Byla 2KT-66/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rimvida Zubernienė, išnagrinėjusi ieškovo A. J. prašymą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-52-799/2012 pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Teisingumo ministerijos bei Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono PK, VŠĮ „Šilalės ligoninė“, tretieji asmenys A. Z., J. S., E. A., V. M. dėl neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas A. J. byloje pateikė prašymą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-52-799/2012 nagrinėjimo ir bylos perdavimo kitam teismui. Nurodo, jog patikslintame ieškinyje nurodyta ieškinio kaina viršija 100 000 Lt, todėl byla turėtų būti nagrinėjama kompetentingo teismo. Be to, nurodo, jog vienas iš patikslinto ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo argumentų – Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjo O. B. galimai nekvalifikuoti veiksmai, bylos nagrinėjimo vilkinimas.

3Prašymas netenkintinas.

4Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apylinkės teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui klausimus išsprendžia apygardos teismo, kurios veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

5Įstatymas suteikia teisę dalyvaujantiems byloje asmenims pareikšti nušalinimą teisėjui, jeigu jo dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi dalyvaujantiems byloje asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą (CPK 65, 66, 68, 71 straipsniai). Visais atvejais teisėjas gali būti nušalinamas ne dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimu, o tik esant konkrečioms aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo nešališkumu. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais.

6Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovo A. J. patikslintas ieškinys, kuriame išdėstytos aplinkybės bei argumentai, ieškovo nuomone, sudaro Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo pagrindą, šiame teisme dar nėra priimtas (CPK 137 str.).

7Nagrinėjamu atveju nėra duomenų apie Šilalės rajono apylinkės teisme dirbančių visų teisėjų galimą šališkumą ieškovo atžvilgiu. Faktas, kad patikslintame ieškinyje reiškiami reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo kildinami iš galimai nekvalifikuotų teisėjo O. B. veiksmų, nagrinėjant A. J. bylą privataus kaltinimo tvarka, gali būti reikšmingas sprendžiant dėl teisėjo O. B. galimumo nagrinėti šią civilinę bylą dėl neturtinės žalos atlyginimo, tačiau neturi reikšmės teismo nešališkumui ir nesudaro pagrindo nušalinti visų Šilalės rajono apylinkės teisme dirbančių teisėjų.

8Pažymėtina, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, veikia nešališkai, klauso tik įstatymų ir yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 3 str. 2 ir 3 d.).

9Taip pat atmestinas ieškovo argumentas, kad Šilalės rajono apylinkės teismas yra nekompetentingas nagrinėti šią civilinę bylą, nes ieškinio kaina viršija 100 000 Lt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal pasikeitusias Civilinio proceso kodekso nuostatas (pakeitimai įsigaliojo 2011-10-01) bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo, nepriklausomai nuo ieškinio kainos, nagrinėja apylinkių teismai (CPK 26, 27 str. 1 p.).

10Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, ieškovo A. J. pareiškimas dėl Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-52-799/2012 nagrinėjimo netenkintinas (CPK 69 str.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu bei 290-291 straipsniais, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

12ieškovo A. J. prašymo dėl Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-52-799/2012 nagrinėjimo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai