Byla B2-2186-436/2015
Dėl 2015 m. birželio 26 d. BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ kreditorių komiteto nutarimų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo AB DNB banko skundą dėl 2015 m. birželio 26 d. BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ kreditorių komiteto nutarimų,

Nustatė

2pareiškėjas AB DNB bankas skundu prašo pripažinti negaliojančiomis 2015 m. birželio 26 d. BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ kreditorių komiteto nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų“ dalis: a) 1.1. punktą, kuriuo kaip bankroto administravimo išlaidos pagal lentelę Nr. 2.2 patvirtintos UAB „Bioetan LT“ aptarnavimo išlaidos; b) 1.2.2 punktą, kuriuo kaip bankroto administravimo išlaidos pagal lentelę 3.3. patvirtintos išlaidos darbuotojų, kurie dalyvauja vykdant ūkinę komercinę veiklą, atlyginimams ir visiems su šiais atlyginimais susijusiems mokėjimams (soc. draudimo, Garantinio fondo ir pan. įmokos); c) 1.3. punkto dalį, kuria kaip bankroto administravimo išlaidos pagal lentelę Nr. 7 patvirtintos ir faktiškai patirtos išlaidos darbuotojų atlyginimams (bei susijusiems mokėjimams), taip pat išlaidos, susijusios su UAB „Bioetan LT“ aptarnavimu. Skunde nurodoma, kad minėtų nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu 1.1., 1.2.2. punktai ir 1.3. punkto dalis, kuriais kaip įmonės bankroto administravimo išlaidos patvirtinti atlyginimai išimtinai Telšių objektą aptarnavusiems darbuotojams (sargams, elektrikui (sandėlininkui-energetikui), buhalterei) bei išlaidos, susijusios su bioetanolio gamyklos Telšių m. UAB „Bioetan LT“ aptarnavimu (elektra, vanduo ir kt.), yra nepagrįstos, prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo reglamentavimui ir pažeidžia įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus. Pažymi, kad BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ bankroto procese vykdo ūkinę komercinę veiklą – teikia nekilnojamojo turto saugojimo paslaugas UAB „Bioetan LT“. UAB „Bioetan LT“ yra įmonės debitorė, kurios skola įmonei sudaro daugiau kaip 10 mln. Lt (t.y. daugiau kaip 2,9 mln. EUR) ir yra išieškoma priverstine tvarka per antstolius. Vykdymo procese yra areštuotas UAB „Bioetan LT“ priklausantis nekilnojamojo turto kompleksas – bioetanolio gamykla, esanti Mažeikių g. 17, Telšiai / Mažeikių g. 21, Telšiai. Būtent iš šios gamyklos pardavimo įmonė tikisi atgauti bent dalį iš UAB „Bioetan LT“ priteistos skolos, tame tarpe už gamyklos saugojimą. Kadangi UAB „Bioetan LT“ neužtikrina tinkamos gamyklos apsaugos, šio turto komplekso saugojimo paslaugas teikia įmonė. Pažymėtina, kad įmonė yra paskirta areštuotos gamyklos saugotoju ir vykdymo veiksmus skolos išieškojimo byloje atliekančio antstolio. Kad įmonė galėtų teikti gamyklos saugojimo paslaugas, įmonėje yra įdarbinti keturi sargai, buvo samdoma buhalterė ir elektrikas (sandėlininkas-energetikas). Be to, įmonė pagal su AB „Lesto“ ir UAB „Telšių vandenys“ sudarytas elektros energijos ir vandens tiekimo sutartis apmoka už elektros energiją bei vandenį, kuris yra būtinas saugojimo paslaugoms teikti ir ūkinei komercinei veiklai vykdyti. 2014-06-19 kreditorių komiteto posėdyje įmonės kreditorių komiteto nariai dar kartą sprendė gamyklos saugojimo klausimą, ir 1-uoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą: „tęsti UAB „Bioetan LT“ turto saugojimą pagal antstolio patvarkymą. Taigi įmonė po bankroto bylos iškėlimo vykdo UAB „Bioetan LT“ nekilnojamojo turto komplekso (gamyklos) saugojimo veiklą, ir už šias įmonės teikiamas turto saugojimo paslaugas įstatymo nustatyta tvarka įmonei turi būti atlyginta iš lėšų, gautų priverstinio vykdymo procese pardavus saugojamą turtą. Nagrinėjamu atveju įmonės patiriamos išlaidos buhalterės, elektriko (sandėlininko-energetiko) ir sargų, kurie visi išimtinai atlieka tik debitorei UAB „Bioetan LT“ priklausančio turto (gamyklos) saugojimo funkcijas, t.y. dalyvauja įmonės vykdomojo turto saugojimo veikloje, atlyginimai laikytini ūkinės komercinės veiklos išlaidomis, o ne įmonės bankroto administravimo išlaidomis. Tas pats taikytina ir išlaidoms vandeniui ir elektros energijai, kurios panaudojimas yra susijęs išimtinai su teikiamomis gamyklos saugojimo paslaugomis. Šios ūkinės komercinės veiklos išlaidos gali būti apmokamos tik iš ūkinės komercinės veiklos pajamų, o jei jų neužtenka – ĮBĮ 35 str. nustatyta kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarka. Be to, šie nutarimų punktai pažeidžia ir bankrutuojančios įmonės kreditorių (ypač hipotekos kreditoriaus) teises ir teisėtus interesus, nes nepagrįstai ūkinės komercinės veiklos išlaidas pripažinus bankroto administravimo išlaidomis bei jas apmokėjus iš visų įmonės bankroto proceso sukauptų lėšų, sumažėja kitų kreditorių galimybės atgauti savo reikalavimų patenkinimą ĮBĮ nustatyta tvarka iš šių bendrų lėšų.

3Suinteresuoto asmens kreditorių komiteto pirmininkas AB „Montuotojas“ atsiliepime į skundą prašo pareiškėjo AB DNB banko skundą atmesti. Nurodo, kad kreditorių komitetas skundžiamais nutarimais pakeitė tik dalį 2013-07-10 dienos kreditorių komiteto darbotvarkės 3.1. klausimu priimto nutarimo. Nutarimo dalies susijusios su darbuotojų atlyginimais kreditorių komitetas nekeitė, todėl ši nutarimo dalis liko galioti ir yra teisėta. Pabrėžtina, jog 2013-07-10 kreditorių komiteto nutarimo teisėtumas yra patikrintas teismų. Tiek Kauno apygardos teismas 2013-10-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2289-436/2013, tiek apeliacinės instancijos teismas 2013-12-12 dienos nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2676/2013 pripažino šio kreditorių komiteto nutarimo teisėtumą. Iš skundo matyti, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka tik su patirtų per periodą išlaidų priskyrimu administravimo išlaidoms ir su suteikta administratoriui teise išmokėti šias išlaidas iš visų bankrutuojančios įmonės gautų pajamų bankroto proceso metu. Pareiškėjas mano, jog išlaidos sargų atlyginimams ir elektros energijai turėtų būti priskirtos prie ūkinės - komercinės veiklos išlaidų ir dengiamos išimtinai tik iš pajamų, gautų vykdant ūkinę - komercinę veiklą. Tačiau šios aukščiau išvardintos išlaidos negali būti priskirtos ūkinės - komercinės veiklos išlaidoms, kadangi bankrutuojanti įmonė, remiantis teismų įsiteisėjusiomis nutartimis, kreditorių komiteto sprendimais ir LR įmonių bankroto įstatymu negali vykdyti jokios ūkinės - komercinės veiklos. UAB „Bioetan LT“ yra bankrutavusios įmonės BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ skolininkė, kurios skola bankrutavusiai įmonei viršija 10 mln. litų ir skola yra išieškoma priverstine tvarka per antstolius. Vykdymo procese yra areštuotas vienintelis UAB „Bioetan Lt“ turimas turtas – gamykla, esanti Mažeikių g. 17, Telšiuose, iš kurio bankrutuojanti įmonė tikisi atgauti bent dalį skolos. Už turto saugojimą UAB „Bioetan LT“ nemoka. Turtas šiuo metu saugomas pagal antstolio patvarkymą. Taigi akivaizdu, jog turtas saugomas ne siekiant gauti pajamų iš komercinės veiklos, bet siekiant neprarasti galimybės išieškoti bent dali skolos iš UAB „Bioetan LT“, o tokia veikla priskirtina pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtintą administratoriaus pareigą - įmonės turto saugojimą, ir negali būti siejamas su įmonės ūkinės – komercinės veiklos tęsimu (ĮBĮ 10 str. 7 d. 5 p.), taip kai nurodė Lietuvos apeliacinis teismas c.b. Nr. 2-2750/2011, 2011-12-22 nutartyje.

4Suinteresuoto asmens BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ administratoriaus UAB „Bankrotas“ įgaliotas asmuo atsiliepime į skundą prašo pareiškėjo AB DNB banko skundą atmesti. Nurodo, kad nėra pagrindo sutikti su skundo teiginiais apie ūkinės komercinės veiklos vykdymą. Bankrutavusi įmonė nevykdo ūkinės komercinės veiklos LR ĮBĮ prasme. Bankrutavusi įmonė saugo nebaigtą statyti bioetanolio gamyklą kaip vienintelį skolininkui UAB „Bioetan LT“ (debitoriniai įsipareigojimai sudaro 5.857.297,30 Eur) priklausantį vertingą turtą. Bankrutavusi įmonė siekia išsaugoti šį didelės vertės skolininko turtą ir tokiu būdu sudaryti sąlygas šį turtą priverstinai realizuojančiam antstoliui D. K. jį parduoti už didžiausią įmanomą kainą, kad būtų gauta daugiau lėšų kreditorių reikalavimams tenkinti. Iš nurodytų aplinkybių galima pagrįstai spręsti, kad bankrutavusi įmonė ėmėsi veiksmų apsaugoti į jos finansinį turtą įeinančią reikalavimo teisę į UAB „Bioetan LT“ ir neprarasti galimybės realiai išieškoti skolą pagal šią reikalavimo teisę, nes nesiėmus atitinkamų veiksmų, nebaigta statyti bioetanolio gamykla galėtų būti išgrobstyta ir prarastų savo vertę. Pažymi, kad pareiškėjas 2013 m. liepos 10 d. kreditorių komiteto posėdyje balsavo už sargų samdymą nebaigtos statyti bioetanolio gamyklos apsaugai. Pareiškėjas niekada nebalsavo prieš nebaigtos statyti bioetanolio gamyklos saugojimą ir neskundė teismui kreditorių komiteto nutarimų dėl nebaigtos statyti bioetanolio gamyklos saugojimo iš administravimo išlaidų. Vadinasi, visi bankrutavusios įmonės kreditoriai, įskaitant pareiškėją, nusprendė vykdant bankroto procedūras saugoti UAB „Bioetan LT“ turtą, kad vėliau iš jo būtų galima išieškoti UAB „Bioetan LT“ skolas. UAB „Bioetan LT“ turto saugojimo išlaidos buvo iš anksto priskirtos administravimo išlaidoms kreditorių komiteto sprendimu. 2013 m. liepos 10 d. kreditorių komiteto posėdyje 2 darbotvarkes klausimu buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kuri numatė sargų samdymą ir kitas išlaidas, kurios reikalingos nebaigtai statyti bioetanolio gamyklai Telšiuose saugoti. Pažymėtina, kad administravimo išlaidų sąmata patvirtinta vienbalsiai, t. y. pareiškėjas balsavo už ją ir jos neskundė. Tai svarbu, nes atsižvelgiant į pareiškėjo kaip kredito įstaigos statusą jis negalėjo nežinoti ar nesuprasti, kad pritaria UAB „Bioetan LT‘ turto saugojimo išlaidų priskyrimui administravimo išlaidoms. Taigi, kreditorių patvirtintos UAB „Bioetan LT“ turto saugojimo išlaidos pagal LR ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį yra administravimo išlaidos. Viena iš bankroto procedūrų yra bankrutuojančios įmonės turto apsauga (LR ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 4 punktas). Šiuo atveju buvo saugoma bankrutavusiai įmonei priklausanti reikalavimo teisė į UAB „Bioetan LT“, nes UAB „Bioetan LT“ turto išsaugojimas tiesiogiai nulemia galimybes išieškoti skolą pagal reikalavimo teisę. Taigi, šios išlaidos atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį.

5Skundas atmestinas.

6Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

7Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartimi UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ iškelta bankroto byla. 2011 m. gegužės 11 d. teismo nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe kreditoriaus AB DnB NORD banko įkeitimu ir hipoteka užtikrintas finansinis reikalavimas patvirtintas 11.989.781,96 Lt. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartimi BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ kreditorių komitetas 2015 m. birželio 26 d. vykusiame komiteto posėdyje, I-uoju darbotvarkės klausimu sprendė dėl administravimo išlaidų paskirstymo. Skundžiamu 1.1. punktu buvo priimtas nutarimas: atsižvelgiant į tai, jog 2013-07-10 dienos kreditorių komiteto nutarimu darbotvarkės 3.1. klausimu periodui nuo 2011-02-10 iki 2013-02-28 buvo patvirtintos šios administravimo išlaidos: ūkio išlaidos už 104.483,28 Lt ir turto saugojimo išlaidos 4974,05 Lt, nutarime nustatyta, jog išlaidos tvirtinamos pagal administratoriaus ataskaitą, radus neatitikimų buhalteriniuose dokumentuose, išlaidos kreditorių komiteto sprendimu gali būti peržiūrimos. Atsižvelgiant į tai, jog peržiūrėjus buhalterinius dokumentus ir administratoriaus pateiktus paaiškinimus rasta neatitikimų tarp buhalterinių dokumentų ir administratoriaus ataskaitų, 2013-07-10 dienos kreditorių komiteto nutarimas darbotvarkės 3.1. klausimu dalyje dėl ūkio išlaidų už 104.483,28 Lt ir turto saugojimo išlaidų už 4974,05 Lt yra keičiamas tokiu būdu: nustatoma, jog periodui nuo 2011-02-10 iki 2013-02-28 tvirtinamos administravimo išlaidos (be darbuotojų atlyginimų ir administratoriaus atlyginimo) yra 87.492,33 Lt, nepagrįstos išlaidos - 29.980,50 Lt, pagal pridedamą Lentelę Nr. 2.2. „BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ išlaidų (be darbuotojų atlyginimų ir administratoriaus atlyginimo) suvestinė pagal administratoriaus pateiktus pirminius dokumentus ir paaiškinimus periodui nuo 2011-02-10 iki 2013-02-28.

9Iš skundžiamo priimto nutarimo matyti, kad kreditorių komitetas pakeitė 2013-07-10 kreditorių komiteto darbotvarkės 3.1. klausimu priimto nutarimo dalį. Prieš tai minėto nutarimo 3.1. darbotvarkės klausimu „Administravimo (įskaitant išlaidas administratoriaus priskirtas ūkinei komercinei veiklai) išlaidų tvirtinimas (be administratoriaus atlyginimo) nuo 2011 m. vasario 10 d. iki 2013 m. vasario 1 d.“ buvo nutarta patvirtinti administravimo išlaidas nuo 2011 m. vasario 10 d. iki 2013 m. vasario 1 d.: išlaidos sargų atlyginimams su mokesčiais – 278.906,44 Lt, išlaidos buhalterio atlyginimui su mokesčiais – 12.547,08 Lt, išlaidos sandėlininkui energetikui su mokesčiais – 11 543,84 Lt, ūkio išlaidos – 104.483,28 Lt su PVM, turto saugojimo išlaidos – 4.974,05 Lt su PVM, iš viso 412.481,69 Lt (įskaitant PVM). Šio nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas buvo patvirtintas įsiteisėjusiais teismų sprendimais: Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2289-436/2013, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2676/2013.

10Pareiškėjas taip pat skundžia 2015-06-26 nutarimo 1.2.2. punktą, kuriuo buvo nutarta patvirtinti periodui nuo 2013-03-01 iki 2013-10-01 administravimo išlaidas darbuotojų atlyginimams 116 890,20 Lt sumai, pripažinti nepagrįstomis išlaidas 6 626,30 Lt sumai pagal pridedamą lentelę Nr. 3.3 „BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ išlaidų darbuotojams su mokesčiais suvestinė periodui 2013-03-01 iki 2013-09-30 pagal administratoriaus pateiktus pirminius dokumentus, bei nutarimo 1.3. punkto, kuria nutarta patvirtinti periodui nuo 2014-10-01 iki 2015-04-30 administravimo išlaidas 25 368,35 EUR sumai, pripažinti nepagrįstomis išlaidas 864,26 Eur sumai pagal pridedamą lentelę Nr. 7 (koreguota posėdžio metu) „BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ administravimo išlaidos pagal UAB „Bankrotas“ pateiktas mėnesines išlaidų apskaitos lenteles su buhalteriniais dokumentais nuo 2014-10-01 iki 2015-04-30, dalį. Pareiškėjas iš esmės nesutinka su visais prieš tai minėtais nutarimais dėl išlaidų, susijusių su gamyklos UAB „Bioetan LT“ saugojimu, aptarnavimu ir kita veikla, nes, pareiškėjo vertinimu, šios išlaidos yra ūkinės–komercinės veiklos išlaidos ir turi būti apmokamos išimtinai iš bioetanolio gamyklos realizavimo gautų lėšų, kadangi tai nėra bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BUAB „UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ saugo nebaigtą statyti bioetanolio gamyklą, priklausančią UAB „Bioetan LT“, kadangi ši įmonė yra UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ debitorius ir jos įsiskolinimas yra 5.857.297,30 Eur. Ši skola yra išieškoma priverstine tvarka, todėl vykdymo procese yra areštuotas vienintelis UAB „Bioetan LT“ turtas – prieš tai minėta nebaigta statyti bioetanolio gamykla, esanti Mažeikių g. 17, Telšiuose, iš kurio likviduojama įmonė tikisi atgauti bent dalį skolos ir tokiu būdu padengti kreditorių finansinius reikalavimus. Ginčo dėl to nėra, tačiau šioje byloje iškilo ginčas dėl šių saugojimo išlaidų priskyrimo ūkinės veiklos tęsimo ar administravimo išlaidoms.

12Atkreiptinas dėmesys, kad dar 2013 m. liepos 10 d. vykusio UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ kreditorių komiteto posėdžio metu darbotvarkės 2.1 klausimu buvo priimtas nutarimas patvirtinti nuo 2013-07-01 administravimo išlaidų sąmatą pagal kreditorių komiteto pirmininko pateiktą projektą. Šiame projekte nurodyti samdomi darbuotojai: buhalteris, sandėlininkas–energetikas, sargai, socialinio draudimo ir kitos įmokos, ūkio ir turto saugojimo išlaidos (b. l. 114–115), t. y. patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kuri numatė sargų samdymą ir kitas būtinas išlaidas, reikalingas nebaigtos statyti bioetanolio gamyklos Telšiuose saugojimui. To paties kreditorių komiteto nutarimu, priimtu 2.2 darbotvarkės klausimu buvo nutarta UAB „Bioetan LT“ gamyklos saugojimo išlaidas nuo 2011-02-10 iki bankroto procedūrų pabaigos priskirti administravimo išlaidoms (b. l. 115–116). Pažymėtina, kad pareiškėjas AB DNB banko atstovas kreditorių komiteto posėdžiuose dalyvavo, tačiau šių kreditorių komiteto priimtų nutarimų neskundė. Taigi, pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies, kurioje nurodyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro < > kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, nuostatas, UAB „Bioetan LT“ turto saugojimo išlaidos, dėl kurių yra priimti kreditorių komiteto nutarimai, yra priskirtos prie bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų.

13Taip pat pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalį nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę numatytus sandorius. Nagrinėjamu atveju UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartimi. Tai reiškia, kad nuo tos datos įmonė neturi teisės verstis jokia ūkine komercine veikla.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pat metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla (kartais, kai ji naudinga įmonei, – tęsiama), taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB Turto bankas v. BAB „Oruva“, bylos Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ v. BUAB „Revi“, bylos Nr. 3K-7-326/2007, inter alia, išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB Turto bankas v. bankrutuojanti IĮ V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc prašymą, bylos Nr. 3K-3-16/2014; kt.). Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimas yra galutinis rezultatas, kurio siekiama bankroto procedūromis. Kartu kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tam tikros ĮBĮ nuostatos lemia ir tai, kad šalia kreditorių reikalavimų patenkinimo bankroto proceso tikslas yra taip pat ir skolininko teisių bei teisėtų interesų apsauga. Taigi, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nurodytus du tikslus, t. y. kreditorių ir skolininko interesų apsaugą, reikia derinti. Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę, iškėlus įmonės bankroto bylą, prioritetas teikiamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyros principu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. BUAB „Okseta“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015).

15Nors ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl draudimo vykdyti ūkinę komercinę veiklą nuo teismo nutarties likviduoti įmonę priėmimo įsigaliojo nuo 2013-10-01, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. kovo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015 yra išaiškinta, kad ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas likviduojamos įmonės ūkinės komercinės veiklos draudimas taikomas tiek iki ĮBĮ pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo pradėtiems, tiek ir po jo įsigaliojimo (2013 m. spalio 1 d.) pradėtiems bankroto procesams, ir šis draudimas taikomas visiems bankroto procesams tik į ateitį. Toje pačioje nutartyje kasacinis teismas išaiškino, kad ĮBĮ 23 straipsnio 6 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė spręsti klausimus dėl ūkinės komercinės veiklos (jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo, sąmatos tvirtinimo ir pan.), teikti teismui pasiūlymus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos apribojimų ar nutraukimo bei apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo turi būti aiškinama sistemiškai su ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto, 11 straipsnio 5 dalies 6 punkto, 31 straipsnio 1 dalies nuostatomis, bei atsižvelgiant į tai, kad ūkinę komercinę veiklą vykdyti, esant įstatyme įtvirtintoms sąlygoms, gali tik bankrutuojanti įmonė, t. y. stadijoje iki ji bus pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl ši kreditorių susirinkimui nustatyta teisė nepaneigia ĮBĮ įtvirtinto draudimo likviduojamai dėl bankroto įmonei vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Nurodytos ĮBĮ nuostatos, nustatančios teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą tik bankrutuojančiai įmonei ir draudžiančios ją vykdyti bankrutavusiai įmonei, yra imperatyviosios, todėl kreditorių susirinkimas (komitetas) neturi teisės savo sprendimu paneigti šį draudimą.

16Taigi, atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, į suformuotą kasacinio teismo praktiką, teismas sprendžia, kad UAB „Bioetan LT“ turto saugojimui skirtos išlaidos šioje byloje negali būti priskirtos prie ūkinės komercinės veiklos, iš kurios gaunamos pajamos, nes pagal ĮBĮ nuostatas turto saugojimo išlaidos yra priskiriamos administravimo išlaidoms.

17Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad 2015 m. birželio 26 d. BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ kreditorių komiteto nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų“ 1.1. p., 1.2.2 p., 1.3. punkto dalis, kuria kaip bankroto administravimo išlaidos pagal lentelę Nr. 7 patvirtintos ir faktiškai patirtos išlaidos darbuotojų atlyginimams (bei susijusiems mokėjimams), taip pat išlaidos, susijusios su UAB „Bioetan LT“ aptarnavimu, yra teisėtos ir visiškai atitinkančios LR ĮBĮ nuostatas bei teismų praktiką, todėl naikinti jų pareiškėjo skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

18Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

19kreditoriaus AB DNB banko skundą dėl pripažinimo negaliojančiais 2015 m. birželio 26 d. BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ kreditorių komiteto nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų“ 1.1. p., 1.2.2 p., 1.3. punkto dalį, kuria kaip bankroto administravimo išlaidos pagal lentelę Nr. 7 patvirtintos ir faktiškai patirtos išlaidos darbuotojų atlyginimams (bei susijusiems mokėjimams), taip pat išlaidos, susijusios su UAB „Bioetan LT“ aptarnavimu, atmesti.

20Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui AB DNB banko atstovei advokatei Kristinai Balevičienei (Vilniaus g. 28, Vilnius) ir suinteresuotiems asmenims bankroto administratoriui UAB „Bankrotas“ (V. Krėvės per. 128G, LT-51108 Kaunas) bei kreditoriui AB „Montuotojas“ (S. Kerbedžio g. 54, Panevėžys).

21Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. pareiškėjas AB DNB bankas skundu prašo pripažinti negaliojančiomis 2015 m.... 3. Suinteresuoto asmens kreditorių komiteto pirmininkas AB „Montuotojas“... 4. Suinteresuoto asmens BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“... 5. Skundas atmestinas.... 6. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 7. Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartimi UAB „Investicinių... 8. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Investicinių projektų vykdymo... 9. Iš skundžiamo priimto nutarimo matyti, kad kreditorių komitetas pakeitė... 10. Pareiškėjas taip pat skundžia 2015-06-26 nutarimo 1.2.2. punktą, kuriuo... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BUAB „UAB „Investicinių projektų... 12. Atkreiptinas dėmesys, kad dar 2013 m. liepos 10 d. vykusio UAB... 13. Taip pat pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalį nuo teismo... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto... 15. Nors ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl draudimo vykdyti ūkinę... 16. Taigi, atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, į suformuotą kasacinio... 17. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus argumentus, daro išvadą,... 18. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių... 19. kreditoriaus AB DNB banko skundą dėl pripažinimo negaliojančiais 2015 m.... 20. Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui AB DNB banko atstovei advokatei... 21. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...