Byla e2-4409-793/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Danės būstas“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, atsakovės L. G. atstovui advokatui Eligijui Karbauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Danės būstas“ ieškinį atsakovei L. G. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydamas priteisti iš atsakovės 722,13 Eur skolos. Nurodė, kad ieškovas teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovė buvo buto, esančio ( - ), bendrasavininkė, tačiau už laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. suteiktas ieškovo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas neatsiskaitė. Teigia, jog atsakovės pareiga mokėti mokesčius už ( - ), namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymą yra besąlyginė ir imperatyvi (e. b. l. 75-78).
 2. Atsakovė atsiliepimu į patikslintą ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 12 d. ieškovas analogišku ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovų, tame tarpe ir L. G., priteisti 1 444,25 Eur skolą proporcingai turimai turto daliai, t. y. po 722,13 Eur. 2016 m. spalio 17 d. atsiliepime atsakovė nurodė, kad 2014 m. sausio 6 d. nutartimi jai iškelta fizinio asmens bankroto byla. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2016 m. spalio 18 d. nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas pašalinti ieškinio trūkumus. UAB „Danės būstas“ iki nustatyto termino nepašalinus ieškinio trūkumų, 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu. Teigia, jog ieškovas, žinodamas apie atsakovei iškeltą fizinio asmens bankroto bylą, neteikė prašymo dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, o pakartotinai kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Pažymi, kad atsakovė yra bankrutavusi ir visi teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai teismo buvo nurašyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktu ir 23 straipsnio 1 dalimi, ieškovas neturi reikalavimo teisės į bankrutavusį asmenį už laikotarpį, buvusį iki fizinio asmens pripažinimo bankrutavusiu. Ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo skirti baudą, pusę baudos sumos priteisiant atsakovės naudai (e. b. l. 111-114).
 3. Ieškovo atstovas Artūras Jaskelevičius teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas nebuvo įtrauktas į L. G. fizinio asmens bankroto bylą, todėl ieškovas neturėjo galimybės pareikšti kreditorinio reikalavimo. Teigia, jog atsakovė nebuvo sąžininga ir bankroto byloje neatskleidė visų duomenų apie turimus kreditorius. Kadangi atsakovei priklausė dalis buto, todėl ji turi pareigą atsiskaityti su ieškovu. Aplinkybė, kad atsakovė buvo susitarusi su kitu turto bendrasavininku, kad jis mokės mokesčius, nepaneigia L. G. pareigos vykdyti savo įsipareigojimus. Nesutinka su atsakovės atstovo argumentais, kad 2012 m. gegužės mėn. skola nurodyta litais. Teigia, jog ieškovas skolų valdymo ataskaitą parengė eurais.
 4. Atsakovės atstovas advokatas Eligijus Karbauskas su ieškiniu nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad nesutinka su skolos dydžiu, kadangi iš ieškovo pateiktos skolų valdymo ataskaitos matyti, jog 2012 m. gegužės mėn. skola nurodyta 1 481,50, tuo tarpu 2016 m. sausio mėn. 1 444,25. Kadangi 2012 m. valiuta buvo litai, todėl 1 481,50 Lt sumą 2016 m. sausio mėn. konvertavus į eurus, skolos suma turėjo būti 429,07 Eur, o ne 722,13 Eur. Pažymi, jog ieškovas dėl skolos priteisimo į teismą jau buvo kreipęsis 2016 m., tačiau neištaisius ieškinio trūkumų, ieškinys paliktas nenagrinėtas. Nurodo, kad kreipimosi į teismą metu UAB „Danės būstas“ buvo žinoma apie bankroto bylos L. G. iškėlimą, todėl ieškovas turėjo galimybę kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą ir pareikšti kreditorinį reikalavimą. Patvirtino, jog kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo L. G. nežinojo apie skolą ieškovui, kadangi jokio pranešimo iš UAB „Danės būstas“ nebuvo gavusi.

5Teismas konstatuoja:

6ieškinys atmestinas.

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 10 d. iki 2012 m. birželio 1 d. atsakovei nuosavybės teise priklausė ½ dalis buto, esančio ( - ) (e. b. l. 6-9). Ieškovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-613 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mūsų namų valdos“ paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore” ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. AD1-613 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mūsų namų valdos“ paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ priedo papildymo 166-139 eilutėmis, Nr. AD1-1555, pagrindu paskirtas daugiabučio namo, esančio ( - ), administratoriumi ir teikia komunalines, administravimo paslaugas. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 722,13 Eur skolos už laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovė su ieškiniu nesutinka teigdama, jog ieškovas žinodamas apie atsakovei iškeltą fizinio asmens bankroto bylą, neteikė prašymo dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, o pakartotinai kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. L. G. esant bankrutavusiai, ieškovas neturi reikalavimo teisės į atsakovę už laikotarpį, buvusį iki fizinio asmens pripažinimo bankrutavusiu.
 2. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovės pareigos atsiskaityti su ieškovu už iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo atsiradusią skolą už ieškovo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas.
 3. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo toliau (toliau – FABĮ) 6 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Pagal FABĮ 23 strapsnio 1 dalį teisme iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditoriai, pareikšdami bankroto administratoriui savo reikalavimus, kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip fizinis asmuo yra užtikrinęs šių reikalavimų įvykdymą. Teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais (FABĮ 23 str. 3 d.). Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi (išskyrus numatytas išimtis) (FABĮ 29 str. 7 d.).
 4. Nagrinėjamoje byloje esančiais raštyniais įrodymais ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2014 m. sausio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-980-897/2014 L. G. iškelta bankroto byla (e. b. l. 51-53), o 2017 m. gegužės 24 d. nutartimi L. G. fizinio asmens bankroto byla baigta (e. b. l. 101-102). 2016 m. rugpjūčio 12 d. UAB „Danės būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų L. G. ir A. M. 1 444,25 Eur skolą proporcingai jų turimai turto daliai. Ieškinio pagrindu užvesta civilinė byla Nr. e2-13251-980/2016 (e. b. l. 97-99). L. G., nesutikdama su pareikštu ieškiniu, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad jai 2014 m. sausio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-980-897/2014 iškelta fizinio asmens bankroto byla, todėl jos atžvilgiu byla dėl skolos priteisimo negali būti nagrinėjama. Atsiliepime atsakovė taip pat nurodė, kad UAB „Danės būstas“ turi teisę savo reikalavimus pateikti teismui (e. b. l. 95-96). Minėtas atsiliepimas ieškovui išsiųstas susipažinti (e. b. l. 98). Gavus L. G. atsiliepimą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2016 m. spalio 18 d. nutartimi UAB „Danės būstas“ nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti (e. b. l. 54). Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi nutarta UAB „Danės būstas“ ieškinį atsakovams L. G. ir A. M. palikti nenagrinėtu, kadangi ieškovas per teismo nustatytą terminą nepašalino ieškinio trūkumų (e. b. l. 59). Nutartis įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 16 d. (e. b. l. 97).
 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau ir – CPK) vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 str.), be kita ko, suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-577-219/2015) (CPK 178 str.). Laisva valia pasirinkusios reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą, šalys jų pasirinktomis įrodinėjimo priemonėmis pačios turi nurodytas aplinkybes įrodyti.
 6. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, bei vadovaujantis nuodytu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad ieškovas neįrodė ieškinio pagrįstumo. Visų pirma, teismas, kaip nepagrįstus, atmeta UAB „Danės būstas“ argumentus, kad L. G. piktnaudžiavo savo teisėmis fizinio asmens bankroto byloje ir elgėsi nesąžiningai ieškovo atžvilgiu, neinformuodama apie jai iškeltą fizinio asmens bankroto bylą. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais jau nustatyta, kad ieškovui pirmą kartą kreipusis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo iš atsakovės L. G. (ir A. M.), atsakovė pateikė atsiliepimą jame nurodydama apie 2014 m. sausio 6 d. nutartimi jai iškeltą bankroto bylą. Atsakovė taip pat nurodė civilinės bylos numerį bei aplinkybę, kad UAB „Danės būstas“, nors ir praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, tačiau nepaisant to, jis neprarado teisės su kreditoriniu reikalavimu kreiptis į teismą. Minėtas atsiliepimas ieškovui buvo išsiųstas, todėl akivaizdu, kad su jo turiniu UAB „Danės būstas“ buvo susipažinęs. Be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad L. G. iškelta fizinio asmens bankroto byla, 2016 m. spalio 18 d. nutartimi ieškovui nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, tačiau UAB „Danės būstas“ elgėsi pasyviai, ieškinio trūkumų nepašalino, todėl ieškinys paliktas nenagrinėtas. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad ieškovas, žinodamas apie fizinio asmens bankroto bylos L. G. iškėlimą, nesikreipė FABĮ 23 straipsnio nustatyta tvarka su prašymu dėl UAB „Danės būstas“, kaip L. G. kreditoriaus, įtraukimo ir jo kreditorinio reikalavimo, atsiradusio iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo. Pažymėtina, jog, priešingai, nei teigia ieškovas, atsakovei sužinojus apie jai pareikštą ieškinį (2016 m.), L. G. elgėsi aktyviai UAB „Danės būstas“ atžvilgiu ir atsiliepimu informavo apie jai iškeltą bankroto bylą ir apie galimybę ieškovui pateikti kreditorinį reikalavimą.
 7. Teismas nesutinka su ieškovo argumentu, kad L. G. iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo buvo žinoma apie skolą, tačiau ji tyčia ieškovo neįtraukė savo kreditoriumi. Pažymėtina, jog teismo posėdžio metu atsakovės atstovas nurodė, kad L. G. ir turto bendrasavininkas A. M. buvo sutarę, jog būsto išlaidas dengs pastarasis. Netikėti šiais paaiškinimais teismas neturi jokio pagrindo, juolab įvertinus aplinkybę, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių apie pranešimų dėl susidariusios skolos atsakovei L. G. siuntimą.
 8. Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog ieškovui sužinojus apie fizinio asmens bankroto bylos L. G. iškėlimą, tačiau nesikreipus su prašymu dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, jis prarado teisę ginčo teisenos tvarka reikalauti iš bankutavusio asmens priteisti skolą, atsiradusią iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo dienos.
 9. Atsakovės atstovas nesutinka su prašomos priteisti skolos dydžiu teigdamas, jog iš ieškovo pateiktos skolų valdymo ataskaitos matyti, kad 2012 m. gegužės mėn. skola nurodyta 1 481,50, tuo tarpu 2016 m. sausio mėn. 1 444,25. Kadangi 2012 m. valiuta buvo litai, todėl 1 481,50 Lt sumą 2016 m. sausio mėn. konvertavus į eurus, skolos suma turėjo būti 429,07 Eur, o ne 722,13 Eur.
 10. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).
 11. Nagrinėjamau atveju nustačius, kad ieškovas, apskritai, yra praradęs reikalavimo teisę dėl skolos, atsiradusios iki bankroto bylos L. G. iškėlimo dienos, priteisimo iš atsakovės, į atsakovės atstovo argumentus dėl skolos paskaičiavimo, jos dydžio ir kitus šalių argumentus detaliau nepasisakytina.
 12. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.
 13. Atsakovas ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo skirti baudą, pusę baudos sumos priteisiant atsakovės naudai. Teigia, jog ieškovo piktnaudžiavimas pasireiškė tuo, jog žinodamas, kad L. G. iškelta bankroto byla, kreipėsi į teismą ir pakartotinai iš esmės pareiškė tą patį ieškinį dėl skolos priteisimo.
 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str. 2 d.). Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga).
 15. Nagrinėjamu atveju įvertinus teismo nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad šiuo atveju nėra pagrindo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nors sprendžiant UAB „Danės būstas“ieškinio pagrįstumą klausimą nustatyta, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, tačiau tai nesudaro pagrindo tokį UAB „Danės būstas“ elgesį laikyti nesąžiningu. Ieškovas vadovaudamasis CPK 5 straipsniu pasinaudojo jam suteikta teise pareikšti ieškinį dėl skolos priteisimo, siekiant, jo manymu, apginti pažeistas teises, kas šiuo atveju nelaikytina piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, juolab, kad atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja (CPK 5 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, atsakovės prašymas dėl baudos ieškovui skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkintinas.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Atmetus ieškovo ieškinį, jam tenka pareiga atlyginti kitos šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė pateikė teismui duomenis apie patirtas 605,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato paslaugas, todėl L. G. iš ieškovo priteistinos jos patirtos 605,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

9ieškinį atmesti.

10Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Danės būstas“, įmonės kodas 140336725, 605,00 Eur (šešis šimtus penkis Eur 00 ct) bylinėjinosi išlaidų atsakovės L. G., asmens kodas ( - ) naudai.

11Netenkinti atsakovės L. G. prašymo dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Danės būstas“ skyrimo.

12Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai