Byla 1A-301/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendžio, kuriuo M. Č. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą laisvės atėmimu 7 metams ir 6 mėnesiams

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valdimaro Bavėjano (pranešėjo), teisėjų: Rūtos Mickevičienės, Violetos Ražinskaitės, sekretoriaujant Laurai Gruodienei, dalyvaujant prokurorei Laimai Milevičienei, gynėjui Ramūnui Vanagui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. Č. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendžio, kuriuo M. Č. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą laisvės atėmimu 7 metams ir 6 mėnesiams.

2Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, 65 straipsnio 1 punkto b papunkčiu, šią bausme apėmimo būdu subendrinus su Tauragės rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 7 (septyneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atlikti nustatant pataisos namuose.

3Į bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo ir kardomojo kalinimo laikas nuo 2010 m. rugpjūčio 23 d. iki nuosprendžio paskelbimo dienos.

4Iš nuteistojo M. Č. priteista 380,82 Lt turtinės žalos ir 30000 Lt neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajai G. L., 2838,47 Lt Valstybinei ligonių kasai bei 74,87 Lt proceso išlaidų valstybei.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6M. Č. nuteistas už sunkų šeimos nario sužalojimą. Šią nusikalstamą veiką jis padarė tokiomis aplinkybėmis.

7M. Č. 2011 m. birželio 22 d., apie 5 val., ( - ) esančio gyvenamojo namo rūsyje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu, tyčia pastūmė savo sugyventinę G. L. ir jai nugriuvus, įspyrė jai ne mažiau kaip tris kartus į kairį šoną, tuo sukeldamas nukentėjusiajai fizinį skausmą ir padarydamas kairio inksto plyšimą, kraujosruvas apie kairįjį inkstą, mažakraujystę, tokiu būdu G. L. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

8Nuteistasis M. Č. apeliaciniame skunde nurodo, kad su nuosprendžiu nesutinka dėl padarytų proceso pažeidimų ir jam paskirtos per griežtos bausmės. Proceso pažeidimai pasireiškė tuo, kad pagal nuosprendį už padarytą nusikalstamą veiką jis yra kalinamas nuo 2010 m. rugpjūčio 23 d., o nusikaltimas padarytas 2011 m. birželio 22 d., todėl šio nusikaltimo padaryti jis negalėjo. Taip pat teismas jo atžvilgiu buvo priešiškai nusiteikęs ir visiškai neįvertino nukentėjusiosios asmenybės. G. L. teista už vagystę ir nužudymą, o dabar „vaidina auką". Jos parodymais tikėti negalima, nes ji nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios melavo ir klaidino pareigūnus. Tai atsispindi ir teismo nuosprendyje išdėstytuose jos parodymuose. G. L. melagingai parodė, kad jis liepė jai pavogti I. M. pinigus. Tai patvirtina jos pačios parodymų prieštaringumas, nes vėliau ji teigė, kad jis pinigus iš I. M. skolinosi.

9Jis neneigia pastūmęs nukentėjusiąją, tačiau jos tikrai nemušė. Kad jis tik stumtelėjo G. L., patvirtina ir I. M. parodymai. Nukentėjusioji susitrenkti galėjo griūdama ant fotelio. G. L. vengė nurodyti tikrąją konflikto priežastį, t. y. dingęs I. M. telefonas, o ne kažkokie išgalvoti pinigai. Jeigu nukentėjusioji taip buvo mušama, spardoma, žeminama ir pan., tai kodėl ji nepasišalino iš to buto, neieškojo pagalbos. Visa tai rodo, kad dauguma nukentėjusiosios parodymų dėl smurto naudojimo yra melagingi. N. L. painiojosi pradedant datomis ir baigiant visais kitais parodymais. Neaišku, nei iš kur ji atėjo pas I. M., nei kokios sveikatos būklės buvo. Byloje minimos kraujosruvos galėjo būti padarytos anksčiau. Mažakraujystė, apie kurią nurodoma specialisto išvadoje, yra liga, kuri galėjo išsivystyti nuo besaikio alkoholio vartojimo ir palaido gyvenimo būdo ir negali būti laikoma kaip sumušimo pasekmė. Todėl jis kategoriškai nesutinka ir su civiliniu ieškiniu. Visų šių aplinkybių teismas neįvertino ir paskyrė jam per griežtą bausmę.

10Nuteistasis skundu prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę iki įstatymo numatytos minimalios ribos.

11Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, o prokurorė – atmesti.

12Skundas tenkinamas iš dalies.

13Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė abejonių nekeliančią išvadą, kad M. Č. kaltė dėl tyčinio sugyventinės G. L. sveikatos sunkaus sutrikdymo yra neginčijamai įrodyta. Apeliacinio skundo argumentai teismo išvadų dėl apelianto kaltės bei bausmės dydžio nepaneigia.

14Nuteistojo prieštaringame ir padrikame apeliaciniame skunde yra suformuluoti keli vienas kitam prieštaraujantys prašymai. Skundo pradžioje apeliantas nurodo, kad iš skundžiamo nuosprendžio (šio procesinio dokumento rezoliucinėje dalyje nurodyto M. Č. sulaikymo ir suėmimo laiko) seka, kad jis nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytu laiku (2011 m. birželio 22 d.) jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padaryti negalėjo.

15Iš tiesų, pirmosios instancijos teismas į bausmės laiką įskaitydamas sulaikyme ir kardomajame kalinime išbūtą laiką nuo 2010 m. rugpjūčio 23 d. iki nuosprendžio paskelbimo dienos padarė klaidą, kurios paaiškinti vien rašymo apsirikimu negalima.

16Byloje nustatyta, kad M. Č. buvo sulaikytas 2011 m. rugpjūčio 23 d. (1 t., 68 b. l.). 2011 m. rugpjūčio 24 d. įtariamasis buvo paleistas (1 t., 69 b. l.). Tą pačią dieną jam buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (1 t., 98 b. l.). Antrą kartą M. Č. buvo sulaikytas 2012 m. vasario 1 d. (1 t., 79 b. l.). 2012 m. vasario 3 d. jam buvo paskirta kardomoji priemonė suėmimas (1 t., 87 b. l.). Vėliau suėmimo terminai buvo tęsiami iki nuosprendžio paskelbimo dienos (1 t., 122, 174, 197 b. l., 2 t., 24 b. l.). Taigi, M. Č. pirmą kartą buvo sulaikytas ne 2010 m. rugpjūčio 23 d., o 2011 m. rugpjūčio 23 d. Šiuo atveju sulaikyme M. Č. išbuvo vieną parą. Po antro apelianto sulaikymo pastarasis sulaikyme ir suėmime išbuvo nuo 2012 m. vasario 1 d. iki nuosprendžio paskelbimo dienos (2012 m. gruodžio 20 d.). Tokiu būdu M. Č. į bausmės atlikimo laiką nepagrįstai įskaityti ne tik vieneri metai (darant išvadą, kad teismas, nurodydamas 2010 metus, padarė rašymo apsirikimą), bet ir laikotarpis nuo 2011 m. rugpjūčio 24 d. iki 2012 m. vasario 1 d.).

17Byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama pagal nuteistojo apeliacinį skundą. Todėl ištaisyti šią klaidą kolegija neturi galimybės, kadangi tuo būtų pasunkinta nuteistojo teisinė padėtis (BPK 320 str. 4 d.). Tai turės padaryti bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas (BPK 361 str. 2 d.).

18Nuosprendyje aptartais nukentėjusiosios G. L., liudytojos I. M. parodymais, specialisto išvada (1 t., 12-14 b. l.), tarnybiniu pranešimu (1 t., 1 b. l.) neabejotinai nustatyta, kad M. Č. jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką padarė 2011 m. birželio 22 d. Todėl apelianto teiginiai apie nuosprendyje neteisingai nurodytą įtariamojo sulaikymo ir suėmimo laiką jo kaltės nepaneigia.

19Didelė apeliacinio skundo dalis yra skiriama nukentėjusiosios asmenybės apibūdinimui, jos parodymų prieštaringumui, konflikto priežasties aptarimui. Byloje nustatyta, kad konfliktas tarp nuteistojo ir nukentėjusiosios kilo ne dėl I. M. telefono. Tai patvirtino liudytoja I. M..

20Galima iš dalies sutikti su apelianto teiginiais, kad nukentėjusiosios asmenybė negali būti apibūdinama kaip išimtinai teigiama. Tačiau toks apibūdinimas tinka ir pačiam nuteistajam. Bet kokiu atveju nukentėjusiosios asmeninės savybės šiuo atveju nėra ta aplinkybė, kuri turi lemiamos reikšmės sprendžiant M. Č. kaltės atsakomybės ir bausmės dydžio klausimus.

21Iš tiesų, nukentėjusiosios parodymuose dėl sužalojimo padarymo, atėjimo pas I. M. laiko bei aplinkybių (viena ar kartu su M. Č.), greitosios medicinos pagalbos iškvietimo ir kitų neesminių bylos aplinkybių yra tam tikrų prieštaravimų. Šiuos prieštaravimus pirmosios instancijos teismas iš esmės aptarė ir pagrįstai konstatavo, kad jie logiškai paaiškinami ilgalaikiu girtavimu, dėl kurio nukentėjusioji tam tikrų nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių galėjo neprisiminti ar jas supainioti.

22Tačiau nuo pat pirmosios apklausos ikiteisminio tyrimo metu ir teisme nukentėjusioji pakankamai nuosekliai aiškino, kad ją I. M. namo rūsyje sužalojo M. Č.. Netikėti šiais nukentėjusiosios parodymais kolegija neturi pagrindo, juo labiau, kad dalį įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos objektyviosios pusės požymių (nukentėjusiosios pastūmimą rūsyje) teisme pripažino ir pats apeliantas. Nuosprendyje nurodytos nukentėjusiosios sužalojimo aplinkybės netiesiogiai patvirtina liudytojos I. M., S. P. parodymai. Kad nukentėjusiosios sužalojimo aplinkybės, kurias nustatė pirmosios instancijos teismas, atitinka faktines bylos aplinkybes aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtino pats nuteistasis savo ranka rašytame laiške G. L. (2 t., 13 b. l.), iš kurio turinio seka, kad M. Č. prisipažįsta sumušęs nukentėjusiąją ir prašo jos pakeisti parodymus.

23Pažymėtina, kad nuteistasis ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 91, 93-99 b. l.) taip pat pripažino, kad rūsyje pastūmė nukentėjusiąją, o šiai nugriuvus, 2-3 kartus spyrė gulinčiai G. L.. Šių parodymų vėlesnio pakeitimo priežasčių pirmosios instancijos teisme M. Č. įtikinamai paaiškinti negalėjo.

24Pagal ilgametę teismų praktiką liudytojo, nukentėjusiojo ar įtariamojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui (tyrėjui) ar prokurorui, įrodomosios reikšmės priimant nuosprendį neturi ir todėl teismas negali konstatuoti, kad šie parodymai yra teisingi ir jais remtis priimant nuosprendį. Tačiau tai nereiškia, kad teismas, priimdamas nuosprendį, neturi į juos atsižvelgti. Šie parodymai yra reikšmingi tikrinant ir vertinant kitus byloje surinktus įrodymus. Jie taip pat neturi reikšmės teismo vidinio įsitikinimo formavimuisi (kasacinės nutartys Nr. 2K-260/2008, Nr. 2K-27/2008, Nr. 2K-7-198/2008, 2K-420/2012).

25Būtent taip paminėtus M. Č. parodymus, duotus tyrėjai, ir vertino pirmosios instancijos teismas. Todėl konstatuoti BPK 20 str. ar kokių nors kitų skunde nenurodytų baudžiamojo proceso įstatymo nuostatų pažeidimą nėra teisinio pagrindo.

26Apeliaciniame skunde nuteistojo nusikalstamos veikos juridinis įvertinimas neginčijamas. Todėl šios aplinkybės kolegija neaptarinėja.

27Iš teismo medicinos specialisto išvadų matyti, kad sunkų sveikatos sutrikdymą nulėmė kairio inksto plyšimas, kraujosruva apie kairį inkstą. Šie sužalojimai galėjo būti padaryti kumščiu ar batu apauta koja ar kitais daiktais, turinčiais panašias savybes. Paminėti sužalojimai galėjo būti padaryti 2011 m. birželio 22 d. apie 5 val. (1 t., 12, 14 b. l.). Šios aiškios ir motyvuotos specialisto išvados, o taip pat nukentėjusiosios parodymai, paneigia apelianto teiginius, kad G. L. galėjo būti sužalota kitoje vietoje, kitu laiku ir kitomis aplinkybėmis (griūvant ir atsitrenkiant į fotelį). Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad mažakraujystė nukentėjusiajai nustatyta kaip inksto paronchimos plyšimo pasekmė, o ne kaip atskiras susirgimas, kurį nulėmė alkoholio vartojimas at palaidas gyvenimo būdas.

28Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau - CK) neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymo nustatytais atvejais. CK nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo - ją įvertinti turi teismas. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia įjos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str.).

29Teismų praktikoje laikomasi nuostatų, kad nustatant neturinės žalos dydį absoliučių vertybių–gyvybės, sveikatos – gynimo atveju, esminis šios žalos dydžio nustatymo kriterijus yra jos pasekmės, kurios vertinamos atsižvelgiant į patirtų praradimų dydį, jų įtaką tolimesniam gyvenimui, darbinei veiklai.

30Iš nukentėjusiosios parodymų seka, kad jos sveikata po inksto plyšimo yra pablogėjusi, reikalinga dar viena operacija. Įvertinus šias aplinkybes laikytina, kad 30 000 Lt piniginis satisfakcijos dydis šiuo atveju nėra aiškiai per didelis. Toks neturinės žalos dydis atitinka teismų praktiką panašaus pobūdžio baudžiamosiose bylose (kasacinės nutartys Nr. 2K-605/2012, 2K-23/2013).

31Skirdamas M. Č. bausmę pirmosios instancijos teismas BK 54 straipsnio 2 dalies, 41 straipsnio 2 dalies ir 61 straipsnio reikalavimų iš esmės nepažeidė, nors klaidų nustatant kai kurias reikšmingas bylai aplinkybes (tyčios turinį bei asmenybę apibūdinančius duomenis) ir šiuo atveju neišvengė. Tačiau nurodyto pobūdžio klaidos (apie jas kolegija pasisakys vėliau) neduoda pagrindo švelninti paskirtąją bausmę.

32Nuteistasis padarė sunkų nusikaltimą būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, daug kartų baustas administracine tvarka (1 t., 105-107 b. l.), charakterizuojamas iš esmės neigiamai kaip konfliktinė asmenybė, nedirbantis visuomenei naudingo darbo, neturintis pastovios gyvenamosios vietos. Todėl jam paskirta 7 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis tik nežymiai viršija sankcijos vidurkį, nėra aiškiai per griežta ir neprieštarauja teisingumo principui ir bausmės paskirčiai.

33Tačiau pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog M. Č. sunkų sveikatos sutrikdymą padarė turėdamas neišnykusį teistumą. Iš baudžiamosios bylos (1 t., 102-103 b. l.) matyti, kad nusikalstamą veiką, už kurią M. Č. nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, jis padarė iki 2012 m. vasario 6 d. baudžiamojo įsakymo (o ne nuosprendžio, kaip nurodoma revizuojamame baigiamajame akte) priėmimo. Tai iš esmės pripažino ir pirmosios instancijos teismas, pagrįstai bausmes bendrindamas BK 63 straipsnio 9 dalies pagrindu. Todėl ši aplinkybė (neišnykusio teistumo turėjimas) iš nuosprendžio aprašomosios dalies šalintina.

34Be to, iš skundžiamame nuosprendyje išdėstytų motyvų seka, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė nuteistojo tyčios turinį ir kryptingumą. Nuosprendyje nurodyta, kad ,,tyčia spardydamas nukentėjusiajai į gyvybiškai svarbią kūno vietą – šoną – ir taip padarydamas sužalojimus, nurodytus nuosprendžio aprašomojoje dalyje, kaltinamasis suprato, kad kelia pavojų kito žmogaus sveikatai ir to siekė“. Taigi, iš šių formuluočių seka, kad teismas apdarė išvadą, jog nuteistasis veikė tiesiogine tyčia.

35Kolegija daro išvadą, kad tokios pirmosios instancijos teismo išvados bylos duomenys (smurto pobūdis, intensyvumas, įrankių, pritaikytų kūno sužalojimui nebuvimas, nuteistojo elgesys prieš įvykį ir po jo ir pan.) nepatvirtina. Priešingai, nurodytos bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog M. Č. veikė netiesiogine tyčia, t. y. suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali būti sunkiai sutrikdyta nukentėjusiosios sveikata, ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti. Todėl nuosprendis šioje dalyje keistinas dėl nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybių.

36Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 3, 4 punktais,

Nutarė

37Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendį pakeisti.

38Nustatyti, kad M. Č. nusikalstamą veiką (BK 135 str. 2 d. 3 p.) padarė netiesiogine, o ne tiesiogine tyčia.

39Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies teismo nustatytą aplinkybę, kad M. Č. nusikalstamą veiką (BK 135 str. 2 d. 3 p.) padarė turėdamas neišnykusį teistumą.

40Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, 65 straipsnio 1... 3. Į bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo ir kardomojo kalinimo laikas... 4. Iš nuteistojo M. Č. priteista 380,82 Lt turtinės žalos ir 30000 Lt... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. M. Č. nuteistas už sunkų šeimos nario sužalojimą. Šią nusikalstamą... 7. M. Č. 2011 m. birželio 22 d., apie 5 val., ( - ) esančio gyvenamojo namo... 8. Nuteistasis M. Č. apeliaciniame skunde nurodo, kad su nuosprendžiu nesutinka... 9. Jis neneigia pastūmęs nukentėjusiąją, tačiau jos tikrai nemušė. Kad jis... 10. Nuteistasis skundu prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę iki įstatymo... 11. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė... 12. Skundas tenkinamas iš dalies.... 13. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė nusikalstamos... 14. Nuteistojo prieštaringame ir padrikame apeliaciniame skunde yra suformuluoti... 15. Iš tiesų, pirmosios instancijos teismas į bausmės laiką įskaitydamas... 16. Byloje nustatyta, kad M. Č. buvo sulaikytas 2011 m. rugpjūčio 23 d. (1 t.,... 17. Byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama pagal nuteistojo apeliacinį... 18. Nuosprendyje aptartais nukentėjusiosios G. L., liudytojos I. M. parodymais,... 19. Didelė apeliacinio skundo dalis yra skiriama nukentėjusiosios asmenybės... 20. Galima iš dalies sutikti su apelianto teiginiais, kad nukentėjusiosios... 21. Iš tiesų, nukentėjusiosios parodymuose dėl sužalojimo padarymo, atėjimo... 22. Tačiau nuo pat pirmosios apklausos ikiteisminio tyrimo metu ir teisme... 23. Pažymėtina, kad nuteistasis ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 91, 93-99 b. l.)... 24. Pagal ilgametę teismų praktiką liudytojo, nukentėjusiojo ar įtariamojo... 25. Būtent taip paminėtus M. Č. parodymus, duotus tyrėjai, ir vertino pirmosios... 26. Apeliaciniame skunde nuteistojo nusikalstamos veikos juridinis įvertinimas... 27. Iš teismo medicinos specialisto išvadų matyti, kad sunkų sveikatos... 28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau - CK) neturtinė žala... 29. Teismų praktikoje laikomasi nuostatų, kad nustatant neturinės žalos dydį... 30. Iš nukentėjusiosios parodymų seka, kad jos sveikata po inksto plyšimo yra... 31. Skirdamas M. Č. bausmę pirmosios instancijos teismas BK 54 straipsnio 2... 32. Nuteistasis padarė sunkų nusikaltimą būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, daug... 33. Tačiau pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog M. Č.... 34. Be to, iš skundžiamame nuosprendyje išdėstytų motyvų seka, kad pirmosios... 35. Kolegija daro išvadą, kad tokios pirmosios instancijos teismo išvados bylos... 36. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 3... 37. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendį pakeisti.... 38. Nustatyti, kad M. Č. nusikalstamą veiką (BK 135 str. 2 d. 3 p.) padarė... 39. Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies teismo nustatytą aplinkybę,... 40. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....