Byla 2-751-357/2013
Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti atnaujinimo ir įtraukimo į kreditorių sąrašą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Feliksas ir kompanija“ prašymą dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti atnaujinimo ir įtraukimo į kreditorių sąrašą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Feliksas ir kompanija“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti atnaujinimo ir UAB „Feliksas ir kompanija“ įtraukimo į kreditorių sąrašą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje. Nurodė, kad Šiaulių rajono apylinkės teismas 2009-06-18 sprendimu iš restruktūrizuojamos ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ priteisė pareiškėjui UAB „Feliksas ir kompanija“ 36 775,32 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos 36 775,32 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-05-19 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 103,00 Lt žyminį mokestį, 1 190,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Sprendimui įsiteisėjus, išduotą vykdomąjį raštą pareiškėjas pateikė antstolei E. R., tačiau antstolė paaiškino, jog iš skolininko skolos nebus galima išieškoti, nes ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ prasidėjo bankroto ar restruktūrizavimo procesai, pasiūlė vykdomąjį dokumentą atsiimti.

3 Prašymas dėl termino atnaujinimo kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir UAB „Feliksas ir kompanija“ įtraukimo į kreditorių sąrašą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje netenkintinas.

4Šiaulių apygardos teismo 2010-10-15 nutartimi ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškelta restruktūrizavimo byla. Nutartis įsiteisėjo 2010 m. spalio 26 d.

5Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Tai atnaujinamasis terminas.

6ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nedetalizuota, kurios termino praleidimo priežastys laikytinos svarbiomis, tai kiekvienu atveju vertina teismas. Įstatyme taip pat neįvardyta kriterijų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Klausimą dėl konkrečių termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis teismas turėtų spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 6 dalis), atsižvelgdamas į termino paskirtį, termino praleidimo laikotarpį, aplinkybes, kurios pateisintų termino praleidimo trukmę, aplinkybes, realiai sutrukdžiusias asmeniui laiku įgyvendinti teisę per nustatytą terminą, bylos šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Sprendžiant termino kreiptis kreditoriui su finansiniu reikalavimu atnaujinimo klausimą nustatytina, kada atsirado ir kiek truko aplinkybės, kuriomis grindžiamos termino praleidimo priežastys ir jų svarba, taip pat ar išnykus kliūtims asmuo (kreditorius) per protingą laiką kreipėsi į teismą ar restruktūrizuojamos įmonės administratorių su finansiniu reikalavimu. Taip pat vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai – šiems kriterijams turi reikšmės praleidusio terminą asmens veikla, patirtis ir kitos su juo susijusios savybės, turėjusios įtakos terminui praleisti. Įvertintinos ir galimos egzistavusios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui atlikti veiksmus per nustatytą terminą, trečiųjų asmenų veiksmus ir jų įtaką tam, kad teismo nustatytu terminu tam tikri veiksmai nebuvo atlikti, taip pat ar asmuo, privalantis atlikti veiksmus, turėjo pareigą veikti asmeniškai, ar veikė per atstovus, ar jo naudai tuos veiksmus turėjo atlikti kiti asmenys sutarties ar įstatymo nustatytos teisinės pareigos pagrindu.

7Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi, kuria ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškelta restruktūrizavimo byla, buvo nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos finansiniams reikalavimams įmonės administratoriui pateikti (LR ĮRĮ 7 str. 8 d. 3 p.). Pareiškėjo UAB „Feliksas ir kompanija“ prašymas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti teisme gautas 2013-03-05. Pareiškėjo UAB „Feliksas ir kompanija“ prašymas atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pateikti ir, atnaujinus terminą, patvirtinti šį reikalavimą buvo grindžiamas tuo, kad RŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ administratorius neinformavo pareiškėjo apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“.

8Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad RŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ administratorius, įsiteisėjus nutarčiai iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, išsiuntė pranešimą pareiškėjui UAB „Feliksas ir kompanija“ pareiškėjo buveinės adresu Plento g. 2G, Kairiai, Šiaulių rajonas (13–15 b. l.). ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ teisinis statutas „restruktūrizuojamas“ buvo užregistruotas Juridinių asmenų registre, informacija apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ buvo išspausdinta 2010 m. lapkričio 2 d. dienraščio „Respublika“ numeryje ir 2010 m. lapkričio 3 d. leidinyje Valstybės žinios priede Pranešimai Nr. 084(1) (16–17 b. l.). Informacija apie ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškeltą restruktūrizavimo bylą yra vieša ir prieinama. Todėl aplinkybė, kad ieškovas nebuvo asmeniškai informuotas apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą atsakovui, neužkirto kelio ieškovui domėtis atsakovo skola ieškovui. Kaip nustato Įmonių restruktūrizavimo įstatymas, pranešimai apie iškeltą restruktūrizavimo bylą bei teismo nustatytą terminą buvo išsiųsti kreditoriams, ši informacija paskelbta viešai. Todėl, teismo vertinimu, pareiškėjas UAB „Feliksas ir kompanija“ nepateikė pagrįstų duomenų (įrodymų) apie objektyvias aplinkybes, nepriklausančias nuo pareiškėjo valios, sutrukdžiusias laiku pateikti kreditorinį reikalavimą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje, kurios šiuo atveju galėtų būti pripažintos svarbiomis priežastimis.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2010 yra pasisakęs, kad situacija, kai į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą įrašomos įmonės, pažeidžiant ĮRĮ įtvirtintus terminus ir tvarką, suponuoja išvadą dėl pirmiau nurodyto įstatymo įtvirtintų įmonės restruktūrizavimo paskirties ir tikslų nesilaikymo, dėl galimybių apskritai sugriauti patvirtintą restruktūrizavimo planą ir paneigti jame nustatytus įsipareigojimus, jų įvykdymo terminus ir įmonės tikslus, taip pat įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kitų kreditorių teisėtus lūkesčius“. Pažymėtina, kad restruktūrizuojamos ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ administratorius laiku pateikė bendrovės restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė įstatymu nustatyta tvarka patvirtinti įmonės kreditoriai. Šiaulių apygardos teismas 2011-03-29 nutartimi patvirtinimo restruktūrizuojamos ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo planą keturių kalendorinių metų laikotarpiui, todėl nenustačius svarbių priežasčių, dėl kurių pareiškėjas UAB „Feliksas ir kompanija“ praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, negali būti tenkinamas pareiškėjo prašymas patvirtinti nurodytą kreditorinį reikalavimą, kadangi tai nepagrįstai užvilkintų įmonės restruktūrizavimo procesą bei pažeistų tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės, tiek ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus. Teismas pažymi, kad pareiškėjo neįtraukimas į RŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ kreditorių sąrašą neatima galimybės pareiškėjui atgauti skolą. Pasibaigus RŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui pareiškėjas UAB „Feliksas ir kompanija“ galės kreiptis į atsakovą dėl skolos grąžinimo.

10Įvertinus aukščiau išdėstytas faktines ir teisines aplinkybes darytina išvada, kad pareiškėjo UAB „Feliksas ir kompanija“ prašymas dėl termino atnaujinimo kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir UAB „Feliksas ir kompanija“ įtraukimo į kreditorių sąrašą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje netenkintinas.

11Vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 8 d., 19 str., CPK 290-291 str., teismas,

Nutarė

12Pareiškėjo UAB „Feliksas ir kompanija“ prašymo dėl termino atnaujinimo kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir UAB „Feliksas ir kompanija“ įtraukimo į kreditorių sąrašą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje netenkinti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai