Byla A2-2826-254/2014
Dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė rašytinio proceso tvarka spręsdama atsakovo V. J. prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-1931-345/2014, išnagrinėtoje pagal ieškovo R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-24063-131/2014 pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovui V. J. dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo,

Nustatė

2Ieškovas R. J. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu ir prašė teismo sumažinti Palangos m. apylinkės teismo 2014-05-19 sprendimu iš ieškovo R. J. priteistą 500 Lt (656 Lt po indeksavimo) dydžio per mėnesį išlaikymą atsakovui V. J. iki 100 Lt. Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti išlaikymo atsakovui V. J. dydį po 100 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-24063-131/2014, ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-1931-345/2014, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – ieškovo R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir sumažino ieškovo mokamo atsakovui V. J. išlaikymo kas mėnesį dydį nuo 656 Lt iki 100 Lt iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5Vilniaus apygardos teismas 2014-10-21 gavo atsakovo V. J. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1931-345/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, kadangi bylą išnagrinėjo šališkas teismas, kuriame teisėja dirba ieškovo sesuo A. K.. Pareiškėjas taip pat prašė Lietuvos apeliacinio teismo išspręsti Vilniaus apygardos teismo nušalinimą nuo jo prašymo nagrinėjimo ir bylą perduoti kitam Lietuvos Respublikos teismui.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2S-1931-345/2014 perdavė nagrinėti Kauno apygardos teismui. Nutartyje nurodyta, jog CPK 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Taip pat nurodyta, kad Gyventojų Registro tarnybos 2014 m. lapkričio 27 pažymoje apie asmens duomenis Nr. 2A-760 A. K. yra R. J. sesuo.

7Pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą atsisakomas priimti kaip nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 365 straipsnio 1 dalis, 370 straipsnio 1 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8Pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškė Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-1931-345/2014, kurioje 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartis buvo panaikinta ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstas iš esmės – ieškovo R. J. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patenkintas bei sumažintas ieškovo mokamo atsakovui išlaikymo kas mėnesį dydis nuo 656 Lt iki 100 Lt iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Prašymą pareiškėjas grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, kuomet bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Tačiau pagal CPK 365 straipsnio 1 dalį, procesas gali būti atnaujinamas tik bylose, užbaigtose nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu). CPK 365 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „užbaigtose" reiškia tai, kad civilinė byla baigiama įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, kuriuo šalių ginčas yra išspręstas iš esmės, arba kai byla užbaigiama nepriėmus sprendimo ir nepriklausomai nuo to, ar ginčas išspręstas iš esmės. Šiame straipsnyje vartojama sąvoka „įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi)" turi būti aiškinama kaip apibendrinamoji, t. y. apimanti ir kitose CPK normose nurodytus teismo procesinius dokumentus, kuriais užbaigiamos civilinės bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2005). Tuo tarpu nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra išsprendžiamas šalių ginčas. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tuomet, kai dalyvaujantys byloje asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis), tai yra, jomis išsprendžiamas ieškinio užtikrinimo klausimas, o ne šalių ginčas iš esmės. Procesas negali būti atnaujinamas dėl tarpinių procesinių sprendimų, t. y. dėl nutarčių, kuriomis taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes tokiais atvejais gali būti pakartotinai sprendžiamas klausimas toje byloje, kurioje nagrinėjamas ginčas iš esmės (CPK 245 straipsnio 3 dalis). Pažymima, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimas (patenkinimas, atmetimas) nesukelia CPK 293 straipsnio 3 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje nustatytų padarinių, t. y. draudimo su tuo pačiu prašymu kreiptis į teismą pakartotinai. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje, kurioje paduotas atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo, buvo sprendžiama dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties, kuri buvo priimta civilinėje byloje Nr. 2-24063-131/2014, teisėtumo ir pagrįstumo. Iš Lietuvos apeliacinio teismo, kartu su teismui perduota Vilniaus apygardos teismo civiline byla Nr. 2S-1931-345/2014, buvo gauta ir Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-24063-131/2014. Šioje byloje yra priimta 2014-10-28 nutartis bylą persiųsti pagal teismingumą Klaipėdos miesto apylinkės teismui, taigi šalių ginčas iš esmės bus nagrinėjamas šiame teisme. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį, prašymus susijusius su laikinosios apsaugos priemonėmis, nagrinėja pirmosios instancijos teismas. Atsakovas, dar iki nutarties dėl bylos perdavimo pagal teismingumą Klaipėdos miesto apylinkės teismui, yra pateikęs (2014-10-20) pirmosios instancijos teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuris turės būti išspręstas (b.l. 80-82).

9Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad proceso atnaujinimo institutas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais apskritai netaikytinas, nes proceso atnaujinimo instituto taikymas šiam klausimui reikštų šio proceso paskirties ir juo siekiamų tikslų (ekstraordinarumo ir galimybės bylą išnagrinėti pakartotinai sudarymo) paneigimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010. Teismų praktika. 2010, 33). Taigi, atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-1931-345/2014 negalimas, nes kaip toks jis nenagrinėtinas teisme (CPK 365 straipsnio 1 dalis, 370 straipsnio 1 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniai, 370 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

11Pareiškėjo V. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-1931-345/2014 atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiajam asmeniui.

Ryšiai