatyti (v.b.l. 61). Gavęs turto vertės nustatymo aktą antstolis 2017-05-17 priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo ir minėtas patalpas įkainojo po 140000 Eur (v.b.l. 210). 2017-06-21 antstolis paskelbė pirmąsias turto varžytines (v.b.l. 230). 2017-07-24 patvarkymu antstolis pirmąsias turto varžytines paskelbė neįvykusiomis, nes varžytinėse nedalyvavo nei vienas varžytinių dalyvis (v.b.l. 321). Antstolis 2017-07-24 pasiūlė išieškotojai paimti iš pirmųjų varžytinių neparduotą turtą (v.b.l. 323).

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 719 straipsnio, reglamentuojančio turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių pasekmes, 1 dalyje nustatyta, kad jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (CPK 717 straipsnio 1 punktas), turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, paskelbęs varžytynes neįvykusiomis, išskyrus CPK 717 straipsnio 2 ir 4 punktuose nustatytus atvejus, antstolis pasiūlo išieškotojui paimti neparduotą iš varžytynių turtą šiame straipsnyje ir CPK 720 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis ir nustato terminą, per kurį išieškotojas turi raštu antstoliui pranešti apie savo sutikimą paimti turtą.

12Įvertinus teismo nustatytas aplinkybes ir anksčiau nurodytas įstatymo nuostatas, darytina išvada, kad antstolio 2017-07-24 procesinis veiksmas, kuriuo pasiūlyta išieškotojai perimti iš neįvykusių pirmųjų varžytynių neparduotą turtą, buvo teisėtas ir pagrįstas, antstolis laikėsi vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, todėl pripažinti antstolio procesinį veiksmą nepagrįstu bei panaikinti nėra jokio teisinio pagrindo. Pareiškėjo nurodytas argumentas, jog išieškotojai turtas perduodamas už neadekvačiai mažą kainą, laikytinas nepagrįstu, nes antstolis pasiūlė išieškotajai paimti turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą, kai varžytinės neįvyko, neatsiradus asmenų, kurie būtų pasiūlę didesnę kainą nei pradinė turto pardavimo kaina. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestinas (CPK 178 str., 185 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 510-513 straipsniais, teismas

Nutarė

14skundą atmesti.

15Nutarties patvirtintas kopijas siųsti proceso dalyviams.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai