Byla 2-2400-374/2012
Dėl antstolės A. L. veiksmų vykdomojoje byloje N r. 0140/12/00615

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų P. Ž. ir J. Ž. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei A. L., kreditoriui AB DnB NORD bankui dėl antstolės A. L. veiksmų vykdomojoje byloje N r. 0140/12/00615, ir

Nustatė

2Pareiškėjai P. Ž. ir J. Ž. teismo prašo: panaikinti antstolės A. L. patvarkymą dalyje dėl 2012-05-09 10.30 val. paskelbtų varžytynių, kur antstolė A. L. numato parduoti ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5198-5002-3013) ir po šiuo ūkiniu pastatu esančio 0,4 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 5103-0001-0077), pirmųjų varžytynių paskelbimo; panaikinti antstolės A. L. patvarkymą, kuriuo antstolis A. L. savo iniciatyva nusprendė pakeisti vieno sklypo - 18,00 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0008-0060, esančio Zigmantavo k., Kalvarijos sav. - pardavimo varžytynėse laiką, šio sklypo pardavimo varžytynėse laiką nukeliant iš 2012- 05-09 d. vėlesnei datai į 2012-05-15 d, 11.00 val.; priteisti bylinėjimosi išlaidas iš antstolio A. L..

3Antstolė A. L. skundo netenkino ir persiuntė jį kartu su vykdomąja byla Nr. 0140/12/00615 Marijampolės rajono apylinkės teismui.

4Kreditorius AB DnB NORD bankas pateikė atsiliepimą į skundą, su kuriuo nesutinka.

5Skundas netenkintinas.

6Nustatyta, kad antstolė A. L. vykdo vykdomąją bylą, užvestą pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos nutartį Nr. 34/2011-01-18 dėl įkeistų nekilnojamųjų daiktų - žemės sklypo, u/n 5103-0001-0077, 0,4000 ha ploto, esančio Kalvarijos sav. Akmenynų k., ūkinio pastato, u/n 5198-5002-3013, žemės sklypo, u/n 5103-0001-0113, 2,6000 ha ploto, esančio Kalvarijos sav. Akmenynų k., žemės sklypo, u/n 5103-0001-0114, 26,510 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Akmenynų k., žemės sklypo, u/n 5138-0008-0060, 18,0000 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Zigmantavo k., žemės sklypo, u/n 4400-0967-0795, 2,0765 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Rūdninkų k., žemės sklypo, u/n 5138-0008-0059, 4,4000 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Zigmantavo k., žemės sklypo, u/n 5138-0008-0043, 14,5600 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Brazavo k. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančių P. Ž., a.k( - ) gyv. ( - ) ir J. Ž., a.k( - ) gyv. ( - ). priverstinio pardavimo.

7Pareiškėjai pateikė skundą dėl areštuoto turto pardavimo varžytynėse eiliškumo nustatymo, datos perkėlimo neteisėtumo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išspręstas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-05-14 nutartimi (b.l. 35-36).

8Skunde pareiškėjai nurodo, jog nesutinka su tuo, kad vieno įkeisto žemės sklypo pardavimo data nukelta vėlesnei datai, t. y. iš 2012-05-09 į 2012-05-15. Antstolė, atsisakydama tenkinti skundą, 2012-05-10 patvarkyme nurodo, kad atliekant vykdymo veiksmus, 2012-05-09 buvo paskelbtas minėto turto pardavimas iš 1-ųjų viešųjų varžytynių. Skelbimas apie būsimas varžytynes paskelbtas 2012-04-12 laikraščio „Suvalkietis" numeryje. Žemės sklypo, u/n 5138-0008-0060, 18,0000 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Zigmantavo k., pradinė vertė 110400 Lt, pardavimas iš viešųjų varžytynių paskelbtas 2012-05-15 d. LR CPK 706 str. numato, kad skolininkui priklausančio turto, kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų, apie būsimas varžytynes antstolis skelbia ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki varžytynių dienos. Paskelbus sklypo pardavimą 2012-05-09, būtų pažeista minėtame straipsnyje įtvirtinta norma, t.y. nuo skelbimo išėjimo dienos 2012-04-12 iki varžytynių dienos 2012-05-09 liktų trumpesnis, kaip mėnesio laikotarpis. Dėl šios priežasties žemės sklypo u/n 5138-0008-0060, 18,0000 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Zigmantavo k. pardavimas nukeltas į 2012-05-15.

9Antstolė taip pat nurodo, jog pareiškėjai skunde nepagrįstai teigia, kad pakeitus sklypų pardavimo eilę, pažeidžiami jų, kaip skolininkų, t.y. P. Ž. ir J. Ž., interesai bei teisė nustatyti išieškojimo įkeistų daiktų eilę, taip pažeidžiant LR CK 4.194 str. išdėstytą normą, leidžiančią hipoteka įkeistų daiktų savininkui nustatyti daiktų pardavimo eilę. Šio straipsnio antroje dalyje įtvirtinta imperatyvi norma, leidžianti parduoti tik tiek turto, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Patvarkyme pažymėta, kad nurodyta norma reikšminga tuo atveju, jeigu įkeisto turto iš esmės yra daugiau, nei reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti, bei atkreiptas dėmesys, kad varžytynėse paskelbto parduodamo turto bendra vertė yra 535000 Lt. Pagal ieškovo AB DNB bankas pateiktą vykdomąjį dokumentą ieškinio sumą sudaro 475913,49 Lt skolos bei 133 Lt žyminio mokesčio. Nutartyje numatytos 9,90 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos kredito sumos, kurios bus skaičiuojamos nuo kreditoriaus kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2011-01-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Taip pat bus skaičiuojamos sumos, reikalingos vykdymo išlaidoms padengti. Šiuo metu antstolės A. L. kontoroje yra vykdoma ir daugiau išieškojimų pagal skirtingų kreditorių reikalavimus iš skolininko P. Ž.. Antstolė nurodė, kad remiantis LR CPK 754 str. 1 d. hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto tenkinami be eilės, šiuos patenkinus, gali būti tenkinami kitų kreditorių reikalavimai, laikantis įstatyme nustatytos reikalavimų patenkinimo eilės ir proporcingumo principo. Iš aukščiau išvardintų aplinkybių darytina išvada, kad parduodamo turto vertė neviršija sumos, kuri reikalinga kreditorių reikalavimams patenkinti. Šiems reikalavimams patenkinti reikalinga parduoti visus, įkeistus hipoteka žemės sklypus, todėl, antstolės nuomone, nustatyti žemės sklypų pardavimo eiliškumą netikslinga.

10Antstolė pažymėjo, jog žemės sklypas, u/n 5103-0001-0114, 26,510 ha bendro ploto, esantis Kalvarijos sav. Akmenynų k., 2012-04-11 parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Už žemės sklypą, u/n 5138-0008-0043, 14,5600 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Brazavo k. skolininko pasiūlytas pirkėjas 2012-05-07 į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėjo turto arešto akte nurodytą sumą. Vadovaujantis LR CPK 704 str. sklypas laikomas parduotu skolininko pasiūlytam pirkėjui.

11Antstolė taip pat teigia, kad skolininkas skunde nepagrįstai nurodo, kad turto arešto aktuose nurodytos paskaičiuotos palūkanų sumos yra didesnės, nei turėtų būti iš tikrųjų. Atkreiptinas dėmesys, kad antstolė palūkanų paskaičiavimų neatliko, turto arešto akte nurodyta ieškinio suma įrašyta vadovaujantis Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos nutartimi Nr. 34.

12Teismas sutinka su antstolės A. L. patvarkyme dėl P. Ž. 2012-05-04 skundo išdėstytais motyvais. Kaip matyti iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0140/12/00615 medžiagos, varžytynių data buvo perkelta tuo tikslu, kad nebūtų pažeistas CPK 706 str., kuriame nustatyta, kad jeigu iš varžytynių parduodamas skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas bei kitas įstatymų nustatyta tvarka registruotas turtas, taip pat kitas kilnojamasis turtas, kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų, apie būsimas varžytynes antstolis paskelbia antstolių skelbimų lentoje, turto buvimo vietos vietiniame laikraštyje bei specialiame interneto tinklapyje ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki varžytynių dienos. Paskelbus sklypo pardavimą 2012-05-09, būtų pažeista minėtame straipsnyje įtvirtinta norma, t.y. nuo skelbimo išėjimo dienos 2012-04-12 iki varžytynių dienos 2012-05-09 liktų trumpesnis, kaip mėnesio laikotarpis. Dėl šios priežasties žemės sklypo, u/n 5138-0008-0060, 18,0000 ha bendro ploto, esančio Kalvarijos sav. Zigmantavo k. pardavimas nukeltas į 2012-05-15. Šis datos nukėlimas negali turėti jokios įtakos varžytynėse pageidaujančių asmenų registracijai bei tolesniam išieškojimo vykdymui.

13Sutinkamai su CK 4.194 str., išieškojimo iš įkeistų daiktų eilės nustatymas reikšmingas tuo atveju, kai įkeisto turto iš esmės yra daugiau, nei reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Tačiau, kaip ir nurodo antstolė, šiuo metu antstolės A. L. kontoroje yra vykdoma ir daugiau išieškojimų pagal skirtingų kreditorių reikalavimus iš skolininko P. Ž.. Esant tokioms aplinkybėms bei remiantis LR CPK 754 str. 1 d., hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto tenkinami be eilės, šiuos patenkinus, gali būti tenkinami kitų kreditorių reikalavimai, laikantis įstatyme nustatytos reikalavimų patenkinimo eilės ir proporcingumo principo. Iš aukščiau išvardintų aplinkybių darytina išvada, kad parduodamo turto vertė neviršija sumos, kuri reikalinga kreditorių reikalavimams patenkinti. Šiems reikalavimams patenkinti reikalinga parduoti visus, įkeistus hipoteka žemės sklypus, todėl parduodamo iš varžytynių turto eiliškumo nustatymas šioje vykdomojoje byloje jokios reikšmės ir įtakos parduodamam turtui neturi, nustatyti žemės sklypų pardavimo eiliškumą netikslinga. Dėl aukščiau nurodytų motyvų, skundas laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas (CPK 178 str.).

14Kitos skunde nurodytos aplinkybės nesusijusios su antstolės atliekamais veiksmais, todėl nenagrinėtinos, kaip neturinčios esminės reikšmės bylai.

15Iš pareiškėjų solidariai priteistinos teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.).

16Vadovaudamasi LR CPK 510, 512, 513 str.,

Nutarė

17Pareiškėjų P. Ž. ir J. Ž. skundo dėl antstolės A. L. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0140/12/00615 netenkinti.

18Priteisti solidariai iš pareiškėjų P. Ž., a/k ( - ) gyv. ( - ) ir J. Ž., a/k ( - ) gyv. ( - )., 10,50 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

19Nutartį siųsti šalims.

20Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio... 2. Pareiškėjai P. Ž. ir J. Ž. teismo prašo: panaikinti antstolės A. L.... 3. Antstolė A. L. skundo netenkino ir persiuntė jį kartu su vykdomąja byla Nr.... 4. Kreditorius AB DnB NORD bankas pateikė atsiliepimą į skundą, su kuriuo... 5. Skundas netenkintinas.... 6. Nustatyta, kad antstolė A. L. vykdo vykdomąją bylą, užvestą pagal... 7. Pareiškėjai pateikė skundą dėl areštuoto turto pardavimo varžytynėse... 8. Skunde pareiškėjai nurodo, jog nesutinka su tuo, kad vieno įkeisto žemės... 9. Antstolė taip pat nurodo, jog pareiškėjai skunde nepagrįstai teigia, kad... 10. Antstolė pažymėjo, jog žemės sklypas, u/n 5103-0001-0114, 26,510 ha bendro... 11. Antstolė taip pat teigia, kad skolininkas skunde nepagrįstai nurodo, kad... 12. Teismas sutinka su antstolės A. L. patvarkyme dėl P. Ž. 2012-05-04 skundo... 13. Sutinkamai su CK 4.194 str., išieškojimo iš įkeistų daiktų eilės... 14. Kitos skunde nurodytos aplinkybės nesusijusios su antstolės atliekamais... 15. Iš pareiškėjų solidariai priteistinos teismo pašto išlaidos valstybei... 16. Vadovaudamasi LR CPK 510, 512, 513 str.,... 17. Pareiškėjų P. Ž. ir J. Ž. skundo dėl antstolės A. L. veiksmų... 18. Priteisti solidariai iš pareiškėjų P. Ž., a/k ( - ) gyv. ( - ) ir J. Ž.,... 19. Nutartį siųsti šalims.... 20. Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...