Byla e2S-613-324/2020
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-4556-1107/2020 pagal pareiškėjos N. L. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja teismo prašė iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą; pareiškėjos bankroto administratoriumi paskirti bankroto administratorių A. P. (dirbantį UAB „Audersima“); patvirtinti 350 Eur sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; nustatyti 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį pareiškėjos kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos; patvirtinti 305 Eur sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį pareiškėjos būtiniesiems poreikiams (įskaitant nepilnamečio vaiko išlaikymą) tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; nustatyti keturių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti.

72.

8Kauno apylinkės teismas 2020 m. sausio 30 d. nutartimi nustatė 7 dienų terminą pašalinti nustatytus pareiškimo trūkumus, kadangi pareiškimas neatitiko Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 4, 5, 7 straipsnių reikalavimų, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 111 straipsnio reikalavimų.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi pareiškėjos pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo laikė nepaduotu ir grąžino pareiškėjai.

124.

13Nustatė, kad pareiškėjos pareiškimas neatitiko FABĮ 4, 5, 7 straipsnių reikalavimų, CPK 111 straipsnio reikalavimų, todėl pareiškėjai buvo nustatytas 7 dienų terminas pašalinti nustatytus pareiškimo trūkumus. Teismo 2020 m. sausio 30 d. nutartis pareiškėjos atstovei advokatei J. S. išsiųsta 2020 m. sausio 30 d. per Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį (EPP). Laikytina, jog ji įteikta 2020 m. sausio 31 d. Teismo nustatytu terminu pareiškėja (jos atstovė) nurodytų trūkumų nepašalino, todėl pareiškėjos pareiškimą teismas laikė nepaduotu ir kartu su priedais grąžino jį padavusiam asmeniui.

14III. Atskirojo skundo argumentai

155.

16Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutartį ir klausimą dėl pareiškimo priėmimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirojo skundo tenkinimo atveju atnaujinti praleistą terminą papildomai teikiamiems duomenims, kuriais šalinami pareiškimo trūkumai, priimti bei nustatyti naują terminą pažymos iš Administracinių nusižengimų registro (toliau – ir ANR) pateikimui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

175.1.

18dėl techninių priežasčių 2020 m. sausio 30 d. nutartis liko neperskaityta, tačiau 2020 m. vasario 10 d. nutartis buvo įteikta laiku ir tinkamai, tuo pačiu sužinota ir apie buvusią 2020 m. sausio 30 d. nutartį.

195.2.

20Teismo 2020 m. sausio 30 d. nustatytas 7 dienų terminas trūkumams pašalinti (tame tarpe pažymoms gauti) šiuo atveju buvo ganėtinai trumpas (vien ANR pažyma išduodama per 7 dienų laikotarpį). Įrodymų vertinimo pakankamumo klausimas yra subjektyvaus pobūdžio. Teismas vertina, ar fizinio bankroto byla iškeltina ne dokumentų priėmimo stadijoje, o per vieną mėnesį (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų įstatymo (toliau – ir FABĮ) 5 straipsnio 7 dalis). Išvardinti trūkumai galėjo būti nevertinti kaip esminiai pateikiant pirminį prašymą dėl bankroto fiziniam asmeniui iškėlimo. Kartu su atskiruoju skundu teikiami paaiškinimai bei 2020 m. sausio 30 d. nutartyje įvardinti trūkstami dokumentai.

215.3.

22Pareiškėja vykdo individualią veiklą nekilnojamojo turto srityje. Pareiga deklaruoti pajamas už 2019 metus įstatymo numatyta iki 2020 gegužės 1 d. Metinė pajamų mokesčio deklaracija turi būti pateikta mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, kurį pajamos buvo gautos. Pareiškėja iki pareiškimo padavimo deklaruoti negalėjo, nes pasikeitė deklaravimo forma, o pareiškimo pateikimo dieną ji dar nebuvo viešai prieinama. Pareiškėjai buvo reikalinga specialisto pagalba deklaruojant pajamas pagal naują, tik ką pradėjusią veikti sistemą, ir ji su atskiruoju skundu pateikė tai pagrindžiančią deklaraciją.

235.4.

24Pareiškėja pateikė duomenis apie kreditą, tačiau papildomai pateikia (prideda) ir pačią kreditavimo sutartį. Pareiškėja su kreditoriumi veda derybas dėl galimybės sudaryti susitarimą dėl įkeisto turto išsaugojimo. 2019 m. rugsėjo 18 d. pateiktoje pažymoje atsispindi kreditoriaus pozicija, kad įmokos mokamos laiku. FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 4 punktas numato pareigą pateikti duomenis apie fizinio asmens įkeistą turtą, suteiktus kitus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus įsipareigojimus, t.y. pačios sutarties nepateikimas, esant kreditoriaus pažymoms, atsakymams, bei duomenims apie pareiškėjo ir kreditoriaus derybas, galėtų būti vertinami kaip pakankamas, o sutarties trūkumas (sutartis pateikiama kartu su atskiruoju skundu, taip šalinant teismo įvardintą trūkumą) neturėtų būti laikytomas esminiu ir užkertančiu kelią priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

255.5.

26Pareiškėja patikslina savo ir išlaikomo sūnaus būtinųjų poreikių lentelę. Dėl nepilnamečio vaiko byloje yra ir viešo intereso aspektas, todėl teismas, tvirtindamas būtinųjų poreikių sumą, turi teisę nukrypti nuo pareiškėjos prašomos sumos, atsižvelgdamas tiek į vaiko, tiek į kreditorių interesus.

275.6.

28Pareiškėja patikslina duomenis, susijusius su kreditoriais. Kreditoriniai reikalavimai paprastai tikslinami ir bankroto bylos eigoje (kreditoriai pateikia reikalavimus, sudarant mokumo atstatymo planą ir pan.).

295.7.

30Pareiškėja pateikia duomenis, kad kreipėsi į ANR dėl pažymos apie administracinius nusižengimus ir, jei būtų priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, nedelsdama juos pateiks. FABĮ 4 straipsnis nenumato pareigos pateikti duomenis apie administracinius nusižengimus. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas numato sąlygą, kuriai esant bankroto byla nekeltina, t.y., jei paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus. Tuo tarpu imperatyvaus reikalavimo dėl administracinių nusižengimų nėra. Teismas turi diskrecijos teisę prašyti papildomų dokumentų FABĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu, tačiau tai neturėtų užkirsti kelio pareiškimo priėmimui bei bylos nagrinėjimui. Pareiškėja supranta, kad toks reikalavimas galėjo kilti dėl to, jog ji yra bausta anksčiau nei prieš 3 metus. Pareiškėja patvirtino, kad jai nėra žinoma, kad būtų padariusi administracinių teisės nusižengimų per paskutinius trejus metus. Dėl išvardintų priežasčių pareiškėja prašo papildomo termino ANR pažymai pateikti.

315.8.

32Pareiškėja viena augina sūnų, turintį specialiųjų poreikių, ir pagal savo bei sūnaus sveikatos galimybes deda visas pastangas pragyventi, tuo pačiu bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais. Pareiškėja nurodė, kad vykdo individualią veiklą nekilnojamojo turto srityje, kurioje turi žinių, o pajamos iš individualios veiklos auga lyginant su ankstesniais metais (už 2019 m. teikiamoje pajamų deklaracijoje – 7700 Eur). Šioje srityje pareiškėja turi didžiausias galimybes uždirbti bei derinti darbą su specialių poreikių turinčio vaiko priežiūra (kas buvo sudėtinga dirbant pagal darbo sutartį). Pareiškėja daugiau kaip trejus metus nėra bausta už administracinius nusižengimus, stengiasi išnaudoti naujas galimybes, tačiau viena padengti visų įsiskolinimų kreditoriams nebegali. Be to, deda pastangas susitarti su kreditoriumi banku Luminor, tvarkingai moka kredito įmokas.

335.9.

34Atsisakymas priimti pareiškimą nebūtų proporcinga priemonė, vertinant įvardintų trūkumų įtaką bylos nagrinėjimui, tuo labiau, kad pati bankroto byla fiziniam asmeniui keliama (ir įrodymai dar gali būti renkami) faktiškai ir kitoje proceso stadijoje (FABĮ 6 straipsnis). Pareiškėjai nėra žinoma visų galimų ir teismui reikalingų bylai duomenų apimtis (FABĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas, tačiau ji įsipareigoja pateikti visus prašomus duomenis, kurių poreikis gali atsirasti nagrinėjant bylą.

35Teismas

konstatuoja:

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

372.

38Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjo pareiškimas dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo laikytas nepaduotu tinkamai nepašalinus jo trūkumų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

393.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstų teismo nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju nenustatyti absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo pagrindai (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys, 338 straipsniai).

41Dėl naujų įrodymų priėmimo

424.

43Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – pareiškėjos 2019 m. pajamų deklaraciją; patikslintą pareiškėjos ir nepilnamečio vaiko būtinųjų poreikių lentelę; duomenis apie užklausimą dėl ANR pažymos; preliminarią kreditorinių reikalavimų lentelę; duomenis apie kreditorinius reikalavimus; paskolos sutartį. Apeliantė 2020 m. balandžio 14 d. (registracijos Nr. DOK-10795) teismui pateikė naują įrodymą – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijos tiekimo skyriaus 2020 m. vasario 28 d. raštą Nr. 5-S-3346.

445.

45CPK 314 straipsnis reglamentuoja naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimą. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama, tačiau teismų praktika pripažįsta, jog šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Nagrinėjamu atveju teisingam klausimo išsprendimui tikslinga šiuos įrodymus priimti į bylą.

46Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo

476.

48Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. FABĮ nereglamentuotas pareiškimo trūkumų šalinimo institutas, todėl sprendžiant pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto priėmimo klausimą būtina vadovautis tokius atvejus reglamentuojančiomis bendrosiomis CPK nuostatomis. Pagal CPK 115 straipsnio 2 dalį, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą trūkumams pašalinti. Pareiškėjui teismo nustatytu terminu pašalinus ieškinio (pareiškimo) trūkumus, ieškinys (pareiškimas) laikomas paduotu pradinę jo pateikimo teismui dieną, priešingu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis, 138 straipsnis).

497.

50Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo procesą sudaro du etapai. Pirmuoju etapu yra sprendžiamas paties pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo klausimas, t. y. teismas patikrina, ar pareiškimas paduotas nepažeidžiant teismingumo taisyklių (FABĮ 4 straipsnio 1 dalis), ar fizinis asmuo, prašantis iškelti bankroto bylą, informavo savo kreditorius apie ketinimą pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą (FABĮ 4 straipsnio 2 dalis), ar pareiškimo forma ir turinys atitinka nustatytus reikalavimus (FABĮ 4 straipsnio 3–4 dalys ir CPK 111 straipsnis). Jeigu pareiškimas iškelti fizinio asmens bankroto bylą yra pateiktas, laikantis, be kita ko, pirmiau nurodytų reikalavimų, teismas nutartimi priima nagrinėti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ( FABĮ 5 straipsnio 4 dalis) ir taip yra pasiekiamas antrasis fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo proceso etapas.

518.

52Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad pareiškimo priėmimo klausimas neturi būti sprendžiamas pernelyg formaliai. Neturi būti reikalaujama perteklinių ar akivaizdžių įrodymų. Pareiškėjui privaloma pateikti įstatyme nurodytą informaciją, tačiau šios informacijos teisingumas gali būti vertinamas bankroto bylos iškėlimo stadijoje, taip pat jau iškėlus bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

539.

54Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme 2020 m. sausio 20 d. gautas pareiškėjos pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Kauno apylinkės teismas 2020 m. sausio 30 d. nutartimi nustatė pareiškėjai 7 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos terminą pašalinti nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus. Teismas nurodė, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų vertinti apie pareiškėjos gautas ir/ar numatytas gauti pajamas pagal jos vykdomą individualią veiklą; taip pat pareiškėja teismui nepateikė kreditavimo sutarties, jos 58 995,54 Eur skolą kreditoriams patvirtinančių dokumentų, nenurodė sumos, būtinos rūpinantis išlaikytiniu, iš kokių gaunamų pajamų bus skiriamos išlaidos jo būtinųjų poreikių tenkinimui ir kokią lėšų sumą ji planuoja skirti kreditorinių reikalavimų tenkinimui bankroto proceso metu bei bankroto administravimo išlaidoms padengti; nenurodė veiksmų, kurių imsis, siekdamas pagerinti finansinę padėtį ir padidinti pajamas kreditorinių įsipareigojimui įvykdymui. Teismas taip pat įpareigojo pareiškėją pateikti duomenis apie jos baustumą administracine tvarka. Pareiškėja nustatytu laiku nutartyje nurodytų trūkumų nepašalino. Pareiškėjos atstovė atskirajame skunde pripažino, kad dėl techninių kliūčių ši teismo nutartis liko neperskaityta, todėl teismo nustatytu laiku teismo nustatyti trūkumai buvo nepašalinti.

5510.

56Formaliai vertinant, pareiškėja teismo nustatytu laiku nepašalino trūkumų, nurodytų 2020 m. sausio 30 d. nutartyje, tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėja, kad atsisakymas priimti pareiškimą nebūtų proporcinga priemonė, vertinant įvardintų trūkumų įtaką bylos nagrinėjimui.

5711.

58Pirmosios instancijos teismas 2020 m. sausio 30 d. nutartyje konstatavo, kad prašomos nurodyti aplinkybės bei įrodymai yra teisiškai reikšmingi, kadangi, nesant šių įrodymų, teismas negali įvertinti, ar pareiškimo padavimo metu pareiškėja atitiko FABĮ 2 straipsnio 2 dalies bei 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto reikalavimus, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad išsamus tyrimas dėl asmens turtinės padėties ir nemokumą nulėmusių priežasčių atliekamas ne pareiškimo priėmimo stadijoje, bet jau sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5912.

60Ruošiantis pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimui iš esmės, pirmosios instancijos teismas turi teisę byloje dalyvaujantiems asmenims pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus, reikalingus teisingam bylos išsprendimui (CPK 7 straipsnis, 8 straipsnis, 225 straipsnis, 179 straipsnis, FABĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas), tačiau nepakankamas papildomų įrodymų pateikimas pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo stadijoje negali būti pagrindu laikyti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nepaduotu (pvz. žr. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-2649-567/2017). Be to, įstatymo leidėjas FABĮ yra numatęs, kad fizinių asmens bankroto bylos nagrinėjamos žodinio proceso tvarka (ginčo teisena), kas reiškia, kad tam tikroms aplinkybėms esant nepakankamai aiškioms, teismas gali jas išsiaiškinti teismo posėdžio metu, spręsdamas iš esmės bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui klausimą.

6113.

62Pažymėtina, kad pareiškėja su atskiruoju skundu pateikė 2019 m. pajamų deklaraciją, patikslintą pareiškėjos ir nepilnamečio vaiko būtinųjų poreikių lentelę, duomenis apie užklausimą dėl ANR pažymos; preliminarią kreditorinių reikalavimų lentelę, duomenis apie kreditorinius reikalavimus, paskolos sutartį, todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, įvertinęs pateiktų naujų įrodymų faktą, turėjo teisę pat panaikinti skundžiamą nutartį ir iš naujo spręsti pareiškimo priėmimo/nepriėmimo klausimą.

6314.

64Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti atsikirtimai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo vertinimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

65Dėl procesinės bylos baigties

6615.

67Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, formaliai taikydamas trūkumų šalinimo institutą, netinkamai pritaikė nutartyje nurodytas procesinės teisės normas ir pareiškimą laikė nepaduotu dėl nepašalintų pareiškimo trūkumų (FABĮ 4 straipsnis), kurių buvimas nesudaro kliūčių pareiškimą priimti. Dėl to apskųstoji nutartis panaikintina ir klausimas dėl pareiškimo priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 str.).

68Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

69Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti ir pareiškimo dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

70Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja teismo prašė iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą;... 7. 2.... 8. Kauno apylinkės teismas 2020 m. sausio 30 d. nutartimi nustatė 7 dienų... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 10 d. nutartimi pareiškėjos... 12. 4.... 13. Nustatė, kad pareiškėjos pareiškimas neatitiko FABĮ 4, 5, 7 straipsnių... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020... 17. 5.1.... 18. dėl techninių priežasčių 2020 m. sausio 30 d. nutartis liko neperskaityta,... 19. 5.2.... 20. Teismo 2020 m. sausio 30 d. nustatytas 7 dienų terminas trūkumams pašalinti... 21. 5.3.... 22. Pareiškėja vykdo individualią veiklą nekilnojamojo turto srityje. Pareiga... 23. 5.4.... 24. Pareiškėja pateikė duomenis apie kreditą, tačiau papildomai pateikia... 25. 5.5.... 26. Pareiškėja patikslina savo ir išlaikomo sūnaus būtinųjų poreikių... 27. 5.6.... 28. Pareiškėja patikslina duomenis, susijusius su kreditoriais. Kreditoriniai... 29. 5.7.... 30. Pareiškėja pateikia duomenis, kad kreipėsi į ANR dėl pažymos apie... 31. 5.8.... 32. Pareiškėja viena augina sūnų, turintį specialiųjų poreikių, ir pagal... 33. 5.9.... 34. Atsisakymas priimti pareiškimą nebūtų proporcinga priemonė, vertinant... 35. Teismas... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. 2.... 38. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 39. 3.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 42. 4.... 43. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus –... 44. 5.... 45. CPK 314 straipsnis reglamentuoja naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 46. Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo... 47. 6.... 48. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5... 49. 7.... 50. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo procesą sudaro du etapai. Pirmuoju... 51. 8.... 52. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad... 53. 9.... 54. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme 2020 m. sausio 20 d.... 55. 10.... 56. Formaliai vertinant, pareiškėja teismo nustatytu laiku nepašalino trūkumų,... 57. 11.... 58. Pirmosios instancijos teismas 2020 m. sausio 30 d. nutartyje konstatavo, kad... 59. 12.... 60. Ruošiantis pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimui iš... 61. 13.... 62. Pažymėtina, kad pareiškėja su atskiruoju skundu pateikė 2019 m. pajamų... 63. 14.... 64. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai ir atsiliepime į atskirąjį... 65. Dėl procesinės bylos baigties... 66. 15.... 67. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 68. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 69. Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti ir... 70. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....