Byla e2-510-252/2016
Dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „( - )“ ir atsakovės UAB „( - )“ prašymus dėl taikos sutarties patvirtinimo bei atsakovės prašymą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr.e2-510-544/2016 pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

Nustatė

2ieškovė UAB „( - )“ 2016 m. birželio 23 d. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovės UAB „( - )“ priteisti 26 141,74 Eur už atliktus statybos rangos darbus, 113 228,93 Eur už sunaudotas medžiagas statybos darbų atlikimui, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas nepagrįstai vienašališkai nutraukė tarp šalių pasirašytą statybos rangos sutartį, neatsiskaito už atliktus statybos rangos darbus ir neapmoka už medžiagas, kurios buvo sunaudotos atliekant pagal sutartį statybos darbus.

3Atsiliepimo į ieškinį atsakovė nėra pateikusi.

42016 m. rugpjūčio 9 d. gautas ieškovės UAB „( - )“ prašymas patvirtinti taikos sutartį, kurios turinyje įtvirtintas ir atsakovės prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo. Ieškovė kartu nurodo, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės bei prašo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

52016 m. rugpjūčio 10 d. gautas atsakovės UAB „( - )“ prašymas patvirtinti ieškovės pateiktą taikos sutartį bei panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6Prašymai patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti, o taip pat atsakovės prašymas panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones – tenkinami.

7Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių atstovams suteikta atstovavimo ir steigimo dokumentuose (1 t., 16 b. l., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 str. 1 d.). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pagal taikos sutarties sąlygas šalys, darydamos viena kitai nuolaidų, susitarė dėl joms abiem priimtinos mokėtinos pinigų sumos, aptarė mokėjimo terminus ir jų nesilaikymo sąlygas. Taikos sutarties sudarymas tokiomis sąlygomis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), taip pat tai nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų. Taikos sutartyje ir 2016 m. rugpjūčio 9 bei 10 dienų prašymuose šalys nurodė, kad vadovavosi CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p. reikalavimais ir kad joms žinomos ir suprantamos CPK 294 str. 2 d. numatytos pasekmės, jog bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Todėl tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių.

8Kadangi visi byloje pareikšti reikalavimai išsprendžiami taikos sutartimi, ieškovei iš valstybės biudžeto grąžinama 75 procentai jos už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovė ieškiniu kėlė du savarankiškus reikalavimus – turtinį ir neturtinį, dėl ko yra sumokėjusi 1914 Eur ir 41 Eur žyminį mokestį. Todėl iš valstybės ieškovei grąžintina suma yra 1466,25 Eur.

9Byloje bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nebuvo.

10Panevėžio apygardos teismas 2016 m. liepos 13 d. priėmė nutartį, kuria tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovei UAB „( - )“ priklausantį turtą reikalavimo ribose bendrai 140 000 Eur sumai, areštuojant atsakovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nepakankant – ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo turtu (tame tarpe jo įkeitimu, pardavimu, dovanojimu ar kitaip perleidimu tretiesiems asmenims), išskyrus būtinus turto apsaugai bei išlaikymui. Nepakankant turto ieškinio sumai padengti, teismas nutarė areštuoti ir pinigines lėšas, esančias atsakovės vardu banke, leidžiant jas naudoti privalomiems įsipareigojimams valstybės biudžetui ir įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą, darbo užmokesčiui vykdyti bei atsiskaitymui su ieškovu.

11Atsižvelgdamas į tai, jog šalys susitarė dėl taikos sutarties sąlygų ir kreipėsi į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo bei bylos nutraukimo, teismas vertina, kad atsakovės prašymas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas. Šiam prašymui neprieštarauja ir ieškovė, nurodydama, jog taikos sutartis jau pradėta vykdyti. Esant tokioms aplinkybėms tolesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti taikos sutartį nebūtų tikslingas. Todėl minėta Panevėžio apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės nutarčiai patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjus panaikinamos (CPK 149 str.).

12Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str.

Nutarė

13

  1. Patvirtinti ieškovės UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ) g. ( - ), ( - )), atstovaujamos direktoriaus V. L., ir atsakovės UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ) g. ( - ), ( - )), atstovaujamos direktoriaus K. M., toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarytą taikos sutartį (toliau – Sutartis) civilinėje byloje Nr. e2-510-252/2016 sekančiomis sąlygomis:
  1. Šia Sutartimi atsakovė UAB „( - )“ pripažįsta ieškinį iš dalies ir įsipareigoja ieškovei UAB „( - )“ sumokėti 12 000 Eur (dvylika tūkstančių eurų) skolą tokiu būdu: sumokėti iki 2016-08-21 4460,7 Eur, iki 2016-09-20 – 3539,3 Eur, iki 2016-11-05 – 2000 Eur, likusią sumą sumokėti iki 2016-12-01. Ieškovė UAB „( - )“ atsisako nuo likusių reikalavimų atsakovei UAB „( - )“ (įskaitant, bet neapsiribojant: bylinėjimosi išlaidų, palūkanų, ir pan.) Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-510-252/2016.
  2. Šalys susitaria, kad, jei atsakovė UAB „( - )“ praleis terminą bent vienai aukščiau nurodytai įmokai sumokėti, bus laikoma, jog kitą dieną po atitinkamo mokėjimo termino pabaigos sueina visos likusios sumos mokėjimo terminas ir ieškovė UAB „( - )“ įgyja teisę nesumokėtą skolą išieškoti priverstine tvarka, o ši Sutartis ir teismo nutartis, kuria ji bus patvirtinta, tampa pagrindu išduoti vykdomąjį raštą visai likusiai nesumokėtai sumai išieškoti.
  3. Atsakovė UAB „( - )“ patvirtina, kad ieškovė UAB „( - )“ yra tinkamai įvykdžiusi visus savo įsipareigojimus pagal 2015-07-21 rangos darbų sutartį Nr. ( - ) sutartį. Sutarties sudarymo dieną nėra jokių reikalavimų ar pretenzijų ieškovei UAB „( - )“, o, jei kokios buvo pareikštos anksčiau, jos laikytinos negaliojančiomis, t. y. šia Sutartimi tarp šalių yra galutinai išsprendžiami visi ginčai, kylantys ar bet kokiu būdu susiję su 2015-07-21 rangos darbų sutartimi Nr. ( - ) bei jos vykdymu.
  4. Atsakovė UAB „( - )“ neturi teisės vienašališkai įskaityti savo reikalavimų, jeigu tokie būtų, iš ieškovės UAB „( - )“ pagal šią Sutartį mokėtinų sumų.
  5. Šalys pareiškia, kad turi visus įgaliojimus pasirašyti šią Sutartį ir baigti bylą taikos sutartimi.
  6. Šalims išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140, 293, 294 straipsniuose.
  1. Civilinę bylą Nr. e2-510-252/2016 pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl 26 141,74 Eur skolos už atliktus statybos rangos darbus, 113 228,93 Eur skolos už sunaudotas medžiagas statybos darbų atlikimui, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo nutraukti šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus CPK 293 str. 5 p. pagrindu.
  1. Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartimi taikytas visas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas šioje civilinėje byloje Nr. e2-510-252/2016 atsakovės UAB „( - )“ (į. k. ( - ), buveinė - ( - ) g. ( - ), LT-35116 ( - )) turtui ir/ar piniginėms lėšoms.

14IV. Grąžinti iš valstybės biudžeto ieškovei UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ) g. ( - ), ( - )) 1466,25 Eur už ieškinį 2016-06-21 ir 2016-07-08 dienomis sumokėto žyminio mokesčio.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai