Byla 2S-657-755/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo East China Automobile Association LTD

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB ,,ECAA Europe UAB “ ir East China Automobile Assiciation LTD atskiruosius skundus dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-444-500/2014 pagal pareiškėjo UAB ,,ECAA Europe“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo East China Automobile Association LTD ir,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB ,,ECAA Europe UAB “ skundė 2014-02-12 antstolės I. E. patvarkymą atsisakyti tenkinti pareiškėjo skundą dėl areštuoto turto vykdomojoje byloje pakeitimo ir prašė teismą pripažinti neteisėtu antstolės 2014-02-12 patvarkymą Nr. 2385, įpareigoti antstolę pakeisti teismo nutartimi areštuoto pareiškėjui UAB ,,ECAA Europe“ priklausančio turto aprašą. Pareiškėjo atstovas prašė teismą pareiškėjo skundą tenkinti ir pakeisti antstolio turto arešto aktu areštuotą skolininkui priklausantį turtą į kitą skolininkui priklausantį turtą, kadangi antstolio areštuotas turtas yra paklausus ir realizuotinas, jo areštavimas stabdo skolininko ūkinę veiką, skolininkas dėl to patiria nuostolius ir pan. Pareiškėjas neginčijo, kad turtas yra areštuotas pagrįstai ir teisėtai, tačiau dėl to, kad antstolio A. L. turto arešto aktu yra areštuotas skolininkui priklausantis turtas skolininkas patiria finansinius nuostolius ir tai stabdo skolininko ūkinę veiklą, todėl pareiškėjas pageidavo, kad būtų pakeistas areštas skolininkui, t. y. pareiškėjui priklausantis turtas ir būtų areštuotas kitas skolininkui priklausantis turtas, o būtent areštuoti dirželiai, kurių skolininkas turi didelį kiekį ir kurių pakanka pareikšto ieškinio užtikrinimui. Ieškovo atstovas paaiškino, kad jis neturi duomenų apie skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą ir nežino, ar skolininkas turi nekilnojamąjį turtą, pakankamą East China Automobile Association LTD pareikšto ieškinio, kurio užtikrinimui ir buvo areštuotas pareiškėjui priklausantis turtas, užtikrinimui. Be to pareiškėjo atstovas paaiškino, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl nutarties, kuria buvo taikytos pareiškėjui priklausančiam turtui laikinosios apsaugos priemonės, pakeitimo.

3Pasvalio rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi pareiškėjo UAB „ECAA Europe UAB“ skundą atmetė. Teismas nustatė, kad pareiškėjui priklausantis turtas yra areštuotas pagrįstai ir teisėtai. Teismas sprendė, kad tenkinti pareiškėjo prašymo ir įpareigoti antstolį pakeisti pareiškėjui priklausančio areštuoto turto aprašą pareiškėjo nurodomais pagrindais nėra pakankamo pagrindo. Nurodė, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl nutarties, kuria buvo taikytos pareiškėjui priklausančiam turtui laikinosios apsaugos priemonės, pakeitimo, todėl darė išvadą, kad tik patenkinus pareiškėjo prašymą ir laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjui priklausančiam turtui pritaikiusiam teismui pakeitus pareiškėjui priklausančiam turtui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones gali atsirasti pagrindas pakeisti pareiškėjui priklausančio areštuoto turto aprašą, mąstą ir pan.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB ,,ECAA Europe UAB“ prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Atskirąjį skundą grindžia tokiu faktiniu ir teisiniu pagrindu: 1. Teismas nesprendė ir nepasisakė nei dėl vieno apelianto pateikto argumento bei rašytinių įrodymų, nebuvo atskleista bylos esmė, nutartis nemotyvuota. Apelianto 2014-04-17 prašymas, kuris pateiktas Vilniaus apygardos teismui, yra visiškai nesusijęs su Pasvalio rajono apylinkės teisme c.b. Nr. 2-444-500/20143 nagrinėjamu klausimu. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad skundžiamas antstolės I. E. 2014-04-12 patvarkymas Nr. S-2385 (toliau Patvarkymas) naikintinas, kadangi jis nėra pakankamai motyvuotas, juo atsisakydama atlikti vykdymo veiksmus, t. y. savarankiško 2014-01-27 prašymo Dėl konkretaus turto aprašymo Nr. 14/03-EC7 vertinimą, antstolė I. E. viršijo savo, kaip antstolės įgaliojimus, ir priėmė iš esmės neteisingą, nepagrįstą ir teisiniam reglamentavimui prieštaraujantį Patvarkymą. Šias išvadas patvirtina tai, kad skolininko pateiktas 2014-01-27 prašymas Dėl konkretaus turto aprašymo Nr. 14/03-EC7 yra visiškai savarankiškas prašymas, kuris nėra suformuluotas 2014-01-24 skolininko atskirajame skunde c.b. nr. 2S-259-278/2014, kuris minimas skundžiamame Patvarkyme, todėl apelianto ECAA Europe UAB 2014-01-27 prašymas Nr. 14/03-EC7 privalėjo būti nedelsiant įvertintas bei priimtas antstolės patvarkymas dėl 2014-01-27 prašyme Nr. I4/03-EC7 suformuluotų prašymų esmės Patvarkymas akivaizdžiai nepagrįstas ir nepakankamai motyvuotas, o jo pagrįstumo antstolė 1. E. taip pat neįrodė ir teismo posėdžio metu. Nei Patvarkyme, nei teismo posėdžio metu nebuvo nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu priimtas Patvarkymas net nenagrinėti apelianto dar 2014-01-27 pateikto savarankiško prašymo dėl konkretaus turto aprašymo. Antstolė I. E. atsisakydama vertini prašymą dėl konkretaus turto aprašymo, t. y. turto aprašo pakeitimo, pažeidė kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką ir antstolių veiklą taip pat nustatančią praktiką ir kasacinio teismo išaiškinimus, nustatytą antstolių pareigą tinkamai veikti vykdymo procese. Areštavus 2014-01-27 prašyme nurodytas prekių grupes (automobilio dirželius) - šios nepardavinėjamos prekės negenda, jų realizacijos trukmė kardinaliai (kaip kad šiuo metu aprašytų prekių) nesikeičia, yra ženkliai ilgesnė ir aprašius automobilių dirželius bei juos laikant muitinės sandėlyje, bus ženkliai sumažinta tikimybė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo žalos atsakovui atsiradimo.Šiuo metu sudarytas aprašas vien dėl aprašytų prekių asortimento nepagrįstas ir neproporcingai pažeidžia atsakovo teises bei aprašas keistinas dar ir dėl to, kad šiuo metu aprašytoms prekėms, dėl jose esančio tepalo ir kitų priežasčių - gamintojų yra nustatyta terminuota realizacijos trukmė (vieneri arba dveji metai) (tai patvirtinančių išrašų iš oficialaus internetinio atsakovo prekių tiekėjo Acemark Enterprises Limited kopijos su vertimais į lietuvių kalbą pridėtos kartu su 2014-01-27 prašymu), kai tuo tarpu didžiąją dalį prekių atsakovas gavo dar 2012-ųjų metų vasarą.Vertinant bylos eigą ir bylos apimtį, konstatuotina, kad teisminiai procesai tarp ieškovo ir atsakovo Lietuvos arbitražo teisme arbitražo byloje Nr. 1-1/2013 truks dar bent mažiausiai metus, kadangi šiuo metu arbitražo byla Nr. 1-1/2013 net sustabdyta, ar net dar ilgiau, jeigu ginčas bus perkeltas nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme. Aprašius tokias prekes, kokios aprašytos šiuo metu ir negalint jomis prekiauti -pastarosios genda ir neišvengiamai praranda arba artimoje ateityje neišvengiamai praras garantinį aptarnavimą ir dalis prekių net nebebus tinkamos naudoti, jei aprašas vėliau ir būtų panaikintas. Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013 nebuvo tenkinami atsakovo prašymai dėl galimų nuostolių, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo, todėl dėl šiuo metu pritaikyto arešto konkrečioms prekėms, vykdant 2013 m. kovo 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį - atsakovui jau daromos ir atsirasiančius žalos dėl nebetinkamų realizuoti, sugedusių ir garantinio aptarnavimo nebetekusių prekių, atlyginimas nėra ir nebus užtikrintas ir atsakovas patirs papildomų nuostolių, kai tuo tarpu tai galima išvengti, nepažeidžiant ir paties ieškovo interesų - ieškinio reikalavimo užtikrinimo, kadangi ieškovas yra vadinama ofšorinė kompanija, kuri registruota Indijos vandenyne esančiose Seišelių Respublikos salose ir atsakovo patirtų nuostolių neatlygins ir priverstinio vykdymo veiksmų atlikimas yra praktiškai neįmanomas ir neįgyvendinamas. East China Automobile Assiciation Ltd neturi net kelių tūkstančių litų žyminiams mokesčiams civilinėse bylose sumokėti, net nekalbant apie didesnes sumas, kurias privalėtų sumokėti atsakovui dėl jo patirtų nuostolių (žalos) atlyginimo. esamo prekių aprašo pakeitimas, nurodant konkretų aprašytiną turtą, kurį siūlo atsakovas - nepažeis nei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmės, nei paskirties, nei prieštarus norminių teisės aktų reikalavimams, o kaip tik - užtikrins protingumo, teisingumo, proporcingumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą vykdymo procese ir antstoliui, nekils pareiga atlyginti atsakovui milijonus litų sieksiančią-atsirasiančią žalą, kurią sąlygoja atsisakymas pakeisti turo aprašą, aprašant konkrečiai atsakovo nurodomas prekes, kurių realizacijos trukmė yra ženkliai ilgesnė.Teismas visiškai neatsižvelgė ir nevertino pateiktų įrodymų dėl kritusios apyvartos, tiesiogiai susijusios su tuo, kad 2014-08-01 patvarkymu Nr. AN053356 buvo parašytos išimtinai kelios apeliantui priklausančios prekių grupės, jos eliminuotos iš apelianto prekių asortimento, todėl pirkėjai, kurie praktiškai visada prekes įsigyja kompleksiškai, t. y. po keletą ar keliolika prekių grupių, prekių iš apelianto nebe įsigyja, nes nėra vienų populiariausių prekių grupių, kurios yra aprašytos ir jų apeliantas negali pardavinėti kartu su kitomis asortimento prekių grupėmis.Teismas nevertino, kad tokių detalių nuvertėjimas iki tol kol apskritai bus išspręsta Lietuvos arbitražo byla Nr. 1-1/2013, apskritai akivaizdus ir neišvengiamai sąlygojantis didžiulius nuostolius ir praradimus, todėl teismas privalėjo vadovaujantis vien jau protingumo, teisingumo principais šias aplinkybes įvertinti ir panaikinti skundžiamą Patvarkymą, po kurio antstolė visgi privalėtų pakeisti turto aprašą.

6Pirmos instancijos teismas taip pat neatsižvelgė ir nepasisakė dėl to, kad kaip matyti iš posėdžio metu pateikto Ferose System LP 2014-02-06 prašymo, apelianto klientai teiraujasi ir pageidauja įsigyti prekes iš apelianto, kurios šiai dienai yra aprašytos, nors automobilių detalių rinka yra itin sparti ir automobilių detalėmis prekiaujantys asmenys, paprastai negavę pageidaujamų prekių kreipiasi į kitus pardavėjus, pareiškėjas praranda pajamas. Teismas taip pat neatsižvelgė į apelianto pateiktą 2014-04-02 buhalterinę pažymą Nr. 14/0331, iš kurios matyti, kad būtent po to, kai buvo priimtas 2014-08-01 patvarkymas Nr. AN053356 ir aprašytos prekes, kurių aprašymą apeliantas prašo pakeisti, apelianto apyvartos rodiklių sumažėjimą patvirtina ir sumokamų mokesčių valstybei spartus mažėjimas, kaip ir įmonės darbuotojų skaičiaus ženklus sumažėjimas, nebeturint galimybės vykdyti aktyvios prekybos, dėl itin suvaržyto prekių asortimento 2014-08-01 patvarkymu eliminavus kelias prekių grupes.

7Nenurodyta kokiu teisiniu pagrindu antstolė atsisako iš esmės atlikti vykdymo veiksmus. Antstolės I. E. siekį bet kokiomis priemonėmis atsikratyti vykdomąja byla Nr. 0163/13/2399 patvirtina jos priimtas 2014-05-05 patvarkymas Nr. S-8153, kurio antstolė absoliučiai nepagrįstai net nutarė apskritai užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0163/13/02399, tačiau apeliantas dar Pasvalio rajono apylinkės teisme, c.b. Nr. 2-444-500/2014 teismo posėdžio metu pateikė 2014-05-12 Nr. 14/03-EC52 apelianto pateikto skundo kopiją susipažinimui, kuriame nurodyti motyvai dėl ko antstolės veikimas ir tuo klausimu, t. y. dėl esą pagrindų užbaigti vykdomąją bylą buvimo, yra visiškai nepagrįstas ir patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo nėra įsiteisėjęs ir nėra vykdytinas.

8Suinteresuotas asmuo East China Automobile Association LTD prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog nekonstatavus antstolio A. L. 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvarkymo dėl turto aprašo pakeitimo, neteisėtumo, šio patvarkymo antstolė I. E. neturėjo pareigos keisti. Nors antstolė I. E. apeliantui ir buvo pasiūliusi pačiam nurodyti areštuotiną turtą ir dėl turto įvertinimo kreiptis į ekspertus, tačiau apeliantas šia teise nepasinaudojo. Nurodo, jog šioje byloje net neturėtų būti vertinami apelianto teiginiai dėl jo galimai kilusių ir/ar kilsiančių nuostolių, susijusių su šiuo metu vykdomojoje byloje areštuotu turtu, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. ir 2014 m. kovo 26 d. civilinėje byloje Nr. 2-3737-565/2013 priimtomis nutartimis jau du kartus atsisakė tenkinti apelianto prašymus dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, konstatuodamas, kad apeliantas nepagrindę tokių nuostolių. Tai buvo konstatuota ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2102-2013. Nurodo, jog pats skolininkas sudarė areštuotino turto sąrašą ir pats turėjo realias galimybes įvertinti areštuojamojo turto pobūdį, kainas, paklausą, konkrečios rūšies turimų automobilių detalių kiekį ir pan.. Teigia, jog negalimumą keisti areštuoto turto sąrašą patvirtina ir tai, kad, kaip ir minėta, 2014 m. vasario 3 d. antstolė I. E. dalinės apžiūros metu nustatė, kad apelianto areštuotas turtas galimai perleistas ar paslėptas ir kad apeliantas iki šiol nėra įvykdęs antstolio A. L. 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvarkymo dėl areštuoto turto atribojimo.

9Suinteresuotas asmuo East China Automobile Association LTD atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamos nutartyje dalį, kuria atsisakyta suinteresuoto asmens naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas už atskirojo skundo parengimą. Mano, jog teismas formaliai vadovaudamasis CPK 443 str. 6 d. nuostata be jokio teisinio pagrindo netenkino apelianto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų iš pareiškėjo priteisimo. Nurodo, jog apelianto suinteresuotumas bylos baigtimi buvo ir yra visiškai skirtingas nei pareiškėjo ir šių abiejų byloje dalyvaujančių asmenų interesai yra priešingi, todėl teismas visiškai nepagrįstai atsisakė iš pareiškėjo, kurio skundas buvo atmestas, apelianto naudai priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios buvo patirtos tik dėl to, kad būtent pareiškėjo iniciatyva buvo iškelta ši civilinė byla.

10UAB ,,ECAA Europe UAB“ prašo suinteresuoto asmens East China Automobile Association LTD atmesti prašymą procesiniam teismui atnaujinti, atskirąjį skundą grąžinti jį suinteresuotam asmeniui ir apeliacinį procesą pagal East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą nutraukti, pareiškėjo naudai iš East China Automobile Association LTD priteisti bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo parengimą. Nurodo, jog apeliantas praleido terminą atskirajam skundui pateikti ne dėl svarbių priežasčių ir ne dėl pateisinamų priežasčių. Nurodo, jog atskirasis skundas grąžintinas apeliantui ir apeliacinis procesas pagal apelianto atskirąjį skundą nutrauktinas, praleidus imperatyvų 7 dienų nuo nutarties priėmimo dienos atskirojo skundo pateikimo terminą. Nurodo, jog pareiškėjo interesas bylos baigtimi yra skirtingas ir priešingas antstolės I. E. interesams dėl nepagrįstai nepakeisto turto aprašo, tačiau priešingas ar skirtingas apelianto interesas byloje neegzistuoja, kadangi ECAA Europe UAB neprašė panaikinti turto aprašą, o prašė tik jį pakeisti, visiškai nepažeidžiant ir net neliečiant išieškotojo – apelianto interesų, kadangi tiek pareiškėjo skundą tenkinus, tiek jį atmetus, išieškotojo interesai nebūtų pažeisti. Pareiškėjas nesutinka, kad apelianto skundžiama Nutarties dalis būtų panaikinta ir pakeista, todėl pareiškėjo ir apelianto suinteresuotumas toje dalyje yra priešingas.

11UAB ,,ECAA Europe UAB“ ir East China Automobile Association LTD atskirieji skundai tenkintini dalinai, nutartis naikintina, byla perduotina nagrinėti iš naujo.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338, 320 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 str .nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirųjų skundų faktinių bei teisinių pagrindų.

13Pagal CPK 291 str.1 d.5 p. teismo nutartyje turi būti nurodyta motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Ši norma savo turiniu yra analogiška CPK 268 str. 4 daliai, nustatančiai, jog teismo sprendimo forma ir turinys turi atitikti CPK 270 str. nustatytus reikalavimus. CPK 270 str.4 dalies 4 punkte nustatyta pareiga teismui motyvuoti sprendimą (nutartį). Motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (žr. Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, par. 30, 27 September 2001). Pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (žr. Ruiz Torija v. Spain and Hiro Balani v. Spain, judgments of 9 December 1994, Series A. Nos 303 – A and 303 – B, p. 12, par. 29, ir p. 29-30, par. 27; Higgins and Others v. France judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 60, par. 42). Teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tuo atveju, kai teismas pažeidžia CPK 270 str.4 dalyje 4 punkte nustatytą pareigą, t. y. kai apeliacinės instancijos teismas nustato, kad sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų), yra konstatuojamas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str.2 dalies 4 punktas), sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str.). Pagal kasacinio teismo praktiką absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 str.2 dalies 4 punktas) laikomas visiškas motyvų nebuvimas; nepakankamas sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas CPK 329 str. 2 dalies 4 punkto prasme. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroras v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerija, kt., bylos Nr. 3K-3-344/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje generalinis prokuroras v. Lietuvių katalikų mokytojų sąjunga ir kt., bylos Nr. 3K-7-38/2008; kt.). Taigi, tik nustatęs, kad padarytas esminis proceso teisės normų pažeidimas, konkrečiai – neišsami teismo sprendimo motyvacija, dėl kurios galėjo būti neteisinga išspręsta byla, ir kai pats negali ištaisyti šio pažeidimo (jo padarinių), apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą turi naikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo (CPK 329 str.1 dalis).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad, siekiant įgyvendinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, sutrumpinti bylinėjimosi trukmę, užtikrinti operatyvesnį teismo procesą bei apsaugoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje kaip vieną iš pagrindinių žmogaus teisių įtvirtintą teisę į bylos išnagrinėjimą teisme per įmanomai trumpiausią laiką, apeliacinės instancijos teismas gali perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tik išimtiniais, įstatyme nustatytais atvejais (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2008; 2008 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2008; kt.). Taigi apeliacinės instancijos teismo teisė perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo panaikinus sprendimą yra ribojama civilinio proceso teisės normų. Pagal CPK 327 straipsnį byla gali būti perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, jeigu yra neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas, būdamas kompetentingas spręsti byloje tiek fakto, tiek teisės klausimus, turi pats ištaisyti pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu padarytus pažeidimus. Tačiau šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2005; 2007 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2007; 2008 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2008; kt.).

15Šiuo atveju teismas nurodė, jog tenkinti pareiškėjo prašymą nurodomais pagrindais nėra pakankamo pagrindo, tačiau kodėl tokia išvada padaryta nutartyje iš esmės nenurodoma ir nemotyvuojama. Nors apeliantas nurodė kelias kreipimosi į antstolį priežastis- dėl arešto visiškai eliminuotos iš prekybos keturios prekių grupės, o tai apsunkino prekybą, sumažino pareiškėjo kaip prekybininko patrauklumą ir atitinkamai įtakojo į pajamas, areštuotos prekės turi ribotą galiojimo(garantijos) terminą, patyrus žalą tikimybė, jog ją atlygins priešingu suinteresuota pusė labai maža, pateikė prašymo pagrįstumą turinčių patvirtinti įrodymų dėl kurių antstolis turėtų tenkinti prašymą, bet jų pagrįstumas teismo nutartyje neanalizuotas.

16Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl nutarties, kuria buvo taikytos pareiškėjui priklausančiam turtui laikinosios apsaugos priemonės, pakeitimo, todėl padarė išvadą, kad tik patenkinus pareiškėjo prašymą ir laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjui priklausančiam turtui pritaikiusiam teismui pakeitus gali atsirasti pagrindas pakeisti pareiškėjui priklausančio areštuoto turto aprašą, mąstą ir pan. Kitaip sakant, teismo vertinimu procesas Vilniaus apygardos teisme dėl nutarties, kuria buvo taikytos pareiškėjui priklausančiam turtui laikinosios apsaugos priemonės, pakeitimo kol jis nesibaigė yra kliūtis prašymui svarstyti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu tokia teismo išvada klaidinga, nes minėto proceso metu nagrinėjamas apelianto prašymas leisti parduoti aprašytas prekes pirkėjui iš anksto apmokėjus perkamų prekių kainą į antstolio kontoros depozitinę sąskaitą ir šias pinigų sumas ieškinio užtikrinimui areštuoti. Pasvalio rajono apylinkės teisme nagrinėjamo ginčo atveju jos dalykas yra kitoks- prašymas pakeisti areštuoto turto sudėtį, todėl tokio prašymo išsprendimas niekaip nesąlygojamas kito proceso rezultatu.

17Teismas nevertino pareiškime antstoliui atlikti tam tikrus veiksmus reikalavimų pagrįstumo, išvadų nutartyje nemotyvavo ir taip, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neatskleidė šio ginčo esmės, todėl teismo nutartis naikintina ( CPK 337 str.1 d. 3 p.) .

18Nagrinėjant bylą iš naujo teismui derėtų atkreipti dėmesį, jog pagal Antstolių įstatymo 3 str. antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, neatskleisti profesinės veiklos metu jam paaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių, saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

19Pagal CPK 613 str. vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Patvarkyme antstolis nurodo patvarkymo surašymo datą, savo vardą ir pavardę, vykdomosios bylos numerį, bylos šalis, sprendžiamo klausimo esmę, motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas.

20Nagrinėdamas antstolio patvarkymo pagrįstumą teismas turėtų spręsti ar jis gali būti laikomas tinkamai motyvuotu. Iš jo turinio matyti, jog antstolė klaidingai sieja antstolio A. L. patvarkymo teisėtumą su galimybe pakeisti areštuoto turto sudėtį. Padariusi tokią sąsają, ji apskritai atsisakė nagrinėti pareiškėjo pareiškime nurodytus motyvus bei argumentus. Pareiškėjas nurodė motyvus kodėl prašo keisti areštuoto turto sudėtį, todėl teismas turėtų nurodyti antstolei šiuos argumentus įvertinti ar vertinti pačiam ir priklausomai nuo padarytų išvadų priimti sprendimą. Kaip žinia, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ir ekonomiškumo principu( CPK 145 str.2 d.), kas reiškia, jog esant pagrįstų duomenų apie areštuoto turto vertės, kokybės mažėjimą, turi būti svarstoma ar nėra kitokių, bet tiek pat efektyvių arešto formų, kurios leistų išvengti turto nuvertėjimo.

21Iš antstolės argumentų matosi, jog viena iš priežasčių dėl kurios nebuvo atsižvelgta į pareiškėjo motyvus, buvo ir tai, jog nežinoma prašomų aprašyti daiktų vertė. Teismas turėtų vertinti ar tai yra pakankamas pagrindas atsisakyti svarstyti prašymą, nes sutinkamai su įstatymu areštuojant turtą jį įkainuoja antstolis, atsižvelgdamas į jų nusidėvėjimą ir išieškotojo bei skolininko nuomones. Jeigu kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681str.). Taigi, ekspertizės turto vertei nustatyti paskyrimas yra antstolio dispozicijoje, ji gali būti skirta nepaisant skolininko prašymo nebuvimo.

22Pagal įstatymą areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 12, 13 dalių nuostatas rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių bei interesų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra svarbi proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. B. ir kt. v. antstolė B. P. ir kt., bylos Nr.3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; kt.).

23UAB ,,ECAA Europe UAB“ prašymas East China Automobile Association LTD atmesti prašymą dėl termino atskirajam skundui pateikti atnaujinimo, atskirąjį skundą grąžinti suinteresuotam asmeniui ir apeliacinį procesą pagal East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą nutraukti, nepagrįstas. Terminas atskirajam skundui pateikti teisėjo atnaujintas 2014-07-03 nutartimi ( b.l.87), procesinis įstatymas nenumato, jog atnaujinus procesinį terminą toks teismo sprendimas galėtų būti skundžiamas. Esant atnaujintam procesiniam terminui, apeliacinio proceso nutraukimui pagal CPK 315 str.2 d.1 p. pagrindo nėra.

24Naikinant nutartį, klausimas iš esmės neišsprendžiamas, todėl nepasisakoma ir dėl atstovavimo išlaidų paskirstymo bei priteisimo (CPK 93 str. 5 d.). Šį klausimą turi išspręsti pirmosios instancijos teismas iš naujo nagrinėdamas bylą, atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus bei vertindamas proceso šalių teisinį suinteresuotumą.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

26Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. Pareiškėjas UAB ,,ECAA Europe UAB “ skundė 2014-02-12 antstolės I. E.... 3. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi... 4. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB ,,ECAA Europe UAB“ prašo Pasvalio rajono... 5. Atskirąjį skundą grindžia tokiu faktiniu ir teisiniu pagrindu: 1. Teismas... 6. Pirmos instancijos teismas taip pat neatsižvelgė ir nepasisakė dėl to, kad... 7. Nenurodyta kokiu teisiniu pagrindu antstolė atsisako iš esmės atlikti... 8. Suinteresuotas asmuo East China Automobile Association LTD prašo atskirąjį... 9. Suinteresuotas asmuo East China Automobile Association LTD atskiruoju skundu... 10. UAB ,,ECAA Europe UAB“ prašo suinteresuoto asmens East China Automobile... 11. UAB ,,ECAA Europe UAB“ ir East China Automobile Association LTD atskirieji... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 13. Pagal CPK 291 str.1 d.5 p. teismo nutartyje turi būti... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad, siekiant... 15. Šiuo atveju teismas nurodė, jog tenkinti pareiškėjo prašymą nurodomais... 16. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos... 17. Teismas nevertino pareiškime antstoliui atlikti tam tikrus veiksmus... 18. Nagrinėjant bylą iš naujo teismui derėtų atkreipti dėmesį, jog pagal... 19. Pagal CPK 613 str. vykdymo proceso metu iškylančius... 20. Nagrinėdamas antstolio patvarkymo pagrįstumą teismas turėtų spręsti ar... 21. Iš antstolės argumentų matosi, jog viena iš priežasčių dėl kurios... 22. Pagal įstatymą areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai,... 23. UAB ,,ECAA Europe UAB“ prašymas East China Automobile Association LTD... 24. Naikinant nutartį, klausimas iš esmės neišsprendžiamas, todėl... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti...