Byla 2-444-500/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo E. C. A. A. LTD

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas A. Švedavičius, sekretoriaujant E. G., dalyvaujant pareiškėjo atstovui R. Š., antstolei I. E., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB ,, ( - )“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo E. C. A. A. LTD.

2Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

3Pateiktu skundu pareiškėjas skundžia 2014-02-12 antstolės I. Ežerskienės patvarkymą atsisakyti tenkinti pareiškėjo skundą dėl areštuoto turto vykdomojoje byloje pakeitimo ir prašo teismą pripažinti neteisėtu antstolės 2014-02-12 patvarkymą Nr. ( - )ir įpareigoti antstolę pakeisti teismo nutartimi areštuoto pareiškėjui UAB ,, ( - )“ priklausančio turto aprašą.

4Pareiškėjo atstovas prašo teismą pareiškėjo skundą tenkinti ir pakeisti antstolio turto arešto aktu areštuotą skolininkui priklausantį turtą į kitą skolininkui priklausantį turtą, kadangi antstolio areštuotas turtas yra paklausus ir realizuotinas, jo areštavimas stabdo skolininko ūkinę veiką, skolininkas dėl to patiria nuostolius ir pan. Pareiškėjas neginčija, kad turtas yra areštuotas pagrįstai ir teisėtai, tačiau dėl to, kad antstolio A. L. turto arešto aktu yra areštuotas skolininkui priklausantis turtas skolininkas patiria finansinius nuostolius ir tai stabdo skolininko ūkinę veiklą, todėl pareiškėjas pageidauja, kad būtų pakeistas areštas skolininkui, t. y. pareiškėjui priklausantis turtas ir būtų areštuotas kitas skolininkui priklausantis turtas, o būtent areštuoti dirželiai, kurių skolininkas turi didelį kiekį ir kurių pakanka pareikšto ieškinio užtikrinimui. Ieškovo atstovas paaiškino, kad jis neturi duomenų apie skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą ir nežino, ar skolininkas turi nekilnojamąjį turtą, pakankamą E. C. A. A. LTD pareikšto ieškinio, kurio užtikrinimui ir buvo areštuotas pareiškėjui priklausantis turtas, užtikrinimui. Be to pareiškėjo atstovas paaiškino, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl nutarties, kuria buvo taikytos pareiškėjui priklausančiam turtui laikinosios apsaugos priemonės, pakeitimo.

5Antstolė prašo teismą pareiškėjo skundą atmesti ir paaiškino teismui, kad pareiškėjui priklausantis turtas buvo areštuotas pagrįstai ir teisėtai. Vykdydamas teismo nutartį dėl arešto turtui antstolis areštavo pareiškėjui priklausantį turtą, kurį įvertino pagrįstai ir teisėtai, pareiškėjo skundai dėl turto įvertinimo buvo atmesti. Antstolis buvo nurodęs pareiškėjui pačiam nurodyti kitą areštuotiną turtą, pasiūlęs dėl turto įvertinimo kreiptis ekspertus, tačiau pareiškėjas į antstolio pranešimą neatsiliepė, todėl buvo laikoma, kad pareiškėjas atsisako, kad būtų atlikta turto įvertinimo ekspertizė. Remiantis pareiškėjo pateiktu prašymu dėl areštuoto pareiškėjui priklausančio turto pakeitimo nėra pakankamo pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo, todėl pareiškėjo skundą prašo atmesti.

6Suinteresuoto asmens E. C. A. A. LTD atstovas į teismo posėdį neatvyko, suinteresuotas asmuo bylą prašo nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo prašo teismą pareiškėjo skundą atmesti, kadangi pareiškėjas areštuotą turtą galimai perleido, sugadino ir paslėpė ir prašydamas pakeisti areštuoto turto sąrašą galimai siekia išvengti atsakomybės už turto areštuoto turto sugadinimą, perleidimą ir pan. Prašo priteisti iš pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Skundas atmestinas.

8Nagrinėjant pareiškėjo skundą nustatyta, kad antstolei I. E. buvo pateikta vykdymui Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių skolininkui UAB ,, ( - )“ priklausančiam turtui taikymo bendrai 1429133, 59 Lt sumai, areštuojant skolininkui UAB ,, ( - )“ priklausantį nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą ir turtines teises.

9Vykdomosios bylos dokumentais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo ( - )nutartimi, siekiant užtikrinti ieškovo E. C. A. A. LTD ieškinį, atsakovo UAB „( - )“ 1429133,59 Lt (414 001,62 EUR) vertės turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (vykd. byla Nr. 0163/13/02399, b. l. 5). ( - ) turto aprašu Nr. ( - ) antstolis A. L. areštavo pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą – prekes, ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir turtines teises, nenustatydamas aprašyto turto vertės, o 2013-04-12 patvarkymu Nr. ( - ) antstolis pakeitė 2013-03-15 turto aprašą. Šiaulių apylinkės teismas 2013-06-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013 minėto patvarkymo Nr. ( - )dalį dėl aprašyto turto: amortizatorių, stabdžių sistemos dalių, stabdžių, stabdžių kaladėlių ir pusašio šarnyrų, panaikino ir įpareigojo antstolį, dalyvaujant skolininko UAB „( - )“ atstovui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis (vykdomoji byla, 9-17, 32-35). 2013-08-01 antstolis A. L. patvarkymu Nr. ( - )pakeitė 2013-04-12 patvarkymu Nr. AN044243 pakeistą turto aprašą ir aprašė pareiškėjui priklausančias prekes 1 429 124,14 Lt sumai (vykd. b., b. l. 18-30). Paminėtą antstolio patvarkymą pareiškėjas UAB ,, ( - )“ apskundė, skundas buvo perduotas nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. 2013-09-26 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi pareiškėjo UAB „( - )“ skundas dėl antstolio veiksmų neteisėtumo ir 2013-08-01 priimto patvarkymo panaikinimo buvo atmestas.

10Byloje nagrinėjant pareiškėjo skundą surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjui priklausantis turtas yra areštuotas pagrįstai ir teisėtai. Tenkinti pareiškėjo prašymo ir įpareigoti antstolį pakeisti pareiškėjui priklausančio areštuoto turto aprašą pareiškėjo nurodomais pagrindais nėra pakankamo pagrindo. Pareiškėjo atstovo paaiškinimu bei teismui pateiktu prašymo nuorašu nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl nutarties, kuria buvo taikytos pareiškėjui priklausančiam turtui laikinosios apsaugos priemonės, pakeitimo. Tik patenkinus pareiškėjo prašymą ir laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjui priklausančiam turtui pritaikiusiam teismui pakeitus pareiškėjui priklausančiam turtui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones gali atsirasti pagrindas pakeisti pareiškėjui priklausančio areštuoto turto aprašą, mąstą ir pan. Todėl atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes pareiškėjos skundas dėl 2014-02-12 antstolės I. Ežerskienės patvarkymo pripažinimo neteisėtu ir antstolio įpareigojimo pakeisti areštuoto turto aprašą atmestinas.

11Ypatingos teisenos tvarka nagrinėjamose bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, išskyrus atvejus, kai tokių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi (CPK 442 str. 1 d. 6 p., 443 str. 6 d.). nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta neginčijamo skirtingo šalių suinteresuotumo bylos baigtimi ar interesų priešiškumo, todėl suinteresuoto asmens E. C. A. A. LTD prašomos priteisti patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 513 str., teismas

Nutarė

13Pareiškėjo UAB „( - )“ skundą atmesti.

14Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai