Byla 1A-606-932/2019
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. liepos 12 d. nuosprendžio, kuriuo V. P. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalį ir, vadovaujantis BK 641 straipsniu, jam paskirta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Arūno Bartkaus, Julitos Dabulskytės – Raizgienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Nijolės Žimkienės, sekretoriaujant Beatai Rutkauskaitei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Žvironienei, nuteistojo V. P. gynėjui advokatui Vidmantui Baumilai, viešame teismo posėdyje žodine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. liepos 12 d. nuosprendžio, kuriuo V. P. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalį ir, vadovaujantis BK 641 straipsniu, jam paskirta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

2Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams

36 mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu: 1) tęsti darbą arba registruotis Užimtumo tarnyboje; 2) nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; 3) būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

4Vadovaujantis BK 66 straipsniu, realaus bausmės atlikimo atveju į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2019 m. balandžio 21 d. iki 2019 m. balandžio 22 d.

5Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 68 straipsniu, V. P. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas 4 metus naudotis specialiąja teise vairuoti visų rūšių transporto priemones, šį terminą skaičiuojant nuo 2019 m. balandžio 23 d., t. y. nuo kardomosios priemonės – specialiosios teisės sustabdymo paskyrimo dienos.

6Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, nuspręsta išieškoti iš V. P. konfiskuotino automobilio „Mitsubishi Grandis“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančią pinigų sumą – 2 339 Eur.

7Teismas

Nustatė

8I.

9Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

101.

11V. P. 2019 m. balandžio 21 d., apie 21.00 val., Vilniaus r., Lavoriškių sen., Mostiškių k., kelyje Buivydžiai – Lavoriškės – Kena 8 km, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį „Mitsubishi Grandis“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai policijos pareigūnai tikrinimo metu nustatė, kad jo iškvėptame ore yra 1,79 promilės etilo alkoholio koncentracija. Tokie V. P. veiksmai kvalifikuoti pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį.

12II. Apeliacinio skundo prašymai ir argumentai

132.

14Apeliaciniu skundu V. P. prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. liepos 12 d. nuosprendį, sutrumpinti jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialiąja teise vairuoti transporto priemones terminą bei netaikyti transporto priemonės vertę atitinkančios pinigų sumos (2 339 Eur) išieškojimo.

153.

16Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismo nustatytas uždraudimo naudotis specialia teise terminas yra neproporcingas, nustatant tokią trukmę neatsižvelgta į paties teismo skiriant bausmę pažymėtus dalykus – nusikaltimo padarymo aplinkybes, pobūdį ir pavojingumo laipsnį, tai, jog nuteistasis dirba, išlaiko šešis nepilnamečius vaikus, seniūnijos charakterizuojamas teigiamai. Teigia, kad remiantis vien tik tokia argumentacija, jog nusikalstama veika padaryta vairuojant padidinto pavojaus šaltinį, pažeidžiant KET reikalavimus, sukeliant pavojų ne tik sau, savo artimiesiems, bet ir kitiems eismo dalyviams, sprendimas skirti uždraudimą naudotis specialia teise 4 metams bei papildomai išieškoti konfiskuotino automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą (2 339 Eur) yra akivaizdžiai neproporcingas, todėl neteisėtas. Nurodo, kad teismas visiškai neatsižvelgė į jo vairavimo stažą, kaltės pripažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi, tai, jog padarytas nesunkus nusikaltimas, žala niekam nesukelta, tik prieš pat nusikaltimo padarymą buvo prailgintas maksimalus baudžiamojo poveikio priemonės terminas (iki tol maksimalus terminas buvo 3 metai, kuris paprastai taikytas tuomet, kai asmeniui, vairavusiam transporto priemonę, buvo nustatomas sunkus girtumo laipsnis, padaromas eismo įvykis ir pan.). Nurodo, kad tiek pats, tiek artimieji smerkia tokį poelgį. Akcentuoja, kad nustatytas alkoholio kiekis nežymiai viršija ribą, nuo kurios kyla baudžiamoji, o ne administracinė atsakomybė. Vairuotojo pažymėjimas labai reikalingas vykdant individualią veiklą (statybos darbus), rūpinantis nepilnamečiais vaikais, senyvo amžiaus motina. Taip pat pažymi išklausęs privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą. Tokio pobūdžio nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą, yra pagrindas manyti, kad laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

174.

18Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

195.

20Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, o prokurorė – atmesti.

21III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai

22Nuteistojo V. P. apeliacinis skundas atmestinas

236.

24Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

257.

26Nagrinėjamu atveju nuteistasis V. P. neginčija kaltės ar veiksmų kvalifikavimo, dėl to šie klausimai išsamiau neaptartini. Iš pateikto apeliacinio skundo turinio matyti, jog apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalimi dėl baudžiamojo poveikio priemonių taikymo, t. y. prašo sutrumpinti uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones terminą bei panaikinti transporto priemonės vertę atitinkančios pinigų sumos (2 339 Eur) išieškojimą.

27Dėl baudžiamojo poveikio priemonės (uždraudimo naudotis specialia teise) termino

288.

29Baudžiamojo poveikio priemonės – teismo skiriamos valstybės prievartos priemonės, kurios apriboja pilnamečio asmens teises ir laisves, nustato specialias pareigas bei padeda įgyvendinti bausmės paskirtį. Viena iš baudžiamojo poveikio priemonių – uždraudimas naudotis specialia teise – numatyta BK 68 straipsnyje. Komentuojamame straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Nors BK 68 straipsnyje numatytos baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas neformuluojamas kaip imperatyvus, tačiau šio straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismams visais atvejais, kai padaromas BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise skyrimo klausimą. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, jog kaltininkas sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs Kelių eismo taisykles ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009 ir kt.). BK 67 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi įgyvendinti bausmės paskirtį. Vadinasi, svarstydami uždraudimo naudotis specialia teise skyrimo klausimą, teismai turi atsižvelgti į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes.

309.

31Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad pagal BK 54 straipsnio 2 dalį viena iš aplinkybių, į kurią, skirdamas bausmę ir/ar spręsdamas baudžiamojo poveikio priemonių klausimą, atsižvelgia teismas, yra kaltininko asmenybė. Tai reiškia, kad bausmės, o kartu ir baudžiamojo poveikio priemonės paskirtis gali būti pasiekta skiriant tokias įstatymo numatytas bausmes ir baudžiamojo poveikio priemones, kurios maksimaliai atitiktų kaltininko asmenybę. Šiuo atveju nuteistasis V. P. pilnai pripažino savo kaltę, gailėjosi, patvirtino vairavęs transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas vidutinis neblaivumas (1,79 prom.). Tokia aplinkybė pagrįstai pripažinta kaip atsakomybę lengvinanti, į ją atsižvelgta skiriant bausmę, tačiau minima aplinkybė nesudaro pagrindo mažinti aptariamos baudžiamojo poveikio priemonės terminą. Nagrinėjamu atveju nuteistasis padarė itin pavojingą ir šiurkštų naudojimosi kelių transporto priemone taisyklių reikalavimo pažeidimą, jo veiksmai, įvertinus nustatytą girtumo laipsnį, kvalifikuoti ne pagal atitinkamas ANK, tačiau ženkliai griežtesnę atsakomybės rūšį numatančio BK nuostatas. Aukštesnysis teismas neabejoja, kad neteisėti apelianto veiksmai kėlė didelį pavojų ne tik eismo saugumui, paties kaltininko, o taip pat ir kitų asmenų sveikatai ar net gyvybei. Nors prašydamas sutrumpinti uždraudimo naudotis specialia teise terminą, nuteistasis dėsto argumentus, kuriais įrodinėja, kad teisė vairuoti jam reikalinga rūpinantis šeima bei nepilnamečiais vaikais, tačiau negalima neakcentuoti, kad apklausiamas pats pripažino, jog nusikalstamos veikos padarymo metu jo vairuojamame automobilyje kartu su juo važiavo du nepilnamečiai vaikai (dukra ir sūnus), taip pat kiti giminaičiai. Tokios aplinkybės rodo ypatingai neatsakingą nuteistojo elgesį ir nepilnamečiai vaikai pastarojo nuo vairavimo išgėrus ne tik nesulaikė, nuteistasis juos sugebėjo netgi vežtis kartu automobilyje, kurį vairavo, kaip pats nurodė ikiteisminiame tyrime atliktos apklausos metu, išgėręs puslitrį degtinės (liudytojo M. V. parodymais nustatyta, kad 2019 m. balandžio 21 d., apie 21 val., automobilis judėjo ir neįjungtais apšvietimo žibintais).

3210.

33Vertinant paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise – termino pagrįstumą, reikšmingomis aplinkybėmis laikytina tai, jog, priešingai nei tvirtina nuteistasis, jis praeityje jau buvo padaręs su kelių eismo saugumu susijusią nusikalstamą veiką. Nors teistumas pagal BK 281 straipsnio 2 dalį ir yra išnykęs, tačiau šiuo atveju negalima neatsižvelgti į tai, kad vairavimas išgėrus apeliantui nėra pirmas atvejis. Tai, kad nuteistasis turi problemų su alkoholio vartojimu, kuris iššaukia nekontroliuojamą elgesį, privedantį prie nusikalstamų pasekmių, patvirtina aplinkybė dėl paskutinio teistumo (neišnykusio) už BK 129 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą. Kaip matyti iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO patalpinto nuosprendžio, kuriuo V. P. buvo pripažintas kaltu nužudęs kitą asmenį, nuorašo, minimas nusikaltimas įvykdytas esant būtent girtumo būklėje Tikslinga atkreipti dėmesį, kad šioje byloje nagrinėjamą nusikalstamą veiką, kurios metu neblaivus vairavo transporto priemonę, apeliantas padarė praėjus tik kiek daugiau nei pusmečiui nuo to, kai pastarajam baigėsi probacijos laikotarpis ir V. P. buvo išregistruotas iš Probuojamųjų asmens duomenų registro (b. l. 40-41). Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad nuteistasis nėra padaręs kritiškų išvadų, alkoholio vartojimas ir neblaivumo būsenoje atlikti nusikalstami veiksmai nėra atsitiktiniai. Be to, pažymėtina, kad nusikalstamos veikos padarymo metu apeliantas turėjo ir galiojančią nuobaudą už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (b. l. 42).

3411.

35Tad teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių išskirtinių aplinkybių, kuriomis remiantis nuteistajam V. P. būtų galima skirti mažesnį teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, savo griežtumu daugiau atitinkantį administracinę atsakomybę. Tokiomis aplinkybėmis nelaikytini ir apelianto teiginiai, kad vairuotojo pažymėjimas jam reikalingas vykdant individualią veiklą (statybos darbus), rūpinantis nepilnamečiais vaikais ar senyvo amžiaus motina. Visos pastarojo įvardintos aplinkybės neatsirado staiga, jos apeliantui buvo gerai žinomos ir turėjo kaip tik priversti atsakingai vertinti savo elgesį, juo labiau, kai V. P. prieš tai atliko laisvės atėmimo bausmę, paskui buvo probuojamas, todėl patirtis būti atskirtam nuo šeimos, nebuvimas galimybės ja rūpintis, turėjo atgrasyti nuo bet kokio nusikalstamo elgesio, galinčio sukelti skaudžias teisines pasekmes ne tik pačiam apeliantui, bet ir jo artimiesiems. Išdėstytų aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismo nustatytas vidurkį viršijantis uždraudimo naudotis specialiąja teise terminas yra aiškiai ne per griežtas, atitinkantis teisingumo ir proporcingumo kriterijus.

3612.

37Anksčiau padarytai išvadai jokios įtakos neturi ta aplinkybė, kad nuteistasis nusikalstamą veiką padarė praėjus 3 savaitėms nuo to laiko, kada įsigaliojo griežtesnė įstatymo, numatančio uždraudimo naudotis specialia teise, redakcija, t. y. pagal nuo 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojusią BK 68 straipsnio 2 dalies redakciją uždraudimo naudotis specialia teise terminas buvo prailgintas iki 5 metų (vietoje anksčiau įtvirtinto nuo 1 iki 3 metų laikotarpio). Nuteistasis nusikalstamą veiką įvykdė 2019 m. balandžio 21 d., baudžiamojo poveikio priemonės terminas nustatytas, vadovaujantis galiojančia BK 68 straipsnio redakcija. Sprendžiant dėl baudžiamojo poveikio priemonės termino nustatymo, buvo įvertintos tokio klausimo svarstymui aktualios aplinkybės, aukštesnis teismas savo ruožtu aptarė dar ir papildomas aplinkybes, tuo tarpu anksčiau nurodyto griežtesnio baudžiamojo įstatymo įsigaliojimo data niekaip nėra susijusi su apelianto noru sulaukti trumpesnio teisės atėmimo vairuoti visų rūšių transporto priemones termino.

38Dėl automobilio vertę atitinkančios sumos išieškojimo

3913.

40Pagal teismų praktiką turto konfiskavimas yra turtinės bei prevencinės paskirties baudžiamojo poveikio priemonė, įgyvendinanti idėją, kad svarbu ne tik nubausti kaltininką paskyrus jam bausmę, bet ir padaryti nusikalstamą veiką ekonomiškai nenaudingą, taip pat išimti iš apyvartos turtą, kuris naudojamas nusikalstamoms veikoms daryti, todėl turto konfiskavimas nepriklauso nuo teismo nuožiūros, kaltinamojo asmenybės ar kitų panašių aplinkybių – jis privalomai skiriamas, nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos turto konfiskavimo taikymo sąlygos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-243-942/2016).

4114.

42Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatomis, konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Skundžiamu nuosprendžiu konstatuota, kad nuteistasis V. P., būdamas neblaivus (iškvėptame ore nustatyta 1,79 promilės etilo alkoholio koncentracija), vairavo automobilį „Mitsubishi Grandis“, valst. Nr. ( - ) tad minėta transporto priemonė pagrįstai pripažinta šios nusikalstamos veikos priemone.

4315.

44Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad įvardinta transporto priemonė „Mitsubishi Grandis“, valst. Nr. ( - ) priklauso V. P. motinai L. A.; duomenų, kad pastaroji, perleisdama minėtą automobilį V. P., žinojo, kad jis bus naudojamas šiame kodekse uždraustai veikai daryti, nėra. Nesant automobilio konfiskavimui būtinų BK 72 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, V. P. motinai L. A. priklausantis automobilis „Mitsubishi Grandis“, valst. Nr. ( - ) pagrįstai nebuvo konfiskuotas, tačiau nutarta iš nuteistojo išieškoti automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą. Pirmosios instancijos teismo sprendimas išieškoti iš V. P. transporto priemonės vertę atitinkančią pinigų sumą (2 339 Eur) pilnai atitinka BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatą, numatančią, jog tuo atveju, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog nurodyta baudžiamojo poveikio priemonė pritaikyta nepagrįstai, nenustatyta; taip pat nėra pagrindo mažinti išieškotiną sumą, ginčas dėl transporto priemonės vertės nekeliamas.

4516.

46Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, tinkamai paskyrė baudžiamojo poveikio priemones, kurios atitinka BK 41 straipsnio, 54 straipsnio reikalavimus, teisingumo, proporcingumo principus, todėl keisti apylinkės teismo nuosprendį dėl apeliaciniame skunde nurodytų motyvų nėra įstatyminio pagrindo.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso

48326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49nuteistojo V. P. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, bausmės vykdymas atidėtas 1... 3. 6 mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu: 1) tęsti... 4. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, realaus bausmės atlikimo atveju į bausmės... 5. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 68 straipsniu, V. P. paskirta... 6. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, nuspręsta išieškoti iš V. P.... 7. Teismas... 8. I.... 9. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 10. 1.... 11. V. P. 2019 m. balandžio 21 d., apie 21.00 val., Vilniaus r., Lavoriškių... 12. II. Apeliacinio skundo prašymai ir argumentai... 13. 2.... 14. Apeliaciniu skundu V. P. prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo... 15. 3.... 16. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismo nustatytas uždraudimo naudotis... 17. 4.... 18. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 19. 5.... 20. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas prašė... 21. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai... 22. Nuteistojo V. P. apeliacinis skundas atmestinas... 23. 6.... 24. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 25. 7.... 26. Nagrinėjamu atveju nuteistasis V. P. neginčija kaltės ar veiksmų... 27. Dėl baudžiamojo poveikio priemonės (uždraudimo naudotis specialia teise)... 28. 8.... 29. Baudžiamojo poveikio priemonės – teismo skiriamos valstybės prievartos... 30. 9.... 31. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad pagal BK 54 straipsnio 2 dalį viena iš... 32. 10.... 33. Vertinant paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis... 34. 11.... 35. Tad teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių... 36. 12.... 37. Anksčiau padarytai išvadai jokios įtakos neturi ta aplinkybė, kad... 38. Dėl automobilio vertę atitinkančios sumos išieškojimo... 39. 13.... 40. Pagal teismų praktiką turto konfiskavimas yra turtinės bei prevencinės... 41. 14.... 42. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatomis, konfiskuotinu turtu... 43. 15.... 44. Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad įvardinta transporto priemonė... 45. 16.... 46. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, kolegija konstatuoja, kad apylinkės... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 48. 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 49. nuteistojo V. P. apeliacinį skundą atmesti....