Byla 2-1213-715/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

2dalyvaujant ieškovės UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovei I. Ž., atsakovei R. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei R. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovės R. V. priteisti 2148,14 Lt skolos mokesčių už patiektą šilumos energiją, 128,21 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė UAB „Mažeikių šilumos tinklai, teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad vadovaudamasi 2006 m. lapkričio 21 d. pasirašyta sutartimi Nr. 1-1980 į atsakovei R. V. asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį Sodų skg. 12-15, Mažeikių m., per prijungtą šilumos energijos tiekimo tinklą tiekia šilumos energiją. Viena iš buto savininko pareigų yra kiekvieną mėnesį sumokėti buto komunalinius mokesčius, tame tarpe ir mokesčius už patiektą šilumos energiją. Tarp šalių egzistuojant sutartiniams šilumos energijos tiekimo - vartojimo santykiams, abi šalys privalo tinkamai vykdyti savo prievoles. Ieškovė savo prievolę vykdo tinkamai, tačiau atsakovė R. V. prievolės atsiskaityti už patiektą šilumos energiją nevykdo. Atsakovė priėmė ieškovo centralizuotai tiekiamą šilumos energiją, tačiau atsiskaityti už ją vengia ir nesiima jokių veiksmų skolai padengti. Atsakovė R. V. buvo raginta sumokėti skolą, tačiau skolos gera valia nemoka, todėl ieškovė kreipėsi į teismą.

5Atsakovė R. V. teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl 5 procentų metinių palūkanų priteisimo. Paaiškino, kad viena augina du nepilnamečius vaikus, kuriems reikalingas išlaikymas. Šeimos pajamas per mėnesį sudaro 945,00 Lt, iš kurių ji sunkiai gali išgyventi, o susirgus kuriam nors šeimos nariui, jai tenka skolintis pinigų. Prašė teismo atsižvelgti į sunkią finansinę padėtį ir leisti skolą mokėti dalimis ir nepriteisti 5 procentų metinių palūkanų.

6Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovė I. Ž. ieškinį palaikė ir prašė tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Neprieštaravo, kad sprendimo įvykdymas būtų išdėstytas 6 mėnesių laikotarpiui.

7Teismo posėdžio metu atsakovė R. V. pripažino esanti skolinga ieškovei už pateiktą šilumos energiją, tačiau nesutiko su delspinigiais ir 5 procentų metinėmis palūkanomis, prašė jų nepriteisti. Paaiškino, kad viena augina du nepilnamečius vaikus, kurių išlaikymui gauna 200,00 Lt, taip pat gauna socialinę kompensaciją, tačiau šių pajamų neužtenka, kad galėtų sumokėti skolą ieškovei. Be to, jos šeimoje kartu gyvena du neveiksnūs asmenys.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti <...> (LR CK 6.383 str. 1 d.).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2006-11-21 sudarė buto šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartį Nr. 1-1980, pagal kurią ieškovė įsipareigojo tiekti šilumą į atsakovės R. V. butą, esantį Sodų skg. 12-15, Mažeikių m., o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškove sutartyje nurodytais terminais, t.y. gautą sąskaitą už sunaudotą šilumą apmokėti iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos (sutarties 2.2.1. punktas). 2010-09-01 pakartotine priešteismine pretenzija dėl skolos už šilumos energiją ieškovė paragino atsakovę iki pretenzijoje nurodyto termino sumokėti skolą ir įspėjo, kad priešingu atveju dėl skolos išieškojimo kreipsis į teismą (b.l. 4), tačiau atsakovė nei iki pretenzijoje nurodyto termino, nei vėliau skolos nesumokėjo ir ieškovei kreipiantis į teismą buvo skolinga 2148,14 Lt už patiektą šilumos energiją (b.l. 3).

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008, ir kt.). Nagrinėjamoje byloje ieškovė, remdamasis tuo, kad atsakovė pažeidė prievolę atsiskaityti pagal minėtą buto šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartį, prašo teismo priteisti iš jos skolą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus delspinigius, kuriuos sudaro 128,21 Lt delspinigių (b.l. 3).

12Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (LR CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.).

13Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, rašytinę medžiagą bei šalių paaiškinimus, ir nustačius, kad atsakovė R. V. yra skolinga ieškovei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2148,14 Lt už suteiktą šilumos energiją ir 128,21 Lt delspinigių, spręstina, jog ieškinys dėl skolos ir delspinigių priteisimo yra įrodytas, todėl pilnai tenkintinas (LR CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.245 str.).

14Nustačius atsakovės piniginės prievolės ieškovei egzistavimo faktą ir patenkinus reikalavimą priteisti skolą ir delspinigius, iš jos taip pat priteistinos ir įstatymo nustatyto dydžio procesinės palūkanos (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 2 dalis). Šios palūkanos teisės doktrinoje yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio nereikia įrodinėti, ir priteisiamos iš skolininko visais piniginių prievolių neįvykdymo atvejais.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis (68,00 Lt). Nagrinėjant bylą taip pat susidarė 6,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovės valstybei (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnio 2 dalis).

16Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (LR ( - ) straipsnio 1 dalis).

17Asmens turtinę padėtį pagrindžia jo gaunamų pajamų dydis ir periodiškumas, išlaidų dydis ir periodiškumas. Duomenų apie atsakovės gaunamą darbo užmokestį, pragyvenimui reikalingų išlaidų dydį, kredito įstaigose laikomas lėšas, nuosavybės teise turimą turtą byloje nėra. Taigi išsamių duomenų, visapusiškai apibūdinančių savo turtinę padėtį, atsakovė teismui nepateikė (CPK 178 str.). Sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, būtina vadovautis CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių principais, kurių taikymas reikalauja nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo (išdėstymo) klausimą atsižvelgti į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-987/2010).

18Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis (sprendimas) gali būti vykdomas priverstinai. Sprendimo vykdymo išdėstymas yra nukrypimas nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo vykdymą išdėstyti galima tik išimtiniais atvejais, t. y. konstatavus, jog skolininko turtinė padėtis ypač bloga arba yra kitokių ypatingai svarbių aplinkybių, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku.

19Atsižvelgus į atsakovės R. V. gaunamas itin mažas pajamas, į tai, kad ji viena augina du nepilnamečius vaikus, kuriems reikalingas išlaikymas, įvertinus tai, kad ieškovės atstovė neprieštaravo, kad sprendimo įvykdymas būtų šdėstytas 6 mėnesių laikotarpiui, atsakovės prašymas tenkintinas, sprendimo įvykdymą dalyje dėl skolos ir delspinigių priteisimo išdėstant 6 mėnesių laikotarpiui.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-265, 268, 270-271 straipsniais, teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovės R. V., a.k. ( - ) gyv. Sodų skg. 12-15, LT-89105 Mažeikių m., ieškovei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, į.k. 166901968, buveinės adresas Montuotojų g. 10, LT-89101, Mažeikių m.:

  • 2276,35 Lt (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt šešis litus 35 ct) skolos ir delspinigių;
  • 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-03-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
  • bylinėjimosi išlaidas: 68,00 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio.

23Priteisti iš atsakovės R. V., a.k. ( - ) gyv. Sodų skg. 12-15, LT-89105 Mažeikių m., 6,00 Lt (šešis litus 00 ct) pašto išlaidų valstybei.

24Sprendimo įvykdymą dalyje dėl 2276,35 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt šešių litų 35 ct) skolos ir delspinigių priteisimo išdėstyti 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, kas mėnesį mokant po 379,39 Lt, paskutinį mėnesį sumokant 379,40 Lt.

25Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. dalyvaujant ieškovės UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovei 3. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą ieškiniu... 5. Atsakovė R. V. teismui pateiktame atsiliepime nurodė,... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Mažeikių šilumos tinklai“... 7. Teismo posėdžio metu atsakovė R. V. pripažino esanti... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė su atsakove... 11. Pagal CK 6.71 12. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200 str. 1... 13. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, rašytinę medžiagą bei šalių... 14. Nustačius atsakovės piniginės prievolės ieškovei egzistavimo faktą ir... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 16. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva,... 17. Asmens turtinę padėtį pagrindžia jo gaunamų pajamų... 18. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti... 19. Atsižvelgus į atsakovės R. V. gaunamas itin mažas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-265,... 21. Ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovės R. V., a.k. (... 23. Priteisti iš atsakovės R. V., a.k. (... 24. Sprendimo įvykdymą dalyje dėl 2276,35 Lt (dviejų tūkstančių dviejų... 25. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...