Byla 2-1884/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lithuanian glass recycling“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės švara“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-4248-585/2012 pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lithuanian glass recycling“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Marijampolės švara“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. J. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto bylą. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Nurodė, kad atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, liko skolingas ieškovui 54 923,42 Lt skolos už patalpų nuomą. Atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

5Vilniaus apygardos teisme 2012-06-21 priimtas pareiškėjo UAB „Marijampolės švara“ prašymas dėl įtraukimo į procesą trečiuoju asmeniu civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Lithuanian glass recycling“. Trečiasis asmuo siūlė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pacta Servanda“.

6Atsakovas UAB „Lithuanian glass recycling“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį, atsakovo vadovas per teismo nustatytus terminus nevykdė teismo įpareigojimų pateikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje išvardintus rašytinius įrodymus ir nepranešė teismui apie tai, kad negali jų pateikti dėl svarbių priežasčių, jam skirta bauda už šių teismo įpareigojimų nevykdymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 2 d. nutartimi iškėlė UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pagal 2011-12-31 atsakovo UAB „Lithuanian glass recycling“ balansą 2011-12-31 įmonės turtas sudarė 1 569 276 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 144 227 Lt, pradelstos atsakovo skolos vien ieškovui ir trečiajam asmeniui sudaro virš 68 000 Lt. Byloje gavus duomenis iš Vilniaus apskrities VMI nustatyta, kad UAB „Lithuanian glass recycling“ valstybės biudžetui ir fondams 2012-05-08 buvo skolinga 231 780,75 Lt, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, atsakovas nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus neįregistruotos. VSDFV Vilniaus skyrius pateikė teismui informaciją, kad UAB „Lithuanian glass recycling“ VSDFV biudžetui 2012-05-08 skolinga 23 011,67 Lt, iš jų 22 465,20 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 546,47 Lt delspinigių. Teismui užklausus VSDFV Vilniaus skyrių apie UAB „Lithuanian glass recycling“ dirbančių darbuotojų skaičių ir už kiekvieną iš jų mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas, 2012-05-21 buvo gautas atsakymas, kad UAB „Lithuanian glass recycling“ apdraustųjų sąraše yra vienuolika asmenų, nuo 2011 m. lapkričio mėnesio atsakovas valstybinio socialinio draudimo įmokų nemoka. Atsižvelgdamas į nurodytus duomenis, teismas padarė išvadą, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai (skolos) 2011 metais viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl, remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktu UAB „Lithuanian glass recycling“ laikytina nemokia ir įmonei keltina bankroto byla ir skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 10 str. 4 d. 1 p.). Teismas nurodė, kad duomenų, jog kuri nors iš byloje siūlomų administratoriaus kandidatūrų neatitiktų imperatyvių ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normų reikalavimams, nėra. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritaria siūlomiems kandidatams administruoti UAB „Lithuanian glass recycling“. Teismo teigimu, administratoriaus kandidatūra parenkama išimtinai teismo nuožiūra ir pati kandidatūra savaime neturi jokios reikšmės, jeigu nenustatomos aplinkybės, dėl kurių administratoriaus apskritai negali atlikti pareigų, todėl naudodamasis savo diskrecijos teise, teismas UAB „Lithuanian glass recycling“ administratoriumi skiria ieškovo A. J. pasiūlytą UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Atsakovas UAB „Lithuanian glass recycling“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo atmesti. Skunde nurodo, kad atsakovas su ieškovu A. J. yra pilnai atsikaitęs, ieškovas jokių pretenzijų atsakovui neturi. Atsakovas yra moki įmonė, įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra pagrindo pripažinti atsakovą nemokia įmone ir kelti bankroto bylą.

11Trečiasis asmuo UAB ,,Marijampolės švara“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Lithuanian glass recycling“ administratoriumi paskirta UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ panaikinti ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB ,,Pacta Servanda“. Skunde nurodo, kad:

121. Teismas tik formaliai įvertinęs abiejų siūlomų įmonių bankroto administratorių kandidatūras padarė išvadą, kad abu kandidatai yra tinkami, tačiau priimdamas sprendimą rėmėsi išskirtinai diskrecijos teise, nemotyvuodamas tokio pasirinkimo. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti vieną ar kitą asmenį, tačiau pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

132. Pagal teismų praktiką bankroto administratoriaus veiklos vieta yra svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis objektyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus. Tai, kad teismas paskyrė Kauno mieste veiklą vykdantį bankroto administratorių, kai administruojama įmonė yra Vilniuje, lems didesnius administravimo kaštus bei neabejotinai turės įtakos tam, kad su įmonės bankroto procesu susiję klausimai nebus sprendžiami operatyviai, dėl to bus pažeidžiami atsakovo kreditorių teisės ir teisėti interesai.

143. Teismas skundžiamoje nutartyje visiškai nevertino siūlomų bankroto administratorių darbo krūvio. Teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius turi labai didelį darbo krūvį, kas leidžia abejoti jo sugebėjimu operatyviai atlikti atsakovo bankroto administravimo procedūras.

15Ieškovas A. J. atsiliepimu trečiojo asmens į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas, todėl keisti ar naikinti skundžiamos teismo nutarties dalį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

16Trečiasis asmuo UAB ,,Marijampolės švara“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17IV. Apeliacinio teismo argumentai

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

20Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

21Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas jos (ne) mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Agrokoncerno grūdai“ v. ŽŪB ,,Žvirblonių“, bylos Nr. 2-887/2008). Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą.

22Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto bylą iškėlė tuo pagrindu, kad įmonė yra nemoki. Byloje nustatyta, kad apeliantas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartimi (b. l. 25) buvo įpareigotas per teismo nustatytą terminą pateikti atsiliepimą į ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei dokumentus reikalingus spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą. Apeliantas šio teismo įpareigojimo neįvykdė, už ką jam 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi buvo skirta bauda ir jis buvo pakartotinai įpareigotas pateikti teismui minėtus dokumentus (b. l. 45). Pakartotinio teismo įpareigojimo apeliantas taip pat neįvykdė. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įmonės nemokumą konstatavo remdamasis byloje gautu VĮ Registrų centrui atsakovo pateiktu balansu (finansinės atskaitomybės laikotarpis 2011-12-31), įvertinęs į balansą įrašyto turto vertės ir per vienerius metus mokėtinų sumų bei įsipareigojimų santykį. Pagal byloje esančius duomenis, bankroto byla atsakovui iškelta teismui konstatavus, kad atsakovo turimo turto vertė sudaro 1 569 2762 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 144 227 Lt. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje byloje taip pat įvertino byloje gautus duomenis iš Vilniaus apskrities VMI, VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktus duomenis, skolos dydį ieškovui bei trečiajam asmeniui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje gautus duomenis, turėjo pagrindą išvadai, kad atsakovas UAB „Lithuanian glass recycling“ yra nemoki įmonė. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. Apeliantas apeliacinės instancijos teismui pateikė naujausius finansinius dokumentus, patvirtinančius įmonės finansinę padėtį 2012 m. rugpjūčio 23 d. Atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė preliminarų balansą, parengtą 2012 m. rugpjūčio 23 d. už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 23 d. (b. l. 143). Kadangi, kaip minėta, sprendžiant dėl įmonės nemokumo, turi būti vadovaujamasi įmonės finansinės būklės duomenimis bankroto bylos iškėlimo dieną, teisėjų kolegija, spręsdama dėl atsakovo balanse esančio turto vertės, remiasi 2012 m. rugpjūčio 23 d. preliminaraus balanso duomenimis. Šiame balanse įrašyto turto vertė sudaro 1 504 188 Lt. Įmonė turi ilgalaikio materialaus turto už 26 053 Lt ir trumpalaikio materialaus turto už 1 478 135 Lt. Į atsakovo trumpalaikio materialaus turto sudėtį įeina atsargos ir išankstiniai apmokėjimai (vertė

23293 093 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (vertė 1 158 084 Lt), pinigai ir piniginiai ekvivalentai (vertė 26 958 Lt). Pagal 2012 m. rugpjūčio 23 d. preliminarų atsakovo balansą per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 938 589 Lt. Tačiau įstatymas (ĮBĮ 2 str. 8 d.) įmonės nemokumą sieja su įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos nustatymu, todėl konstatuoti įmonės nemokumą galima tada, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Pagal atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą pradelstos skolos kreditoriams 2012 m. rugpjūčio 23 d. sudarė 470 992,47 Lt (b. l. 138). Įvertinus byloje pateiktus duomenis, darytina išvada, kad atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma neviršija pusės į įmonės balansą įtraukto turto vertės, todėl nėra pagrindo laikyti, kad UAB „Lithuanian glass recycling“ yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taip pat apeliantas byloje pateikė įrodymus, kad ieškovui A. J. ir trečiajam asmeniui UAB ,,Marijampolės švara“ yra apmokėjęs jų procesiniuose dokumentuose nurodytas skolas (b. l. 172-185).

24Remdamasi aukščiau nurodytais argumentais, įvertinus naujai apelianto pateiktus dokumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto finansiniai rodikliai patvirtina įmonės mokumą, todėl pagrindo kelti jai bankroto bylą nėra. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsisakant kelti bankroto bylą UAB „Lithuanian glass recycling“.

25Atsakovui neiškėlus bankroto bylos nėra pagrindo nagrinėti atskirojo skundo dėl bankroto administratoriaus paskyrimo pagrįstumo ir teisėtumo, todėl teismas nepasisako dėl atskirojo skundo bei atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytų argumentų.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Lithuanian glass recycling“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. J. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB... 5. Vilniaus apygardos teisme 2012-06-21 priimtas pareiškėjo UAB „Marijampolės... 6. Atsakovas UAB „Lithuanian glass recycling“ nepateikė atsiliepimo į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 2 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Atsakovas UAB „Lithuanian glass recycling“ atskiruoju skundu prašo... 11. Trečiasis asmuo UAB ,,Marijampolės švara“ atskiruoju skundu prašo... 12. 1. Teismas tik formaliai įvertinęs abiejų siūlomų įmonių bankroto... 13. 2. Pagal teismų praktiką bankroto administratoriaus veiklos vieta yra svarbi... 14. 3. Teismas skundžiamoje nutartyje visiškai nevertino siūlomų bankroto... 15. Ieškovas A. J. atsiliepimu trečiojo asmens į atskirąjį skundą prašo... 16. Trečiasis asmuo UAB ,,Marijampolės švara“ atsiliepimu į atsakovo... 17. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 20. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje.... 21. Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas... 22. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB „Lithuanian... 23. 293 093 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (vertė 1 158 084 Lt), pinigai... 24. Remdamasi aukščiau nurodytais argumentais, įvertinus naujai apelianto... 25. Atsakovui neiškėlus bankroto bylos nėra pagrindo nagrinėti atskirojo skundo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 27. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą...