Byla 1-98-325/2013
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės Dainos Dyburienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

2A.K.

3, gim. ( - ), Telšių r., a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., ir

Nustatė

5kaltinamasis A. K. mušdamas ir kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą:

62013-04-24, apie 18.15 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose, esančiuose ( - ), tyčia, mušė ir kitaip smurtavo sutuoktinės R. K. atžvilgiu, tai yra paėmęs nukentėjusiajai R. K. už gerklės, pastarąją smaugė, po ko spyrė dešine koja į galvos sritį, tuo sukeldamas R. K. fizinį skausmą.

7Kaltinamasis A. K. pagal pareikštą kaltinimą savo kaltę visiškai pripažino ir parodė, kad tikrai padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Papildomai paaiškino, kad gailisi dėl tokio savo elgesio (b.l. 38).

8Iš nukentėjusiosios R. K. parodymų nustatyta, kad įvykio dieną į namus, grįžo neblaivus jos vyras A. K., kuris iš karto pradėjo agresyviai elgtis: spardė namo duris, keikėsi, po to pripuolęs prie jos ranka sugriebė už kaklo ir smaugė, o lipdamas laiptais vieną kartą jai spyrė koja į galvą. Ji iškvietė policiją. Sužalojimo žymių jokių nebuvo, todėl į Kretingos ligoninę ji nesikreipė (b.l. 12-13).

9Iš liudytojos K. S. parodymų nustatyta, kad jog 2013-04-24, apie 18.15 val., į namus grįžo jos patėvis – mamos vyras A. K., kuris buvo labai girtas, spardė namo duris, puolė ant mamos, šaukė visokiais negražiais žodžiais, po to pagriebęs mamai už gerklės ją smaugė ir stovėdamas ant laiptų spyrė mamai į galvos sritį. Mama iškvietė policiją (b.l. 15-16).

10Iš 2013-04-24 Įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ) (b.l. 5-6, 7-11).

11Iš asmens blaivumo testo kvito Nr. 1319 nustatyta, jog 2013-04-24, 19.07 val., A. K. nustatytas girtumas – 1,63 promilės (b.l. 32).

12Vertinant byloje išdėstytų įrodymų visumą, kaltinamojo A. K. nusikalstama veika yra įrodyta ir kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., nes nustatyta, kad jis mušdamas ir kitaip smurtaudamas nežymiai sutrikdė žmogui sveikatą.

13Kaltinamajam A. K. už padarytą nusikalstamą veiką skirtina laisvės apribojimo bausmė. Bausmės rūšis nustatytina atsižvelgiant į tai, kad nustatyta A. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė - prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir gailėjimasis, taip pat nustatyta sunkinanti atsakomybę aplinkybė - nusikalstamos veikos padarymas būnant apsvaigus nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str. teismas

Nutarė

15A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. ir skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 80 (aštuoniasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 2 p. b) papunkčiu, į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-04-24 iki 2013-04-26, t.y. 2 (dvi) paras, keičiant jas santykiu 1 arešto para lygi 2 laisvės apribojimo dienoms, viso įskaityti 4 (keturias) laisvės apribojimo dienas.

17Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo teismo įsakymo gavimo bausmės vykdymą prižiūrinčioje institucijoje dienos.

18Kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios, panaikinti teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

19Išaiškinti A. K., kad nesutikdamas su laisvės apribojimo bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja.

20Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, išnagrinėjęs... 2. A.K.... 3. , gim. ( - ), Telšių r., a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., ir... 5. kaltinamasis A. K. mušdamas ir kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį... 6. 2013-04-24, apie 18.15 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose,... 7. Kaltinamasis A. K. pagal pareikštą kaltinimą savo kaltę visiškai... 8. Iš nukentėjusiosios R. K. parodymų nustatyta, kad įvykio dieną į namus,... 9. Iš liudytojos K. S. parodymų nustatyta, kad jog 2013-04-24, apie 18.15 val.,... 10. Iš 2013-04-24 Įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad įvykio vieta... 11. Iš asmens blaivumo testo kvito Nr. 1319 nustatyta, jog 2013-04-24, 19.07 val.,... 12. Vertinant byloje išdėstytų įrodymų visumą, kaltinamojo A. K. nusikalstama... 13. Kaltinamajam A. K. už padarytą nusikalstamą veiką skirtina laisvės... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str. teismas... 15. A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. ir skirti 6... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 2 p. b) papunkčiu, į... 17. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo teismo įsakymo... 18. Kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios,... 19. Išaiškinti A. K., kad nesutikdamas su laisvės apribojimo bausmės paskyrimu... 20. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....