Byla 2-859-920/2014
Dėl darbo užmokesčio nepriemokos išieškojimo ir LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-12 sprendimo Nr. DGKS-4107 dalies panaikinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant ieškovei R. A., ieškovės atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, atsakovės UAB „Vilniaus Šeba“ atstovėms Ligitai Bikininei ir advokato padėjėjai Birutei Šepetauskaitei, žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. A. ieškinį pareikštą atsakovei UAB „Vilniaus Šeba“ dėl darbo užmokesčio nepriemokos išieškojimo ir LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-12 sprendimo Nr. DGKS-4107 dalies panaikinimo.

2Reikalavimų ir atskirtimų santrauka

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-12 sprendimą Nr. DGKS-4107 dalyje dėl reikalavimų priteisti 22475 Lt dienpinigius, 2308,86 Lt už viršvalandinį darbą, 2000 Lt neturtinę žalą bei priteisti ieškovei iš atsakovės 22475 Lt neišmokėtus dienpinigius, 2308,86 Lt neišmokėtą darbo užmokestį už viršvalandinį darbą laikotarpiu nuo 2013-02-01 iki 2013-09-30, vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį ir 0,07 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, 2000 Lt neturtinę žalą, 6 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2012-11-07 buvo sudaryta Darbo sutartis Nr. 60/2012D, pagal kurią ji buvo priimta dirbti į UAB „Vilniaus Šeba" sandėlininkės pareigose. Atsakovas 2012-2013m. laikotarpiu siuntė ieškovę į komandiruotes Baltarusijoje, Svetlogorske, kur buvo statomas prekybos centras „Beriozki". Tačiau atsakovas su ieškove nuo 2013 m. vasario mėnesio neatsiskaitydavo. Atsakovas per visą darbo laikotarpį mokėjo tik maistpinigiuspo 6 dolerius per dieną, kurie buvo įskaičiuoti į darbo užmokestį. Todėl atsakovui nesumokėjus priklausančio darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, ieškovė kreipėsi į Darbo ginčų komisiją. Darbo ginčų komisija 2013 m. lapkričio 12 d. priėmė sprendimą Nr. DGKS-4107, kuriuo nusprendė išieškoti iš atsakovo UAB „Vilniaus Šeba" ieškovės naudai delspinigių - 506,37 Lt; piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas - 348.32 Lt; vidutinį darbo užmokestį už uždelstą laiką atsiskaityti 721,40 Lt; už darbą poilsio ir švenčių dienomis -3553,40 Lt. Su 2013 m. lapkričio 12 d. Darbo ginčų komisijos sprendimu Nr. DGKS-4107 dalyje dėl reikalavimų priteisti 22475 Lt dienpinigių; 2308,86 Lt už viršvalandinį darbą; 2000 Lt neturtinės žalos priteisimo ieškovė nesutinka. Sutartyje nustatytas darbo sutarties terminas „iki statybos objekto „Prekybos rūmų Kalinino ir Sverdiovo sankryžoje Svellogorske Baltarusijos Respublikoje statyba" pabaigos (finansavimo nutraukimo). Darbo sutartimi atsakovas - darbdavys įsipareigojo mokėti ieškovei 1 LR vyriausybės nustatyto MMA dydžio mėnesinį darbo užmokestį vieną kartą per mėnesį nuo 10 iki 15 mėnesio dienos. Tačiau tikrasis susitarimas buvo toks, kad darbdavys ieškovei turėjo mokėti po 70 litų per dieną plius įstatyme numatyto dydžio dienpinigiai. Darbo sutartis buvo nutraukta 2013-09-30 pagal DK126str. UAB „Vilniaus Šeba" ieškovei išmokėjo 2013-10-04 - 5245,60 litų su darbu susijusių išmokų, bei 2013-10-09 išmokėjo 2919,79 litų su darbu susijusių išmokų. Taigi, viso už laikotarpį nuo 2013m. vasario iki atleidimo iš darbo dienos yra išmokėta 8165,39 litai. Viso ginčo laikotarpiu komandiruotėse Baltarusijoje ieškovė buvo 155 dienas, iš kurių 127 dirbo objekte, 22 dienas dirbo šeštadieniais, 3 dienas - švenčių dienomis. Tas faktas, kad sutartyje nurodyta , kad darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis ar kilnojamojo pobūdžio visiškai nereiškia, kad tai darbas komandiruotėje. Minėti darbai galėtų būti dirbti Lietuvoje, tačiau besąlygiškai užtikrinant galimybę pasibaigus darbo dienai grįžti namo ir gyventi savo namuose. Būtų neprotinga sutikti dirbti už minimalią algą darbą nuolatinėje komandiruotėje kitoje valstybėje, negrįžtant namo po 3-4 savaites, gyventi antisanitarinėmis sąlygomis, neturėti įprasto gyvenimo. Komisija akivaizdžiai netinkamai aiškino LR DK nuostatas ir kitus teisės aktus. visą ginčo laikotarpį dirbau kiekvieną darbo dieną viršvalandžius po 2 valandas, iš viso 254 valandas, už ką turėtų būti apmokėta ne mažiau pusantro darbuotojo darbo užmokesčio. Už viršvalandžius atsakovas nėra sumokėjęs, todėl iš jo priteistina 2 308,86 Lt už viršvalandinį darbą.. Atsakovas nepaisė ieškovės teisių, vis žadėjo sumokėti ir nesumokant uždirbto darbo užmokesčio, t.y. ieškovę apgaudinėjant, ji patyrė finansinius nepatogumus bei dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą. Už šiuos išgyvenimus atsakingas yra tik darbdavys atsakovas UAB „Vilniaus Šeba", kuris privalo ieškovei atlyginti dėl aukščiau nurodytų aplinkybių kilusią neturtinę žalą, kurią ieškovė įvertina 2000,00 Lt.

4Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodo, kad neturi Ieškovei mokėti 22.475,- Lt dydžio dienpinigių, nes darbo sutarties 1.3. punkte sulygta, jog viena iš būtinųjų darbo sąlygų laikytina ir sąlyga, kad "darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio". Taigi Ieškovei jau sudarant 2012-11-07 Darbo sutartį Nr. 60/2012 D, buvo žinoma, kad ji atliks sulygtas darbo funkcijas ne UAB "Vilniaus Šeba" buveinėje, o kelionėse, kadangi sulygta dėl kilnojamojo darbo pobūdžio. Faktiškai Ieškovė nuolatos dirbo užsienyje, t. y. Baltarusijoje, jau įsidarbinant Ieškovė buvo Baltarusijoje, t. y. jai nereikėjo vykti iš Lietuvos. Atsižvelgiant į tai, kad Ieškovė su Atsakovu susitarė dėl kilnojamojo pobūdžio darbo, tai Ieškovės darbo funkcijų atlikimas užsienyje - Baltarusijoje, nelaikytinas komandiruote, Atsakovas neturėjo mokėti Ieškovei dienpinigių, todėl Ieškovės reikalavimas priteisti 22.475,- Lt dydžio dienpinigių atmestinas, kaip nepagrįstas, Darbo ginčų komisijos sprendimas priimtas išanalizavus visas aplinkybes ir yra teisėtas, pagrįstas. Atsakovas nesutinka, kad Ieškovei turi būti mokama už viršvalandžius, nes Darbo laiko apskaitą UAB " Vilniaus Šeba" objekte Baltarusijoje, Svetlogorske žymėjo darbų vadovas A. A. darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Šiuose žiniaraščiuose A. A. darbo laiką žymėjo pagal faktą, todėl jo pasirašyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai yra teisingi ir atitinka faktinę padėtį. Iš Ieškovės pateiktų darbo laiko apskaitos žiniaraščių matyti, kad ji dirbo po 8 valandas į dieną. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių jos teiginius, kad atsakovas ieškovę apgaudinėjo, kad Ieškovė patyrė konkrečių finansinių nepatogumų ar patyrė dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą, t.y. kad jai realiai būtų kilusi turtinė/neturtinė žala ar butų koks nors žalos atsiradimo pagrindas. Ieškovė reikalauja panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimą dalyje dėl dienpinigių priteisimo, dėl viršvalandinio darbo, dėl neturtinės žalos priteisimo, ko pasėkoje laikytina, kad su neskundžiamą Darbo ginčų komisijos sprendimo dalimi Ieškovė sutinka. Atsižvelgiant į tai, Ieškovė neginčija Darbo ginčų komisijos sprendimu priteistų delspinigių dydžio (506,37 Lt) ir priteisto vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką dydžio (721,40 Lt.).

5Nustatytos bylos aplinkybės

6Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė nuo 2012-11-08 iki 2013-09-30 dirbti atsakovo UAB „Vilniaus Šeba " sandėlininke pagal terminuotą darbo sutartį Nr. 60/2012D. Darbo sutarties 1.3 p. nustatyta, kad darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio. Darbo sutarties 2 p. nustatyta, kad sudaroma terminuota darbo sutartis „iki statybos objekto Prekybos rūmų Kalinino ir Sverdlovo sankryžoje Svetlogorske Baltarusijos Respublikoje statyba" pabaigos (finansavimo nutraukimo). Darbo sutarties 3 p. nustatyta, kad darbdavys įsipareigojo mokėti 1 LR vyriausybės nustatyto MMA dydžio mėnesinį darbo užmokestį vieną kartą per mėnesį nuo 10 iki 15 mėnesio dienos. Darbo sutarties 5 p. nustatyta darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė - 5 darbo dienos per savaitę (b.l. 12-13). Darbo santykiai tarp ieškovės ir atsakovo nutraukti 201 3-09-30 pagal DK 126 str. (darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui) (b.l. 17). 2013-09-25 ieškovė kreipėsi į darbo ginčų komisiją su prašymu išieškoti iš atsakovo UAB „Vilniaus Šeba" 8200 Lt darbo užmokestį, delspinigius, darbo užmokestį už prastovą rugsėjo mėn. ir moralinę žalą, kurią įvertino vieno mėnesio atlyginimu (b.l. 15). Darbo ginčų komisija 2013 m. lapkričio 12 d. priėmė sprendimą Nr. DGKS-4107, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies, nusprendė išieškoti iš atsakovo UAB „Vilniaus Šeba" ieškovės naudai delspinigių - 506,37 Lt; piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas - 348.32 Lt; vidutinį darbo užmokestį už uždelstą laiką atsiskaityti 721,40 Lt; už darbą poilsio ir švenčių dienomis - 3553,40 Lt. (b.l. 15-22). Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-12 sprendimą Nr. DGKS-4107 dalyje dėl reikalavimų priteisti 22475 Lt dienpinigius, 2308,86 Lt už viršvalandinį darbą, 2000 Lt neturtinę žalą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį, 0.07% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b.l. 3-6).

7Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad ginčas tarp šalių kyla dėl dėl dienpinigių priteisimo, dėl užmokesčio už viršvalandinį darbą priteisimo, vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį priteisimo, 0.07% dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną priteisimo, dėl neturtinės žalos priteisimo, dėl 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo.

8Aplinkybių teisinis įvertinimas

9Dėl 22475 Lt. dienpinigių priteisimo

10LR DK 220 str. 1-2 d. nustatyta, kad darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. Šių išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 2 p. nustatyta, kad tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos darbdavio siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus šio nutarimo 3 punkte nurodytą atvejį, įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu). Komandiruote į užsienį netaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jeigu jis vienoje būna ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus darbuotojus, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 5 p. nustatyta, Darbuotojas turi teisę atsisakyti vykti į komandiruotę, jeigu jam laiku nebuvo išmokėtas avansas. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui pagal vidaus darbo tvarką nustatytą ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotėje turėtas faktines išlaidas. Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad tarnybinė komandiruotė – tai darbdavio nurodymu darbo sutartimi sulygto darbo funkcijos atlikimas ne nuolatinėje darbo vietoje. Tarnybine komandiruote nekvalifikuojamas darbas, atliekamas kitoje vietovėje, negu įsikūręs ar nuolat veikia darbdavys, jeigu darbo sutartyje sulygta, kad darbo pobūdis bus kilnojamasis. Tokiais atvejais svarbu aiškinti darbo sutartį t. y. kokios darbo funkcijos ir kokia jų atlikimo vieta nustatyta šalių susitarimu. Kilnojamojo darbo pobūdis, kaip specifinis ir neretai nuolat išliekantis darbo santykiuose, turi būti nustatytas darbo sutartimi. Kai lingvistiškai aiškinant darbo sutartį negalima konstatuoti tokio susitarimo buvimo, siekdamas atriboti tarnybinę komandiruotę nuo kilnojamojo darbo pobūdžio, teismas konkretaus ginčo kontekste turi atsižvelgti į darbo teisinių santykių subjektų specifiškumą, sulygtų darbo funkcijų pobūdį ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-449/2009).

11Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė nuo 2012-11-08 iki 2013-09-30 dirbti atsakovo UAB „Vilniaus Šeba " sandėlininke pagal terminuotą darbo sutartį Nr. 60/2012D. Darbo sutarties 1.3 p. nustatyta, kad darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio. Darbo sutarties 2 p. nustatyta, kad sudaroma terminuota darbo sutartis „iki statybos objekto Prekybos rūmų Kalinino ir Sverdlovo sankryžoje Svetlogorske Baltarusijos Respublikoje statyba" pabaigos (finansavimo nutraukimo). Darbo sutarties 3 p. nustatyta, kad darbdavys įsipareigojo mokėti 1 LR vyriausybės nustatyto MMA dydžio mėnesinį darbo užmokestį vieną kartą per mėnesį nuo 10 iki 15 mėnesio dienos. Darbo sutarties 5 p. nustatyta darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė - 5 darbo dienos per savaitę (b.l. 12-13).

12Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl 22475 Lt. dienpinigių priteisimo, teismas reikšmingomis bylai aplinkybėmis pripažįsta faktus, kad šalių Darbo sutarties 1.3 p. nustatyta, jog darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio. Darbo sutarties 2 p. nustatyta, kad sudaroma terminuota darbo sutartis „iki statybos objekto Prekybos rūmų Kalinino ir Sverdlovo sankryžoje Svetlogorske Baltarusijos Respublikoje statyba" pabaigos (finansavimo nutraukimo) (b.l. 12-13). Tokia darbo sutarties formuluotė lingvistine prasme atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarime Nr. 1365 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartyje civ. b. Nr. 3K-3-449/2009 suformuluotas kilnojamojo darbo pobūdžio sąlygas, kurios nekvalifikuojamos kaip tarnybinė komandiruotė. Vertindamas šias sutarties sąlygas atsižvelgiant į darbo teisinių santykių subjektų specifiškumą, sulygtų darbo funkcijų pobūdį ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-449/2009), teismas svarbia bylai aplinkybe pripažįsta 2013-09-25 ieškovės prašyme Darbo ginčų komisijai suformuluotą reikalavimą sumokėti 8200 lt. atlyginimą ir mokesčius, t.p. delspinigius, moralinę, materialinę žalą bei faktą, kad apie jokią nesumokėtų dienpinigių sumą ieškovė neužsimena (LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos prijungtos bylos Nr. APS -2-16391 b.l. 1). Atkreiptinas dėmesys, kad dienpinigių reikalavimas atsirado tik vėliau, 2013-11-06 patikslintame prašyme (LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos prijungtos bylos Nr. APS -2-16391 b.l. 52-54). Vertinant Darbo ginčų komisijai teiktų prašymų turinį svarbu pabrėžti, kad 2014-04-17 teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, jog jau sudarant 2012-11-07 darbo sutartį ji žinojo apie tai, kad jai priklauso 145 lt. dienpinigių bei kad dėl 8000 litų į Darbo ginčų komisiją ji nesikreiptų, tačiau teismo posėdžio metu ieškovė negalėjo nurodyti, kokią konkrečiai darbo užmokesčio sumą už kiekvieną mėnesį jai yra skolingas atsakovas, t.y. negalėjo nurodyti jokių sumų, kurias ieškovė uždirbo, bet negavo iš darbdavio nei vieną iš jos dirbtų mėnesių (b.l. 101). Šiame kontekste paminėtini liudytojo A. O. parodymai, kuriuose jis nurodo tiksliai žinojęs kiekvieną mėnesį priklausančio gauti darbo užmokesčio sumas (b.l. 101). Atsižvelgiant į šiuos prieštaravimus, teismas pripažįsta nepagrįstais ieškovės teiginius apie faktinio darbo sutarties šalių susitarimo neatitikimą rašytiniam darbo sutarties turiniui. Taip pat teismas vertina aplinkybę, kad ieškovės atžvilgiu nėra priimtas nė vienas įsakymas dėl jos komandiruotės, kai tuo tarpu visais kitais atvejais, atsakovo atstovo teigimu, darbuotojų vykimas į nurodytą objektą Baltarusijoje buvo įforminamas įsakymais (b.l. 101). Šias aplinkybes dėl jų komandiravimo įsakymais 2014-04-17 teismo posėdžio metu patvirtino liudytojai A. O. ir O. P. (b.l. 101). Be to, byloje nėra įrodymų, kad ieškovė būtų atsisakiusi vykti į komandiruotę dėl to, kad jai laiku nebuvo išmokėtas avansas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 5 p. Priešingai, byloje esantys įrodymai apie ieškovei priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį patvirtina, kad ieškovei buvo kompensuojamos padidėjusios išlaidos už kilnojamo pobūdžio darbą, darbą lauko sąlygomis 2013 m. vasario mėn. - 300,00 Lt; kovo mėn. - 110,00 Lt; balandžio men. - 300,00 Lt; gegužės mėn. - 300,00 Lt; birželio mėn. 300,00 Lt; liepos mėn. - 300,00 Lt; rugpjūčio mėn. - 10,48 Lt. (LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos prijungtos bylos Nr. APS -2-16391, b.l. 22-28). Visos išvardintos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad tiek aiškinant lingvistiškai, tiek atsižvelgiant į darbo teisinių santykių subjektų specifiškumą, sulygtų darbo funkcijų pobūdį ir kitas aplinkybes, tarp šalių sudarytoje darbo sutartyje yra užfiksuotas tikrasis šalių susitarimas tiek dėl darbo užmokesčio, tiek dėl kilnojamojo pobūdžio darbo, o ieškovės nurodomos aplinkybės dėl kitokių nei sutartyje sulygtų darbo sąlygų neatitinka tikrovės. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-12 sprendimas Nr. DGKS-4107, kuriame nurodyta, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, dienpinigiai nemokami, nes jiems tokiu atveju kompensuojamos tik su tokiu darbo pobūdžiu susijusios išlaidos bei remiantis išdėstytu ieškovės reikalavimas dėl 22 475 Lt dienpinigių atmestas, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl ieškovės reikalavimas šioje dalyje atmestinas.

13Dėl užmokesčio už viršvalandinį darbą priteisimo

14LR DK 193 str. nustatyta, kad už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad Darbo sutarties 5 p. nurodyta darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė - 5 darbo dienos per savaitę (b.l. 12-13).

16Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl užmokesčio už viršvalandinį darbą priteisimo, teismas atsižvelgia į dvi aplinkybes – t.y. byloje esančius darbo laiko ir užmokesčio apskaitos žiniaraščius bei ieškovės nurodytas faktines aplinkybes apie darbo laiką. Teismas konstatuoja, kad byloje esančiuose darbo laiko ir užmokesčio apskaitos žiniaraščiuose nėra užfiksuotas ieškovės dirbtų viršvalandžių faktas (b.l. 34-39), todėl remiantis šiais įrodymais nėra pagrindo priteisti darbo užmokestį už viršvalandinį darbą. Taip pat teismas konstatuoja, kad 2014-04-17 teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, jog darbas buvo organizuojamas tokiu būdu, kad darbuotojai darbo sutartyje sulygtame objekte Baltarusijoje dirbo tris savaites (18-20 dienų) per mėnesį, o vieną savaitę praleisdavo Lietuvoje, tokiu būdu laikantis LR DK nustatytų darbo laiko normų (b.l. 101). Šias aplinkybes 2014-04-17 teismo posėdžio metu patvirtino liudytojai A. O. ir O. P. (b.l. 101). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad byloje nėra pateikta neginčytinų įrodymų apie tai, kad ieškovė dirbo viršvalandinį darbą ir kiek konkrečiai viršvalandinio darbo buvo dirbta atsižvelgiant į ieškovės nurodytas aplinkybes apie tai, kad darbas buvo organizuojamas tokiu būdu, jog darbuotojai darbo sutartyje sulygtame objekte Baltarusijoje dirbo tris savaites (18-20 dienų) per mėnesį, o vieną savaitę praleisdavo Lietuvoje, tokiu būdu laikantis LR DK nustatytų darbo laiko normų (b.l. 101). Atsižvelginat į išdėstytas aplinkybes, LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-12 sprendimas Nr. DGKS-4107, kuriuo ieškovės reikalavimas išieškoti iš atsakovo už viršvalandinį darbą atmestas, kaip neįrodytas, pripažintinas pagrįstu ir teisėtu, ieškovės reikalavimas šioje dalyje yra atmestinas.

17Dėl vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį ir 0.07% dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną priteisimo

18Bylos medžiaga nustatyta, kad LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-12 sprendimu Nr. DGKS-4107 ieškovei priteista 506,37 Lt delspinigių bei 721,40 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą laiką atsiskaityti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės reikalavimai dėl 22 475 Lt dienpinigių priteisimo ir užmokesčio už viršvalandinį darbą priteisimo yra atmesti, teismas konstatuoja, kad nėra apgrindo tenkinti ieškovės reikalavimo dėl vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį ir 0.07% dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną priteisimo, todėl ieškovės reikalavimai šioje dalyje yra atmestini.

19Dėl neturtinės žalos priteisimo

20Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą (DK 250 str.). Asmens pareiga atlyginti savo veiksmais kitam asmeniui padarytą iš neteisėto darbo santykių nutraukimo kylančią neturtinę žalą įtvirtinta CK 6.245 str., 6.250 str., DK 250 str. Būtinos sąlygos civilinei atsakomybei taikyti yra neteisėti veiksmai, patirta žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, neteisėtus veiksmus atlikusio asmens kaltė (CK 6.246-6.249 str.). Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006).

21Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2000 Lt neturtinės žalos. Šis reikalavimas siejamas su tuo, kad atsakovas nepaisė ieškovės teisių, vis žadėjo sumokėti ir nesumokant uždirbto darbo užmokesčio, t.y. ieškovę apgaudinėjant, ji patyrė finansinius nepatogumus bei dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą (t. I, b.l. 5). Atsižvelgiant į tai, kad teismas konstatavo ieškovo reikalavimų nepagrįstumą ir juos atmetė, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė neturtinės žalos atsiradimo aplinkybių, todėl šis reikalavimas pripažintinas nepagrįstu ir todėl atmestinas.

22Dėl 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo

23Ieškinį atmetus, reikalavimas dėl 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo netenkintinas. Taip pat pabrėžtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, kurio 2 dalyje įtvirtinta skolininko pareiga mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, netaikomas darbo bylose (siekiant skatinti teismų sprendimų vykdymą), nes yra taikomas specialaus pobūdžio DK 300 straipsnis. Pagal įstatyminį reglamentavimą DK nuostatos reguliuodamos darbo santykius turi pirmenybę bendrųjų privatinės teisės nuostatų atžvilgiu (DK 11 str. 1 d.). DK 300 straipsnis yra speciali darbo teisės norma, pagal kurią, tais atvejais, kai darbdavys nevykdo teismo sprendimo, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Ši DK nuostata įstatymo leidėjo iš esmės yra skirta skatinti darbdavį vykdyti prievoles darbuotojų naudai, tokiu būdu darbuotojui suteikiant papildomą teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą. Pabrėžtina, kad kartu taikant tiek DK 300 straipsnį, tiek Civilinio kodekso 6.37 straipsnį dėl procesinių palūkanų susidarytų netoleruotina dvigubų finansinių sankcijų taikymo situacija, todėl darbo santykiuose taikytinas tik DK 300 straipsnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2010). Vadovaujantis suformuota teismų praktika, remiantis LR DK 303 str. (2010 m. galiojusiu LR DK 300 str.), LR CPK 135 str. 1 d. 2 p., nustatančiu pareigą ieškovui suformuluoti faktinį ieškinio pagrindą, bet ne teisinį pagrindimą, ieškovei išaiškintina jos teisė kreiptis į teismą su prašymu priimti nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos tuo atveju, jei darbdavys nevykdytų teismo sprendimo.

24Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kitus šalių argumentus teismas laiko teisiškai nereikšmingais šioje byloje, todėl dėl jų nepasisako.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

26Atmetus ieškinį, iš atsakovo ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Atsakovui iš ieškovės priteistina 2500 litų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 82-84).

27Vadovaudamasis LR DK 193 str., 220 str. 1-2 d., 250 str., LR CPK 93 str., 98 str., 270 str., teismas

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovės R. A., a.k. ( - ) atsakovo UAB „Vilniaus Šeba", įm. k. 125917335 naudai, 2500 lt. (du tūkstančius penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

30Priteisti iš ieškovės R. A., a.k. ( - ) valstybės naudai 15,23 Lt. (penkiolika litų 23 ct.) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas už žyminį mokestį ir pašto išlaidas – 5660.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai... 2. Reikalavimų ir atskirtimų santrauka... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti LR... 4. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašo ieškinį atmesti, priteisti... 5. Nustatytos bylos aplinkybės... 6. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė nuo 2012-11-08 iki 2013-09-30 dirbti... 7. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad ginčas tarp... 8. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 9. Dėl 22475 Lt. dienpinigių priteisimo... 10. LR DK 220 str. 1-2 d. nustatyta, kad darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė nuo 2012-11-08 iki 2013-09-30 dirbti... 12. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl 22475 Lt. dienpinigių priteisimo,... 13. Dėl užmokesčio už viršvalandinį darbą priteisimo... 14. LR DK 193 str. nustatyta, kad už viršvalandinį darbą ir darbą naktį... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad Darbo sutarties 5 p. nurodyta darbo dienos... 16. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl užmokesčio už viršvalandinį... 17. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad LR Valstybinės darbo inspekcijos prie... 19. Dėl neturtinės žalos priteisimo... 20. Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę... 21. Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2000 Lt... 22. Dėl 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo... 23. Ieškinį atmetus, reikalavimas dėl 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo... 24. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kitus šalių argumentus teismas laiko... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 26. Atmetus ieškinį, iš atsakovo ieškovei bylinėjimosi išlaidos... 27. Vadovaudamasis LR DK 193 str., 220 str. 1-2 d., 250 str., LR CPK 93 str., 98... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovės R. A., a.k. ( - ) atsakovo UAB „Vilniaus Šeba",... 30. Priteisti iš ieškovės R. A., a.k. ( - ) valstybės naudai 15,23 Lt.... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...