Byla 2S-1931-345/2014
Dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria buvo atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovui V. J. dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliami proceso teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, aiškinimo ir taikymo klausimai.

5Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Palangos m. apylinkės teismo 2014-05-19 sprendimu iš ieškovo R. J. buvo priteistas 500 Lt (656 Lt po indeksavimo) dydžio per mėnesį išlaikymas iki atsakovo V. J. pilnametystės ir sulaukus pilnametystės, jeigu atsakovas tęs mokslus kitoje mokymosi įstaigoje iki baigs mokymosi programą. Ieškinį motyvavo tuo, kad jo šiuo metu 22 m. pilnametis vaikas neteikia duomenų apie mokymąsi aukštojoje mokykloje (tai yra viena iš pagrindinių sąlygų atsakovo išlaikymui esant jam pilnamečiui), ieškovas pats augina du nepilnamečius vaikus, o jo pilnamečio sūnaus finansinė padėtis leidžia jam pačiam save išlaikyti, todėl prašė teismo sumažinti priteistą išlaikymą nuo 656 Lt iki 100 Lt. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti išlaikymo atsakovui V. J. dydį po 100 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Nurodė, kad prašymas sumažinti išlaikymo dydį atsakovui V. J. po 100 Lt per mėnesį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos galėtų būti tenkinamas tik tuo atveju, jeigu būtų pagrįstos aplinkybės, parodančios atsakovo nesąžiningus veiksmus, sunkinančius ar darančius neįmanomą ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą. Įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovo prašymas nebuvo pagrįstas, nes jo prašyta taikyti laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio reikalavimas yra tapatūs – prašoma sumažinti teismo priteisto išlaikymo kas mėnesį dydį.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas R. J. prašo panaikinti pirmos instancijos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sumažinant V. J. mokamą išlaikymo dydį nuo 656 Lt iki 100 Lt dydžio sumos. Nurodo, kad jo prašymas pagrįstas tuo, kad iš esmės pasikeitė aplinkybės – atsakovas V. J. jau 4 m. yra pilnametis, pridėti rašytiniai įrodymai ir kitos aplinkybės įrodo, kad jis visiškai save išlaiko, gauna papildomų pajamų, prabangiai gyvena, todėl išlaikymas jam nereikalingas. Be to, baigėsi mokslo metai, vasaros laikotarpio metu atsakovas turi galimybę užsidirbti. Taip pat nurodo, kad iš pridėtų įrodymų matyti, kad realiai atsakovui išlaikymas nereikalingas, nes jis ir toliau prašė pervedinėti pinigus ne į savo sąskaitą, o į jo mamos, kuri šiais pinigais disponuoja ir naudoja ne pagal tikslinę paskirtį, o savo poreikiams. Pabrėžia, kad viena iš atsakovo esant pilnamečiui išlaikymo sąlygų yra atsakovo mokymasis aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje. Tačiau atsakovas duomenų apie mokymąsi neteikia, universitetas taip pat atsisakė pateikti ieškovui šiuos duomenis, todėl ieškovo nuomone, nėra pagrindo išlaikyti atsakovą apskritai. Ieškovas nesutinka su teismo priimtos nutarties motyvu dėl tapataus prašymo ir ieškinio reikalavimo, nes įstatymas nedraudžia taikyti tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, o atsižvelgdamas į rašytinius įrodymus byloje gali tenkinti prašymą ir iš dalies sumažindamas šiuo metu mokamą išlaikymo sumą iki didesnės, negu prašoma ieškinyje.

10Atsakovas V. J. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad išlaikymo poreikio aplinkybės iš atsakovo pusės nepasikeitė, išlaikymas ir toliau yra reikalingas, nes jokių papildomų pajamų neturi. Teigia, kad ieškovas piktavališkai reikalauja gauti pažymos apie tai, kad atsakovas studijuoja universitete, kopijos, nenori tik susipažinti su ja, siekdamas mokestinių lengvatų. Nurodo, kad ieškovas veikė slapta prašydamas tiesiogiai iš universiteto pateikti minėtą pažymą. Teigia, kad teismo sprendimas yra pagrįstas, nes nebūtų tikslinga pabloginti jo, kaip studento, padėties sumažinant išlaikymą, nes tai pažeistų jo interesus. Nurodo, kad ieškovo teiginys apie suformuotą kasacinio teismo praktiką, jog pilnamečiui vaikui paprastai priteisiamas ne didesnis nei 300 Lt dydžio išlaikymas, yra nesąžiningas, nes nepagrįstas jokiomis Aukščiausiojo teismo bylomis. Prašo palikti galioti pirmos instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo ir atmesti ieškovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti prašymą dėl išlaikymo dydžio sumažinimo pilnamečiui vaikui iki bus priimtas sprendimas byloje. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių šiuo atveju nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

13Laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų LR CPK 145 str., paskirtis yra užtikrinti būsimo palankaus teismo sprendimo dalyvaujančių byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims įvykdymą, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą. Pagrindas taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones yra konkretūs faktai, leidžiantys daryti išvadą, kad netaikius šių priemonių, gali būti pažeistos asmens teisės ir interesai.

14Nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui pakeitimo (sumažinimo) (b. l. 1-3). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į ieškinyje išdėstytas aplinkybes, atsakovo poreikius, teisinį reguliavimą, atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nesumažino išlaikymo dydžio (b. l. 14). Ieškovas, nesutikdamas su teismo nutartimi, teigia, kad priteistas išlaikymo dydis atsakovui šiuo metu yra nepagrįstas, nes atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, kad pats ieškovas augina du nepilnamečius vaikus, turi didelių įsipareigojimų bankui, taip pat, kad atsakovas neteikia ieškovui jokių duomenų, susijusių su jo mokymusi aukštojoje mokykloje, nors tai yra viena iš pagrindinių išlaikymo pilnamečiui vaikui sąlygų (b. l. 1, 5,16-18).

15Atsižvelgiant į ieškovo nurodytų faktinių duomenų ir pridėtų įrodymų visumą, konstatuotina, kad apelianto atskirojo skundo argumentai yra pagrindas panaikinti apskųstąją teismo nutartį.

16Nagrinėjamoje byloje ieškovo pareikštas reikalavimas yra dėl metinės 7 872 Lt išlaikymo dydžio sumos (po 656 Lt per mėnesį) mažinimo. Šiuo atveju konstatuotina, kad ši byla nepriskirtina šeimos bylų kategorijai, kadangi atsakovas yra pilnametis asmuo, gyvenantis savarankišką gyvenimą, todėl ir įrodinėjimo, kad jam sulaukus pilnametystės, vis dar yra būtinas išlaikymas, pareiga tenka atsakovui. Vertinant į bylą pateiktą medžiagą, atsakovo nenorą teikti ieškovui (tėvui) duomenų apie mokymąsi, į atsakovo amžių, ieškovo vaikų padėtį lygiateisiškumo ir proporcingumo principų atžvilgiu ir atsižvelgiant į ieškovo gaunamas pajamas per mėnesį, konstatuotina, kad yra pagrindas sumažinti išlaikymo dydį iki ieškovo prašomos sumos – 100 Lt per mėnesį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo civilinėje byloje. Šiuo atveju vertinant bylos aplinkybes, ieškovo dviejų nepilnamečių vaikų interesus, teismas sutinka su apelianto nuomone, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sumažinti išlaikymą atsakovui yra pagrįstas ir konstatuoja, kad atsakovas – ieškovo pilnametis vaikas – neturi prioriteto kitų ieškovo nepilnamečių vaikų atžvilgiu, juo labiau, kai nevykdo pareigos teikti tėvui informaciją apie mokymąsi be teismo įpareigojimo. 2004-05-19 teismo sprendimas dėl išlaikymo atsakovui (tuo metu buvusiam nepilnamečiu) priteisimo neturi prejudicinės galios šioje byloje ir gali būti pakeistas atsižvelgiant į pasikeitusias faktines aplinkybes. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė šioje byloje jokių duomenų ir įrodymų, kad jam reikalingas tolimesnis išlaikymas ir, kad jis mokosi mokymosi įstaigoje dieniniame skyriuje, universitetas nepateikė ieškovui taip pat jokių duomenų šiuo klausimu, todėl sutiktina su ieškovo nuomone, kad šiuo metu yra teisėtas pagrindas mažinti išlaikymo dydį pilnamečiui V. J..

17Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmos instancijos teismo argumentu, kad šioje byloje prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinio reikalavimas yra tapatūs, nes nesutampa prašymų taikymo laikotarpiai (prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių – iki įsigalios teismo sprendimas byloje, o ieškinio reikalavime – tam tikram terminui po sprendimo įsigaliojimo), juo labiau, kad teisės aktai nedraudžia ir tokiu atveju esant pagrindui tenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

18Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad apeliantas nurodė teisiškai reikšmingas aplinkybes, kurios yra pagrindas skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, todėl pirmos instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas spręstinas iš esmės (LR CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį. Klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti ir sumažinti ieškovo mokamo atsakovui išlaikymo kas mėnesį dydį nuo 656 Lt iki 100 Lt iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliami proceso teisės normų, reglamentuojančių... 5. Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo pilnamečiui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas R. J. prašo panaikinti pirmos instancijos teismo... 10. Atsakovas V. J. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad išlaikymo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 12. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų LR CPK 145 str., paskirtis yra... 14. Nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui... 15. Atsižvelgiant į ieškovo nurodytų faktinių duomenų ir pridėtų įrodymų... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovo pareikštas reikalavimas yra dėl metinės 7 872... 17. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmos instancijos teismo... 18. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai nėra teisiškai... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad apeliantas nurodė... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 21. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį....