Byla 2-6314-151/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana ieškinys)

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai Radauskaitei, dalyvaujant atsakovės BUAB „Rangesta“ atstovei UAB „Verslo konsultantai“ Indrei Baltavičiūtei, atsakovo UAB „Elektros zona“ advokatui Edgarui Pauliui Staniukaičiui, nedalyvaujant ieškovui L. K., viešame teismo posėdyje, žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. ir L. K. ieškinį atsakovams BUAB „Rangesta“ atstovui UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Elektros zona“, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana ieškinys) ir

Nustatė

2Ieškovai patikslintu ieškinio pareiškimu (b.l. 46-58) prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2011-08-11 susitarimo dėl įsiskolinimo padengimo, sudaryto tarp UAB „Rangesta" ir UAB „Elektros zona", 2-ą punktą, kuriuo UAB „Rangesta" numatyta prievolė UAB „Elektros zona" naudai įkeisti UAB „Rangesta" priklausiusį nekilnojamąjį turtą - negyvenamąsias prekybos patalpas, esančias Elektrėnų g. 8, Kaune bei pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento atsakovų UAB „Rangesta" ir UAB „Elektros zona" sudarytą 2011-08-16 hipotekos lakštą Nr. ( - ), kuriuo UAB „Elektros zona" naudai įkeistas UAB „Rangesta" priklausęs nekilnojamasis turtas - negyvenamosios prekybos patalpos, esančios Elektrėnų g. 8, Kaune. Įpareigoti atsakovą UAB „Elektros zona“ grąžinti bankrutavusiai BUAB „Rangesta“ sumokėtus 62.173 Lt.

3Ieškovas nurodė, kad 2012-02-13 Kauno apygardos teismas iškėlė atsakovui BUAB „Rangesta" bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė juridinį asmenį UAB „Verslo konsultantai", nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2012-04-19. 2012-09-11 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį, kuria pripažino UAB „Rangesta" bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

42011 08 11 atsakovai sudarė sandorį, kuriuo įkeitė atsakovui BUAB „Rangesta“ priklausantį turtą ir 2011 08 16 buvo įforminta hipoteka ir mano, kad įkeistas nekilnojamas turtas vieno kreditoriaus naudai pažeidžia kitų kreditorių teises, t.y. vienam iš daugelio kreditorių buvo suteiktas prioritetas.

5Ieškovas posėdyje nedalyvavo, tačiau pateikė rašytinius paaiškinimus byloje.

6Atsakovas BUAB „Rangesta“ su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti ir nurodo, kad atsakovui UAB „Elektros zona“ įkeistas turtas 2012 10 11 antrojo susirinkimo pagrindu buvo parduotas varžytinėse ir lėšos buvo paskirstytos proporcingai visiems kreditoriams laikantis bankroto įstatymo reikalavimų (b.l. 172,173).

7Atsakovas UAB „Elektros zona“ ieškinį taip pat prašo atmesti bei nurodo, kad nėra visų sąlygų, kurioms esant būtų galima taikyti actio Pauliana institutą, t.y. nėra baigta bankroto procedūra, praleistas ieškinio terminas, skola jau buvo priteista ir pradėta priverstinai vykdyti, atsakovas sudarė sąlygas įmonei vykdyti savo veiklą, nes sutiko skolą išdėstyti bei panaikino areštus, todėl šis sandoris negalėjo turėti įtakos finansinės situacijos pablogėjimui (180-183).

8Ieškinys atmestinas.

9Nustatyta, kad ieškovai pareiškė ieškinį prašydami pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2011-08-11 susitarimo dėl įsiskolinimo padengimo, sudaryto tarp UAB „Rangesta" ir UAB „Elektros zona", 2-ą punktą, kuriuo UAB „Rangesta" numatyta prievolė UAB „Elektros zona" naudai įkeisti UAB „Rangesta" priklausiusį nekilnojamąjį turtą - negyvenamąsias prekybos patalpas, esančias Elektrėnų g. 8, Kaune bei pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento atsakovų UAB „Rangesta" ir UAB „Elektros zona" sudarytą 2011-08-16 hipotekos lakštą Nr. ( - ), kuriuo UAB „Elektros zona" naudai įkeistas UAB „Rangesta" priklausęs nekilnojamasis turtas - negyvenamosios prekybos patalpos, esančios Elektrėnų g. 8, Kaune. Įpareigoti atsakovą UAB „Elektros zona“ grąžinti bankrutavusiai BUAB „Rangesta“ 2012 12 21 dieną, iš dalies tenkinant UAB „Elektros zona“ finansinį reikalavimą, sumokėtus 62.173 Lt.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011 08 11 buvo pasirašytas susitarimas dėl įsiskolinimo padengimo (b.l. 78,79), 2011 08 18 įregistruotas hipotekos lakštas (b.l. 80-82) ir hipoteka įregistruota VĮ Registrų centras (b.l. 72,73).

112012 02 13 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį iškelti bankrotą UAB „Rangesta“ (b.l. 77). 2012 08 11 Kauno apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinti UAB „Rangesta“ kreditoriniai reikalavimai (b.l. 83-85), 2012 09 11 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Rangesta“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto (b.l. 86-88), 2012 10 10 nutartimi buvo patikslinti kreditoriniai reikalavimai (b.l. 89).

122012 11 26 įvyko įkeisto turto varžytinės (b.l. 156,157), 2012 12 07 surašytas varžytinių protokolas (b.l. 174) ir gautos lėšos, pardavus bendrovės turtą, paskirstytos kreditoriams (b.l. 175,176). 2012 12 21 padarytas pervedimas 62.173 Lt UAB „Elektros zona“ (b.l. 179).

132012 07 01 teismui buvo pateiktas sąskaitos išrašas apie ieškovams A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. sumokėtą darbo užmokesčio įsiskolinimą (II t. b.l. 59).

142013 06 28 S. S. pateikė prašymą, kuriuo pateikė atsisakymą nuo ieškinio (IIt. b.l. 39,40).

152013 07 03 Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovai A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. išbraukti iš kreditorių sąrašo (II t. b.l. 62).

162013 07 24 ieškovai A. T., R. T., G. T., E. M., V. S. pateikė prašymą, kuriuo pareiškė, kad atsisako nuo ieškinio (II t. b.l. 106, 107).

172013 10 23 teismas priėmė nutartį, kuria ieškovų atsisakymą priėmė ir bylą, dalyje ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S. ir S. S. reikalavimų, nutraukė (II t. b.l. 141, 142).

18Šešių ieškovų atžvilgiu nutraukus bylą, vienintelis ieškovas liko L. K., kuris palaiko ieškinį. Ieškovui yra patvirtintas 16.000 Lt kreditorinis reikalavimas, kuris yra kreditorinių reikalavimų trečioje eilėje (BĮ. 35 str. 4p.).

19Ieškinys atmestinas šiais motyvais.

20Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. 1 d. numato, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Šio straipsnio 2,3 dalys taip pat nurodo, kad sandorį pripažinti negaliojančiu galima, kai trečiasis asmuo buvo nesąžiningas, pareikšti ieškinį per vienerius metus nuo sandorio sudarymo.

21Lietuvos Aukščiausias Teismas 2008-12-09 civilinėje byloje priėmė nutartis Nr. 3K-3-587/2008 ir 2009-04-28 Nr. 3K-3-105/2009, kuriomis suformavo šias actio Pauliana instituto taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Actio Pauliana institutą galima taikyti tik esant visu šių sąlygų visetui.

22Ieškovas neįrodė, kad skolininkas (atsakovas BUAB „Rangesta“) buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. Nustatyta, kad 2011 08 11 susitarimo 2 punktu buvo įkeistas atsakovui UAB „Rangesta“ priklausantis nekilnojamas turtas. Šio įkeitimo pasekmė buvo tai, kad buvo sudarytos sąlygos skolą grąžinti dalimis, tuo palengvinant įmonės veiklą, nes buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės turto areštas piniginėms lėšoms (susitarimo 3p., b.l. 78,79). Turto įkeitimas panaikinant laikinąsias apsaugos priemonės piniginėms lėšoms yra tik vienos užtikrinimo priemonės pakeitimas kita, todėl sudarant šį susitarimą teismas neįžvelgia atsakovo UAB „Rangesta“ nesąžiningumo. Atkreiptinas dėmesys, kad parduoto iš varžytinių turto kaina 144958,55 Lt ir patvirtintas kreditorinis reikalavimas be delspinigių 97841 Lt.

23Atsakovo UAB „Statybų zona“ nesąžiningumą ieškovas taip pat privalėjo įrodyti. Ieškovas nurodo, kad pasirašydami susitarimą žinojo apie sunkią padėtį ir rūpinosi tik savo skolos atgavimu. Dalinai su šiuo ieškovo motyvu galima sutikti, tačiau neišdėstant atsakovui teismo įsakymu priteistos UAB „Rangesta“ skolos, manytina, kad atsakovas butų susigrąžinęs didesnę skolos dalį iki bankroto bylos iškėlimo, nei šiai dienai ieškovui yra grąžinta, nes nuo susitarimo pasirašymo iki bankroto bylos iškėlimo praėjo pusė metų. Teismo nuomone, susitarimas išdėstyti skolą buvo naudingas atsakovui UAB „Rangesta“, kad jis galėtų disponuoti įmonės piniginėmis lėšomis, o ne atsakovui UAB „Elektros zona“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas „Elektros zona“ susitarimo pagrindu įregistravęs įkeisto turto hipoteką buvo nesąžiningas, tačiau nekilnojamo turto įkeitimo įregistravimas (hipoteka) yra tik susitarimo pasekmė. Skolininko siekis gauti savo teismo priteistų reikalavimų patenkinimą, negali būti laikoma trečiojo asmens nesąžiningumu.

24Viena iš būtinų sąlygų yra ta, kad kreditoriaus reikalavimas turi būti nukreiptas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Nustatytina, kad ieškovo kreditorinis reikalavimas yra 16.000 Lt, ieškovas kaip minėta yra trečios eilės kreditorius, tačiau pripažinus 2011 08 11 susitarimo 2-ą punktą bei įregistruotą nekilnojamo turto hipoteką negaliojančiais, ieškovo reikalavimas nebūtų patenkintas, nes bylos duomenimis nustatyta, kad yra išmokėtos skolos tik pirmos eilės kreditoriams, o antros eilės kreditorių reikalavimai šiai dienai nėra padengti, nors jų patvirtinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 241.289 Lt. Atsakovo UAB „Rangesta“ atstovė paaiškino, kad likęs bankrutuojančios bendrovės turtas, pagal jo įvertinimą, yra nepakankamas padengti net antros eilės kreditorinius reikalavimus, o trečios eilės reikalavimai iš viso nebus padengti (II t. b.l. prot. 175).

25Atkreiptinas dėmesys, kad dėl hipoteka įkeisto ir parduoto turto gautų lėšų paskirstymo neprieštaravo antros eilės kreditoriai, nors išmokėjus darbuotojams atlyginimo įsiskolinimą, likusios lėšos proporcingai būtų išmokėtos būtent jiems (BĮ 35 str. 6 d.).

26BĮ 11 str. 3d. 8p. numato, kad bankrutuojančios įmonės administratorius privalo peržiūrėti visus sandorius sudarytus per paskutinius trejus metus iki bankroto iškėlimo. Iš atsakovo atstovės paaiškinimų nustatyta, kad šis klausimas buvo keliamas kreditorių susirinkime ir buvo atsisakyta kreiptis į teismą dėl šio susitarimo pripažinimo negaliojančiu, nes mano, kad skola yra priteista teismo įsakymu buvo antstolio vykdoma ir susitarimas buvo sudarytas teisėtai (II t. b.l. prot. 175).

27Be to nustatyta, kad būtent atsakovas UAB „Elektros zona“ kartu su kitais kreditoriais kreipėsi į teismą iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“, nes atsakovas BUAB „Rangesta“ nevykdė prievolės ir pagal susitarimą (b.l. 75-77).

28Atsakovas UAB „Elektros zona“ nurodo, kad ieškovai praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą nuo sandorio sudarymo dienos. Senatis skaičiuojama nuo sužinojimo dienos. Šiuo atveju senaties pradžios terminas prilyginamas terminui numatytas BĮ 11 str. 3p. 8d. kuris nurodo, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto bylą dienos. Bankroto byla yra iškelta 2012 02 13, todėl nustatytina, kad ieškovai termino reikšti reikalavimą nepraleido.

29Taigi apibendrinant išdėstytą nustatytina, kad pripažinti 2011 08 11 susitarimo 2 p. negaliojančiu nuo sudarymo momento nėra pagrindo, nes ieškovas neįrodė, kad yra visos LAT nurodytos septynios sąlygos, kad susitarimo 2 p., būtų pripažintas negaliojančiu, todėl ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

30Atsakovas UAB „Elektros zona“ prašo priteisti 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovo reikalavimas tenkintinas dalinai. Atmetus ieškinį priteistina iš ieškovo atsakovo UAB „Elektros zona“ turėtas bylinėjimosi išlaidas 1000 Lt. Teismas tokio dydžio išlaidas nustato, nes kiti ieškovai atsisakė ieškinio reikalavimų, šis prašymas patenkintas, yra priimta nutartis, kuri yra įsiteisėjusi ir jų dalyje byla nutraukta. I. L. K. ieškinį palaikė, byla buvo nagrinėjama toliau, todėl iš jo priteistina didesnė bylinėjimosi išlaidų dalis (CPK 93 str.). Iš atsakovo taip pat priteistinas žyminis mokestis proporcingai kiek ieškovas ginčijo sandorį, kad jo reikalavimas būtų patenkintas, t.y. nuo 16.000 Lt, todėl priteistina iš ieškovo 480 Lt žyminio mokesčio ir 30,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei, viso 510 Lt bylinėjimosi išlaidų, nes 2013 03 21 nutartimi ieškovams buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas iki sprendimo priėmimo (b.l. 161, CPK 96 str.).

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 253 str., 259-270 str. teismas

Nutarė

32

  1. Ieškinį atmesti.
  2. Priteisti iš ieškovo L. K., a.k. ( - ), atsakovui UAB „Elektros zona“, a.k. 300001016, 1000 Lt atstovavimo išlaidų.
  3. Priteisti iš ieškovo L. K., a.k. ( - ) valstybei 510 Lt bylinėjimosi išlaidų. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).
  4. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai... 2. Ieškovai patikslintu ieškinio pareiškimu (b.l. 46-58) prašo pripažinti... 3. Ieškovas nurodė, kad 2012-02-13 Kauno apygardos teismas iškėlė atsakovui... 4. 2011 08 11 atsakovai sudarė sandorį, kuriuo įkeitė atsakovui BUAB... 5. Ieškovas posėdyje nedalyvavo, tačiau pateikė rašytinius paaiškinimus... 6. Atsakovas BUAB „Rangesta“ su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 7. Atsakovas UAB „Elektros zona“ ieškinį taip pat prašo atmesti bei nurodo,... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Nustatyta, kad ieškovai pareiškė ieškinį prašydami pripažinti... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011 08 11 buvo pasirašytas susitarimas dėl... 11. 2012 02 13 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį iškelti bankrotą UAB... 12. 2012 11 26 įvyko įkeisto turto varžytinės (b.l. 156,157), 2012 12 07... 13. 2012 07 01 teismui buvo pateiktas sąskaitos išrašas apie ieškovams A. T.,... 14. 2013 06 28 S. S. pateikė prašymą, kuriuo pateikė atsisakymą nuo ieškinio... 15. 2013 07 03 Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovai A. T., R. T., G. T., E.... 16. 2013 07 24 ieškovai A. T., R. T., G. T., E. M., V. S. pateikė prašymą,... 17. 2013 10 23 teismas priėmė nutartį, kuria ieškovų atsisakymą priėmė ir... 18. Šešių ieškovų atžvilgiu nutraukus bylą, vienintelis ieškovas liko L.... 19. Ieškinys atmestinas šiais motyvais.... 20. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. 1 d. numato, kad kreditorius... 21. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2008-12-09 civilinėje byloje priėmė nutartis... 22. Ieškovas neįrodė, kad skolininkas (atsakovas BUAB „Rangesta“) buvo... 23. Atsakovo UAB „Statybų zona“ nesąžiningumą ieškovas taip pat privalėjo... 24. Viena iš būtinų sąlygų yra ta, kad kreditoriaus reikalavimas turi būti... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl hipoteka įkeisto ir parduoto turto gautų... 26. BĮ 11 str. 3d. 8p. numato, kad bankrutuojančios įmonės administratorius... 27. Be to nustatyta, kad būtent atsakovas UAB „Elektros zona“ kartu su kitais... 28. Atsakovas UAB „Elektros zona“ nurodo, kad ieškovai praleido vienerių... 29. Taigi apibendrinant išdėstytą nustatytina, kad pripažinti 2011 08 11... 30. Atsakovas UAB „Elektros zona“ prašo priteisti 2000 Lt bylinėjimosi... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 253 str., 259-270... 32.
  1. Ieškinį atmesti.
  2. Priteisti iš ieškovo L. K., a.k....