Byla 2-947/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stova“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stova“ ieškinį atsakovui savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Krasta auto Kaunas“, dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimų panaikinimo patenkintas atsakovo atskirasis skundas ir panaikintos 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Stova“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2012-10-17 sprendimą atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Stova“ ir UAB „Krasta auto Kaunas“ pateiktą pasiūlymą viešajame pirkime dėl transporto priemonių stovėjimo bilietų automatų kartu su automatų sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programos nuomos ir priežiūros paslaugų, įpareigoti atsakovą pakartotinai išnagrinėti ieškovo ir trečiojo asmens kvalifikaciją ir pripažinti ją atitinkančia viešojo pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdomo transporto priemonių stovėjimo bilietų automatų pirkimo procedūras.

7Teismas 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi prašymą patenkino – sustabdė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdomas viešojo pirkimo procedūras. Nustatė, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei.

8Atsakovas 2012-12-11 dėl minėtos nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė pritaikytas priemones panaikinti. Nurodė, kad skelbimą dėl viešojo pirkimo paskelbė ne jis, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuri ir vykdo šias pirkimo procedūras bei priima atitinkamus sprendimus, tarp jų, ir dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi patenkino atsakovo „Susisiekimo paslaugos“ atskirąjį skundą ir panaikino teismo 2012 m. gruodžio 3 d. pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nustatė, jog ginčijamo viešojo konkurso procedūras vykdo ne atsakovas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuri nėra bylos šalimi. Padarė išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos asmeniui, kuris nėra įtrauktas į procesą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Stova“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, nes ginčijamas sprendimas priimtas būtent atsakovo vardu. Be to, pretenzijos ir ieškiniai yra pateikiami perkančiajai, o ne jos įgaliotai organizacijai (Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str., 94 str.).

142. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad yra išnykę kiti apsaugos priemonių taikymo pagrindai. Priešingai – ieškinys yra prima facie pagrįstas, būtinybės nedelsiant įsigyti transporto priemonių stovėjimo bilietų automatus nėra, todėl tokių priemonių taikymas nepažeidžia viešojo intereso, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų.

15Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

161. Apeliantas neteisingai aiškina iš įgaliojimo kylančių teisinių pasekmių turinį. Už visų įgaliojime nurodytų procedūrų atlikimą yra atsakinga tik įgaliotoji organizacija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, tuo tarpu perkančiajai organizacijai nustatyta vienintelė teisė – sudaryti pirkimo sutartį su viešojo konkurso laimėtoju. Į bylą nepagrįstai įtraukta perkančioji organizacija, kuri jokių sprendimų, susijusių su pirkimo procedūromis, nepriiminėjo.

172. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra pažeidžiamas viešasis interesas: šiuo metu naudojami 227 bilietų automatai yra seni, jų remontui atsakovas išleidžia apie 100 tūkst. litų per metus. Minėta technika dažnai gadinama, o detalės jau nebegaminamos. Dėl to, užsitęsus teisminiams ginčams, atsakovas negalės užtikrinti kokybiškų paslaugų tiekimo klientams, o į savivaldybės biudžetą nebus surinktos lėšos.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Nagrinėjama, ar pagrįsta ir teisėta teismo nutartis, kuria tenkintas atsakovo atskirasis skundas ir panaikintos taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atviro konkurso pirkimo procedūrų sustabdymas.

20Kaip minėta, teismas, taikydamas apsaugos priemones, 2012 m. gruodžio 3 d. nutartį motyvavo aplinkybe, kad tik sustabdžius pirkimo procedūras bus užtikrintas skaidrus projekto įgyvendinimas ir racionalus lėšų panaudojimas, įgyvendinami viešojo pirkimo tikslai ir užtikrintas viešojo intereso įgyvendinimas (CPK 4237 str. 1 d.). Šia nutartimi taikytas laikinąsias priemones teismas, patenkinęs atsakovo atskirąjį skundą, panaikino pats (CPK 334 str. 2 d. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ankstesnėje nutartyje esant konstatuotai viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo būtinybei nagrinėjant šį ginčą, teismas 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi taikytas apsaugos priemones panaikino neturėdamas tam pagrindo (CPK 185 str.).

21Visų pirma, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo tikslas reiškiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – siekti, kad atsakovo perkančiosios organizacijos SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pavedimu pirkimą vykdančios įgaliotos organizacijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos procedūros būtų sustabdytos tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų vertinimo stadijoje (VPĮ 32 str. 1 d.). Tokiu būdu ieškovas siekia, kad teismui išnagrinėjus ginčą iš esmės ir galimai panaikinus viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ūkio subjektų grupės UAB „Stova“ ir UAB „Krasta auto Kaunas“ pasiūlymas, jo pateiktas pasiūlymas būtų vertinamas iš esmės (VPĮ 39 str.).

22Antra, kaip yra žinoma, ginčuose, kylančiuose iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, be kita ko, sprendžiant ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas turi vadovautis viešuoju interesu bei proceso ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais (CPK 4237 str.). Užtikrindamas aukščiau minėtų bei principų įgyvendinimą bei atsižvelgdamas į tai, kad įstatymas numato ypatingai trumpus terminus tokios rūšies byloms nagrinėti, teismas privalo būti aktyvus, t. y. pasiūlyti byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti reikalingus duomenis, etc. (CPK 7 str., 8 str., 243 str.).

23Taigi pažymėtina, kad apygardos teismas, konstatavęs, jog pagal pareikšto ieškinio faktinį bei teisinį pagrindą ir dalyką ieškovas atsakovu nėra įtraukęs Vilniaus miesto savivaldybės, kuri pagal 2012-03-23 įgaliojimą vykdo ginčijamo pirkimo procedūras SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pavedimu, vykdydamas CPK 45 straipsnio 1 dalies nuostatas, privalėjo pasiūlyti jam pašalinti šį trūkumą, išaiškindamas šalies nepakeitimo procesinius padarinius (CPK 45 str. 3 d.). Nuoseklioje teismų praktikoje yra išaiškinta, kad jei teismas šios pareigos neįvykdo, sprendžiama, jog yra padarytas esminis teisės normų pažeidimas, nes teismas negali, neišsiaiškinęs tikrosios ieškovo valios dėl šalies procesinės padėties nustatymo, atlikti vienokų ar kitokių veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Varėnos rajono savivaldybė v. Ž. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-100/2007; 2009 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Nordic investicija“ v. Kauno miesto vyriausiasis policijos komisariatas, bylos Nr. 3K-3-120/2009). Tuo remiantis spręstina, kad teismas, neišsiaiškinęs tikrosios ieškovo valios ir šiam nenurodžius apie tokį trūkumą – tinkamo asmens neįtraukimo atsakovu – neturėjo pagrindo spręsti dėl taikytų priemonių panaikinimo (CPK 334 str. 2 d. 1 p., CPK 4237 str. 1 d.). Kaip žinia, teismui panaikinus taikytas priemones iš esmės neužkertamas kelias toliau vykdyti ginčijamo pirkimo procedūras, o tai prieštarautų paties teismo ankstesnėje 2012 m. gruodžio 3 d. nutartyje padarytai išvadai, jog jų sustabdymas yra vienintelė veiksminga ir efektyvi ieškovo teisių ir teisėtų interesų gynybos priemonė (CPK 185 str.).

24Trečia, kaip matyti iš apelianto pateiktų rašytinių paaiškinimų, kuriuos teismas priima bei vertina (CPK 42 str., 314 str.), bei teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl ieškinio patikslinimo ir įtraukė į bylą atsakovu Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo teiginiais, jog pagrindas, kuriuo remdamasis teismas nusprendė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, šiuo metu yra išnykęs (CPK 185 str.).

25Kitos šalių procesiniuose dokumentuose (taip pat ir atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskirajame skunde dėl 2012 m. gruodžio 3 d. nutarties) nurodytos faktinės aplinkybės, susijusios su atsakovo šiuo metu naudojamais bilietų automatais, jų remontu, negalėjimu užtikrinti kokybiškų paslaugų tiekimo klientams ir kt., kuriomis grindžiami argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nepaneigia teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutarties išvados, jog pirkimo procedūrų sustabdymas yra veiksminga ir efektyvi ieškovo teisių ir teisėtų interesų gynybos priemonė, užtikrinanti viešąjį interesą bei proceso ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus (CPK 185 str.).

26Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog teismas negalėjo pats panaikinti nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių vien tuo pagrindu, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija nėra įtraukta į bylą šalimi, todėl skundžiama nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – paliktina galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartis (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Stova“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo... 6. Reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 7. Teismas 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi prašymą patenkino – sustabdė SĮ... 8. Atsakovas 2012-12-11 dėl minėtos nutarties padavė atskirąjį skundą,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi patenkino atsakovo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Stova“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį.... 13. 1. Teismas nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, nes... 14. 2. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad yra išnykę kiti apsaugos... 15. Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimu prašo atskirąjį... 16. 1. Apeliantas neteisingai aiškina iš įgaliojimo kylančių teisinių... 17. 2. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra pažeidžiamas viešasis... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Nagrinėjama, ar pagrįsta ir teisėta teismo nutartis, kuria tenkintas... 20. Kaip minėta, teismas, taikydamas apsaugos priemones, 2012 m. gruodžio 3 d.... 21. Visų pirma, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo tikslas reiškiant... 22. Antra, kaip yra žinoma, ginčuose, kylančiuose iš viešųjų pirkimų... 23. Taigi pažymėtina, kad apygardos teismas, konstatavęs, jog pagal pareikšto... 24. Trečia, kaip matyti iš apelianto pateiktų rašytinių paaiškinimų, kuriuos... 25. Kitos šalių procesiniuose dokumentuose (taip pat ir atsakovo SĮ... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 28. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir...