Byla 2A-469-194/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims VĮ ,,Registrų centras“, Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Badaugienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. U. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-47-832/2012 pagal pareiškėjos Z. U. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims VĮ ,,Registrų centras“, Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai.

3Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Pareiškėja Z. U. 2011-07-15 pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, t.y. nustatyti, jog Z. U. priklauso gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - )., Mažeikių r., yra pastatytas 1989 metais.

6Pareiškėja nurodė, jog Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė pareiškėjai priklausantis gyvenamasis namas yra įvardintas kaip ,,Sodybos šeimininko gyvenamasis namas“ ir nurodyta, kad jis pastatytas 1935 m. Pareiškėja yra įsitikinusi, kad tai yra didelė klaida, nes gyvenamasis namas, dėl kurio remonto, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio, buvo surašytas Reikalavimas pašalinti pažeidimus, realiai buvo pastatytas ne 1935 metais, o 1989 m. 2010 m. gruodžio 22 d. su prašymu pareiškėja Z. U. kreipėsi į VĮ Registrų centro Mažeikių filialą, prašydama ištaisyti Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenis, nurodant, kad jai priklausantis gyvenamasis namas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., Mažeikių r., yra pastatytas 1989 m. Tačiau 2011 m. sausio 11 d. VĮ Registrų centro Mažeikių filialas atsakydamas raštu, pareiškėjos prašymo netenkino. Esant akivaizdiems neatitikimams tarp Nekilnojamojo turto registro duomenų, Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė esančių duomenų ir archyvinių dokumentų, liudijančių, jog Z. U. priklausantis gyvenamasis namas pastatytas tikrai ne 1935 metais, pareiškėjos manymu, problema gali būti išspręsta tik teisme nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, jog jai priklausantis gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - )., Mažeikių r., yra naujai pastatytas 1989 metais. Tokio fakto nustatymas yra reikalingas tam, kad būtų ištaisyti klaidingi Nekilnojamojo turto registro duomenys (1-3 b.l.).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 20 d. sprendimu pareiškėjos Z. U. pareiškimą atmetė. Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., Mažeikių r. buvo pastatytas 1935 m. ir 1990 m. rekonstruotas. Liudytojų parodymus teismas atmetė, motyvuodamas, kad galimai jie yra suinteresuoti bylos baigtimi pareiškėjos naudai, nes jie konkrečiai nurodė tariamus statybos metus (1989 m.). Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad gyvenamajam namui suteikti unikalaus numerio paskutiniai skaičiai ( - ) pagal eiliškumą yra mažesni už pastato- malkinės, pastatyto 1984 m. unikalaus numerio paskutiniai skaičiai ( - ).

9Teismas nustatė, kad 1989 m. liepos 13 d. priėmimo naudoti valstybinės komisijos akte nurodyta, kad pateiktas priėmimui naudoti V. muziejus-šeimininkų namas, šiame akte nurodyta, kad pastatytas remiantis Mažeikių RAPS kapitalinės statybos planu. Taigi, kaip matyti iš akto namas buvo kapitališkai rekonstruotas. Tai, kad Lietuvos Respublikos valstybės draudimo įstaigos 1937 m. birželio 19 d. polise Nr. ( - ) nurodytas vienas gyvenamasis namas, nėra pagrindas išvadai, kad sodyboje buvo tik vienas namas (127-132 b.l.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

11Apeliaciniu skundu pareiškėja Z. U. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-47-832/2012 ir priimti naują sprendimą tenkinant jos pareiškimą. Taip pat prašė paskirti byloje teismo statybinę ekspertizę bei civilinę bylą skirti nagrinėti žodinio proceso tvarka (137 b.l.).

12A. Z. U. nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir padarė nepagrįstas išvadas. Pažymėjo, kad teismas vertindamas liudytojų parodymus rėmėsi nepagrįstai suformuotu vidiniu įsitikinimu ir tikimybių pusiausvyros principu, kuris visiškai nepagrįstas jokiais realiais duomenimis, išskyrus suinteresuoto asmens teiginius. Apeliantė atkreipė dėmesį, kad suinteresuoto asmens atsiliepime į pareiškimą bei Mažeikių rajono Paminklotvarkos tarnybos 1997 m. gruodžio 02 d. pažymėjime Nr. 2 minimas 1982 m. 21 d. LTSR Kultūros ministerijos kolegijos nutarimas Nr. 185, kuriuo sprendime remiasi ir pirmosios instancijos teismas, teismui apskritai nebuvo pateiktas ir jo turinys nežinomas. Pasak apeliantės, aišku tik tai, kad tuo nutarimu į kultūros paminklų apsaugą buvo priimta J. V. gimtinė, tačiau tai nereiškia, kad tuo metu sodyboje jau buvo dabar jai priklausantis gyvenamasis namas. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas byloje esančius įrodymus vertino tik suinteresuoto asmens naudai, net nemotyvuodamas šių savo išvadų ir nereikalaudamas iš suinteresuoto asmens jokių konkrečių duomenų ar įrodymų.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė D. V. prašo apeliacinį skundą bei kartu su juo pateiktus prašymus atmesti kaip nepagrįstus bei palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Pažymėjo, kad pagal bylos medžiagoje esantį Kultūros vertybės (G412K) pagrindinį dosjė namas buvo pastatytas XX a. I pusėje, restauruotas 1985-1990 metais. Taip pat pažymėjo, jog apeliantės Z. U. teismui pateikto 2009-07-24 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2.2 punkte taip pat nurodyta, kad pastato-gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) statybos pabaigos metai-1935, rekonstravimo pabaigos metai- 1990. Atkreipė dėmesį, jog dosjė esančiame Kultūros vertybės duomenų registravimo lapo II skyriaus ,,Įrašymai į sąrašus“ 1 punkte nurodyta, kad J. V. sodyba, kurią, kaip kompleksą pagal Dosjė Statinio aprašo (bendrojo) I skyriaus ,,Bendrieji duomenys“ 4 punktą sudaro namas, namas (muziejus) ir klojimas, į Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąrašą įrašyta Lietuvos TSR kultūros ministerijos kolegijos 1982-12-21 nutarimu Nr. 185. Trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad apeliantė neteisingai nurodo, jog namas (muziejus)- namas (unikalus Nr. 6188-0003-8026) buvo pastatytas 1989 metais, nes jau 1982 metais sodyba su į kompleksą įeinančiomis dalimis-namu, namu (muziejumi) ir klojimu- buvo įrašyta į Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąrašą. Departamento nuomone, atmestinas apeliacinio skundo argumentas paskirti byloje teismo statybinę ekspertizę todėl, kad po pačios apeliantės Z. U. 2008 m. savavališkai atliktų rekonstrukcijos darbų, kurių metu iš esmės buvo keičiamos pastato konstrukcijos, tokios ekspertizės atlikimas nėra tikslingas.

14Atsiliepimų į apeliacinį skundą suinteresuoti asmenys nepateikė..

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

16Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Dėl apeliantės pareikšto prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

18Spręsdamas šį prašymą teismas visų pirma pažymi, kad CPK 321 straipsnio 1 dalis pagrindine apeliacinio proceso forma laiko rašytinį procesą, o apeliacinės bylos nagrinėjimas žodine tvarka yra ekstraordinarinė (išimtinė forma). Dalyvaujantys byloje asmenys dėl bylos nagrinėjimo šia forma savo procesiniuose dokumentuose gali teikti motyvuotus prašymus (CPK 322 str.). Tačiau nagrinėjamoje byloje prašyme dėl skundo žodinio nagrinėjimo apeliantė konkrečiai nenurodė, kokios bylos aplinkybės galės būti tinkamai išaiškintos tik žodinio nagrinėjimo metu ir kokios gali susidaryti kliūtys, trukdysiančios visapusiškai ir objektyviai patikrinti skundžiamo sprendimo pagrįstumą nagrinėjant skundą rašytinio proceso tvarka. Apeliantė nekonkretizavo, kokius svarbius klausimus apeliacinės instancijos teismas gali išsiaiškinti būtent žodinio nagrinėjimo būdu, apsiribodama abstrakčiu nurodymu, jog apeliacinis skundas nagrinėtinas žodinio proceso tvarka. Vien pateiktas prašymas skirti byloje teismo statybinę ekspertizę, taip pat teismo neįpareigoja bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė, prašydama skirti statybinę teismo ekspertizę, nenurodo, kas už tokią ekspertizę apmokės. Pagal byloje šiuo metu esamus įrodymus, yra nepašinti prieštaravimai tarp esamų įrodymų ir tam reikia atlikti išsamų bei platų visų faktinių bylos aplinkybių įrodymų tyrimą bei vertinimą, o ne tik atlikti statinio ekspertizę.

19Dėl įrodymų vertinimo

20CPK 443 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad I instancijos teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos visos faktinės bylos aplinkybės. Kadangi ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios, pažymėtina, kad teismo atliekamas įrodymų vertinimas ypatingosios teisenos bylose turi atitikti šių bylų specifiką, kuri lemia aktyvų teismo vaidmenį.

21Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir ne pilnai įvertino pateiktus šalių rašytinius įrodymus. Neaišku, kokią įrodomąją reikšmę, pirmosios instancijos teismui turėjo Mažeikių rajono Paminklotvarkos tarnybos 1997 m. gruodžio 02 d. pažymėjimas Nr. 2, kuriame minimas 1982 m. gruodžio 21 d. LTSR Kultūros ministerijos kolegijos nutarimas Nr. 185 (60 b.l.), taip pat kiti įrodymai, kurie, patvirtina tik apie esantį namą (muziejų), esantį Ruzgų apyl., Z. k. (59 b.l.). Pirmosios instancijos teismas, tokio pobūdžio byloje turėjo būti aktyvus, ir išsireikalauti visus dokumentus, kurie kelią pagrįstų abejonių (CPK 179 str., 183 str.) ir juos visus patikrinti. Teismas taip pat nepakankamai motyvavo, kodėl atmetė liudytojų parodymus, apsiribodamas fraze, kad jie yra suinteresuoti bylos baigtimi. Nesiaiškino konkrečių aplinkybių dėl kolūkio atlikto statinio statybos, kur buvo iškeldintos J.E. B. ir E. V.. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodydamas ir išvardindamas tik kokie įrodymai byloje yra pateikti, jų visumos analizės neatliko. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino dėl 1984 metų esančių planų, kuriuose nurodomi pastatai, nepakankamai įvertino faktus apie pareiškėjos statinio (namo) statybos metus, kuriuos ginčijo trečiasis asmuo. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos atstovė teigė, jog iki restauravimo, namas buvo medinis, dengtas skiedrom, nors Mažeikių rajono Mažeikių apylinkės seniūnijos pažymėjime 1999 m. vasario 19 d. nurodyta, kad gyvenamasis namas (namo dalis) mūrinis, tačiau pirmosios instancijos teismas nesiaiškino šių detalių, kurios galimai turėtų įtakos bylos visų faktinių aplinkybių išsiaiškinimui ir pilnutiniam ištyrimui bei jų įvertinimui visumoje (19 b.l.). Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas remiantis ne pilnutinai ištirtais įrodymais, nepašalinti prieštaravimai, abejojama dėl tam tikrų faktų buvimo ar nebuvimo, byloje esančioms faktinėms aplinkybėms nustatyti, taip pat šioms aplinkybėms patvirtinti yra būtina skirti ekspertizę. Bylos faktinių aplinkybių išsiaiškinimas ir jų ištyrimas yra priskirtas tik I instancijos teismo kompetencijai. Byloje kilo teisinis ginčas dėl statinio - gyvenamo namo pastatymo metų. Kyla ginčas, ar gyvenamas namas yra naujai pastatytas, ar rekonstruotas. Tokiems klausimams atsakyti yra būtinos specialios žinios ir statinio ekspertizės paskyrimas. Ir be neatliktos ekspertizės, byloje nėra pašalintos ir liko abejonės dėl namo pastatymo būtent 1989 metais. Byloje yra Priėmimo naudoti valstybinės komisijos 1989-07-13 aktas, kuris įprastine tvarka yra surašomas tik naujai pastatytam pastatui. Minėtame akte yra nurodyta statybos pradžia -1989 metai. Kad pašalinti byloje šiuo metu esančius prieštaravimus, yra tikslinga pareiškėjai pasiūlyti surinkti ir papildomai pateikti į bylą šioje Valstybinio Priėmimo komisijoje dalyvavusių asmenų parodymus, apklausiant juos liudininkais byloje. Tam daug kartų reikėtų atidėti bylos nagrinėjimą ir tai būtų tikslinga ir reikalinga padaryti iki ekspertizės skyrimo bei atlikimo, kad ekspertams pateikti kuo išsamesnę informaciją.

22Byloje yra būtina ištirti visus įrodymus - tiek rašytinius, tiek liudytojų parodymus ir esant šalies prašymui skirti nepriklausomą ekspertizę, yra būtina ją atlikti. Tik surinkus bei išsiaiškinus visus faktinius duomenis, galimos galutinės teismo išvados. Galutiniu sprendimu ginčas išsprendžiamas visiškai ( LR CPK 260 str.). Pagal šiuo metu į bylą pateiktus įrodymus, kolegija laiko, jog negalima daryti galutinių teismo išvadų apeliacinėje instancijoje ir atlikus tik ekspertizę, nes nėra išaiškintos visos faktinės šios bylos aplinkybės visapusiškai, yra prieštaravimų, kurie lieka neišaiškinti, nepašalinti, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės atlikti įrodymų bei faktų patikrą, nes ne visi šios bylos įrodymai esamu metu surinkti pilnutinai. Įrodymų rinkimui ir jų analizei reikėtų daug kartų atidėti bylos apeliacinį nagrinėjimą, kas prieštarauja apeliacijos principui, kad apeliacinėje instancijoje atliekama tik pilnai surinktų įrodymų patikra ( LR CPK 320 str. 1d. ). Ekspertizę paskirti ir atlikti privalo I instancijos teismas. Tik ekspertai - specialistai, padarę ginčo pastato pamatų ir kitų pagrindinių konstrukcijų atodangas ( kurios nebuvo pareiškėjos keistos) gali duoti kvalifikuotą išvadą apie ginčo pastato pastatymo metus. VĮ Registrų centro duomenys yra formalus faktas, kuris atliekamas pagal įregistravimui pateiktus dokumentus, netiriant ir netikrinant tokių pateiktų duomenų pagrįstumo. Kadangi šiuo metu galutinės teismo išvados ginčo klausimu byloje yra negalimos, nes nėra pilnutinai surinkti net faktiniai duomenys šioje byloje, t.y. nėra atskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus, bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl byla grąžintina nagrinėti I instancijos teismui iš naujo ( LR CPK 327 str. 1d. 2p.).

23Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendimas naikintinas.

24Grąžinus bylą nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidos šiuo atveju nepriteistinos, nes jų paskirstymo klausimą spręs pirmos instancijos teismas, priimdamas galutinį sprendimą šioje byloje.

25Grąžinant bylą nagrinėti iš naujo, apeliantei Z. U. yra grąžintinas jos sumokėtas žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą (CPK 3 str., 87 str. 1 d. 7 p.). Šį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, apeliantei pateikus vykdyti šią teismo nutartį.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

27Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

28Grąžinti apeliantei Z. U. (a. k. ( - ) 139 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-03-20 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Pareiškėja Z. U. 2011-07-15 pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę... 6. Pareiškėja nurodė, jog Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 20 d. sprendimu... 9. Teismas nustatė, kad 1989 m. liepos 13 d. priėmimo naudoti valstybinės... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 11. Apeliaciniu skundu pareiškėja Z. U. prašo panaikinti Mažeikių rajono... 12. A. Z. U. nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą,... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiojo asmens Kultūros paveldo... 14. Atsiliepimų į apeliacinį skundą suinteresuoti asmenys nepateikė..... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Byla perduotina pirmosios... 17. Dėl apeliantės pareikšto prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio... 18. Spręsdamas šį prašymą teismas visų pirma pažymi, kad CPK 321 straipsnio... 19. Dėl įrodymų vertinimo... 20. CPK 443 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad I instancijos teismas turi imtis... 21. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir ne pilnai... 22. Byloje yra būtina ištirti visus įrodymus - tiek rašytinius, tiek liudytojų... 23. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendimas naikintinas.... 24. Grąžinus bylą nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidos šiuo atveju... 25. Grąžinant bylą nagrinėti iš naujo, apeliantei Z. U. yra grąžintinas jos... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 27. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimą panaikinti... 28. Grąžinti apeliantei Z. U. (a. k. ( - ) 139 Lt (vieną šimtą trisdešimt...