Byla 3K-3-175/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės, Vinco Versecko ir Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo restruktūrizuojamos valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 15 d. nutarties, kuria išspręsta dėl pareiškėjo UAB „Technikos jėga“ finansinio reikalavimo įrašymo į kreditorių sąrašą valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ restruktūrizavimo civilinėje byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 19 d. nutartimi VĮ „Visagino statybininkai“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotera“ ir nustatytas keturiasdešimt penkių dienų terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti, skaičiuojant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. To paties teismo 2007 m. gruodžio 5 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizuojamos valstybės įmonės „Visagino statybininkai“ (toliau – RVĮ „Visagino statybininkai“) kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, 2008 m. gruodžio 30 d. nutartimi – restruktūrizavimo planas. Pareiškėjas UAB „Technikos jėga“ 2009 m. kovo 26 d. pateikė teismui prašymą dėl 81 911,74 Lt reikalavimo įrašymo į RVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių reikalavimų sąrašą; jis nurodė, kad RVĮ „Visagino statybininkai“ tik 2007 m. spalio 23 d. pripažino skolą, iki tol vyko jos derinimo procesas, tai sutrukdė pareiškėjui pareikšti reikalavimą per nustatytą terminą.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 11 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir įrašė 81 911,74 Lt reikalavimą į RVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių reikalavimų sąrašą. Teismas atsižvelgė į pareiškėjo ir RVĮ „Visagino statybininkai“ administratoriaus UAB „Bankrotera“ atstovo nurodytas aplinkybes bei pateiktus dokumentus dėl užsitęsusio skolos nustatymo ir derinimo proceso, RVĮ „Visagino statybininkai“ užginčijus dalį skolos; atsakovas vėliau pripažino 81 911,74 Lt reikalavimą; pirmiau nurodytas aplinkybes teismas pripažino svarbiomis termino kreditoriaus reikalavimui pareikšti atnaujinimo priežastimis, be to, atsižvelgė į tai, kad nėra ginčo dėl finansinio reikalavimo.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo atskirąjį skundą, 2009 m. spalio 15 d. nutartimi iš esmės paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartį, patikslino, kad teismo nutartimi į RVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių sąrašą įrašytas UAB „Technikos jėga“ 81 896,40 Lt reikalavimas. Kolegija pažymėjo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (2009 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. XI-560 redakcija, Žin., 2009, Nr. 153-6898, toliau – ir ĮRĮ) 19, 20 straipsnių nuostatas dėl restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesų svarbumo ir apsaugos reikšmės šiame procese; kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti savo reikalavimus ir perduoti juos įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus patvirtinančiais dokumentais. Jeigu kreditorius dėl svarbių priežasčių negali pateikti reikalavimų nustatytu laiku ir nurodo pavėlavimo priežastį, jis gali pateikti reikalavimus teismui ir įmonės administratoriui ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme (ĮRĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Bylos duomenimis, kreditorius UAB „Technikos jėga“ prašymą įrašyti finansinį reikalavimą į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių reikalavimų sąrašą pateikė 2009 m. kovo 26 d., t. y. po įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo, tačiau atsakovo RVĮ „Visagino statybininkai“ administratoriui jis pateiktas iki 2007 m. balandžio 20 d., kai vyko atsakovo skolos kreditoriui derinimo procesas, kuris baigėsi 2008 m. vasario 13 d., pasirašius tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą ir RVĮ „Visagino statybininkai“ pripažinus pagrįstu kreditoriaus 81 896,40 Lt reikalavimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pirmiau nurodytos aplinkybės suponavo, jog pareiškėjas pateikė finansinį reikalavimą restruktūrizuojamos įmonės administratoriui ĮRĮ 19 straipsnyje nustatyta tvarka iki atsakovo restruktūrizavimo plano patvirtinimo, tačiau, atsakovui pripažinus skolą pareiškėjui, restruktūrizavimo administratorius nesiėmė priemonių dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo įrašymo į atsakovo kreditorių sąrašą bei restruktūrizavimo planą. Šios aplinkybės pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažintos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti pareiškėjo praleistą terminą kreditoriaus reikalavimui pateikti bei jį įrašyti į atsakovo kreditorių sąrašą ir po atsakovo restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme. Kita vertus, galimybė patikslinti kreditorių reikalavimus ir teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą nustatyta įstatymo (ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktas); be to, kreditorius UAB „Technikos jėga“ nepraleido CK 1.125 straipsnyje nustatyto bendrojo ieškinio senaties termino, juolab kad atsakovas yra pripažinęs jo reikalavimą (CK. 1.125 straipsnio 1 dalis, 1.126 straipsnio 1, 2 dalys). Kolegija atmetė atskirojo skundo argumentus, kad, kreditoriui per nustatytą terminą nepateikus finansinio reikalavimo teisme, atsakovas ir jo kreditoriai įgijo teisėtų lūkesčių, jog pareiškėjas atsisakė savo finansinio reikalavimo ir neturės su šiuo susijusių teisių įmonės restruktūrizavimo byloje; bylos duomenimis, kreditorius UAB „Technikos jėga“ iki restruktūrizavimo bylos VĮ „Visagino statybininkai“ iškėlimo buvo aktyvus, dalyvavo šios įmonės kreditorių susirinkime ir išreiškė nuomonę dėl jame svarstytų klausimų, tarp jų – dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo; be to, minėta, 2007 m. vyko atsakovo skolos kreditoriui UAB „Technikos jėga“ derinimo procesas ir 2008 m. vasario 13 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte atsakovas pripažino 81 896,40 Lt reikalavimą.

8III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu kasatorius (atsakovas) prašo panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutartis ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo UAB „Technikos jėga“ prašymą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Dėl ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies ir 19 straipsnio 1 punkto netinkamo aiškinimo ir taikymo. ĮRĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai (atnaujinamasis ir naikinamasis), per kuriuos restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti kreditoriaus reikalavimus ir, juos pareiškus per nustatytą terminą, teismas turi teisę juos priimti; Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 30 d. patvirtino RVĮ „Visagino statybininkai“ restruktūrizavimo planą, todėl šią dieną pasibaigė pareiškėjo teisė reikšti reikalavimą ir teismo teisė jį priimti (CK 1.117 straipsnio 6 dalis). Vadinasi, pareiškėjas neturėjo teisės reikšti 2009 m. kovo 26 d. kreditoriaus reikalavimo, teismas – tokio reikalavimo priimti. Naikinamieji terminai negali būti teismo atnaujinami (CK 1.117 straipsnio 6 dalis), todėl teismų išvada, kad ilgą laiką vykęs skolos derinimo procesas yra svarbi priežastis, dėl kurios gali būti atnaujintas praleistas naikinamasis terminas kreditoriaus reikalavimui pareikšti, yra neteisėta. Skolos derinimo procesas baigėsi 2007 m. spalio 23 d.; be to, šalys 2008 m. vasario 13 d. sudarė tarpusavio atsiskaitymų aktą, kuriame susitarė dėl skolos; bylą nagrinėję teismai nenustatė priežasčių, dėl kurių terminas buvo praleistas ilgiau kaip vienerius metus, t. y. nuo 2007 m. spalio 23 d. iki 2008 m. gruodžio 30 d. Apeliacinės instancijos teismas visiškai nepagrįstai sprendė, kad, šalims 2008 m. vasario 13 d. pasirašius tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, buvo užbaigtas skolos derinimo procesas ir tai laikytina pareiškėjo reikalavimo restruktūrizuojamos įmonės administratoriui pateikimu iki 2007 m. balandžio 20 d., t. y. iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo; tokia išvada nepagrįsta įstatymo normų, nes skolos derinimas nėra kreditoriaus reikalavimo pateikimas (ĮRĮ 7 straipsnio 7 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 8 dalis), pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo įrašymo į kreditorių sąrašą po restruktūrizavimo plano patvirtinimo, šalių pasirašytas 2008 m. vasario 13 d. aktas negalioja atgaline tvarka, todėl nelaikytinas 2007 m. balandžio 20 d. kreditoriaus pareiškimu, kreditorius reikalavimo pateikimo data turi būti konkreti ir aiški.

112. Dėl kreditoriaus reikalavimų pateikimo tvarką nustatančių ĮRĮ normų netinkamo aiškinimo ir taikymo. ĮRĮ 7 straipsnio 7 dalies 4 punkte ir 19 straipsnio 1 punkte nustatyta kreditorių reikalavimų pateikimo tvarka: 1) jie pateikiami įmonės administratoriui; 2) kartu su reikalavimais pateikiami juos patvirtinantys dokumentai. Šioje byloje ĮRĮ 19 straipsnio 1 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis pareiškėjo reikalavimas pateiktas tik 2009 m. kovo 26 d.; dėl to nepagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo ir kasatoriaus skolos derinimo procesas yra kreditoriaus reikalavimo pateikimas pagal ĮRĮ 19 straipsnio 1 punktą; be to, kasatoriaus administratorius ne tik nedalyvavo skolos derinimo procese, bet jam, pažeidžiant ĮRĮ 19 straipsnio 1 punktą, apskritai nebuvo pateikta pareiškėjo kreditoriaus reikalavimo.

123. Dėl restruktūrizavimo plano patikslinimą nustatančių ĮRĮ normų pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad pagal ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktą gali būti tikslinami kreditorių reikalavimai po restruktūrizavimo plano patvirtinimo ir teismo patvirtintas restruktūrizavimo planas, yra neteisėta ir nepagrįsta; pirmiau nurodyta įstatymo norma šiuo atveju netaikytina, nesant būtinų jai taikyti nustatytų sąlygų visumos; pareiškėjas nebuvo pareiškęs kasatoriui turtinių reikalavimų teisme ir šiuo klausimu nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo; pareiškėjas nebuvo įtrauktas į kasatoriaus kreditorių sąrašą ir restruktūrizavimo planą dėl reikalavimų, nurodytų ieškiniuose, nes tokių teismuose nepareikšta.

13Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

16Dėl Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalies ir 19 straipsnio 1 punkto aiškinimo ir taikymo

17

18Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas reglamentuoja įmonių ir viešųjų įstaigų (įmonių), turinčių laikinų finansinių sunkumų ir siekiančių išvengti bankroto, restruktūrizavimo procesą; šio įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (1 straipsnio 2 dalis). Įmonių restruktūrizavimo įstatymo normos yra viešosios teisės normos, kurios sudaro galimybę įmonei, turinčiai laikinų finansinių sunkumų, kuo greičiau stabilizuoti situaciją. Įmonės restruktūrizavimo proceso samprata apibrėžta ĮRĮ 2 straipsnio 2 dalyje; įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia, kad jo metu gali būti pakeista ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių, jas jungiant ar skaidant, turtas, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai. Šioje įstatymo normoje išvardyti būdai, kuriais gali būti pasiektas tikslas, netaikant įmonės bankroto procedūros.

19Įmonių restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu yra ĮBĮ 3 straipsnyje nustatytos sąlygos. Pagal šią įstatymo normą vienas iš reikalavimų restruktūrizavimo bylai iškelti yra tai, kad įmonės finansiniai sunkumai yra laikini; tai reiškia, kad restruktūrizavimo procesas taikomas įmonėms, kurių finansiniai sunkumai yra ne nuolatiniai. Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 19 d. nutartimi (b. l. 7-8) VĮ „Visagino statybininkai“ iškelta restruktūrizavimo byla, 2007 m. gruodžio 5 d. nutartimi patvirtintas VĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (b. l. 22-25).

20ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalyje nustatyta teismui teisė priimti kreditorių reikalavimus, kurie pateikti, pažeidus šio įstatymo 4 dalies 4 punkte nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastys pripažįstamos svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl jų reikalavimų, susidariusių iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pripažinimo, paduoti po šio nustatyto termino, priimamai tik iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą dienos.

21Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 30 d. nutartimi patvirtino restruktūrizuojamos VĮ „Visagino statybininkai“ administratoriaus UAB „Bankrotera“ pateiktą VĮ „Visagino statybininkai“ restruktūrizavimo planą (b. l. 28-29).

22ĮRĮ 19 straipsnio 1 punkte įtvirtintos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisės; nustatyti du terminai, per kuriuos šie turi teisę pareikšti kreditoriaus reikalavimus, teismas – juos priimti: 1) per teismo nustatytą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip trisdešimt dienų ir ne ilgesnis kaip keturiasdešimt penkios dienos nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (atnaujinamasis terminas); 2) ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme, jeigu kreditoriai dėl svarbių priežasčių negalėjo reikalavimų pateikti nustatytu laiku (naikinamasis terminas). Tai yra draudžiamoji norma ir jos tikslas – nustatyti teisinį apibrėžtumą, t. y. kuo greičiau stabilizuoti įmonės ekonominę situaciją. Minėta, VĮ „Visagino statybininkai“ restruktūrizavimo planas teismo patvirtintas 2008 m. gruodžio 30 d.; pareiškėjas 2009 m. kovo 26 d., t. y. po šio plano patvirtinimo, praleidęs įstatymo nustatytą terminą, kreipėsi į teismą ir prašė įrašyti finansinį reikalavimą į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių reikalavimų sąrašą. Pirmosios instancijos teismas nutartyje motyvavo, kad vyko šalių skolos derinimo procesas, kuris baigėsi 2007 m. spalio 23 d., atsakovui pripažinus skolą; šios aplinkybės sutrukdė pareiškėjui tinkamai ir nustatytu terminu pareikšti finansinį reikalavimą, todėl pareiškėjo reikalavimas įrašytinas į kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo finansinis reikalavimas pateiktas administratoriui iki 2007 m. balandžio 20 d., kai vyko skolos derinimo procesas, kuris baigėsi, šalims 2008 m. vasario 13 d. sudarius tarpusavio atsiskaitymo aktą.

23Taigi bylą nagrinėję teismai iš esmės pripažino, kad pareiškėjas pateikė teismui finansinį reikalavimą, praleidęs įstatymo nustatytą naikinamąjį terminą, t. y. po restruktūrizavimo plano patvirtinimo. CK 1.117 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, pasibaigus naikinamajam terminui, išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga; naikinamieji terminai negali būti teismo atnaujinti. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai nesilaikė ir pažeidė pirmiau nurodytas materialiosios teisės normas, turinčias esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, ir šis pažeidimas turėjo įtakos neteisėtų nutarčių priėmimui, todėl teismų nutartys naikintinos ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 4 punktas).

24Dėl kreditoriaus reikalavimų pateikimo tvarką nustatančių Įmonių restruktūrizavimo įstatymo normų aiškinimo ir taikymo

25

26ĮRĮ 7 straipsnio 7 dalies 4 punkte ir 19 straipsnio 1 punkte nustatyta kreditorių reikalavimų pateikimo tvarka: 1) jie pateikiami įmonės administratoriui; 2) kartu su reikalavimu pateikiami juos patvirtinantys įrodymai.

27Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pateikė teismui kreditoriaus reikalavimą kartu su jį patvirtinančiais dokumentais 2009 m. kovo 26 d., t. y. po įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo; taigi, pasibaigus naikinamajam terminui tokiam reikalavimui pateikti. Iš byloje nustatytų aplinkybių patvirtinama, kad kasatorius nepateikė administratoriui reikalavimų, dokumentų ar pretenzijų. Kasatoriaus administratorius nedalyvavo vykusiame šalių skolos derinimo procese, todėl apeliacinės instancijos teismo išvada, kad vykęs pareiškėjo ir kasatoriaus skolos derinimo procesas laikytinas tinkamu pareiškėjo finansinio reikalavimo pateikimu kasatoriaus administratoriui, yra nepagrįsta ir neteisėta.

28Dėl restruktūrizavimo plano patikslinimą nustatančių Įmonių restruktūrizavimo įstatymo normų pažeidimo

29

30ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo planas gali būti patikslintas, atitinkamai pakeičiant jame nurodytą kreditorių bendrą reikalavimų sumą, kai įsiteisėja teismų sprendimai kitose civilinėse bylose, kuriose įmonės kreditoriai buvo pareiškę įmonei turtinius reikalavimus, ir kai tokie kreditoriai buvo įrašyti į kreditorių sąrašą, o jų reikalavimo suma nustatyta, atsižvelgiant į ieškinio pareiškimuose ar pareiškimuose dėl piniginių reikalavimų nurodytas reikalavimų sumas.

31Nagrinėjamoje byloje teismai, priėmę pareiškėjo kreditoriaus reikalavimą ir įrašę jį į kreditorių reikalavimų sąrašą, rėmėsi ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktu, kuriame nustatytais atvejais gali būti patikslinama (pakeičiama) restruktūrizavimo plane nurodyta kreditorių bendra reikalavimų suma. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė pirmiau nurodyto įstatymo normą, nes nagrinėjamoje byloje nebuvo ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytų sąlygų, būtinų restruktūrizavimo planui patikslinti, visumos; pareiškėjas nebuvo pareiškęs kasatoriui turtinių reikalavimų teisme ir dėl to nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo kitose civilinėse bylose dėl pareiškėjo turtinių reikalavimų kasatoriui; pareiškėjas nebuvo įtrauktas į kreditorių sąrašą ir kasatoriaus restruktūrizavimo planą dėl reikalavimo, nurodyto ieškinio pareiškimuose.

32Teisėjų kolegija sprendžia, kad situacija, kai į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą įrašomos įmonės, pažeidžiant ĮRĮ įtvirtintus terminus ir tvarką, suponuoja išvadą dėl pirmiau nurodyto įstatymo įtvirtintų įmonės restruktūrizavimo paskirties ir tikslų nesilaikymo, dėl galimybių apskritai sugriauti patvirtintą restruktūrizavimo planą ir paneigti jame nustatytus įsipareigojimus, jų įvykdymo terminus ir įmonės tikslus, taip pat įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kitų kreditorių teisėtus lūkesčius.

33 Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo

34Kasacinės instancijos teismas patyrė 31,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Patenkinus atsakovo kasacinį skundą, panaikinus pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutartis ir priėmus naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo prašymai atmesti, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš pareiškėjo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 96 straipsniais, 359 straipsnio 4 dalimi, 362 straipsniu,

Nutarė

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 15 d. ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis panaikinti.

37Priimti naują sprendimą: pareiškėjo UAB „Technikos jėga“ prašymus atnaujinti terminą kreditoriaus reikalavimui pateikti ir į restruktūrizuojamos VĮ „Visagino statybininkai“ kreditorių sąrašą įrašyti 81 911,74 Lt reikalavimą – atmesti.

38Priteisti iš pareiškėjo UAB „Technikos jėga“, įm. k. (duomenys neskelbtini), atsisk. sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke, buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), į valstybės biudžetą 31,35 Lt (trisdešimt vieną litą 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės instancijos teisme.

39Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 19 d. nutartimi VĮ „Visagino... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 11 d. nutartimi pareiškėjo... 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 8. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu kasatorius (atsakovas) prašo panaikinti pirmosios ir... 10. 1. Dėl ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies ir 19... 11. 2. Dėl kreditoriaus reikalavimų... 12. 3. Dėl restruktūrizavimo plano... 13. Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 16. Dėl Įmonių restruktūrizavimo... 17. ... 18. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis... 19. Įmonių restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu yra ĮBĮ 3... 20. ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalyje nustatyta teismui teisė priimti kreditorių... 21. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 30 d. nutartimi patvirtino... 22. ĮRĮ 19 straipsnio 1 punkte įtvirtintos restruktūrizuojamos įmonės... 23. Taigi bylą nagrinėję teismai iš esmės pripažino, kad pareiškėjas... 24. Dėl kreditoriaus reikalavimų pateikimo... 25. ... 26. ĮRĮ 7 straipsnio 7 dalies 4 punkte ir 19 straipsnio 1 punkte nustatyta... 27. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pateikė teismui kreditoriaus reikalavimą... 28. Dėl restruktūrizavimo plano... 29. ... 30. ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad įmonės... 31. Nagrinėjamoje byloje teismai, priėmę pareiškėjo kreditoriaus reikalavimą... 32. Teisėjų kolegija sprendžia, kad situacija, kai į restruktūrizuojamos... 33.