Byla 2-242-901/2014
Dėl skolos, baudos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui G. Č. ir advokatei D. O., atsakovo atstovams direktoriui J. T. ir advokatei V. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo MB „Valranga“ ieškinį atsakovui UAB „Alkos energija“ dėl skolos, baudos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Šiaulių apylinkės teisme po prieštaravimų supaprastinta proceso tvarka išduotam teismo įsakymui priimtas nagrinėjimui ieškovo MB „Valranga“ ieškinys atsakovui UAB „Alkos energija“, kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 7100 Lt skolos, 11 600 Lt baudą, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-04-24 šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 130424/1R, kuria sutarė, kad rangovas (ieškovas MB „Valranga“) vykdys vienos ALKA-30 elektrinės su pastato stoge integruotomis 30,00 kWp saulės jėgainėmis statybos darbus žemės sklype, adresu Raizgių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. Užsakovas (atsakovas UAB „Alkos energija") pagal sutartį įsipareigojo statybos darbų atlikimui pateikti rangovui eskizinę darbinę dokumentaciją ir reikalingas medžiagas bei detales, taip pat konsultuoti rangovą darbų technologijos klausimais. Sutarta atliekamų statybos darbų kaina viso 12.100 Lt. Atsakovas ieškovui sumokėjo tik 3000 Lt avansą ir papildomai tik 2000 Lt už atliktus darbus. 2013-06-13 atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą atsisakė pasirašyti ir nuo 2013-06-17 pradėjo nebebendrauti su ieškovu. Atsakovui atsisakius pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą ir išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, 2013-06-25 ieškovas dokumentus registruotu laišku nusiuntė atsakovui, o apie atsisakymą pasirašyti aktą ieškovas 2013-07-05 akte padarė atžymą. Kadangi atsakovas pagal darbų perdavimo aktą ir faktūrą be pagrindo nesumokėjo už ieškovo atliktus statybos darbus sutartyje nustatytu terminu ir tvarka, tai turi sumokėti ieškovui Sutarties 3.2. punkte nustatyto dydžio baudą - 200 Lt į dieną, skaičiuojant nuo 2013-05-21 iki 2013-07-17, viso 11.600,00 Lt. Pagal sutartį buvo numatyta statybos darbus pradėti 2013-04-25 ir baigti 2013-05-20. Ieškovas darbų tą dieną pradėti negalėjo, nes užsakomas nebuvo paruošęs darbams atlikti reikalingos teritorijos - žemės sklypas, adresu Raizgių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., kur reikėjo atlikti statybos darbus, nebuvo išlygintas, buvo pilnas įdubų, todėl buvo reikalinga privežti žemių, sukelti vienu metru ir išlyginti žemės sklypą. Dėl užsakovo teritorijos statybos darbams atlikti neparuošimo, statybos darbai buvo pradėti tik 2013-05-01. Pradėjus darbus, vėl nuolat iškildavo problemų dėl užsakovo nesavalaikio medžiagų, detalių tiekimo, dėl medžiagų nekokybiškumo, ieškovas nuolat buvo priverstas laukti statybos darbams atlikti reikalingų medžiagų, laukti kol nekokybiškos medžiagos bus pakeistos kokybiškomis, ištaisyti užsakovo pateiktų detalių trūkumai. Atsakovas nepateikė teismui visų statybos darbams atlikti panaudotų medžiagų, detalių sąskaitų, važtaraščių, o pateiktame 2013-04-25 važtaraštyje nurodytos medžiagos sudaro tik apie 5 proc. visų ALKA-30/5 elektrinės su pastato stoge integruota saulės jėgaine ir žaibosaugos įrenginiu statybos darbams atlikti reikalingų medžiagų. Statybos darbai dėl užsakovo kaltės buvo baigti tik 2013-06-10. Ieškovas nesutinka, kad darbus atliko nekokybiškai, kad darbų trūkumų nepašalino, taip pat nesutinka, kad dalies darbų neatliko ir kad už juos darbus baigė kiti, nes VĮ Registrų centre 2013-06-13 įregistruota baigta ir veikianti jėgainė su 100 proc. baigtumu. Tarp ieškovo ir atsakovo objekto statybos metu buvo draugiški santykiai, rangovas vykdė užsakovo nurodymus, tvarkė, taisė nekokybiškas detales, kantriai laukė visų reikalingų medžiagų, detalių, atliko nemažai papildomų rangos sutartyje Nr. 130424/1R nenumatytų darbų, užsakovo prašymų. Pretenzijos ieškovui buvo pateiktos tik po to, kai atsakovas nesąžiningai nesumokėjo ieškovui už jo atliktus darbus, 2013-07-01 registruotu laišku ieškovui nusiuntus atsakovui raštą "Dėl įsiskolinimo". Ieškovas objekto statybos metu niekada iš atsakovo nebuvo gavęs jokių pretenzijų dėl savo darbo, niekada atsakovas nebuvo ieškovui nurodęs, kad jis dirba su per mažu darbuotojų skaičiumi ar kad dirba nekokybiškai. Statybos objekte nuolat, t.y. praktiškai kiekvieną dieną, buvo atsakovo atstovas J. T., kuris vadovavo visiems darbams, nes projekto nebuvo, o ieškovas dirbo pagal eskizus, kuriuos sukūrė ir pateikė pats J. T..

5Atsakovas UAB „Alkos energija“ su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti atsakovui atstovavimo išlaidas. Nurodo, kad ieškovas pavėluotai ir nekokybiškai atliko darbus, be to atliko juos ne visus (apie 45 proc.). Atsakovui buvo svarbus statybos darbų pridavimo terminas norint iki 2013-07-01 UAB „ALKOS energija" gauti Leidimą gaminti elektros energiją iš LR Energetikos ministerijos, siekiant suspėti gauti el. energijos supirkimo įkainj nustatytą 2013 II ketvirtį ir tuo išvengti žymių nuostolių pasikeitus saulės energetikos teisinei bazei. Ieškovas nepagrindžia jokiais įrodymais savo teiginių, kad dėl atsakovo kaltės statybos darbus galėjo pradėti tik 2013-05-01, o ne sekančią dieną po sutarties sudarymo t.y. 2013-04-25. 2013-04-24 bendradarbiavimo sutarties Nr. 130424/4R tarp atsakovo, UAB "Baltic Elektro Group", UAB "ALKOS statyba" ir UAB "Telebaltikos" importas ir eksportas 1.2. p. pagrindu UAB "ALKOS statyba” direktorius M. Š. buvo paskirtas atsakingu sutarties šalių atstovu už medžiagų tiekimo organizavimą, kuris ir koordinavo kuri sutarties šalis ir kokias medžiagas tiekia visiems objektams, adresu Raizgių k, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 2013-04-26 atsakovas užtikrino autotechnikos, reikalingos statinių aikštelių formavimui/ planiravimui objekte buvimą nuo pat ryto, o pagal sutartį šiuos darbus turėjo atlikti pats ieškovas. Atsakovo teigimu visos medžiagos statybai buvo pateiktos savalaikiai, turėjo atitikties deklaracijas ar CE žymę, bei garantijas. Ieškovas nesustabdė statybų, nepareiškė noro nutraukti rangos sutartį ir nepareikalavo apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Ieškovas objekte dirbo lėtai, vangiai ir nekvalifikuotai ir su per mažu darbuotojų skaičiumi (apie 5-6 darbuotojai), kurių kaita buvo didelė, kad pasiektų darbų rezultatą laiku pagal sutartį. Atsakovas nesutinka, kad jis buvo tinkamai informuotas 2013-06-13 apie ieškovo pasirengimą perduoti atliktų statybos darbų rezultatą, ieškovo dokumentai atsakovo direktoriui J. T. įteikti tik 2013-06-17 per kitus asmenis. Atsakovas nesutinka, kad nuo 2013-06-17 jis pradėjo nebendradarbiauti su ieškovu, o statybos darbus baigė tik 2013-06-10 tik dėl savo paties kaltės. Atsakovo direktorius statybos objekte 2013-06-20 ieškovo direktorių informavo, kad darbų priimti negali, nes jie pilnai nebaigti, nekokybiški, todėl dokumentus jam grąžina, prašoma nurodyti datą, kada bus baigti darbai, ištaisytas brokas, kad juos galėtų priimti atsakovo sudaryta komisija bei pasirašyti darbų pridavimo ir garantijos suteikimo aktą pagal Sutarties 2.2.2. p. Ieškovo direktorius 2013-08-07 vykusioje atsakovo užsakytoje ekspertinėje apžiūroje ir apmatavimuose dalyvauti atsisakė. Atsakovo teigimu elektrinė tik 2013-11-12 buvo prijungta prie monitoringo sistemos ir paleista elektros energijos gamybai, todėl tik tą dieną buvo pasiektas darbų rezultatas, o VĮ Registrų centre įregistruotas tik elektrinės statinys, o pati elektrinė dar neveikė. Per laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-11-12 elektrinė ALKA-30/5 nesugeneravo 12123,63 kWh, dėl ko UAB „ALKOS energija" patyrė ženklų verslo nuostolį, negaudama piniginių lėšų įplaukų iš AB „LESTO".

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje sprendžiamas ginčas dėl atsiskaitymo už ieškovo atliktus elektrinės su pastato stoge integruotomis 30,00 kWp saulės jėgainėmis statybos darbus, taip pat dėl atliktų darbų priėmimo–perdavimo fakto egzistavimo bei pagal šalių rangos sutartį atliktų darbų kokybės.

8Bylos duomenimis ir šalių bei jų atstovų paaiškinimais nustatyta, kad 2013 m. balandžio 24 d. UAB “Alkos energija” ir MB „Valranga“ sudarė Sutartį Nr. 130424/1R, kuria užsakovas (atsakovas) pasamdė ieškovą (rangovą) atlikti vienos ALKA-30 elektrinės su pastatų stoguose integruotomis 30,00 kWp saulės jėgainėmis statybos darbus žemės sklype adresu Raizgių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., pagal sutarties priede Nr. 1 numatytą darbų aprašą ir detalių specifikaciją vienai elektrinei (I t. 4-8 b.l.). Užsakovas įsipareigojo pateikti vykdytojui eskizinę darbinę dokumentaciją ir reikalingas medžiagas bei detales, statybos darbų atlikimui pagal šią sutartį, taip pat užsakovas įsipareigojo konsultuoti darbų technologijos klausimais pagal vykdytojo poreikį (Sutarties 1.1 p.). Pagal sutartį darbai turėjo būti pradėti 2013-04-25 ir baigti 2013-05-20 (Sutarties 1.2 p.). Šalių direktorių teigimu darbų vykdymo terminą sutarta pratęsti iki 2013-06-01, raštu sutarties pakeitimų nebuvo padaryta.

9Sutarta atliekamų statybos darbų kaina, įskaitant rangovo statybvietės buities, transporto išlaidas, ir rangovui pačiam apsirūpinant reikalingais įrankiais, įrengimais ir mechanizmais, įskaitant pastolius ir/ar medieną jiems įrengti - 10.000,00 Lt ir 21% PVM, viso 12.100,00 Lt (Sutarties 1.3 p.). Byloje yra duomenys, kad atsakovas ieškovui sumokėjo 3000 Lt avansą ir papildomai 2000 Lt už atliktus darbus, to atsakovas neginčija (I t. 12, 18-19 b.l.). Atsakovas ieškovui pervedė tik 2000 Lt, nes anot jo, pasitaręs su specialistais, tiek įvertino ieškovo atliktus darbus, kurie atsakovo teigimu buvo atlikti nekokybiškai, be to, jų atlikta tik apie 45 proc., savo teiginius grindžia atsakovo pateiktu Statinių ekspertizės aktu ir liudytojų parodymais. Ieškovas nesutinka, kad jis darbus atliko nekokybiškai, kad neištaisė atsakovo nurodyto tariamo broko, o be to, atliko papildomų darbų, kurie yra daugiau verti nei atsakovo nurodomi tariami darbų trūkumai (II t. 88-89 b.l.). Ieškovo teigimu elektrinės su pastato stoge integruotomis 30,00 kWp saulės jėgainėmis statybos darbai pilnai buvo užbaigti ir veikianti elektrinė įregistruota VĮ Registrų centre 2013-06-13.

10Bylos duomenimis MB „Valranga“ tą pačią dieną sudarė sutartis ir su UAB “Alkos statyba” ir UAB „Baltic elektro group“ dėl dar viso keturių ALKA-30 elektrinių su pastatų stoguose integruotomis 30,00 kWp saulės jėgainėmis statybos darbus žemės sklype tuo pačiu adresu gretimoje teritorijoje, kuriuos turėjo atlikti tuo pačiu laikotarpiu kaip ir pagal Sutartį Nr. 130424/1R (I t. 48-57 b.l.). J. T. 2013-04-24 bendradarbiavimo sutarties pagrindu buvo paskirtas statomų elektrinių Raizgių k., Šiaulių kaim. sen., Šiaulių r. sav., statinių statybos valdytoju, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir darbų priėmimo komisijos nariu ir beveik kiekvieną dieną lankėsi statybos objekte (I t. 94-95 b.l.). Dėl atsiskaitymo su MB „Valranga“ už atliktus darbus ir dėl pagal sutartį atliktų darbų kokybės taip pat vyksta ginčai Šiaulių apylinkės teisme civilinėse bylose Nr. 2-299-772/2014 ir Nr. 2-215-772/2014, bylos dar neišnagrinėtos.

11Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Taigi užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus, be to darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis (CK 6.694 str. 2 d.). Kaip šios taisyklės išimtis CK 6.694 straipsnio 6 dalyje įtvirtinti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus, t.y. kai nustatomi trūkumai, dėl kurių neįmanoma perduodamo darbų rezultato naudoti pagal statybos rangos sutartyje nustatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti.

12Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuriam įstatyme nenustatyta specialios privalomos formos (CK 6.694 str. 4 d.). Taigi aktu gali būti laikomas bet koks dokumentas, kuriame fiksuojami darbų rezultato pridavimas ir šio rezultato priėmimas, todėl nesutiktina su atsakovo atstovės teiginiais, kad tai, kad ieškovas pateikė užsakovui 2013-06-13 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, kuri neįvardinta aktu ir kurioje nedetalizuoti darbai, o nurodyti kokie apskritai pagal sutartį ir sutartyje nurodytos kainos atlikti darbai (I t. 10 b.l.), negalima laikyti šio dokumento atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu. Šalių sutartyje nebuvo numatyta, kad darbų perdavimo aktas turi būti konkrečios formos, o be to, prie sutarties yra priedas Nr. 1, kuriame detalizuota, kokius darbus rangovas turėjo atlikti. Teismas tokią rangovo 2013 m. liepos 5 d. vienašališkai pasirašytą darbų perdavimo pažymą (aktą) laiko galiojančia ir sukeliančia pareigą užsakovui darbus priimti ir atsiskaityti už juos (CK 6.694 str. 4 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; I t. 58 b.l.).

13Sutinkamai su teismine praktika trūkumų ir galimai neatliktų darbų nenurodymas pažymoje (akte) reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007, 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Šioje byloje atsakovas priešieškininių reikalavimų ieškovui nereiškė, perdavimo pažymos (akto) neginčijo ir neprašė pripažinti negaliojančia, nei šioje pažymoje (akte) nei atsakovui pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodė pastabų dėl darbų trūkumų ar neatliktų darbų. Faktai, kad darbų priėmimas-perdavimas pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalyje ir 6.662 straipsnyje nustatytus reikalavimus neįvyko, tačiau užsakovas rangovo darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, tai darė ilgą laiką ir gera valia iš dalies įvykdė atsiskaitymus už atliktus darbus, rodo, kad šalys pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nesilaikė teisės normų reikalavimų, tačiau pažeidimų faktas neatleidžia šalių nuo prievolių, kylančių iš sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 str.) bei rangos sutarties esmės, reikalaujančių, kad už tinkamą darbo rezultatą būtų sumokama sulygta kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2009). Darbų priėmimo-perdavimo reikšmės mokėjimo prievolei vykdyti suabsoliutinimas prieštarautų šių procedūrų, įgyvendinamų teisių bei pareigų paskirčiai ir sudarytų prielaidas nepagrįstam praturtėjimui. Tai, kad rangovo atliktų darbų perdavimo–priėmimo dokumentas buvo įvardytas ne aktu, o pažyma, nekeičia šio dokumento esmės. Būtent šioje pažymoje (akte) užsakovas turėjo fiksuoti jo nustatytus atliktų darbų trūkumus, kokie darbai neatlikti ar pilnai neatlikti, bet ne atsakovo direktoriui grąžinti darbų perdavimo aktą jo nepasirašant, nenurodant aiškių trūkumų ir kaip šie trūkumai turi būti šalinami, kokie konkrečiai darbai neatlikti ir per kokį papildomą protingą terminą jie turėtų būti atlikti, ar kad atitinkamai turi būti sumažinta atliktų darbų kaina (CPK 185 str.; I t. 96 b.l.). Kadangi užsakovas nuolat kontroliavo (atsakovo direktorius neneigia, kad praktiškai kasdien lankydavosi objekte, komentavo savo brėžinius kaip darbai turi būti atlikti) rangovo darbus, jis iš karto turėjo reikšti ieškovui pretenzijas dėl darbų trūkumų, ką reikia perdaryti, juos aiškiai raštu išdėstyti ir pats būti suinteresuotu šiuos trūkumus išdėstyti priimant darbus. Atsakovas savo teiginių, kad nebuvo tinkamai informuotas apie perduodamus darbus niekuo nepagrindžia, be to, šiuos teiginius paneigia paties atsakovo 2013-06-12 VĮ Registrų centrui teikta deklaracija apie elektrinės ALKA-30/5 pabaigimą su reikiamais dokumentais. Atsakovo teiginiai, kad ieškovas privalėjo kartu su darbų perdavimo aktu dar ir suteikti garantiją (I t. 73-74 b.l.) niekuo nepagrįsti, nes rangovas ir taip pagal Sutarties 1.5 suteikė darbams 5 metų garantiją, o paslėptiems darbams 10 metų garantiją. Užsakovo elgesys vertintinas kaip atsisakymas priimti darbus, atliktus pagal 2013-04-24 UAB “Alkos energija” ir MB „Valranga“ sudarytą Sutartį Nr. 130424/1R, ir pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą (pažymą) be teisėto pagrindo, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo (CPK 185 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009).

14Susipažinus su bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais ir liudytojų parodymais, taip pat nuvykus apžiūrėti į vietą ieškovo statytą ALKA-30/5 elektrinę su pastato stoge integruota 30,00 kWp saulės jėgaine, nustatyta, kad jėgainė yra pilnai veikianti, be to, ji kaip veikianti buvo įregistruota kaip du pastatai (u/n 4400-2679-9684 ir u/n 4400-2679-9695) VĮ Registrų centre dar 2013-06-13 (baigtumas 100 proc.) atsižvelgiant į paties atsakovo pateiktą 2013-06-12 deklaraciją apie šios elektrinės pabaigimą (I t. 108-112, 128, 131-133 b.l., II t. 92 b.l.). Kad tą dieną įregistruota kaip veikianti jėgainė patvirtina ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014-03-06 išduota pažyma Nr. 2R-799, kurioje nurodyta, kad yra ne tik elektrinės pastatas, bet yra ir įvadas, inverteriai ir 100 vnt. fotovoltinių modulių po 300W (II t. 118-119 b.l.). Be to, leidimas gaminti toje jėgainėje elektrą ir ja prekiauti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išduotas taip pat 2013 m. birželio mėn., 2012 m. lapkričio mėn. leista eksploatuoti šią jėgainę ir UAB „Alkos energija“ plėsti saulės elektrinių energijos gamybos veiklą (I t. 129, 134 b.l.). Visa tai įvertinus nesutiktina su atsakovo atstovų teiginiais, kad įregistruotas tik elektrinės pastatas, o tai, kad iki 2013 m. liepos 1 d. atsakovas galimai nespėjo susitvarkyti visos reikiamos dokumentacijos, kad gauti norimas pinigines įplaukas iš AB LESTO ar kad jis priduodamas VĮ Registrų centrui netikslią ar ne visą informaciją apie elektrinės įrenginius, tai yra paties atsakovo rizika. Atsakovas jo nurodomų tariamų nuostolių ir ieškovo kaltės dėl to neįrodė ir nepagrindė įrodymais (CPK 178 str.; II t. 98 b.l.).

15Apie ieškovo darbų trūkumus atsakovas pradėjo kalbėti tik kai ieškovas pareikalavo jo pilnai atsiskaityti už atliktus darbus ir pirmąsias pretenzijas raštu dėl darbų kokybės ar jų neatlikimo pareiškė, tik 2013 m. birželio 18 d., atsisakydami priimti darbus, nes tariamai dalis darbų nėra baigta (I t. 9, 11-16, 96 b.l.). Minėtame rašte nurodyta, kad nėra atlikti šie Sutarties priedo Nr. 1 punktuose nurodyti darbai: 1 (ašių nužymėjimas, statinio aikštelės formavimas), 5 (pamato užbetonavimas ir kt.), 9 (gegnių surinkimas ir montavimas), 10 (skardos montavimas), 15 (inverterio montavimas, fasadinis apšvietimas), 16 (išorės nuolydžių, įžeminimo montavimas), 17 (žaibosaugos montavimas), 18 (vidaus ir išorės gerbuvio sutvarkymas). Procesiniuose dokumentuose ir teikiant paaiškinimus atsakovas teigia, kad nėra atlikti Sutarties priedo Nr. 1 punktuose nurodyti darbai: 6 (smėlio užpylimas, lyginimas aplink pamatą), 13 (optimizatorių montavimas), 14 (laidų sujungimas), 15, 16, 17, 18, o 4 (pamato juostos, kronšteinų sumontavimas),5,7 (fasadinės sienos karkasų, sienų, kronšteinų montavimas), 9, 12 (fotomodulių montavimas) punktuose numatyti statybos darbai buvo atlikti dalinai arba su broku. Sunku įsivaizduoti kaip nenužymėjus ašių ir nesuformavus aikštelės, nesutvirtinus ir nesubetonavus pamato, galėjo būti pastatytas elektrinės statinys, o nesant sienų, gegnių, fotomodulių, optimizatorių ir laidų užsakovas galėjo įregistruoti VĮ Registrų centre elektros jėgainę kaip veikiančią, be to, visi minėti darbai turėjo būti atliekami tam tikrai etapais, t.y. pirmiausia ruošiama aikštelė statiniui, tada sutvarkomas pamatas, surenčiamos sienos, dedamos ir tvirtinamos stogo gegnės, ant kurių montuojami fotomoduliai, iš apačios optimizatoriai, kurie jungiami laidais ir t.t. Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo teiginius, kad nebuvo atlikti minėti darbai, o kad jie buvo atlikti nekokybiškai atsakovas taip pat neįrodė (CPK 185 str.).

16Išklausius šalis, eksperto ir liudytojų parodymus buvo iškilęs klausimas, ar elektrinės stogas nebuvo per siauras, kad jame galėjo netilpti fotomoduliai, kiek trūko ir kas taisė šį broką (ar pats ieškovas ar atsakovo samdyti kiti darbininkai) ir ar apskritai buvo toks brokas. Reikia pastebėti, kad 2013 m. birželio 20 d. atsakovo darbuotojai be ieškovo atstovų atliko kontrolinius apmatavimus, kur nurodyta, kad reikalingas pastato perstūmimas 4 cm, kiti trūkumai nenurodyti (I t. 135-136 b.l.). Teismas nori pažymėti, kad tik atsakovo užsakymu atliktoje ir jo apmokėtoje ekspertizėje pradėta kalbėti apie stogo gegnyno nukrypimą ne 4 cm, o jau beveik metrą (0,997 m.). Teismas nori pastebėti, kad atsakovo užsakymu ir lėšomis 2013-08-07 atlikta ekspertizė be ieškovo atstovų, nors ieškovo direktorius galimai buvo kviečiamas dalyvauti atliekant ekspertizę, išklausius eksperto V. M. pasisakymus, yra tendencinga ir vien ja remtis negalima, kadangi 2013-08-14 ekspertizės akte ekspertas rėmės išskirtinai atsakovo pateiktais duomenimis kiek neatlikta darbų ir apmatavimais bei sąmatininkės V. B. apmatavimais, kuri kaip paliudijo teisme iš esmės nėra visai tikslūs ir darbų kainos kiek įmanoma pritrauktos prie sutartyje nurodytos visos bendros sutarties kainos 12 100 Lt (I t. 135-136, 138-154 b.l., II t. 1-9, 121, 123-126 b.l.).

17Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013-08-14 UAB “Alkos energija”, UAB “Alkos statyba” ir UAB „Baltic elektro group“ su VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“ sudarė sutartį dėl elektrinių ALKA-30/3, ALKA-30/4, ALKA-30/5, ALKA-30/54 ir ALKA-30/58, esančių Raizgių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., kurias statė ir montavo ieškovas, kad sutvirtinti pamatus, karkasą, ištaisyti gegnyną ir permontuoti fotomodulius, optimizatorius, inverterį, sujungti laidus, koreguoti žaibosaugos įrenginius, sudėti papildomas tarpinės stogo dangos pralaidumo vietose, suformuoti išorės nuolydžius ir sutvarkyti gerbuvį (II t. 11-27 b.l.).

18Įvertinus tiek šiuos apmatavimus, tiek pirmines raštiškas atsakovo raštiškas pretenzijas, kur nieko nekalbama apie tai, kad stogo gegnės sudėtos per siaurai ir kad reikia permontuoti fotomodulius, iš naujo sujungti optimizatorius ir laidus, taip pat atsižvelgdama į šalių atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus, įvertindama tai, kad Energetikos ministerija 2013 m. birželio mėn. išdavė užsakovui leidimą gaminti energiją bei tą mėnesį jėgainė įregistruota kaip veikianti, atsižvelgiant į tai, kad tik atsakovo užsakymu atliktoje ekspertizėje pradėta kalbėti apie stogo gegnyno nukrypimą ne 4 cm, o jau beveik metrą (0,997 m.), teismas tokį atsakovo pozicijos pakeitimą vertina kaip siekį po ieškovo atliktų darbų padidinti jėgainės pajėgumus, papildomai į pastatą įspraudžiant dar vieną eilę fotomudulių, šiuos darbus atlikti samdant kitą firmą, bei prisidengiant ieškovo darbų trūkumais atsakovo siekį išvengti sumokėti ieškovui likusią sumą už darbus. Akivaizdu, kad papildomai įspraudžiant daugiau fotomodulių, reikėjo koreguoti gegnyną, papildomai perstumti pastato konstrukcijas ir jas sutvirtinti, kad reikėjo permontuoti fotomodulius (ar dalį jų), pajungti optimizatorius, inverterį, laidus, po to sutvarkyti aplinką, už šiuos darbus atsakovas kitai firmai turėjo papildomai sumokėti, tačiau ieškovas neprivalėjo atlikti papildomų fotomodulių montavimo darbų, dėl kurių nesitarta ir šie nauji darbai negali būti pretekstas atsakovui išvengti prievolės pilnai atsiskaityti su ieškovu už jo anksčiau atliktus darbus.

19Įvertinus bylos medžiagą, šalių atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus, atsižvelgiant į tai, kad užsakovas (atsakovo direktorius) nuolat kontroliavo atliekamus darbus, teikė pastabas, teismo vertinimu ieškovas, galimus nežymius darbų trūkumus ištaisė, susitartą darbų rezultatą pasiekė, nes veikianti elektrinė buvo priduota ir įregistruota 2013 m. birželio mėn. rangovui vienašališkai perdavus darbus užsakovui, nenustatyta esminių darbų trūkumų, dėl kurių atsakovas turėtų teisę prašyti mažinti darbų kainą, be to, rangovas atliko papildomų darbų, atsakovui pačiam sutinkant, kad jis ieškovui nėra sumokėjęs ieškovui 7100 Lt už atliktus darbus, teismo vertinimu yra pagrindas priteisti ieškovui visą šią sumą iš atsakovo ir ši suma yra priteistina (CPK 185 str.).

20Ieškovas už nesavalaikį prievolės atsiskaityti su rangovu įvykdymą prašo teismo priteisti iš atsakovo ir 11 600 Lt baudos remdamasis Sutarties 3.2 punktu, skaičiuojant nuo 2013-05-21 iki 2013-07-17 (kreipimosi į teismą). Pagal minėtą Sutarties 3.2 punktą, jei nustatoma, kad šalys nesilaiko terminų nustatytų šioje sutartyje, tuomet moka 0,02 % delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo pradelstos darbų, paslaugų, apmokėjimų sumos; po 2013-05 20 dienos šalys moka viena kitai baudą 200 Lt į dieną priklausomai nuo šalių kaltės. Pagal Sutarties 2.2.2 punktą užsakovas (atsakovas) turėjo pilnai atsiskaityti su rangovu (ieškovu) per penkias darbo dienas, pridavus elektrinės statybos darbus užsakovui pagal darbų pridavimo ir garantijos suteikimo aktą ir išrašius PVM sąskaitą faktūrą.

21Atsakovo teigimu ieškovas vėlavo atlikti darbus, darbus atliko nepilnai, su trūkumais, o dalies darbų visai neatliko ir faktiškai darbų rezultatas pasiektas tik 2013 m. lapkričio mėn., t.y. kai pilnai jėgainė pradėjo veikti, ieškovo darbų ALKA-30/5 broką pašalinus kitam rangovui VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“, ieškovas turėjo per mažai darbuotojų, būtent ieškovo pareiga pagal sutartį paruošti aikštelę elektrinės statiniui, atsakovo teigimu jo kaltės dėl ieškovo darbų vėlavimo nėra, medžiagas tiekė laiku. Jau aptarta, kad teismas nenustatė ieškovo atliktų darbų trūkumų, kurių šis nebūtų ištaisęs ir nekonstatavo, kad kita bendrovė būtų ištaisius tariamą ieškovo atliktų darbų broką, taip pat teismas nustatė, kad ieškovas darbus atliko ir sutartą darbų rezultatą pasiekė 2013 m. birželio mėn. Ieškovas neginčija, kad jis kažkiek vėlavo atlikti darbus, nurodydamas, kad dėl to kaltas atsakovas, nes nebuvo paruošta aikštelė, ant kurios jėgainę reikėjo statyti, be to, atsakovas vėluodavo teikti medžiagas. Įvertinus abiejų šalių atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus, į bylą pateiktas jų dokumentus dėl technikos, reikalingos išlyginti žemės samdymo, šalių susitarimą, kas turi atlikti sklypo paruošimo darbus, kas pasamdyti techniką (I t. 7, 76-81, II t. 33-37), atsižvelgiant į tai, kad užsakovas buvo įsipareigojęs pateikti medžiagas ir reikalingą techniką sklypo paruošimui, o Sutartyje nėra aiškiai nurodyta, kad rangovo pareiga paruošti sklypą (Sutarties priedo Nr. 1 p., 5 p.), akivaizdu, kad ieškovas (rangovas) laiku negalėjo pradėti pagal sutartį darbų, t.y. nuo 2013-04-25, o juos pradėjo tik nuo 2013-05-01 dėl atsakovo kaltės, t.y. nuo tada kai jis faktiškai paruošė sklypą. Šalių susitarimu darbų terminą nutarta pratęsti iki 2013 m. birželio 1 d. Atsakovas savo teiginių, kad ieškovas turėjo per mažai darbuotojų atlikti sutartus darbus neįrodė, nėra jokių įrodymų, kad kada darbų atlikimo metu būtų reiškęs pretenzijas rangovui dėl to, be to, šiuos teiginius paneigia byloje esanti medžiaga, iš kurios matyti, kad darbų atlikimo laikotarpiu pas ieškovą dirbo apie penki darbuotojai (II t. 85-86 b.l.). Taip pat ir ieškovas savo teiginių, kad atsakovas ne laiku teikė reikalingas elektrinės montavimui medžiagas neįrodė, be to, atsakovas pateikė teismui praktiškai daugumos medžiagų įsigijimo dokumentus, atitikties deklaracijas, nors kadangi medžiagos pirktos visoms tuo metu jo užsakytoms statyti Raizgių k. elektrinėms, sunku atskirti, kurios medžiagos pristatytos būtent ALKA-30/5 statybai (CPK 178 str.; I t. 82-89 b.l., II t. 28-71 b.l.). Taigi yra abiejų šalių kaltė dėl sutarties pažeidimų pirmiausia dėl darbų įvykdymo terminų, be to, mėnesio terminas pilnai užbaigti elektrinę yra pakankamai trumpas, ieškovas šį terminą praleido nežymiai. Apie tai, kad rangovo darbai yra perduodami užsakovui vienašališkai, darbų perdavimo pažymoje (akte) rangovas (ieškovas) pažymėjo tik 2013 m. liepos 5 d. Reikia pažymėti, kad užsakovui (atsakovui) pareiga apmokėti už darbus pagal Sutarties 2.2.2 punktą kyla tik po penkių darbo dienų, pridavus elektrinės statybos darbus užsakovui pagal darbų pridavimo ir garantijos suteikimo aktą ir išrašius PVM sąskaitą faktūrą (išrašyta 2013-06-25), taigi faktiškai nuo 2013-07-15 (pirma darbo diena pasibaigus šiam terminui), o jau po poros dienų ieškovas kreipėsi į teismą su pareikšimu dėl teismo įsakymo supaprastinta tvarka išdavimo (I t. 1, 10-11, 17, 58 b.l.). Visa tai įvertinus, kadangi ieškovas pirmas pažeidė sutartį (vėluodamas baigti darbus), teismo vertinimu ieškovas neturi pagrindo iš atsakovo reikalauti netesybų, tuo labiau nuo 2013-05-21, kai jis darbų dar nebuvo baigęs, todėl tokį ieškovo reikalavimą atmeta kaip nepagrįstą (CK 6.71 str., CPK 185 str.). Atsakovas priešpriešinių reikalavimų dėl netesybų už darbų vėlavimą ieškovui nereiškė.

22Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

23Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu yra pagrindas priteisti jam 6 proc. dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo (2013-07-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

25Ieškovas už ieškinį ir pareikšimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra sumokėjęs viso 561,00 Lt žyminio mokesčio (I t. 3 b.l.), pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad turėjo 137,80 Lt išlaidų antstoliui už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą bei 2000,00 Lt atstovavimo išlaidų (I t. 27-28, 62, 64, 116 b.l., II t. 72 b.l.), kurios atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau Rekomendacijos) rekomenduojamus priteisti maksimalius dydžius. Viso 2698,80 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies (38 proc.), iš atsakovo ieškovui priteistina 1026,00 Lt ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str. 1 d.).

26Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, atsakovui iš ieškovo priteistina 2480,00 Lt atsakovo turėtų atstovavimo išlaidų (I t. 99 b.l., II t. 90 b.l.).

27Ieškinį patenkintas iš dalies, iš ieškovo valstybės naudai priteistina 8,00 Lt, o iš atsakovo valstybės naudai 5,00 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

28Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str., teismas

Nutarė

29ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Alkos energija“, į.k. 302799755, 7100,00 Lt (septynis tūkstančius vieną šimtą litų) skolos, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (7100,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-07-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 1026,00 Lt (vieną tūkstantį dvidešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo MB „Valranga“, į.k. 303032248, naudai.

31Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo MB „Valranga“, į.k. 303032248, atsakovo UAB „Alkos energija“, į.k. 302799755, naudai 2480,00 Lt (du tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt litų) atstovavimo išlaidų.

33Priteisti iš ieškovo MB „Valranga“, į.k. 303032248, valstybės naudai 8,00 Lt (aštuonis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Alkos energija“, į.k. 302799755, valstybės naudai 5,00 Lt (penkis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo MB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Šiaulių apylinkės teisme po prieštaravimų supaprastinta proceso tvarka... 5. Atsakovas UAB „Alkos energija“ su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo jį... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje sprendžiamas ginčas dėl atsiskaitymo už ieškovo atliktus... 8. Bylos duomenimis ir šalių bei jų atstovų paaiškinimais nustatyta, kad 2013... 9. Sutarta atliekamų statybos darbų kaina, įskaitant rangovo statybvietės... 10. Bylos duomenimis MB „Valranga“ tą pačią dieną sudarė sutartis ir su... 11. Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą... 12. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuriam įstatyme... 13. Sutinkamai su teismine praktika trūkumų ir galimai neatliktų darbų... 14. Susipažinus su bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais ir liudytojų... 15. Apie ieškovo darbų trūkumus atsakovas pradėjo kalbėti tik kai ieškovas... 16. Išklausius šalis, eksperto ir liudytojų parodymus buvo iškilęs klausimas,... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013-08-14 UAB “Alkos energija”, UAB... 18. Įvertinus tiek šiuos apmatavimus, tiek pirmines raštiškas atsakovo... 19. Įvertinus bylos medžiagą, šalių atstovų paaiškinimus, liudytojų... 20. Ieškovas už nesavalaikį prievolės atsiskaityti su rangovu įvykdymą prašo... 21. Atsakovo teigimu ieškovas vėlavo atlikti darbus, darbus atliko nepilnai, su... 22. Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų kaip teisiškai... 23. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu yra pagrindas priteisti jam 6... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Ieškovas už ieškinį ir pareikšimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra... 26. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, atsakovui iš ieškovo... 27. Ieškinį patenkintas iš dalies, iš ieškovo valstybės naudai priteistina... 28. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str.,... 29. ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Alkos energija“, į.k. 302799755, 7100,00 Lt... 31. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo MB „Valranga“, į.k. 303032248, atsakovo UAB... 33. Priteisti iš ieškovo MB „Valranga“, į.k. 303032248, valstybės naudai... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Alkos energija“, į.k. 302799755, valstybės... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...