Byla 2-434-835/2016
Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Aistei Bautrimienei, dalyvaujant ieškovei E. V., jos atstovui advokatui Vaidui Jurčikoniui, atsakovui M. J., jo atstovei advokatei Linai Gervelienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. V. ieškinį atsakovui M. J. dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 1120,00 Eur negrąžintą paskolą, 102,80 Eur išlaidas, susijusias su paskolos suteikimu, 17,78 Eur palūkanas už laiku negrąžintą paskolą, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą paskolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2010 m. kovo 4 d. ieškovė atsakovui paskolino 600,00 Eur, 2011 m. gegužės 13 d. paskolino 170,00 Eur, 2011 m. liepos 1 d. paskolino 50,00 Eur, 2011 m. liepos 8 d. paskolino 200,00 Eur, 2011 m. rugpjūčio 4 d. paskolino 100,00 Eur, iš viso ieškovė atsakovui paskolino 1120,00 Eur. Šalys nebuvo aptarusios paskolos grąžinimo termino, todėl atsakovas privalėjo skolą grąžinti per trisdešimt dienų nuo ieškovės pareikalavimo. 2014 m. spalio 7 d. atsakovui buvo įteiktas ieškovės pranešimas dėl paskolos sutarties nevykdymo, tačiau jis per nustatytą terminą skolos negrąžino, todėl privalo sumokėti 17,78 Eur palūkanas. Už paskolos suteikimą ieškovė patyrė 102,80 Eur išlaidas, kurias atlyginti turi atsakovas.

6Atsakovas ir jo atstovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nuo 2008 metų iki 2011 metų gruodžio mėnesio atsakovas su ieškove artimai bendravo, kai ji sugrįždavo į Lietuvą. Prieš grįžtant į Alytų ieškovė savo noru ir iniciatyva per Wester Union Holdings siųsdavo pinigus atsakovui. Už gautus pinigus atsakovas pirkdavo kurą automobiliui, kuriuo vežiodavo grįžusią ieškovę, abu leisdavo laiką pramogaudami, nuomojosi butą ir kambarius viešbučiuose. Šių susitikimų metu leisdavo ir savo pinigus, nes jis gaudavo pastovias pajamas ir jokių finansinių sunkumų neturėjo. 2011 metų pabaigoje atsakovas santykius su ieškove nutraukė, todėl ji pradėjo reikalauti grąžinti pinigus, įvardindama juos kaip paskolą.

7Ieškinys atmestinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė atliko pinigines perlaidas iš Airijos ir 2010 m. kovo 4 d. atsakovui persiuntė 600,00 Eur, 2011 m. gegužės 13 d. - 170,00 Eur, 2011 m. liepos 1 d. - 50,00 Eur, 2011 m. liepos 8 d. – 200,00 Eur, 2011 m. rugpjūčio 4 d. – 100,00 Eur, iš viso – 1120,00 Eur pinigų sumą, kurią nurodo esant paskola atsakovui. Už pinigų persiuntimą sumokėjo 102,80 Eur pavedimų mokestį (1 t. b. l. 3). 2014 m. spalio 1 d. raštu ieškovė pareikalavo, kad atsakovas per 30 dienų nuo pranešimo įteikimo grąžintų 1222,80 Eur skolą (1 t. b. l. 4). Atsakovas gautų pinigų nelaiko paskola, nes tarp šalių niekada nebuvo susitarimo, kad pinigus ieškovė atsakovui skolina, o jis įsipareigoja kada nors juos grąžinti.

9Ginčo tarp šalių dėl pinigų perdavimo fakto nėra. Šalys skirtingai aiškina pinigų paskirtį bei jų perdavimo tikslus.

10Paskolos sutarties samprata pateikiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.870 straipsnyje, kurio 1 ir 2 dalys paskolos sutartį apibrėžia kaip realinę sutartį, kurios viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Bylose dėl paskolos grąžinimo į įrodinėjimo dalyką visuomet įeina aplinkybės dėl paskolos sutarties sudarymo, t. y. esminių jos sąlygų egzistavimo – paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus arba rūšies požymiais apibūdinto suvartojamojo daikto (-ų) ekvivalentą. Šių aplinkybių įrodinėjimo pareiga tenka ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 str., 178 str.).

11Ieškovė nurodė, kad pinigus skolino pagal atsakovo daugkartinius prašymus telefonu, SMS žinutėmis, kad pinigai atsakovui buvo reikalingi pragyvenimui, automobilio „Audi coupe“ pirkimui ir būsto paskolos grąžinimui, nes jis tam tikru laikotarpiu nedirbo, todėl neturėjo lėšų pragyvenimui, tačiau tai patvirtinančių dokumentų nepateikė. Tokius ieškovės argumentus paneigia teismui pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą ir Lietuvos kariuomenės pažyma apie gautas pajamas, iš kurių matosi, kad atsakovas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. dirbo UAB ( - ), 2011 m. balandžio - liepos mėnesiais tarnavo kariuomenėje ir gavo pajamas (1 t. b. l. 32-33). Iš VĮ Regitra Alytaus filialo pažymos matyti, kad atsakovas 2010 – 2015 metų laikotarpyje nebuvo savo vardu registravęs transporto priemonių (1 t. b. l. 123). Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kuriuose būtų užfiksuotas atsakovo prašymas paskolinti pinigus ir jo pažadas grąžinti skolą. Ji nurodė, kad prie ieškinio pridėtos telefoninės žinutės turinį suprato kaip pažadą, kad atsakovas pradės atidavinėti skolą. Pateikta 2011 m. birželio 28 d. telefoninė žinutė patvirtina šalių draugišką bendravimą, tik jiems abiems žinomų reikalų aptarimą, bet nepatvirtina atsakovo pasižadėjimo grąžinti paskolintus pinigus. Po šios žinutės ieškovė 2011 m. liepos 1 d., 2011 m. liepos 8 d. ir 2011 m. rugpjūčio 4 d. pervedė atsakovui dar 350,00 Eur. Kad ieškovės atsakovui pervesti pinigai yra paskola, kurią jis įsipareigojo grąžinti, nepatvirtino ir ieškovės liudytojai sesuo J. V. ir sutuoktinis S. V., kurie nurodė, kad apie pinigų pervedimus jiems tapo žinoma 2012-2014 metais, kai ieškovė pati papasakojo. Ieškovės sutuoktinis kalbėdamas apie santykius su ja nurodė, kad pasiskaito žmonos telefonines žinutes, tačiau nepatvirtino, kad matė atsakovo siųstas, tuo nepatvirtindamas ieškovės teiginių apie atsakovo prašymus suteikti paskolą ir pažadus ją grąžinti. Ieškovė akcentuoja, kad faktas apie būsto paskolą įrodo, jog atsakovui reikėjo pinigų, tačiau duomenų apie pradelstus mokėjimus nepateikė, o iš kredito sutarties Nr. 410 matyti, kad ji sudaryta 2006 m. birželio 26 d. trisdešimt trejiems metams, todėl grąžintinos įmokos dirbantiems atsakovui ir jo sutuoktinei, nėra didelės (1 t. b. l. 78, 82).

12Atsakovas nurodė, kad pinigus ieškovė persiuntė savo iniciatyva ir jie buvo panaudoti ieškovės poreikių tenkinimui jai grįžus į Lietuvą - šalys pramogavo, lankėsi kavinėse, nuomojosi viešbučių kambarius ir butą, atsakovas pirko kurą automobiliui, kadangi ieškovę jis pasiimdavo iš oro uosto, vežiojo į sesijas universitete. Iš ieškovės ir atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad šalys susipažino 2008 m. Alytuje, bendraudavo telefonu, susitikdavo ieškovei grįžus į Lietuvą, atsakovas padėdavo ieškovei, jų santykiai buvo draugiški. Liudytoja J. V. nurodė, kad ieškovė su atsakovu negalėjo artimai bendrauti, nes sesuo apie tai nieko nesakė, bet paneigdama tai nurodė, kad sesuo net apie paskolą nieko nepasakojo. Kad pinigai galėjo būti panaudoti ieškovės poreikių tenkinimui jai būnant Lietuvoje patvirtina jos pateikti dokumentai apie išmokas, iš kurių matyti, kad ieškovė dirbo nevisas dienas, nes 2010 m. kovo 11 d. ir 2011 m. birželio 30 d. išmokėti pinigai ir už atostogas, 2011 m. gegužės 12 d., 2011 m. gegužės 19 d. ir 2011 m. rugpjūčio 11 d. pinigai išmokėti ir už nedarbo dienas, todėl turėjo galimybę grįžti į Lietuvą (1 t. b. l. 44-52-53, 72, 2 t. b. l. 12). Nėra byloje įrodymų paneigiančių atsakovo nurodytas aplinkybes, kad jis niekada nesiskundė ieškovei dėl šeimos finansinių problemų, o jei būtų jų turėjęs, tai turėjo galimybę pinigų pasiskolinti iš tėvo ar brolio, o ne iš draugės.

13Pagal CPK 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismas išaiškino šalims teisę teikti įrodymus, nes teismas šios kategorijos bylose neprivalo rinkti įrodymus savo iniciatyva (CPK 179 str.). CPK 185 straipsnyje numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įvertindamas įrodymus teismas turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti. Suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Be kitų aplinkybių, teismas turi vertinti nagrinėjamų teisinių santykių esmę, galimo jų subjektų elgesio motyvus, atitiktį logikos dėsniams, rūpestingo, protingo, apdairaus teisinių santykių dalyvio elgesio standartams, atsižvelgti į nagrinėjamą situaciją apibūdinančias aplinkybes, tokias kaip šalių tarpusavio santykių pobūdis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2005, ir kt.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008).

14Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių ir jų atstovų, liudytojų paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad tarp ieškovės ir atsakovo nebuvo paskolos teisinių santykių, nes byloje neįrodytas paskolos gavėjo įsipareigojimas, tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. Ieškovė, elgdamasi kaip rūpestingas ir apdairus tokioje situacijoje, savo teisėmis besirūpinantis protingas ir atidus asmuo, skolindama pakankamai didelę fiziniam asmeniui pinigų sumą, turėjo galimybes pasirūpinti tinkamu šio sandorio įforminimu, kaip to reikalauja teisinis reglamentavimas, tačiau atsakovui skolos negrąžinus, toliau siuntė jam pinigus, nereikalavo iš atsakovo patvirtinimo, kad šis jai skolingas, be to, pinigų perlaidas vykdė per Western Union Holding, kurio piniginės perlaidos apmokestinamos didesnėmis nei įprasta kainomis, nenurodydama pinigų siuntimo paskirties, taip neviešindama pinigų persiuntimo fakto. Vertindamas nurodytais principais visus nagrinėjamojoje byloje surinktus faktinius duomenis ir jų nekartodamas, teismas laiko, kad ieškovės ieškinys dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovui - 360,00 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti ir valstybei - 14,35 Eur išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (1 t. b. l. 84-85, 2 t. b. l. 24, CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str.). Išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

17ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovės E. V. atsakovui M. J. 360,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

19Priteisti iš ieškovės E. V. valstybei 14,35 Eur išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.