Byla 2S-1348-601/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Miesto šiluma“ atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos servisas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Miesto šiluma“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Uždaroji akcinė bendrovė „Energijos servisas“ teikdama Kauno rajono apylinkės teismui ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Miesto šiluma“, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – piniginių lėšų ar turtinių teisių, nekilnojamųjų arba kilnojamųjų daiktų, priklausančių uždarajai akcinei bendrovei ,,Miesto šiluma“ ir esančių pas uždarąją akcinę bendrovę ,,Miesto šiluma“ ar trečiuosius asmenis, areštą 54 343,14 Lt sumai (b. l. 1-2)

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi prašymą patenkino. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Energijos servisas“, pareikštų reikalavimų įvykdymui taikė laikinąsias apsaugos priemones - piniginių lėšų ar turtinių teisių, nekilnojamųjų arba kilnojamųjų daiktų, priklausančių atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto šiluma“ ir esančių pas ją arba trečiuosius asmenis, areštą 54 343,14 Lt sumai (b. l. 3-4).

6Teismas nurodė, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, todėl ieškovė turi pagrindo prašyti areštuoti atsakovo turtą, kadangi nesiėmus priemonių ieškinio reikalavimams užtikrinti, atsakovė turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pareikštas reikalavimas 54 343,14 Lt laikytinas didele reikalavimo suma.

  1. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (b. l. 8-11). Motyvuose nurodė, kad:

  1. Pati ieškovė nuslėpė nuo teismo esminę reikšmę turinčią aplinkybę, kad ji atsakovei yra skolinga 206 546,99 Lt sumą.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad 54 343,14 Lt ieškinio suma yra didelė, nenurodė tokios išvados motyvų. Reikalavimo sumos dydis turi būti vertintinas ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgiant į konkretaus atsakovo finansines galimybes.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenustatė atsakovės turto ir piniginių lėšų arešto eiliškumo ir nepagrįstai taikė absoliutų atsakovės piniginių lėšų areštą. Piniginių lėšų areštas yra specifinė ieškinio užtikrinimo priemonė, labiausiai suvaržanti įmonės teises bei galimybę vykdyti ūkinę veiklą, susijęs su itin neigiamų pasekmių atsiradimu. Piniginės lėšos yra ne tik atsiskaitymo už gautas prekes bei suteiktas paslaugas priemonė, tačiau kartu tai yra ir investavimo priemonė, siekiant gauti pelno (pajamų). Piniginių lėšų areštas taikytinas tik tiek, kiek tai būtina, nustačius, kad pirma eilė areštas taikytinas atsakovo nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o tik jo nesant ar jo nepakankant, areštas taikytinas piniginėms lėšoms.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė su atskiruoju skundu nesutinka, mano, kad jis nepagrįstas, Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartis teisėta ir paliktina galioti (b. l. 38-41). Nurodė, kad nesuprantamas atsakovės argumentas dėl tariamos skolos nuslėpimo. Ieškovė neturi pareigos nurodyti visas Lietuvos teismuose tarp šalių vykstančias bylas. Nepagrįstas atskirojo skundo motyvas, kad 54 343,14 Lt suma nėra didelė. Iš atsakovės 2011 metų preliminaraus balanso ir pelno ataskaitos matyti, kad įmonė ilgalaikio ir trumpalaikio turto už 1 056 135 Lt, o įmonės per vienerius metus gautinos sumos sudaro 923 004 Lt, kai tuo tarpu įmonės mokėtinos sumos sudaro 733 449 Lt, todėl laikytina, kad ieškinio suma yra didelė. Atsakovės pateiktas balansas ir pelno ataskaita nėra patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, balansas ir ataskaita yra sudėtiniai įmonės finansinių ataskaitų rinkinio dokumentai, kurių negalima analizuoti ir vertinti atskirai nuo kitų finansinių ataskaitų rinkinio dokumentų. Atsakovės pateiktų finansinių dokumentų turinys neleidžia spręsti apie atsakovės gerą turtinę padėtį. Iš atsakovės pateikto preliminaraus 2011 metų balanso darytina išvada, kad ji neturi pakankamai materialaus nekilnojamojo ir (ar) kilnojamojo turto, todėl piniginių lėšų areštas pateisinamas ir pagrįstas.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė ,,Energijos servisas“ padavė ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Miesto šiluma“, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino.

12Kilusio ginčo esmė – ar Kauno rajono apylinkės teismas pagrįstai atsakovui taikė laikinąsias apsaugos priemones, pripažindamas, kad 54 343,14 Lt sumas atsakovui yra didelė.

13Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau esant įrodymams, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Tai reiškia, kad teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-37/2010).

14Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas 2012 m. kovo

1513 d. nutartimi nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, laikydamas, kad ieškinio reikalavimo 54 353,14 Lt suma yra atsakovui didelė ir yra reali teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo grėsmė. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė jokių faktinių aplinkybių, kuriomis remiantis padarė išvadą, kad ieškinio suma atsakovui kaip juridiniam asmeniui yra didelė, o ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jų būtinumo taip pat nepagrindė (nenurodė aplinkybių, kurios leistų spręsti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas).

16Iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Miesto šiluma“ pateikto 2011 metų preliminaraus balanso matyti, kad įmonė turi ilgalaikio ir trumpalaikio turto už 1 056 135 Lt, per vienerius metus gautinos sumos sudaro 923 004 Lt, kai tuo tarpu mokėtinos sumos sudaro 733 449 Lt. Iš 2011 metų ataskaitos matyti, kad atsakovė tiek 2010 m., tiek 2011 metais veikė pelningai, jos grynasis pelnas 2011 m. sudarė 135 546 Lt. Taip pat vertintinas faktas, kad lyginant su 2010 metais, 2011 metais atsakovės turto vertė padidėjo nuo 531 484 Lt iki 1 056 135 Lt (b. l. 22-23), t. y. finansinė būklė gerėjo. Duomenų paneigiančių šią atsakovės finansinę būklę, iškovė nepateikė. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 54 353,14 Lt suma atsakovui, kaip pelningai dirbančiam, turinčiam pakankamai turto juridiniam asmeniui, nėra didelė.

17Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

18Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

19Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį.

20Atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos servisas” prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Uždaroji akcinė bendrovė „Energijos servisas“ teikdama Kauno rajono... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi prašymą... 6. Teismas nurodė, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, todėl ieškovė turi... 7. Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė su atskiruoju skundu nesutinka,... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė ,,Energijos... 12. Kilusio ginčo esmė – ar Kauno rajono apylinkės teismas pagrįstai... 13. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 14. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 15. 13 d. nutartimi nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones,... 16. Iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Miesto šiluma“ pateikto 2011 metų... 17. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 18. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 d.... 19. Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį.... 20. Atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos servisas”...