Byla 2-1528/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Medicina practica laboratorija“ direktoriaus S. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas nurodyto asmens prašymas sumažinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutartimi paskirtą baudą, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-931-159/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Medicina practica laboratorija“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Tauragės ligoninė“ dėl viešosios įstaigos „Tauragės ligoninė“ viešojo pirkimo komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta pasiūlymų eilė, pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo pripažinti uždarąją akcinę bendrovę „Medicina practica laboratorija“ konkurso laimėtoja, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Endemik diagnostika“, viešoji įstaiga „Valstybinis patologijos centras“,

Nustatė

2Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Medicina practica laboratorija“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančia 2010-07-19 jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 01-45/10-09, sudarytą tarp UAB „Endemik diagnostika“ ir VšĮ „Vlstybinio patologijos centras“, nuo jos sudarymo momento; 2) įpareigoti atsakovą VšĮ „Tauragės ligoninė“ atmesti UAB „Endemik diagnostika“ pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų, panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kuriais UAB „Endemik diagnostika“ pripažinta atitinkanti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pripažinti ieškovo pasiūlymą atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus bei nustatyti pasiūlymų eilę: pripažinti UAB „Endemik diagnostika“ konkurso laimėtoja; nutarti tęsti pirkimo procedūras ir pakviesti UAB „Endemik diagnostika“ sudaryti pirkimo sutartį; 3) įpareigoti atsakovą VšĮ „Tauragės ligoninė“ sudaryti naują konkurso pasiūlymų eilę, pripažinti UAB „Medicina practica laboratorija“ konkurso laimėtoja ir sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Medicina practica laboratorija“; 4) pripažinti negaliojančia 2010-09-15 prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 71, sudarytą tarp VšĮ „Tauragės ligoninė“ ir UAB „Endemik diagnostika“, nuo jos sudarymo momento; 5) panaikinti 2010-09-15 teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 78–80).

4Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. nutartimi paskyrė 5 000 Lt baudą ieškovo UAB „Medicina practica laboratorija“ direktoriui S. B. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (b. l. 82-83). Teismas nurodė, kad ieškovo atstovas - UAB „Medicina practica laboratorija“ direktorius S. B. 2011 m. vasario 17 d. (likus iki parengiamojo teismo posėdžio 8 kalendorinėms dienoms) sudarė su advokate R. Gradauskiene atstovavimo sutartį, žinodamas, kad advokatė negalės atstovauti ieškovo 2011 m. vasario 25 d., 10.00 val. parengiamajame teismo posėdyje, nors ieškovui pranešimas apie parengiamąjį teismo posėdį buvo išsiųstas 2011 m. vasario 3 d. Teismo teigimu, ieškovo atstovei neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, teismas neturėjo teisės pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylos iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio, todėl ieškovo UAB „Medicina practica laboratorija“ direktoriui S. B. paskyrė 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, užkirtusį kelią teismui greitai išnagrinėti bylą, advokatei esant užimtai kitose bylose iki 2011 m. balandžio 8 d.

5Klaipėdos apygardos teisme 2011 m. kovo 15 d. buvo gautas ieškovo UAB „Medicina practica laboratorija“ direktoriaus S. B. prašymas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-25 nutartimi paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis direktoriui (b. l. 94-95). Prašyme direktorius nurodė, kad nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir, siekdamas kuo operatyvesnio bylos nagrinėjimo, sudarė sutartį su advokate. Į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko ir atsakovų UAB „Endemik diagnostika“ bei VšĮ „Valstybinis patologijos centras“ atstovai, tačiau jų atstovams baudos nebuvo paskirtos, be to, be šalių sutikimo teismas nebūtų galėjęs pradėti bylos nagrinėjimo iš esmės. Ieškovo atstovo gaunamas darbo užmokestis nesiekia 1 900 Lt, jis išlaiko nepilnametę dukrą, todėl baudos sumokėjimas apsunkintų jo šeimos materialinę padėtį.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. nutartimi iš dalies patenkino UAB „Medicina practica laboratorija“ direktoriaus S. B. prašymą ir sumažino jam paskirtą baudą iki 2500 Lt (b. l. 101-102). Teismas konstatavo, kad ieškovas nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu, tačiau atsižvelgęs į tai, jog ieškovo atstovas (direktorius) išlaiko nepilnametę dukterį, jo gaunamas darbo užmokestis yra apie 1 890 Lt per mėnesį, sprendė, kad yra pagrindo sumažinti paskirtą 5 000 Lt baudą iki 2 500 Lt (CPK 103 str. 1 d. 3 p., 107 str.).

8Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu UAB „Medicina practica laboratorija“ direktorius S. B. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti jo prašymą dėl baudos panaikinimo (b. l. 105-107). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovo atstovas nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, atvirkščiai, siekdamas kuo operatyvesnio bylos išsprendimo, sudarė atstovavimo sutartį su advokate, kuri jau yra teikusi paslaugas ieškovui (CPK 51 str.). Į advokatę ieškovas kreipėsi iš anksto, tačiau iš pradžių dėl jos užimtumo, vėliau – dėl advokatės atostogų, direktoriui nepavyko su ja susisiekti. Be to, pažymėjo, kad prieš tai dėl ieškovo kaltės byla nebuvo užsitęsusi ar jos nagrinėjimas atidėtas.

122. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais siekiama kitai proceso šaliai sukelti esminės žalos (civilinė byla Nr. 3K-3-224/2005). Nagrinėjamu atveju, apelianto nuomone, jo siekis, kad ieškovą atstovautų profesionalus teisininkas, negali būti prilyginamas sąmoningam veikimui prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, juolab kad šioje byloje atstovaujama įstaiga yra ieškovas, o 2011 m. vasario 25 d. vyko tik parengiamasis posėdis, be to, likus 2 dienom iki minėto teismo posėdžio, ieškovas teismui pateikė atstovės prašymą, kuriame buvo nurodyta, kad ji teismo posėdyje negalės dalyvauti.

133. Į parengiamąjį posėdį taip pat neatvyko ir atsakovų UAB „Endemik diagnostika“ bei VŠĮ „Valstybinis patologijos centras“ atstovai, tačiau jiems nebuvo skirtos baudos. Be to, net jeigu byloje būtų dalyvavęs ieškovo atstovas, vis tiek nebūtų buvę galimybės pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylą iš esmės iš karto po pasirengiamojo posėdžio metu. Taigi ieškovo atstovės advokatės pateiktas prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo neįtakojo bylos užvilkinimo ir nesukėlė bylos procesui neigiamų pasekmių.

144. Paskirtos 2 500 Lt baudos sumokėjimas labai apsunkintų atstovo ir jo šeimos materialinę padėtį ir realiai finansiškai jam nėra įmanomas.

15Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis apibrėžiamas kaip nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) pareiškimas arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei išsprendimą. Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą (CPK 95 str. 2 d.); baudos paskyrimo ir jos dydžio pagrįstumo klausimai yra teismo prerogatyva. Baudos dydis nustatomas, atsižvelgiant į reikšmingas bylos aplinkybes, t. y. piktnaudžiavimo pobūdį, pasikartojimą, asmens, kuriam skiriama bauda, pajamas, ieškinio pobūdį.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos (conditio sine qua non) pripažinti asmenį piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas, jį pateikiant teismui. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tokiu atveju, kai šalis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005).

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl VĮ „Tauragės ligoninė“ viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo pripažinti ieškovą konkurso laimėtoju (b. l. 2-3). 2010 m. gruodžio 9 d., 10.30 val. byloje vyko parengiamasis teismo posėdis, kuriame ieškovą atstovavo įmonės juristė (b. l. 31, 54-56), kurį atidėjus, buvo suteikta ieškovui teisė pateikti patikslintą ieškinį (b. l. 56). Klaipėdos apygardos teismas, 2010 m. gruodžio 27 d. priėmęs ieškovo patikslintą ieškinį, pasirašytą įmonės direktoriaus, kartu su teismo pranešimu jį išsiuntė byloje dalyvaujantiems asmenims (b. l. 57-60), o 2011 m. vasario 3 d. išsiuntė bylos šalims teismo pranešimus apie 2011 m. vasario 25 d., 10.00 val. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį (b. l. 72). Bylos duomenimis, 2011 m. vasario 23 d. apygardos teisme gautas ieškovo atstovės advokatės R. Gradauskienės prašymas atidėti parengiamąjį teismo posėdį dėl advokatės užimtumo kitoje byloje, kuriame taip pat nurodyta, kad atstovavimo sutartis su ieškovu buvo pasirašyta 2011 m. vasario 17 d. ir advokatė, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, iki paskirto teismo posėdžio nespės tinkamai susipažinti su byla; su atstovės prašymu teismui pateikta ieškovo su advokate sudaryta 2011 m. vasario 17 d. atstovavimo sutartis; į 2011 m. vasario 25 d. parengiamąjį teismo posėdį neatvyko nei ieškovo atstovė advokatė, nei kitas atstovas (b. l. 80-81).

21Iš aukščiau nurodytų duomenų matyti, kad apeliantas 2011 m. vasario 17 d. sudarydamas ieškovo vardu atstovavimo sutartį su advokate, žinojo apie 2011 m. vasario 25 d. parengiamąjį teismo posėdį, taip pat žinojo arba turėjo žinoti ir apie advokatės užimtumą kitose bylose, o atskirojo skundo argumentais nepaneigtos šios aplinkybės. Be to, advokatei pateikus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko nei apeliantas (įmonės direktorius), nei 2010 m. gruodžio 9 d. įvykusiame parengiamajame teismo posėdyje ieškovą atstovavusi įmonės juristė, nors pagal CPK 55 straipsnio nuostatas, juridinio asmens atstovu teisme gali būti ne tik advokatai ar jų padėjėjai, bet ir įmonės organai ar dalyviai bei darbuotojai (CPK 55 str. 1 d., 2 d.).

22Nepagrįsti ir apelianto atskirojo skundo argumentai dėl siekio sudaryti atstovavimo sutartį su nurodyta advokate. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas, rūpindamasis greitu bylos išnagrinėjimu, ir siekdamas operatyvaus teisinio ginčo išsprendimo, žinodamas apie advokatės užimtumą kitose bylose ne tik teismo posėdžio dieną, bet ir iki 2011-04-08, galėjo kreiptis teisinės pagalbos į kitą advokatą. Juolab kad pirmame parengiamajame posėdyje ieškovą atstovavo jo įmonės teisininkė, ir byloje nepateikta įrodymų, jog advokatė R. Gradauskienė teikė teisines paslaugas šioje byloje.

23Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog apeliantas nesirūpino greitu bylos išnaginėjimu (sudarydamas su advokate atstovavimo sutartį, likus 8 dienoms iki parengiamojo teismo posėdžio, advokatei negalint dalyvauti teismo posėdyje dėl užimtumo kitose bylose iki 2011-04-08 ir dėl negalėjimo pasirengti bylos nagrinėjimui, ir pats neatvykdamas į paskirtą parengiamąjį teismo posėdį), bei turėjo pagrindo nubausti jį bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d., 95 str.). Juolab kad ieškinys dėl viešo konkurso teisinių santykių teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo jo priėmimo dienos (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 6 d.).

24Kaip minėta aukščiau, teismas turi teisę nustatyti dydį baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad pagal bylos duomenis, tarp jų ir apelianto finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus, bei bylos pobūdį, apygardos teismas teisėtai ir pagrįstai nustatė apeliantui paskirtos baudos dydį, skundžiama nutartimi jį sumažindamas iki 2 500 Lt, ir tokio dydžio bauda nelaikytina pernelyg didele apeliantui, o su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui apeliantas nepateikė naujų duomenų, sudarančių pagrindą dar labiau sumažinti nurodytą baudą (CPK 95 str., 314 str., 338 str.).

25Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 22 nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Medicina practica laboratorija“ kreipėsi į Klaipėdos... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. nutartimi paskyrė 5 000 Lt... 5. Klaipėdos apygardos teisme 2011 m. kovo 15 d. buvo gautas ieškovo UAB... 6. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. nutartimi iš dalies patenkino... 8. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu UAB „Medicina practica laboratorija“ direktorius S. B.... 11. 1. Ieškovo atstovas nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, atvirkščiai,... 12. 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad... 13. 3. Į parengiamąjį posėdį taip pat neatvyko ir atsakovų UAB „Endemik... 14. 4. Paskirtos 2 500 Lt baudos sumokėjimas labai apsunkintų atstovo ir jo... 15. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CPK 95 straipsnio 1... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 21. Iš aukščiau nurodytų duomenų matyti, kad apeliantas 2011 m. vasario 17 d.... 22. Nepagrįsti ir apelianto atskirojo skundo argumentai dėl siekio sudaryti... 23. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Kaip minėta aukščiau, teismas turi teisę nustatyti dydį baudos už... 25. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 22 nutartį....