Byla 2S-1933-153/2011
Dėl skolos priteisimo, sustabdymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Neringos Venckienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Spalvoti namai“ advokato M. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties dėl civilinės bylos Nr. 2-7308-151/2011 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Spalvoti namai“ ieškinį atsakovams V. M. ir R. M. dėl skolos priteisimo, sustabdymo,

Nustatė

3Atsakovai V. M. ir R. M. pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą CPK 163 str. 1 d. 3 p. pagrindu iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-00232-11 dėl ieškovės atsakingų asmenų atsakomybės pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d., 222 str. 1 d. Prašyme nurodė, kad ginčas yra dėl pinigų perdavimo fakto. Atsakovas yra sumokėjęs ieškovei 2007–2008 m. dalimis, tačiau ieškovė sukčiauja teigdama, jog pinigai nėra sumokėti. Teigė, kad jeigu bus nustatyta, jog pinigai buvo perduoti ir iš atsakovo jie reikalaujami pakartotinai, tai šiai civilinei bylai tas faktas turės esminę reikšmę.

4Ieškovė UAB „Spalvoti namai“ prašė atsakovų prašymą atmesti ir nurodė, jog nėra privalomo bylos sustabdymo pagrindo, nes nėra tokių aplinkybių, kurių negalėtų nustatyti pats teismas.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos 2-7308-151/2011 nagrinėjimą iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 20-2-00232-11.

6Teismas nustatė, kad iš Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2011-06-02 rašto matyti, kad Kauno miesto apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-2-00232-11 dėl ieškovės UAB „Spalvoti namai“ atsakingų asmenų atsakomybės pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d., 222 str. 1 d. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsiskaitymo už atliktus darbus fakto. Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl tų pačių aplinkybių ir tuo pačiu pagrindu, dėl kurio tarp šalių kilo ginčas nagrinėjamoje byloje. Teismo nuomone, pinigų sumokėjimo fakto nustatymas turės teisinę reikšmę priimant sprendimą šioje civilinėje byloje. Teismas konstatavo, kad sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 20-2-00232-11 šioje byloje turės prejudicinę reikšmę šios bylos reikalavimų išsprendimui, todėl bylos nagrinėjimą sustabdė iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-00232-11 CPK 164 str. 4 d. pagrindu.

7Atskiruoju skundu ieškovės UAB „Spalvoti namai“ atstovas prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2011-07-11 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, atmesti atsakovų prašymą dėl bylos sustabdymo. Apeliantas nurodė tokius motyvus:

81) teismas, taikydamas fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindą, privalėjo atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes, privalėjo nurodyti priežastis, pagrindžiančias teismo negalėjimą bylai reikšmingų aplinkybių nustatyti nagrinėjant bylą iš esmės. Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetenciją perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Teismas nė vienos tokios priežasties, dėl kurios pats teismas negalėtų nustatyti visų teisiškai reikšmingų faktų, nenurodė, apsiribojo fakto apie pradėtą ikiteisminį tyrimą konstatavimu;

92) nėra aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog teismas neturi galimybės pats nustatyti, ar skolingi atsakovai ieškovei, ar ne. Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar atsakovai yra sumokėję ieškovei už pastarosios atsakovams pateiktas medžiagas, atliktus rangos darbus, ar ne. Rangos darbų atlikimo bei medžiagų gavimo fakto atsakovai neneigia;

103) ginčijamoje nutartyje teismas nenurodė, kad ikiteisminiame tyrime yra atliekamos kokios nors ekspertizės arba kodėl teismas negali apklausti liudytojų (nors jau yra nusprendęs kviesti liudytojus), arba kad teismas negali pats įvertinti byloje esančių rašytinių įrodymų (rangos sutarties, sąskaitų faktūrų ir pan.);

114) teismo motyvas, kad sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 20-2-00232-11 šioje civilinėje byloje turės prejudicinę reikšmę, yra nepagrįstas. Ikiteisminis tyrimas gali būti nutrauktas nurodant, kad tarp šalių kilo ginčas, kuris turi būti išspręstas CPK nustatyta tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje. Kokią prejudicinę reikšmę gali turėti ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro nutarimas, o ne baudžiamąją bylą išnagrinėjusio teismo priimtas procesinis dokumentas, teismas nenurodė;

125) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad prejudicinę galią turi tik teismo sprendimas ar nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniai dokumentai;

136) nutartyje praleistas žodis ar žodžiai: „Pinigų sumokėjimo fakto nustatymas turės teisinę priimant sprendimą šioje civilinėje byloje.“ Nebaigtas sakinys negali būti laikomas aiškiu ir išsamiu bylos sustabdymo motyvu;

147) nagrinėjamu atveju jokios kitos bylos, kuri būtų nagrinėjama teisme, nėra, o ir jokio išimtinio atvejo, kuris suponuotų civilinės bylos sustabdymą, teismas ginčo nutartyje nenurodė.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo V. M. atstovė I. D. prašė atskirąjį skundą atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą dėl šių aplinkybių:

161) atskirajame skunde ieškovės cituojama teismų praktika ir ja paremti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamu atveju, nes civilinė byla buvo sustabdyta kitu teisiniu pagrindu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, priimti procesiniai sprendimai gali būti rašytiniais įrodymais civilinėje byloje, todėl atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo atlikimas gali būti pagrindu sustabdyti civilinę bylą pagal CPK 164 str. 4 p.;

172) šios civilinės bylos stabdymas yra būtinas, nes: esminė aplinkybė, kurią atsakovai turi įrodyti šioje byloje, yra tai, kad atsakovai yra sumokėję ieškovei visą jos reikalaujamą priteisti pinigų sumą. Atsakovų skola turėtų būti atspindėta UAB „Spalvoti namai“ įmonės apskaitos dokumentuose, tačiau ieškovės pateiktuose 2008 m. finansinės atskaitomybės dokumentuose atsakovai nėra nurodyti, kaip UAB „Spalvoti namai“ debitoriai, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus pateikti ieškovė vengia. Yra būtina patikrinti ieškovės finansinių operacijų srautus. Pagal ikiteisminio tyrimo institucijoms BPK suteiktas procesines teises tai būtų padaryta ne tik nepažeidžiant proceso trukmės, bet ir atlikta efektyviau ir operatyviau;

183) šalys susitarė, kad UAB „Spalvoti namai“ apmokės UAB „N1 projektai“ ir UAB „Medžio stilius“ už jų atliktus darbus atsakovo name tik po to, kai atsakovas V. M. sumokės pinigus ieškovės UAB „Spalvoti namai“ direktoriui M. J.. Taip ir buvo vykdomi darbai ir apmokėjimai už darbus. Tikėtina, kad atsakovų sumokėtos grynųjų pinigų sumos į ieškovės kasą nebuvo įneštos, į buhalterinę apskaitą neįtrauktos, o minėtas pinigų sumas pasisavino ieškovės direktorius M. J.. Šias aplinkybes iš dalies patvirtina ir PVM sąskaitų faktūrų neišrašymo faktas. Siekiant išsiaiškinti tikrąsias bylos aplinkybes, yra būtina patikrinti ne tik ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentus bei kasos operacijas, bet ir jo direktoriaus M. J. bei jo aplinkos asmenų finansines operacijas. Ikiteisminį tyrimą atliekanti institucija šiuos veiksmus gali atlikti greitai ir efektyviai. Teismas negali surinkti įrodymų, esančių pas M. J. ir jo aplinkos asmenis, kadangi M. J. ir su juo susiję asmenys šioje civilinėje byloje neturi ginčo šalies subjektinių teisių ir pareigų. Ikiteisminiame tyrime įstatymas numato galimybę taikyti įvairias prievartos ar / ir kardomąsias priemones, kurių CPK nenumato.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla sustabdyta iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė UAB „Spalvoti namai“ kreipėsi į teismą dėl 94 302,10 Lt skolos priteisimo iš atsakovų V. M. ir R. M. (1 t., b. l. 38). Ieškinio pareiškime ieškovė nurodė, kad atsakovai sudarė su ieškove rangos sutartį statybos darbams atlikti. Ieškovė darbus atliko, atsakovai statybos darbus priėmė, tačiau nesumokėjo ieškovei pinigų už atliktus darbus. Atsakovai atsiliepime į ieškinio pareiškimą nurodė (1 t., b. l. 73-79), kad su ieškovės ieškiniu nesutinka, nes ieškovė be pagrindo kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Atsakovai su ieškove visiškai atsiskaitė, tačiau neįformino pinigų sumokėjimo fakto rašytiniu būdu, dėl to negali įrodyti atsiskaitymo fakto rašytiniais įrodymais. Taip pat byloje pateiktas atsakovo V. M. Kauno miesto apylinkės prokuratūrai surašytas 2011-04-22 pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kuriame nurodyta, kad ieškovės UAB „Spalvoti namai“ direktorius apgaulės būdu užvaldė bendrovei priklausančius pinigus, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, nevykdė pareigos laiku ir teisingai surašyti apskaitos dokumentus. Šiame pareiškime atsakovas prašė pradėti ikiteisminį tyrimą (2 t., b. l. 7-10). Kauno miesto apylinkės prokuratūroje, remiantis atsakovo V. M. prašymu, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ieškovės UAB „Spalvoti namai“ atsakingų asmenų veiksmų pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d., 222 str. 1 d. (2 t., b. l. 5).

22Įstatymas pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo skirtumas yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvusis bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai. CPK 164 straipsnyje nustatytas neišsamus neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas konkrečiu atveju pripažįsta, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Tai palikta teismo nuožiūrai, tačiau tai nėra vienintelis reikalavimas. Civilinių bylų nagrinėjimo tvarką nustato CPK. Juo įgyvendinama asmens teisė į teisingą teismą kaip žmogaus teisė. Ji turi būti įgyvendinama paisant principinių CPK nuostatų, reglamentuojančių teisę į teismą, ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatų, reglamentuojančių teisę į teisingą teismą.

23Pagal CPK teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, nevilkinant ar be pagrindo neužtęsiant bylos nagrinėjimo, nes vienas iš civilinio proceso koncentruotumo aspektų yra jo operatyvumas. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas yra vienas iš civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.). Sprendimas dėl veiksmų byloje sustabdymo, tai yra neatlikimo joje jokių procesinių veiksmų, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir pagrįsti. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

24Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą motyvavo tuo, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu tikrinamas pinigų sumokėjimo faktas už atliktus darbus, todėl nuo ikiteisminio tyrimo baigties priklausys ir nagrinėjamos civilinės bylos tolesnė eiga. Pažymėtina, kad nagrinėjamojoje byloje ieškovė yra UAB „Spalvoti namai“, o ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl UAB „Spalvoti namai“ atsakingų asmenų veiksmų, Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2011-06-02 rašte Nr. 3-13551 paminėti asmenys civilinėje byloje nedalyvauja. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo motyvai dėl civilinės bylos sustabdymo nėra pakankamai išsamūs ir pagrįsti.

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008, išaiškino, jog aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes. Teismas pastebėjo, jog tik dokumentų, kurių pagrindu reikalaujama priteisti pinigus, surašymo ir pasirašymo aplinkybių tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje yra abstraktus pagrindas, o tokiomis aplinkybėmis grindžiami motyvai neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų. Reikia vadovautis tuo, ar civilinės bylos sustabdymo metu ikiteisminio tyrimo procese atliekamos ekspertizės, kokie klausimai jų metu tiriami, ar numatomos gauti išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese ir ar jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis. Jeigu bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, tai teismas turi motyvuotai pagrįsti, kodėl to negali operatyviau atlikti civilinio proceso tvarka, o numato laukti, kol neapibrėžtai ateityje tai atliks kita institucija – tyrėjas. Teismas turi įvertinti, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Jeigu civilinė byla sustabdoma dėl konkrečių įrodymų gavimo, konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo, tai tokiomis aplinkybėmis turi būti motyvuojama. Kitu atveju motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą. Taip sudaromos prielaidos nevykdyti Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teismą tinkamo įgyvendinimo.

26Teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nepakankamai motyvuota, joje nenurodyta, dėl kokių konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo ar įrodymų gavimo yra stabdoma civilinė byla, kodėl civilinėje byloje reikšmingos aplinkybės būtinai turi būti nustatinėjamos ikiteisminio tyrimo metu ir negali būti ištirtos nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja netinkamą CPK 164 straipsnio 4 punkto taikymą, turėjusį įtakos bylos sustabdymo nepagrįstumui, o tai sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

27Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamos bylos procesas pirmosios instancijos teisme trunka nuo 2011 m. kovo 10 d., tačiau iki šiol neišspręstas. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, sustabdžius bylos nagrinėjimą, kyla grėsmė pažeisti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę į teismą per kuo įmanoma trumpesnį laiką.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

29Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti atsakovų V. M. ir R. M. atstovės advokatės I. D. prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo.

30Perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 3. Atsakovai V. M. ir R. M. pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą CPK 163... 4. Ieškovė UAB „Spalvoti namai“ prašė atsakovų prašymą atmesti ir... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi sustabdė... 6. Teismas nustatė, kad iš Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2011-06-02... 7. Atskiruoju skundu ieškovės UAB „Spalvoti namai“ atstovas prašė Kauno... 8. 1) teismas, taikydamas fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindą, privalėjo... 9. 2) nėra aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog teismas neturi... 10. 3) ginčijamoje nutartyje teismas nenurodė, kad ikiteisminiame tyrime yra... 11. 4) teismo motyvas, kad sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 20-2-00232-11... 12. 5) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 13. 6) nutartyje praleistas žodis ar žodžiai: „Pinigų sumokėjimo fakto... 14. 7) nagrinėjamu atveju jokios kitos bylos, kuri būtų nagrinėjama teisme,... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo V. M. atstovė I. D. prašė... 16. 1) atskirajame skunde ieškovės cituojama teismų praktika ir ja paremti... 17. 2) šios civilinės bylos stabdymas yra būtinas, nes: esminė aplinkybė,... 18. 3) šalys susitarė, kad UAB „Spalvoti namai“ apmokės UAB „N1... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 21. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė UAB „Spalvoti namai“ kreipėsi į... 22. Įstatymas pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo... 23. Pagal CPK teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, nevilkinant... 24. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 26. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo... 27. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamos bylos procesas pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir... 30. Perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės....