Byla A-1084-502/2018
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roksina“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Roksina“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėjas, KRATC) kreipėsi į teismą, prašydamas (b. l. 3) iš atsakovo UAB „Roksina“ (toliau – ir atsakovas) priteisti 854,96 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava) už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. už nekilnojamojo turto objektą – parduotuvę–kavinę, adresu ( - ), Klaipėda (unikalus Nr. ( - )) (toliau – ir Pastatas).
 2. Nurodė, jog atsakovas apmokestintas už Pastatą nurodytu laikotarpiu 899,42 Eur, sumokėjo 44,46 Eur, skola – 854,96 Eur. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 (2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-426 redakcija) patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kuriuose nustatyta, kad už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatai yra viešai paskelbti internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt. Pagal Nuostatų 25 punktą pareiškėjui yra pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius, o Nuostatų 36 punktas nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško pareiškėjas.
 3. Atsakovas UAB „Roksina“ atsiliepimu į pareiškėjo prašymą (b. l. 21–24) nurodė, jog su prašymu nesutinka ir prašo už 2011 metus pagal turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį priskaičiuotą sumą pakeisti 398,00 Eur suma, pritaikant skaičiavimus pagal deklaruotų atliekų kiekį.
 4. Pažymėjo, kad pareiškėjo paskaičiuota nesumokėta 854,96 Eur vietinė rinkliava yra už visus 2011 metus ir pareiškėjas suformuotoje pažymoje apie atsakovo skolą neteisingai nurodė, jog ši suma iš dalies yra už 2011 metus ir iš dalies už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. Teigė, kad pareiškėjas 2011 metų liepos mėnesį nepriėmė atsakovo prašymo paskaičiuoti vietinę rinkliavą už 2011 metus pagal deklaruojamą atliekų kiekį.

6II.

7

 1. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 3 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo UAB „Roksina“ pareiškėjui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui 854,96 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įsiskolinimą už 2011 metus ir laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d.
 2. Teismas pažymėjo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (Nuostatų redakcijos: 2008 m. gruodžio 23 d. Nr. T2-426; 2010 m. gegužės 6 d. Nr. T2-114; 2010 m. lapkričio 25 d. Nr. T2-330; 2011 m. spalio 27 d. Nr. T2-345; 2012 m. kovo 29 d. Nr. T2-86; 2012 m. liepos 26 d. Nr. T2-200; 2012 m. spalio 23 d. Nr. T2-251; 2013 m. lapkričio 28 d. T2-301; 2014 m. spalio 23 d. Nr. T2-274) (minėti aktai skelbiami savivaldybės interneto tinklapyje www.klaipeda.lt ir rinkliavos administratoriaus tinklapyje www.kratc.lt). Nuostatai numatė, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Vietinė rinkliava apskaičiuojama pagal vietinės rinkliavos mokėtojui priklausančio ar kitu teisėtu pagrindu valdomo nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.
 3. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas atsakovo pareigą mokėti ginčo rinkliavą kildino iš Nuostatų. Remdamasis aptartu reglamentavimu, teismas sprendė, kad vietinę rinkliavą turi mokėti asmenys, turintys nekilnojamojo turto Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, t. y. pagal bendrą taisyklę atliekų turėtojų pareiga mokėti ginčo vietinę rinkliavą siejama su savivaldybės teritorijoje esančio atitinkamo nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu, disponavimu.
 4. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016 m. spalio 13 d. pažymoje teismui apie skolą dėl vietinės rinkliavos Nr. (8.2)-5R-2101 nurodyta, jog atsakovui UAB „Roksina“ už Pastatą už 2011 metus pagal naudojimo paskirtį paskaičiuota 854,86 Eur dydžio vietinė rinkliava, iš kurios 14,48 Eur sumokėta ir už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. pagal deklaruojamą atliekų kiekį paskaičiuota 44,46 Eur dydžio vietinė rinkliava, iš kurios 29,98 Eur sumokėta, todėl iš viso atsakovas pareiškėjui skolingas 854,96 Eur.
 5. Pagal KRATC 2016 m. gruodžio 1 d. pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą Nr. (8.2)-5R-2691 bei pagal KRATC 2016 m. gruodžio 1 d. informaciją apie mokėjimus matyti, kad: 1) atsakovas 2011 m. gegužės 23 d. sumokėjo 294,25 Eur ir šis mokėjimas užskaitytas kaip 294,25 Eur vietinė rinkliava už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.; 2) atsakovas 2011 m. liepos 19 d. sumokėjo 369,84 Eur ir šis mokėjimas užskaitytas kaip 369,84 Eur vietinė rinkliava už 2009 metus; 3) atsakovas 2013 m. kovo 5 d. sumokėjo 144,81 Eur ir 724,63 Eur, todėl dalis šio mokėjimo, t. y. 854,96 Eur, užskaityta kaip 854,96 Eur vietinė rinkliava už 2010 metus ir dalis, t. y. 14,48 Eur (144,81 Eur + 724,63 Eur – 854,96 Eur), užskaityta iš 854,96 Eur vietinės rinkliavos už 2011 metus; 4) atsakovas 2013 m. rugsėjo 5 d. sumokėjo 795,35 Eur sumą ir šis mokėjimas užskaitytas kaip 795,35 Eur vietinė rinkliava už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (397,67 Eur + 397,67 Eur); 5) atsakovas 2015 m. liepos 9 d. sumokėjo 383,79 Eur sumą, todėl dalis šio mokėjimo, t. y. 353,81 Eur, buvo užskaityta kaip 353,81 Eur vietinė rinkliava už 2014 metus ir dalis, t. y. 29,98 Eur (383,79 Eur – 353,81 Eur), užskaityta iš 44,46 Eur vietinės rinkliavos už 2015 metus.
 6. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, paneigiančių pareiškėjo nurodytus duomenis apie atsakovo atliktus mokėjimus.
 7. Pagal KRATC 2016 m. gruodžio 1 d. pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą Nr. (8.2)-5R-2691 atsakovui už 2010 metus už Pastatą pagal naudojimo paskirtį paskaičiuota 854,96 Eur dydžio rinkliava. Pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-304-386/2012 iš atsakovo pareiškėjui už minėtą nekilnojamojo turto objektą už 2010 metus priteista 2 952,00 Lt, t. y. 854,96 Eur. Ši sprendimo dalis įsiteisėjo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 2012 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2807/2012. Atsakovo 2013 m. kovo 5 d. atliktų 144,81 Eur ir 724,63 Eur mokėjimų paskirtyse nurodyta, kad mokėjimai „už paslaugas“ ir „dalinis apmokėjimas (3 002 Lt) už 2010 m“. Atsižvelgdamas į tai, teismas laikė, jog pareiškėjas atsakovo 2013 m. kovo 5 d. sumokėtų 144,81 Eur ir 724,63 Eur dalį, t. y. 854,96 Eur, pagrįstai užskaitė kaip 854,96 Eur vietinę rinkliavą už 2010 metus ir dalį, t. y. 14,48 Eur (144,81 Eur + 724,63 Eur – 854,96 Eur), iš 854,96 Eur vietinės rinkliavos už 2011 metus.
 8. Pagal KRATC 2016 m. gruodžio 1 d. pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą Nr. (8.2)-5R-2691, KRATC 2015 m. birželio 8 d. kreditinį mokėjimo pranešimą Nr. KRLK1541753 ir KRATC 2015 m. birželio 8 d. mokėjimo pranešimą Nr. K15786043 atsakovui už 2011 metus už Pastatą pagal naudojimo paskirtį paskaičiuota 854,96 Eur dydžio rinkliava.
 9. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2011 metų liepos mėnesį nepriėmė atsakovo prašymo paskaičiuoti vietinę rinkliavą už 2011 metus pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-331 3 punktu nustatyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai 2011 m. komunalinių atliekų deklaracijas KRATC gali pateikti iki 2010 m. gruodžio 31 d. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-331 (toliau – ir Aprašas), 7 punktą vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį už ateinančius metus ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d. imtinai, o naujai įsisteigę ar pradėję veiklą arba įgiję nuosavybes ar kitą teisę į nekilnojamąjį turtą – per 30 kalendorinių dienų nuo įsisteigimo ar veiklos pradžios arba nekilnojamojo turto teisės įgijimo momento. Pagal Aprašo 8 punktą KRATC turi teisę pratęsti deklaracijos pateikimo terminą, jei asmuo, deklaruojantis komunalines atliekas, praleido deklaracijos pateikimo terminą dėl objektyvių, nuo asmens valios nepriklausiančių, priežasčių. Atsakovas nenurodo ir nepateikia duomenų, kad pareiškėjo veiksmus būtų skundęs ar ginčijęs, kad būtų kreipęsis į pareiškėją dėl termino atnaujinimo, todėl toks atsakovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.
 10. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad be 2013 m. kovo 5 d. sumokėtų 144,81 Eur ir 724,63 Eur sumų, iš kurių 14,48 Eur buvo užskaityta kaip dalis 854,96 Eur vietinės rinkliavos už 2011 metus, dar būtų atlikęs kokius nors kitus mokėjimus už 2011 metus. Atsakovo 2013 m. rugsėjo 5 d. mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog tai „rinkliava už atliekas 2012.01.01-2012.12.31 ir 2013.01.01-2013.12.31“, o 2015 m. liepos 9 d. mokėjimo – „rinkliava už atliekas 2014 1-12 mėn., 2015 1-5 mėn.“, taigi pareiškėjas pagrįstai šių mokėjimų ar jų dalies neužskaitė kaip vietinės rinkliavos už 2011 metus. Atsakovas pareiškėjui už 2011 metus vis dar nėra sumokėjęs 840,48 Eur (854,96 Eur – 14,48 Eur).
 11. Pagal KRATC 2016 m. gruodžio 1 d. pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą Nr. (8.2)-5R-2691, KRATC 2014 m. sausio 12 d. mokėjimo pranešimą Nr. K14-60-1609, KRATC 2015 m. birželio 16 d. mokėjimo pranešimą Nr. K15786372 matyti jog atsakovui už 2014 metus už Pastatą paskaičiuota 1 221,63 Lt, t. y. 353,81 Eur, o už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. – 1 221,63 Lt, t. y. 44,46 Eur, dydžio rinkliava. Pagal KRATC 2016 m. gruodžio 1 d. informaciją apie mokėjimus bei pagal akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „Swedbank“ 2015 m. liepos 9 d. mokėjimo nurodymą Nr. 410 matyti, jog atsakovas pareiškėjui už 2014 metus ir už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. sumokėjo 383,79 Eur rinkliavos, nors turėjo sumokėti 398,27 Eur (44,46 Eur + 353,81 Eur). Taigi pareiškėjas pagrįstai 2015 m. liepos 9 d. mokėjimo dalį, t. y. 353,81 Eur, užskaitė kaip 353,81 Eur vietinę rinkliavą už 2014 metus ir dalį, t. y. 29,98 Eur, užskaitė iš 44,46 Eur vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d.
 12. Atsakovas paskaičiuotos vietinės rinkliavos dydžio už 2014 metus ir už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. neginčija, taip pat nepateikė duomenų, jog už šį laikotarpį būtų atlikęs dar kokius nors mokėjimus. Taigi atsakovas pareiškėjui už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. vis dar nėra sumokėjęs 14,48 Eur (44,46 Eur – 29,98 Eur).
 13. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas buvo vietinės rinkliavos mokėtojas bei į tai, jog atsakovas netinkamai vykdė pareigą sumokėti vietinę rinkliavą, taip pat nesant duomenų, kad atsakovas buvo pateikęs prašymą taikyti rinkliavos lengvatą, teismas pareiškėjo prašymą priteisti iš atsakovo 854,96 Eur (840,48 Eur + 14,48 Eur) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidariusios 2011 metais ir laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d., tenkino visiškai.

8III.

9

 1. Atsakovas UAB „Roksina“ (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir už 2011 metus priskaičiuotą 854,96 Eur vietinės rinkliavos sumą pakeisti į 398 Eur, o ginčo objektu laikyti tik už 2011 metus priskaičiuotą vietinę rinkliavą. Apeliaciniame skunde atsakovas remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Priimdamas sprendimą, teismas neteisingai rėmėsi tik 2016 m. gruodžio 1 d. pažymų duomenimis, o ne atsakovo pateiktais dokumentais. Pareiškėjo teismui pateikti duomenys nesutampa. Iš pateiktų pažymų matyti, kad prašoma priteisti 854,96 Eur suma susidarė už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., todėl ginčo objektu yra tik už 2011 m. nesumokėta vietinė rinkliava. KRATC teikta informacija kelia daug painiavos ir netikrumo vietinės rinkliavos skaičiavime, mano, kad ji taikyta naudingiau KRATC.
  2. KRATC specialistams nepriėmus deklaracijos už 2011 metus, nebuvo sudarytos galimybės atsakovui pasinaudoti Nuostatuose nustatytu administravimo būdu už 2011 metus vietinę rinkliavą apskaityti pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Nepaisydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties (byloje Nr. A-2807/2012), pareiškėjas toliau taikė atsakovui patį didžiausią prekybos paskirties tarifą. Sumą už 2011 metus pareiškėjas perskaičiavo tik 2015 m. gegužės 28 d., nurodyta sumokėti 854,96 Eur, 2015 m. birželio 8 d. patikslintas mokėjimo pranešimas. Kintanti deklaravimo tvarka iki 2010 m. lapkričio 25 d. ir tik vienas mėnuo skirtas deklaracijų pateikimui, nesuteikė pakankamai laiko deklaracijai pateikti. Nuostatuose numatyta, kad vienas iš dviejų vietinės rinkliavos administravimo būdų yra pagal deklaruojamų komunalinių atliekų tvarką. Pažymi, kad atsakovui vietinė rinkliava pagal deklaruojamų komunalinių atliekų kiekį buvo paskaičiuota 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 ir 2015 metais. Kadangi 2011 metais atsakovo UAB „Roksina“ surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekis buvo apskaitytas, jų apimtys ir išvežimo laikas nepakito, pareiškėjas nepatyrė jokių papildomų išlaidų, mano, jog būtų teisinga vietinę rinkliavą paskaičiuoti pagal 2008, 2009, 2012, 2013 metais taikytą metodiką, kurios dydis buvo 58,79 Eur už 1 toną, t. y. 397,67 Eur.
 2. Pareiškėjas KRATC pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
 3. Atsiliepime pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad teikė deklaraciją už 2011 metus, kad ją atsisakė priimti pareiškėjas. Nepateikti ir jokie įrodymai, kad atsakovas būtų skundęs KRATC veiksmus ar kreipęsis dėl termino atnaujinimo. Dėl netinkamo įmokų užskaitymo pažymi, kad atsakovas 2013 m. kovo 5 d. mokėjimo atveju nenurodė mokėjimo laikotarpio, dėl to mokėjimai buvo užskaityti anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusioms prievolėms padengti. Akcentuoja, kad, pagal Nuostatų 32 punktą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, lemiančioms rinkliavos apskaičiavimo pagrįstumą, vietinė rinkliava perskaičiuojama, o patikslintas apskaičiavimas išsiunčiamas rinkliavos mokėtojui per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12

 1. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl 854,96 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. priteisimo.
 2. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. sausio 3 d. sprendimu pareiškėjo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo UAB „Roksina“ pareiškėjui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui 854,96 Eur vietinės rinkliavos įsiskolinimą už 2011 metus ir laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. Pareiškėjo prašymas tenkintas visiškai įvertinus tai, kad atsakovas pagal Nuostatus buvo vietinės rinkliavos mokėtojas ir netinkamai vykdė pareigą sumokėti vietinę rinkliavą, taip pat nesant duomenų, kad atsakovas buvo pateikęs prašymą taikyti rinkliavos lengvatą.
 3. Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir mano, jog jis turėtų būti pakeistas – už 2011 metus priskaičiuota 854,96 Eur vietinės rinkliavos suma pakeista į 398 Eur pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį.
 4. Teisėjų kolegija, pareiškėjo apeliacinio skundo ribose patikrinusi skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą (ABTĮ 140 str. 1 ir 2 d.), neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir jiems iš esmės pritaria. Pažymėtina, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus, (pareiškimo Nr. 16034/90); 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją, (pareiškimo Nr. 20772/92); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011, 2016 m. liepos 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-3707-575/2016 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė dėl visų esminių pareiškėjo skundo ir atsakovo atsiliepimo argumentų, juos detaliai išanalizavo, visapusiškai ir objektyviai įvertino byloje esančią medžiagą.
 5. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo apeliacinio skundo argumentų, kad vietinė rinkliava už 2011 metus turėtų būti perskaičiuota pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį, pažymi, jog Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-331 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo 7 punkte numatyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį už ateinančius metus ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d. imtinai, o naujai įsisteigę ar pradėję veiklą arba įgiję nuosavybes ar kitą teisę į nekilnojamąjį turtą – per 30 kalendorinių dienų nuo įsisteigimo ar veiklos pradžios arba nekilnojamojo turto teisės įgijimo momento. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-331, kuriuo patvirtintas Aprašas, 3 punkte buvo numatyta, jog vietinės rinkliavos mokėtojai 2011 m. komunalinių atliekų deklaracijas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui gali pateikti iki 2010 m. gruodžio 31 d. Pagal Aprašo 8 punktą KRATC turi teisę pratęsti Deklaracijos pateikimo terminą, jei asmuo, deklaruojantis komunalines atliekas, praleido Deklaracijos pateikimo terminą dėl objektyvių nuo asmens valios nepriklausiančių priežasčių.
 6. Nors atsakovas siekia paneigti pareiškėjo teisę į nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, teigdamas, kad vietinė rinkliava už 2011 metus turėtų būti apskaičiuota pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį, tačiau, remiantis byloje pateiktais duomenimis, nenustatyta, jog UAB „Roksina“ tinkamai įgyvendino savo teisę deklaruoti komunalinių atliekų kiekį už 2011 metus. Kaip nurodė pats atsakovas, pareiškėjas 2011 metų liepos mėnesį nepriėmė UAB „Roksina“ prašymo paskaičiuoti vietinę rinkliavą už 2011 metus pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį. Teismui atsakovas taip pat nepateikė jokių duomenų, kad kreipėsi į pareiškėją dėl termino atnaujinimo, remiantis Aprašo 8 punktu, ar kad skundė pareiškėjo veiksmus atsisakyti priimti pateiktą deklaraciją už 2011 metus. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo vietinę rinkliavą už 2011 metus atsakovui apskaičiuoti pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį, todėl mokėtina vietinė rinkliava pagrįstai apskaičiuota kitu Nuostatuose numatytu būdu – pagal nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.
 7. Apeliantas apskaičiuoto vietinės rinkliavos dydžio pagal nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį apeliaciniame skunde neginčija, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl to nepasisako. Apelianto argumentai dėl pervestų sumų įskaitymo eiliškumo išnagrinėti pirmosios instancijos teismo ir atsakovas nepateikia jokių aplinkybių ar įrodymų, kurie leistų abejoti dėl teismo padarytų išvadų teisingumo.
 8. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 3 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

  13

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roksina“ apeliacinį skundą atmesti.

16Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai