Byla 2S-510-395/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. P. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo S. P. ieškinį atsakovui UAB „Rodena“, tretiesiems asmenims I. P., A. P., D. P. dėl jungtinės veiklos sutarties ir žemės nuomos sutarties nutraukimo, nuosavybės teisės dalių nustatymo ir atsakovo UAB „Rodena“ priešieškinį ieškovui S. P., tretiesiems asmenims I. P., A. P., D. P. dėl jungtinės veiklos sutarties nutraukimo, civilinės atsakomybės taikymo ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

4Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti 2003-05-02 jungtinės veiklos sutartį ieškovo S. P. atžvilgiu; nutraukti 2004-07-17 žemės sklypo nuomos sutartį ieškovo S. P. atžvilgiu; nustatyti, kad ieškovui S. P., kaip 2003-05-02 jungtinės veiklos sutarties partneriui, priklauso 1/3 bendro turto, t. y. 1/3 dalis: 1. Inžinerinių tinklų – nuotekų tinklų, unikalus Nr. ( - ), ( - ); 2. Inžinerinių tinklų – vandentiekio tinklų, unikalus Nr. ( - ), ( - ); 3. Inžinerinių tinklų – nuotekų tinklų, unikalus Nr. ( - ), ( - ); 4. Gyvenamo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ); 5. Gyvenamo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ); 6. Gyvenamo namo, unikalus Nr. ( - ) , ( - ); 7. Gyvenamo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ); 8. Gyvenamo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ) ; 9. Gyvenamo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ); 10. Gyvenamo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ).

5Atsakovas UAB „Rodena“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti S. P. iš esmės pažeidusiu 2003-05-02 jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp S. P., A. P. ir UAB „Rodena“; nutraukti 2003-05-02 jungtinės veiklos sutartį UAB „Rodena“ atžvilgiu dėl esminio S. P. sutarties pažeidimo, paliekant šią sutartį galioti tarp A. P. ir S. P.; taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti iš S. P. UAB „Rodena“ naudai 8014131,76 Lt nuostolių atlyginimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui atsakovas prašė nepranešus ieškovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 8014131,76 Lt sumai ieškovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai - ieškovui priklausančias pinigines lėšas, pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, taip pat bankų indėliuose ar sąskaitose.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 24 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir priešieškinio reikalavimams užtikrinti bendrai 8014131,76 Lt sumai areštavo ieškovui S. P. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį parduoti, dovanoti, įkeisti ar kitaip realizuoti, tačiau paliekant jį saugoti ir naudoti ieškovui, o jo nesant arba esant nepakankamai, ieškovui priklausančias turtines teises ir pinigines lėšas, esančias ieškovo sąskaitose banke, pas ieškovą bei pas trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su atsakovu. Teismas nurodė, kad pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalaujama priteisti suma fiziniam asmeniui yra labai didelė, kas gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, ieškovas gali turtą slėpti, perleisti tretiesiems asmenims ir pan., todėl nesiėmus priešieškinio užtikrinimo priemonių, galimai atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7Priėmus priešieškinį ir pasikeitus rūšiniam bylos teismingumui, Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinę bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Kauno apygardos teismui.

8Atskiruoju skundu ieškovas S. P. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartį. Skunde nurodomi šie motyvai:

91. Priimant skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nebuvo išsprendęs atsakovo priešieškinio priėmimo klausimo, tuo pažeidė CPK normas, nes laikinosios apsaugos priemonės galėjo būti taikomos tik po to, kai išspręstas priešieškinio priėmimo klausimas.

102. Sutinkamai su CPK 33 straipsnio 2 dalimi, jeigu priešieškinio padavimas keičia rūšinį bylos teismingumą, pradinį ieškinį nagrinėjantis teismas perduoda visą bylą nagrinėti pagal rūšinį teismingumą. Šiuo atveju priešieškinio suma viršija 100000 Lt sumą, todėl pirmiausia turėjo būti išspręstas priešieškinio priėmimo klausimas ir tik po to byla turėjo būti perduota Kauno apygardos teismui, ir tik šis teismas, gavęs bylą, pagal kompetenciją galėjo spręsti dėl atsakovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

113. Skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas sukels itin skaudžių ir neigiamų pasekmių asmeniui, kurio atžvilgiu tokios laikinosios apsaugos priemonės taikomos. Todėl apelianto nuomone, teismas privalėjo pasinaudoti CPK 147 str. 1 d. suteikta teise, ir pareikalauti, jog atsakovas užtikrintų galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą.

124. Skundžiama nutartis nėra nei teisiškai, nei faktiškai pagrįsta. Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, rėmėsi tik atsakovo nurodytomis prielaidomis apie tariamą ieškovo piktavališkumą, atsisakymą bendradarbiauti ir pan.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Rodena“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos motyvus:

141. Priešieškinis buvo priimtas 2010 m. lapkričio 24 d., ir tą pačią dieną buvo priimta teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui. Todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai laikėsi CPK 137 straipsnio 3 dalies reikalavimo išspręsti ieškinio, kuriame prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priėmimo klausimą. Atitinkamai laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos išsprendus priešieškinio priėmimo klausimą ir nepažeidus CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimui.

152. Vadovaujantis CPK 33 straipsnio 2 dalimi, priešieškinis, neatsižvelgiant į jo teismingumą, pareiškiamas tam teismui, kuriame nagrinėjamas pradinis ieškinys. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones galima pateikti ne tik kartu su ieškiniu, bet ir priešiniame ieškinyje (CPK 144 str. 3 d.). CPK 148 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtinta, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendžiamas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo gavimo. Todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo paisyti minėtos normos ir nedelsiant išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nes priešingu atveju - jeigu teismas būtų perdavęs bylą nagrinėti pagal rūšinį teismingumą Kauno apygardos teismui, prieš tai neišsprendęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo, CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas būtų buvęs pažeistas.

163. CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė, bet ne pareiga, pareikalauti, kad prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nuostolių atlyginimo užtikrinimas yra tik viena iš priemonių, užtikrinančių skolininko ir kreditoriaus teisių bei teisėtų interesų balansą. Todėl ieškovas turi teisę pasinaudoti kitais savo teisių gynimo būdais, jeigu mano, kad tai reikalinga.

174. Pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atitinka CPK 148 straipsnio 4 dalyje tokios nutarties turiniui keliamus reikalavimus, nes teismas nurodė konkrečias aplinkybes, keliančias realią grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams.

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

20Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą- laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių, tačiau minėtos įstatyminės nuostatos gali būti taikomos tik esant teisėtoms procesinėms ieškinio priėmimo prielaidoms. Nurodytų aplinkybių pagrindu, teisėjų kolegija pažymi, kad teismas gali imtis įstatymo numatytų laikinųjų apsaugos priemonių tik tose civilinėse bylose, kurios sutinkamai su CPK 26 straipsnio nuostatomis yra priskirtinos šios rūšies teismų kompetencijai. Aukščiau paminėtos imperatyviosios teisės normos suponuoja taisyklę, jog bet kokių veiksmų, užtikrinančių teisėtą tolimesnę proceso eigą, teismas gali imtis tik tokiose bylose, kurios šiam teismui nagrinėti yra priskirtos įstatymo, t. y. jam žinybingos. Kadangi ginčo atveju pirmosios instancijos teismas šios nuostatos nesilaikė, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

21Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kas skundžiama pirmosios instancijos nutartis naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal pareikštą priešieškinį klausimas perduotinas spręsti bylą nagrinėjančiam pirmąja instancija teismui iš naujo (CPK 337 straipsnio 3 punktas).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartį panaikinti ir atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. ... 4. Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu,... 5. Atsakovas UAB „Rodena“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 24 d. nutartimi atsakovo... 7. Priėmus priešieškinį ir pasikeitus rūšiniam bylos teismingumui, Kauno... 8. Atskiruoju skundu ieškovas S. P. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 9. 1. Priimant skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nebuvo... 10. 2. Sutinkamai su CPK 33 straipsnio 2 dalimi, jeigu priešieškinio padavimas... 11. 3. Skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas... 12. 4. Skundžiama nutartis nėra nei teisiškai, nei faktiškai pagrįsta.... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Rodena“ prašo Kauno... 14. 1. Priešieškinis buvo priimtas 2010 m. lapkričio 24 d., ir tą pačią... 15. 2. Vadovaujantis CPK 33 straipsnio 2 dalimi, priešieškinis, neatsižvelgiant... 16. 3. CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė, bet ne pareiga,... 17. 4. Pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 21. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartį panaikinti ir...