Byla I-407-513/2009

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Irma Čuchraj rašytinio proceso tvarka, spręsdama pareiškėjo A. L. skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas A. L. 2009-07-22 paštu pateikė skundą, kuriuo prašo teismo ištirti Valstybinės mokesčių inspekcijos, antstolio G. K. , AB „Vakarų Bankas“ bei Mokestinių ginčų komisijos priimtų sprendimų teisėtumą iš esmės tiek, kiek tai susiję su jo individualios įmonės veikla.

3Skundą atsisakytina priimti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalis).

42009-08-04 nutartimi teismas nustatė pareiškėjui terminą iki 2009-08-21 įskaitytinai pašalinti nutartyje nurodytus skundo trūkumus.

5Pareiškėjas A. L. 2009-08-20 paštu pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad jis neturi teisės gauti antrinę teisinę pagalbą, kiti advokatai paslaugas teikti atsisako. Pranešime teigia, kad, jeigu teismas priims skundą, tai žyminis mokestis bus sumokėtas ir bus pateiktas reikiamas dokumentų kopijų skaičius. Jokių kitų dokumentų iš pareiškėjo teisme negauta.

6Bet kokia ginčus dėl teisės sprendžianti institucija gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, jeigu besikreipiantis į ją asmuo pakankamai aiškiai formuluoja savo reikalavimą ir to reikalavimo pagrindimą. Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį teismas, kaip ginčus dėl teisės sprendžianti institucija, privalo būti nešališkas. Tai reškia, kad teismas negali būti pareiškėjo advokatu ir už jį suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą – tai yra pareiškėjo pareiga.

7Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas iki nurodyto termino skundo trūkumų nepašalino, skundas laikytinas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalis).

8Nutartis nekliudo kreiptis į teismą su skundu pakartotinai, tačiau skundas turi atitikti LR ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105 - 106 straipsniais, teismas

Nutarė

10Pareiškėjo A. L. skundą administracinėje byloje Nr. I-407-513/2009 laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui.

11Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai