Byla e2YT-1071-1032/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Zenas Zenkevičius, Palangos kredito unija

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Zenas Zenkevičius, Palangos kredito unija.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja 2019 m. gruodžio 10 d. pateikė skundą dėl antstolio Zeno Zenkevičiaus veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio 2019 m. lapkričio 5 d. patvarkymą Nr. S-19-14-7303 bei atnaujinti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0014/16/08947.

5Nurodo, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0014/16/08947, kurioje pareiškėja pateikė prašymą dėl vykdomojo dokumento vykdymo ir faktinių griovimo išlaidų Nr. 2D-2232 (16.24). 2012 m. sausio 9 Kretingos rajono apylinkės teismas sprendimu Nr. 2-1448-666/2011, pakeistu 2012 m. birželio 22 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-969-460/2012, įpareigojo skolininką A. M. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, pirma, Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovą per 1 mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos rekonstrukcijos ir statybos, dėl kurios 2007 m. spalio 5 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 03(14.18) padarinius: išmontuoti pakeistus langus, nugriauti pastatytą nesudėtingą statinį, adresu ( - ) Kretingos rajone, ir sutvarkyti statybvietę (toliau - sprendimas). Skolininkas A. M. per sprendime nustatytą terminą sprendime nurodytų įpareigojimų neįvykdė, todėl buvo išduotas vykdomasis dokumentas, kuris 2015 m. vasario 12 d. buvo pateiktas antstoliui vykdyti. 2018 m. birželio 11 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo Nr. S-19-14-4294, kuriuo skolininkas A. M. pakeistas jo teisių ir pareigų perėmėja Palangos kredito unija. 2019 m. spalio 7 d. antstolis surašė vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-19-14-6789 bei raštą, kuriame nurodė pareiškėjai, jog tik apmokėjus šias išlaidas toliau bus tęsiami vykdymo veiksmai vykdomoje byloje Nr. 0014/16/08947. Pareiškėja abejodama pateikto vykdymo išlaidų teisingumu, 2019 m. spalio 31 d. antstoliui pateikė skundą, kuriame kėlė klausimus dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo atidėjimo bei vykdymo išlaidų paskaičiavimo pagrįstumo. 2019 m. lapkričio 5 d. antstolis patvarkymu dėl skundo Nr. 0017/15/00145 tenkino pareiškėjos skundą ir 2019 m. spalio 7 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimą panaikino. Tą pačią dieną taip pat priėmė ir skundžiamą patvarkymą Nr. S-19-14-7303, kuriame nurodė, kad pareiškėja raštiškai atsisakė apmokėti už byloje atliekamus bei toliau atliktinus vykdymo veiksmus, todėl išieškotoja (pareiškėja) tokiais savo veiksmais trukdo antstoliui atlikti vykdymo veiksmus bei pažymėjo, jog įstatymas nenustato antstoliui pareigos vykdymo veiksmus išieškotojos naudai atlikti savo asmeninėmis lėšomis, todėl egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 631 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintas pagrindas vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui ir vykdomąją bylą Nr. 0014/16/08947 užbaigti. Pareiškėjos teigimu, minėtas patvarkymas yra nepagrįstas, kadangi nėra CPK 631 straipsnio 5 dalyje numatytų sąlygų grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojai (pareiškėjai). Pareiškėjos skundo dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo pateikimas negali būti laikomas veiksmu, kuris padaro sprendimo įvykdymą nebeįmanomu ir traktuojamas kaip atsisakymas apmokėti vykdymo išlaidas. Pareiškėja (išieškotoja), kilus abejonių dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo teisėtumo ir pagrįstumo, tik pasinaudojo savo teisėmis ir vadovaudamasi CPK 510 ir 512 straipsniais pateikė skundą. Antstolis nesutikdamas su išieškotojos skundo motyvais, skundą turėjo persiųsti nagrinėti teismui, kaip tai numatyta CPK 510 straipsnio 3 dalyje, tačiau to nepadarė. Pareiškėjos vertimu, toks procesinis pažeidimas, esant ginčui dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo, skundo nepersiuntimas teismui sąlygojo ir netinkamai pritaikytą CPK 631 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintą normą dėl vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojai. Be to, antstolis grąžindamas vykdomąjį raštą išieškotojai, turėjo paskaičiuoti ir vykdymo išlaidas bei jas išieškoti kaip tai numatyta CPK 611 straipsnio 4 dalyje bei Sprendimų vykdymo instrukcijos 66 straipsnyje. Šiuo atveju, vertinant sistemiškai, antstolis atsisakė vykdymo išlaidų apmokėjimo ir vykdomąja bylą užbaigė, nors vykdymo išlaidų apmokėjimo atsisakymas nepadaro sprendimo įvykdymo neįmanomu. Pareiškėjos vertinimu, dėl nurodytų antstolio procesinių veiksmų susidarė netoleruotina situacija, kai antstoliui netinkamai taikant CPK nuostatas sprendimo vykdymas tapo neįmanomas taip paneigiant sprendimo privalomumo principą (CPK 18 straipsnis).

62020 m. sausio 22 d. teisme buvo gautas pareiškėjos prašymas dėl atskirosios nutarties priėmimo, kuriuo prašo informuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją (toliau – Teisingumo ministeriją) bei Lietuvos antstolių rūmus apie netinkamą antstolio Zeno Zenkevičiaus pareigų vykdymą, nes antstolis savo veiksmais sudarė situaciją kuomet dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstai bei neapibrėžtam laikui užtęsiamas vykdymo procesas trunkantis nuo 2015 m. vasario 12 d., o įsiteisėjęs teismo sprendimas nėra vykdomas.

7Suinteresuotas asmuo Palangos kredito unija atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

8Teismas

konstatuoja:

9Dėl skundo padavimo termino

10CPK 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų, t. y. 2019 m. spalio 7 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimo Nr. S-14-6789 2019 m. spalio 31 d., o skundžiamas antstolio patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo yra priimtas 2019 m. lapkričio 5 d. Be to, vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja prieš kreipdamasi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų taip pat buvo pateikusi skundą tiesiogiai antstoliui, kuris 2019 m. lapkričio 29 d. buvo grąžintas pareiškėjai, todėl konstatuotina, kad pareiškėja nėra praleidusi CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų paduoti skundą.

11Byloje nustatytos aplinkybės

12Remiantis vykdomosios bylos Nr. 0014/16/08947 bylos duomenimis nustatyta, jog 2015 m. kovo 24 d. antstolio kontoroje buvo gautas inspekcijos prašymas dėl vykdomojo dokumento vykdymo ir faktinio griovimo išlaidų (vykdomosios bylos lapas (toliau - vykd. b. l.) 1-2).

132015 m. kovo 25 d. antstolis surašė patvarkymą Nr. 0017/15/00145 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti – 2015 m. sausio 7 d. Kretingos rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-22-666/2012 (vykd. b. l. 19) bei skolininkui A. M. surašė įpareigojimą atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuo nurodė nedelsiant vykdyti teismo sprendimą, t. y. įpareigojo skolininką A. M. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, pirma, Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovą per 1 mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos rekonstrukcijos ir statybos, dėl kurios 2007 m. spalio 5 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 03(14.18) padarinius: išmontuoti pakeistus langus, nugriauti pastatytą nesudėtingą statinį, adresu ( - ), Kretingos rajone, ir sutvarkyti statybvietę (vykd. b. l. 20). Nurodytas įpareigojimas buvo išsiųstas skolininkui jo gyvenamosios vietos adresu ir įteiktas skolininkui (vykd. b. l. 20-23, 25).

142015 m. balandžio 17 d. antstolis surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutrauki tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. 3R-2620, kurį taip pat išsiuntė skolininkui (vykd. b. l. 26, 28).

152015 m. gegužės 29 antstolis pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl baudos skyrimo už Sprendimo nevykdymą skolininkui A. M. (vykd. b. l. 29). 2015 m. rugsėjo 4 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-9228-792/2015 skolininkui A. M. paskirta 200 Eur bauda už Sprendimo nevykdymą (vykd. b. l. 34).

162018 m. birželio 14 d. vykdomojoje byloje Nr. 0014/16/08947 skolininkui A. M. pakartotinai buvo surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutrauki tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. 3R-1296 (vykd. b. l. 39).

172019 m. sausio 29 d. Plungės apylinkės teismas Kretingos rūmų nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-141-1068/2019 tenkino antstolio pareiškimą ir leido inspekcijai nugriauti pastatytą nesudėtingą statinį, adresu Aukštkalvių k., Kolupėnų sen., Kretingos r. ir sutvarkyti statybvietę, visas patirtas išlaidas išieškant iš skolininko A. M.. Inspekcijos prašymas skirti skolininkui A. M. baudą netenkintas. Inspekcija ir skolininkas A. M. nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu pateikė atskiruosius skundus. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs atskiruosius skundus nutartimi civilinėje byloje 2S-853-642/2019 panaikino Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. sausio 29 d. nutarties dalį dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir antstolio pareiškimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo skolininko atžvilgiu atmetė (vykd. b. l. 50-55).

182018 m. birželio 11 d antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo Nr. S-19-14-4294, kuriuo skolininkas A. M. pakeistas jo teisių ir pareigų perėmėja Palangos kredito unija (vykd. b. l. 60).

19Pareiškėja 2019 m. rugsėjo 30 d. pateikė antstoliui prašymą dėl vykdymo veiksmų tęsimo (vykd. b. l. 64).

202019 m. spalio 7 d. antstolis surašė vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-19-14-6789 taip pat raštą, adresuotą pareiškėjai, kuriame nurodė, kad tik apmokėjus vykdymo išlaidas antstolis toliau tęs vykdymo veiksmus vykdomoje byloje Nr. 0014/16/08947 (vykd. b. l. 66, 67).

21Pareiškėja 2019 m. spalio 31 d. antstoliui pateikė skundą dėl 2019 m. spalio 7 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimo (vykd. b. l. 68-72).

222019 m. lapkričio 5 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl skundo Nr. 0017/15/00145, kuriuo vadovaujantis CPK 613 straipsniu tenkino išieškotojos skundą ir 2019 m. spalio 7 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimą panaikino (vykd. b. l. 75).

232019 m. lapkričio 5 d. antstolis taip pat priėmė patvarkymą Nr. S-19-14-7303 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo vadovaudamasis CPK 631 straipsnio 1 dalies 5 punktu grąžino pareiškėjai (išieškotojai) vykdomąjį dokumentą ir užbaigė vykdomąją bylą (vykd. b. l. 74).

242019 m. lapkričio 29 d. antstolis grąžino pareiškėjai skundą dėl antstolio veiksmų, nurodydamas, jog vykdomoji byla Nr. 0014/16/08947 yra užbaigta, todėl antstolio veiksmai nebegali būti skundžiami (vykd. b. l. 76).

25Dėl pareiškėjos reikalavimų

26Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Priverstinio sprendimų vykdymo procesas – svarbi civilinio proceso stadija, nes tik įvykdžius sprendimą užtikrinamas jo realumas. Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą ir kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros. Teisingumas gali būti įvykdytas tik kai bus teisėtai, operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas.

27Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų teisėtumo antstoliui priėmus pareiškėjos skundžiamą patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo CPK 631 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu – išieškotojai savo veiksmai padarius sprendimo vykdymą neįmanomą bei reikalavimas atnaujinti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0014/16/08947, taip pat pareiškėjos prašymas dėl atskirosios nutarties priėmimo

28Dėl vykdomosios bylos užbaigimo vadovaujantis CPK 631 straipsnio 1 dalies 5 punktu

29Pareiškėja teigia, kad antstolė neturėjo teisės užbaigti vykdomąją bylą vadovaudamasi CPK 631 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes pareiškėjos veiksmai (skundo dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo pateikimas) negali būti traktuojami kaip atsisakymas apmokėti vykdymo išlaidas, todėl neturi būti laikomi išieškotojos trukdymu sprendimo įvykdymą padaryti neįmanomu.

30Vykdymo procesą reglamentuoja CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normos, kuriose laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad vykdymo procesas reglamentuotas imperatyviai ir antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą.

31CPK 631 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta, jog vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo vykdomas arba nevisiškai įvykdytas, yra grąžinamas išieškotojui, jeigu išieškotojas savo veiksmais sprendimo vykdymą padaro neįmanomą. Taigi atsižvelgiant į šią teisinę nuostatą, vykdomasis dokumentas gali būti grąžinamas išieškotojui, esant dviem būtinoms sąlygoms: 1) sprendimo vykdymas yra neįmanomas; 2) sprendimo vykdymą neįmanomu nulėmė išieškotojo veiksmai. Nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga, nenustatyta nei vienos sąlygos tam, kad antstolis galėtų grąžinti vykdomąjį dokumentą CPK 631 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu. Tokią išvadą suponuoja tai, kad visų pirma, teismo sprendimo vykdymas nėra neįmanomas, nes antstoliui pateiktas vykdyti teismo sprendimas gali būti įvykdytas tiek skolininko (Palangos kredito unijos), tiek jam per nustatytą terminą neįvykdžius šio teismo sprendimo pareiškėjos. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja ir kreipėsi į antstolį prašydama vykdomojo dokumento vykdymo ir faktinių griovimo išlaidų (vykd. b. l. 1-2), todėl darytina išvada, kad pareiškėja pagrįstai nurodė, jog vykdomojoje byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, patvirtinančios, kad sprendimo įvykdyti yra neįmanoma.

32Teismas taip pat sutinka su pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybe, jog pareiškėjos skundo dėl 2019 m. spalio 7 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimo Nr. S-19-14-6789 pateikimas neturėtų būti traktuojamas kaip pareiškėjos atsisakymas apmokėti vykdymo išlaidas apskritai. Teismo vertinimu, tokiu būdu pareiškėja, turėdama abejonių dėl nurodyto paskaičiavimo pagrįstumo, teisėtai ir pagrįstai pasinaudojo jai CPK 510-512 straipsniuose suteikta teise pateikti skundą dėl antstolio veiksmų, kurį antstolis turėjo pareigą išnagrinėti ir dėl jo priimti patvarkymą kaip tai numatyta CPK 510 straipsnio 3 dalyje. Pažymėtina, kad šios bylos objektas yra ne 2019 m. lapkričio 5 d. patvarkymas dėl pareiškėjos skundo susijusio su vykdymo išlaidų paskaičiavimo, o 2019 m. lapkričio 5 d. antstolio patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo, teisėtumas, tačiau nurodyti patvarkymai yra susiję. Todėl, teismas atkreipia dėmesį, kad nors pareiškėja teikdama skundą antstoliui dėl 2019 m. spalio 7 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimo prašė antstolio panaikinti vykdymo išlaidų paskaičiavimą ir tęsti vykdymo veiksmus, o antstolis šį pareiškėjos skundą tenkino ir minėtą paskaičiavimą panaikino, tačiau 2019 m. lapkričio 5 d. patvarkyme dėl pareiškėjos skundo susijusio su vykdymo išlaidų paskaičiavimu antstolis nepasisakė dėl pareiškėjos skunde nurodytų nesutikimo su antstolio atliktu vykdymo išlaidų paskaičiavimu aplinkybių (CPK 510 straipsnio 3 ir 4 dalys).

33Teismui nenustačius įstatyme įtvirtintų sąlygų, vykdomąją bylą užbaigti CPK 632 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 631 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindais, konstatuotina, kad antstolis nepagrįstai užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0014/16/08947 šiuo pagrindu, surašydamas 2019 m. lapkričio 5 d. patvarkymą Nr. S-19-14-7303. Atsižvelgiant į tai, šis antstolio patvarkymas naikintinas, pareiškėjos skundas tenkintinas.

34Pažymėtina, kad panaikinus pareiškėjos skundžiamą patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, laikytina, jog vykdomoji byla nėra užbaigta, todėl vykdymo veiksmai joje turi būti tęsiami toliau CPK nustatyta tvarka ir nėra pagrindo dėl vykdomosios bylos atnaujinimo.

35Dėl pareiškėjos prašymo priimti atskirąją nutartį

36Pareiškėja taip pat prašo dėl antstolio Zeno Zenkevičiaus veiksmų priimti atskirąją nutartį ir informuoti apie antstolio Zeno Zenkevičiaus veiksmus Teisingumo ministeriją bei Lietuvos antstolių rūmus, kadangi jo veiksmai sudarė situaciją, kad nėra vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas, o vykdymo procesas yra užtęsiamas neapibrėžtam laikui.

37Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) CPK 299 straipsnyje numatyta, jeigu teismas nagrinėdamas civilinę bylą padaro išvadą, kad asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, jis priima atskirąją nutartį ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms ar pareigūnams, informuodamas juos apie pažeidimus.

38Susipažinus su pareiškėjos prašymu nustatyta, kad pareiškėja prašymą priimti atskirąją nutartį grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis kurios nurodytos skunde dėl antstolio veiksmų, dėl kurių teismas jau pasisakė nagrinėdamas skundą. Šiuo atveju, pareiškėjos prašyme teismas nenustatė kitų aplinkybių, dėl kurių manytų esant pagrindui vadovautis minėto CPK 299 straipsnio nuostatomis ir kreiptis į Teisingumo ministeriją bei Lietuvos antstolių rūmus dėl antstolio Zeno Zenkevičiaus veiksmų. Be to, pareiškėja taip pat turi teisę pati kreiptis dėl jai žinomų aplinkybių, susijusių su įstatymų ar kitų teisės normų pažeidimu į nurodytas institucijas. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas netenkintinas.

39Pažymėtina, kad CPK 299, 300 straipsniuose numatyti teismo veiksmai priklauso teismo diskrecijai, o šiais klausimais priimami teismo sprendimai (priimti atskirąją nutartį ar ne, pranešti apie galimus tesės pažeidimus ar ne) neskundžiami.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

41pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą tenkinti.

42Panaikinti antstolio Zeno Zenkevičiaus 2019 m. lapkričio 5 d. patvarkymą Nr. S-19-14-7303 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo.

43Netenkinti pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymo dėl atskirosios nutarties priėmimo.

44Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0014/16/08947 gražinti antstoliui Zenui Zenkevičiui.

45Nutartis dalyje dėl antstolio veiksmų apskundimo gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja 2019 m. gruodžio 10 d. pateikė skundą dėl antstolio Zeno... 5. Nurodo, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0014/16/08947, kurioje... 6. 2020 m. sausio 22 d. teisme buvo gautas pareiškėjos prašymas dėl... 7. Suinteresuotas asmuo Palangos kredito unija atsiliepimo į pareiškėjos... 8. Teismas... 9. Dėl skundo padavimo termino... 10. CPK 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti... 11. Byloje nustatytos aplinkybės... 12. Remiantis vykdomosios bylos Nr. 0014/16/08947 bylos duomenimis nustatyta, jog... 13. 2015 m. kovo 25 d. antstolis surašė patvarkymą Nr. 0017/15/00145 priimti... 14. 2015 m. balandžio 17 d. antstolis surašė sprendimų, įpareigojančių... 15. 2015 m. gegužės 29 antstolis pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui... 16. 2018 m. birželio 14 d. vykdomojoje byloje Nr. 0014/16/08947 skolininkui A. M.... 17. 2019 m. sausio 29 d. Plungės apylinkės teismas Kretingos rūmų nutartimi... 18. 2018 m. birželio 11 d antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo proceso... 19. Pareiškėja 2019 m. rugsėjo 30 d. pateikė antstoliui prašymą dėl vykdymo... 20. 2019 m. spalio 7 d. antstolis surašė vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr.... 21. Pareiškėja 2019 m. spalio 31 d. antstoliui pateikė skundą dėl 2019 m.... 22. 2019 m. lapkričio 5 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl skundo Nr.... 23. 2019 m. lapkričio 5 d. antstolis taip pat priėmė patvarkymą Nr.... 24. 2019 m. lapkričio 29 d. antstolis grąžino pareiškėjai skundą dėl... 25. Dėl pareiškėjos reikalavimų ... 26. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 27. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pareiškėjos skundas dėl antstolio... 28. Dėl vykdomosios bylos užbaigimo vadovaujantis CPK 631 straipsnio 1 dalies 5... 29. Pareiškėja teigia, kad antstolė neturėjo teisės užbaigti vykdomąją... 30. Vykdymo procesą reglamentuoja CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normos,... 31. CPK 631 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta, jog vykdomasis dokumentas, pagal... 32. Teismas taip pat sutinka su pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybe, jog... 33. Teismui nenustačius įstatyme įtvirtintų sąlygų, vykdomąją bylą... 34. Pažymėtina, kad panaikinus pareiškėjos skundžiamą patvarkymą dėl... 35. Dėl pareiškėjos prašymo priimti atskirąją nutartį... 36. Pareiškėja taip pat prašo dėl antstolio Zeno Zenkevičiaus veiksmų priimti... 37. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) CPK 299... 38. Susipažinus su pareiškėjos prašymu nustatyta, kad pareiškėja prašymą... 39. Pažymėtina, kad CPK 299, 300 straipsniuose numatyti teismo veiksmai priklauso... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 41. pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 42. Panaikinti antstolio Zeno Zenkevičiaus 2019 m. lapkričio 5 d. patvarkymą Nr.... 43. Netenkinti pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 44. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0014/16/08947 gražinti... 45. Nutartis dalyje dėl antstolio veiksmų apskundimo gali būti skundžiama per...