Byla e2-1936-836/2015
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui D. B. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas prašo priteisti iš atsakovo D. B. 2653,03 Eur skolą, kurią sudaro 611,83 Eur negrąžintas kreditas, 284,08 Eur palūkanos ir 1757,12 Eur delspinigiai už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 60,00 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai 2015-07-10. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, pasibaigus terminui atsiliepimui pateikti, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2006-01-31 ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas D. B. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), remiantis kuria ieškovas suteikė atsakovui 3100,00 Lt (897,82 Eur) kreditą su 6,5 procentų metinėmis palūkanomis, o atsakovas įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2011-01-30 (per 60 mėn.) dalimis grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas. Už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas dieną atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p.). Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir 2015-05-18 pažymos, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir negrąžino 611,83 Eur paskolos, nesumokėjo 284,08 Eur palūkanų, už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas jam priskaičiuota 1757,12 Eur delspinigių. Atsakovas nurodyto skolos dydžio neginčijo, įrodymų, kad prievolę grąžinti ieškovui gautą kreditą ir sumokėti palūkanas įvykdė, nepateikė.

6Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.38 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Remiantis CK 6.63 str. 1 d. 2 p., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi šalių sudarytoje Sutartyje nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas yra suėjęs, o byloje nėra duomenų, kad atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais įvykdė sutartinę prievolę grąžinti visą paimtą kreditą ir sumokėti palūkanas, skolos (negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų) dydis neginčijamas, teismas daro išvadą, kad ieškovas pagrįstai reikalauja prievolių grąžinti 611,83 Eur kreditą ir sumokėti 284,08 Eur palūkanas įvykdymo, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str. 1 d.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1757,12 Eur delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Kaip minėta, Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

8Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinę normą, paskaičiuota delspinigių suma (1757,12 Eur) beveik du kartus viršija negrąžintos kredito dalies ir nesumokėtų palūkanų sumą (895,91 Eur), teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad galutinis kredito grąžinimo terminas baigėsi 2011-01-30, t. y. prieš daugiau nei ketverius metus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų tam, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2015-02-02 įspėjimas. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditoriaus, kaip verslininko, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jo delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,03 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,03 proc. dydžio delspinigių per dieną, ieškovui iš atsakovo priteisiant 527,14 Eur delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo, proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų sumai, priteistina 32,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, kadangi jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteisintų bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) 611,83 Eur (šešis šimtus vienuolika eurų 83 ct) negrąžinto kredito, 284,08 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 08 ct) palūkanų, 527,14 Eur (penkis šimtus dvidešimt septynis eurus 14 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-06-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 32,00 Eur (trisdešimt du eurus) žyminio mokesčio ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai