Byla 2-1306-715/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei,

2Sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

3Dalyvaujant pareiškėjai R. G., jos atstovei advokatei Virginijai Pargaliauskienei, išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams Astai Paulauskaitei, Vladui Narmontui,

4Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Mažeikių rajono 3-ojo notarų biuro notarei Daivai Vilkienei dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

6Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 6191-4001-7014, paskirtis gyvenamoji (vieno buto pastatai), 133,26 kv. m. bendro ploto; pastatą - sandėlį, unikalus Nr. 6191-4001-7031, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą - kiemo rūsį, unikalus Nr. 6191-4001-7042, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą - tvartą unikalus Nr. 6191-4001-7053, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą - daržinę, unikalus Nr. 6191-4001-7064, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą - sandėlį, unikalus Nr. 6191-4001-7075, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą-daržinę, unikalus Nr. 6191-4001-7086, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą- sandėlį, unikalus Nr. 6191-4001-7097, pagalbinio ūkio paskirties; kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius, unikalus Nr. 6191-4001-7102, esančius Butikių kaime, Mažeikių r. sav., pareiškėja R. G. ir R. G. valdė bendrosios jungtinės nuosavybės teise ir pripažinti R. G. nuosavybės teisę į 1/2 dalį pastatų: pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. 6191-4001-7014; pastato - sandėlio, unikalus Nr. 6191-4001-7031; pastato - kiemo rūsio, unikalus Nr. 6191-4001-7042; pastato - tvarto, unikalus Nr. 6191-4001-7053; pastato - daržinės, unikalus Nr. 6191-4001-7064; pastato - sandėlio, unikalus Nr. 6191-4001-7075; pastato - daržinės, unikalus Nr. 6191-4001-7086; pastato - sandėlio, unikalus Nr. 6191-4001-7097; kitų statinių (inžinerinių) - kiemo statinių, unikalus Nr. 6191-4001-7102, esančių Butikių kaime, Mažeikių r. sav.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų bei pareiškėjos, suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad Renatos ir R. G. santuoka įregistruota 2008 m. rugpjūčio 30 d. Mažeikių r. savivaldybės administracijos CMS, įrašo Nr. 348 (t. 1, b. l. 10); 2006-04-14 jiems gimė dukra T. G. (t. 1, b. l. 11); 2009-08-21 R. G. mirė (t. 1, b. l. 12); po jo mirties palikimą pagal įstatymą priėmė jo sutuoktinė R. G. ir dukra T. G. (t. 1, b. l. 24–29); R. G. vardu be kito turto buvo įregistruoti gyvenamasis namas, unikalus Nr. 6191-4001-7014, paskirtis gyvenamoji (vieno buto pastatai), 133,26 kv. m. bendro ploto; pastatas-sandėlis, unikalus Nr. 6191-4001-7031, pagalbinio ūkio paskirties; pastatas - kiemo rūsys, unikalus Nr. 6191-4001-7042, pagalbinio ūkio paskirties; pastatas - tvartas, unikalus Nr. 6191-4001-7053, pagalbinio ūkio paskirties; pastatas - daržinė, unikalus Nr. 6191-4001-7064, pagalbinio ūkio paskirties; pastatas - sandėlis, unikalus Nr. 6191-4001-7075, pagalbinio ūkio paskirties; pastatas - daržinė, unikalus Nr. 6191-4001-7086, pagalbinio ūkio paskirties; pastatas - sandėlis, unikalus Nr. 6191-4001-7097, pagalbinio ūkio paskirties; kiti statiniai (inžineriniai) - kiemo statiniai, unikalus Nr. 6191-4001-7102, esantys Butikių kaime, Mažeikių r. sav., kurie jam atiteko nutraukus santuoką su D. G. (t. 1, b. l. 13, 24-29); 2004-05-26 R. G. išsituokė su V. S. ir padalijus jų santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą Grūstės kaime, Skuodo r., pardavus jį bei asmeninės jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą Sedos m., Mažeikių r., jai teko 29000 Lt (t. 1, b. l. 8, 16-18, 34-36, 37, 38); Nekilnojamojo turto registro (VĮ Registrų centro) duomenimis, gyvenamasis namas, unikalus Nr. 6191-4001-7014, esantis Butikių k., Mažeikių r. 1914 metų statybos 133 kv. m., rekonstruotas 1990 metais, pagalbinio ūkio paskirties statiniai: pastatas-sandėlis, unikalus Nr. 6191-4001-7031, 1920 metų statybos. pastatas - kiemo rūsys, unikalus Nr. 6191-4001-7042, 1932 metų statybos, pastatas - tvartas, unikalus Nr. 6191-4001-7053,1914 metų statybos; pastatas - daržinė, unikalus Nr. 6191-4001-7064, 1914 metų statybos; pastatas - sandėlis, unikalus Nr. 6191-4001-7075, 1914 metų statybos; pastatas-daržinė, unikalus Nr. 6191-4001-7086, 1914 metų statybos; pastatas - sandėlis, unikalus Nr. 6191-4001-7097, 1996 metų statybos; ir kiti statinius (inžineriniai) - kiemo statiniai, unikalus Nr. 6191-4001-7102, yra 1920 metų statybos; 2011-02-07 UAB korporacija ,,Matininkai“ nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitos duomenimis 2008-2009 metais gyvenamojo namo, unikalus Nr. 6191-4001-7014, adresu Butikių k., Mažeikių r., atliktų apdailos darbų atkūrimo kaštų vertė nustatyta 42 555 Lt; 2008-2009 m. buvo atlikti vidaus patalpų remonto darbai, stogo ir išorinių sienų remonto darbai, pakeisti langai, įrengta šildymo sistema ir kt.

9Pagal CK ir kituose įstatymuose nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą sutuoktiniai gali turėti tiek bendrą, tiek asmeninį turtą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas formuojamoje praktikoje yra nurodęs, kad turtas, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė, pripažįstamas bendrąja sutuoktinių nuosavybe, kai nustatoma šių teisiškai reikšmingų faktinių aplinkybių visuma: asmeninis sutuoktinio turtas buvo pagerintas iš esmės, asmeninis turtas iš esmės pagerintas santuokos metu, iš esmės turtas pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis, kito sutuoktinio lėšomis ar darbu. CK 3.90 str. 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas, kad asmeninis sutuoktinio turtas būtų pagerintas iš esmės, yra vertinamasis kriterijus, detaliau neapibūdinamas, tačiau pažymint, kad esminiu pagerinimu gali būti pripažįstamas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kt.

10Teismas, įvertinęs nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, pareiškėjos paaiškinimus, liudytojų parodymus, laiko nustatyta aplinkybę, kad pareiškėjos R. G. lėšos buvo panaudotos gyvenamajam namui pagerinti. Nagrinėjamoje byloje lyginamosios vertės metodu nustatyta, kad suremontuoto 2008-2009 metais gyvenamojo namo vertė žymiai padidėjo, turtas buvo pagerintas atliekant remonto darbus 42555 Lt sumai, t. y. remontui išleista pinigų suma sudarė daugiau nei pusę gyvenamojo namo vertės, todėl teismas, atsižvelgdamas į padidėjusią namo vertę, taip pat nekilnojamojo turto kainų pokyčius, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, sprendžia, kad gyvenamojo namo pagerinimas sutuoktinių bendromis lėšomis jiems gyvenant santuokoje buvo esminis. Todėl šis turtas pripažintinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe.

11LR CK 4.14, 4.19 straipsniuose nustatyta, kad pagal įstatymą priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu; priklausinį, kaip antraeilį daiktą, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip, kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai.

12Kasacinio teismo praktikoje dėl daikto kvalifikavimo priklausiniu ir jo teisinio ryšio su pagrindiniu daiktu išaiškinta, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi; konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis; tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2012 ir kt.).

13Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad priklausinio statusą ir paskirtį lemia ne jo įregistravimo faktas, bet jo nuolatinis funkcinis ryšys su vienu arba keliais pagrindiniais daiktais, o likimą nulemia pagrindinio daikto (daiktų) likimas, jeigu šalys sutartyje nepadaro kitokių išlygų ar įstatyme nenustatyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2009 ir kt.).

14Klausimas, ar tarp daiktų yra teisiškai reikšmingas funkcinis ryšys – ar priklausinys savo ūkine paskirtimi tarnauja pagrindiniam daiktui, susijęs su konkrečių faktinių aplinkybių konstatavimu, tai yra fakto klausimas ir pagal bendrąsias įrodinėjimo naštos paskirstymo civilinėje teisenoje taisykles kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Esant ginčui dėl antraeilio daikto statuso, pareiga įrodyti antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, jo ryšį su pagrindiniu daiktu ir kitas reikšmingas aplinkybes tenka asmeniui, kuriam priklauso pagrindinis daiktas.

15Pažymėtina, kad byloje dalyvaujantys suinteresuoti asmenys iš esmės sutiko, kad pareiškėja R. G. ir velionis R. G. iki pastarojo mirties tiek gyvenamąjį namą, tiek ir ūkinius pastatus, esančius Butikių kaime Mažeikių rajone, valdė bendrosios jungtinės nuosavybės teise, t.y. pripažino šį faktą. CPK 443 straipsnio, reglamentuojančio ypatingosios teisenos bylų, tarp jų ir dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nagrinėjimo ypatybes, 1 dalyje nustatyta, kad ypatingosios teisenos bylas teismas nagrinėja pagal šio Kodekso taisykles, su išimtimis ir papildymais, kuriuos nustato šio Kodekso V dalis ir kiti įstatymai. Kaip jau yra konstatavęs kasacinis teismas, ypatingajai teisenai taikomos ir bendrosios ieškinio teisenos normos (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-115/2010). Taigi ypatingosios teisenos bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo mutatis mutandis taikomos bendrosios CPK taisyklės su 443 straipsnyje nustatytomis išimtimis bei ypatumais, taip pat tie procesiniai ypatumai, kurie nustatyti CPK 444–448 straipsniuose. Jeigu nėra specialiosios teisės normos, reglamentuojančios tam tikrą klausimą, taikytinos bendrosios civilinių bylų nagrinėjimo taisyklės, atsižvelgiant į ypatingosios teisenos esmę ir jai galiojančius principus. CPK 42 straipsnio 4 dalyje tiesiogiai įtvirtinta, jog pareiškėjai ir suinteresuoti asmenys ypatingosios teisenos bylose turi šalių teises ir pareigas, išskyrus CPK nustatytas išimtis.

16Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti, išsamiai reglamentuotos CPK 182 straipsnyje, pagal kurio 5 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios grindžiamos šalių pripažintais faktais (CPK 187 straipsnis). Pagal CPK 187 straipsnio 1 dalį šalis turi teisę pripažinti faktus, kuriais kita proceso šalis grindžia savo reikalavimą ar atsikirtimą. Šaliai pripažinus tokius faktus, teismas gali nebereikalauti kitų įrodymų ir remtis tik pripažintais faktais. Šalis faktus gali pripažinti žodžiu arba raštu bet kurioje proceso stadijoje. Teismas faktų pripažinimą ar vėlesnį atsisakymą nuo pripažinimo teisme priima, jeigu įsitikina, kad tas pripažinimas ar atsisakymas nuo jo atitinka kitas bylos aplinkybes, ir nėra duomenų, kad jis pareikštas dėl apgaulės, smurto, grasinimų, suklydimo ar dėl vienokių ar kitokių interesų siekiant nuslėpti tiesą (CPK 187 straipsnio 2 dalis). Atsisakydamas priimti šalies faktų pripažinimą teismas turi priimti motyvuotą žodinę ar rašytinę nutartį (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011).

17Atsižvelgiant į tai, jog pareiškime minimi pagalbiniai pastatai pagal savo funkcinę paskirtį laikytini priklausiniais, kuriuos ištinka pagrindinio daikto – gyvenamojo namo – likimas, byloje dalyvaujantys asmenys pripažino pareiškime minimas aplinkybes, remdamasis išdėstytais argumentais teismas daro išvadą, jog pareiškime išdėstytos aplinkybės yra įrodytos, reikalavimai – pagrįsti, todėl tenkintini visa apimtimi.

18Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 448 straipsniais,

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 6191-4001-7014, paskirtis gyvenamoji (vieno buto pastatai), 133,26 kv. m. bendro ploto; pastatą - sandėlį, unikalus Nr. 6191-4001-7031, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą - kiemo rūsį, unikalus Nr. 6191-4001-7042, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą - tvartą unikalus Nr. 6191-4001-7053, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą - daržinę, unikalus Nr. 6191-4001-7064, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą - sandėlį, unikalus Nr. 6191-4001-7075, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą-daržinę, unikalus Nr. 6191-4001-7086, pagalbinio ūkio paskirties; pastatą- sandėlį, unikalus Nr. 6191-4001-7097, pagalbinio ūkio paskirties; kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius, unikalus Nr. 6191-4001-7102, esančius Butikių kaime, Mažeikių r. sav., pareiškėja R. G. ir R. G. valdė bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

21Pripažinti R. G. nuosavybės teisę į 1/2 dalį pastatų: pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. 6191-4001-7014; pastato - sandėlio, unikalus Nr. 6191-4001-7031; pastato - kiemo rūsio, unikalus Nr. 6191-4001-7042; pastato - tvarto, unikalus Nr. 6191-4001-7053; pastato - daržinės, unikalus Nr. 6191-4001-7064; pastato - sandėlio, unikalus Nr. 6191-4001-7075; pastato - daržinės, unikalus Nr. 6191-4001-7086; pastato - sandėlio, unikalus Nr. 6191-4001-7097; kitų statinių (inžinerinių) - kiemo statinių, unikalus Nr. 6191-4001-7102, esančių Butikių kaime, Mažeikių r. sav.

22Juridinis faktas nustatytas dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įregistravimo.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. Sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,... 3. Dalyvaujant pareiškėjai R. G., jos atstovei advokatei Virginijai... 4. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 6. Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų bei pareiškėjos, suinteresuotų... 9. Pagal CK ir kituose įstatymuose nustatytą sutuoktinių turto teisinį... 10. Teismas, įvertinęs nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, pareiškėjos... 11. LR CK 4.14, 4.19 straipsniuose nustatyta, kad pagal įstatymą priklausiniais... 12. Kasacinio teismo praktikoje dėl daikto kvalifikavimo priklausiniu ir jo... 13. Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą... 14. Klausimas, ar tarp daiktų yra teisiškai reikšmingas funkcinis ryšys – ar... 15. Pažymėtina, kad byloje dalyvaujantys suinteresuoti asmenys iš esmės sutiko,... 16. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi... 17. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškime minimi pagalbiniai pastatai pagal savo... 18. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pastatą - gyvenamąjį... 21. Pripažinti R. G. nuosavybės teisę į 1/2 dalį pastatų: pastato -... 22. Juridinis faktas nustatytas dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...