Byla 2-1627/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos ,,Lauviluka“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3018-585/2010 pagal ieškovo VSDFV Panevėžio skyriaus ieškinį atsakovui VšĮ „Lauviluka“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas VSDFV Panevėžio skyriaus kreipėsi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą VšĮ „Lauviluka“ dėl nemokumo. Nurodė, kad VšĮ „Lauviluka“ nevykdo įsipareigojimų mokėti privalomus mokesčius valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, pradelsti įmonės įsipareigojimai 2010 m. gegužės 3 d. sudaro 5 876,78 Lt. VSDFV Panevėžio skyrius įpareigojo atsakovą sumokėti įsiskolinimą, nusiųsdamas 2009 metais kredito įstaigoms mokėjimo nurodymus išieškoti skolą, bet reikalavimai liko neįvykdyti dėl lėšų trūkumo. Ieškovas VšĮ „Lauviluka“ vadovui įteikė 2009 m. lapkričio 17 d. raštą „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl VšĮ „Lauviluka“ bankroto bylos iškėlimo“, kuriuo įpareigojo VšĮ „Lauviluka“ sumokėti VSDFV biudžetui 3 990,96 Lt skolą per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos ir įspėjo, kad neįvykdžius įsipareigojimų sumokėti skolą, VSDFV Panevėžio skyrius inicijuos Panevėžio apygardos teisme VšĮ „Lauviluka“ bankroto bylą. Kadangi skola nebuvo sumokėta, VSDFV Panevėžio skyrius, remdamasis ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2010 m. birželio 8 d. kreipėsi į teismą su prašymu iškelti VšĮ „Lauviluka“ bankroto bylą. Ieškovas siūlo bankroto administratoriumi skirti UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“, kuris sutinka teikti bankroto administravimo paslaugas ir veiklai vykdyti turi reikiamą pažymėjimą.

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 19 d. nutartimi VšĮ „Lauviluka“ pripažino nemokia ir jai iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Panevėžio bankrotų administravimo biuras“. Teismas nurodė, kad atsakovo pradelstos skolos siekia 118 202 Lt, tačiau įmonė balanse 2010 m. balandžio 30 d. apskaito turto tik už 60 996 Lt. Taigi skolos viršija visą balanse apskaitomo turto vertę, kas, teismo nuomone, neabejotinai liudija įmonės nemokumą. Nors atsakovas tvirtina, kad yra galimybė atstatyti mokumą, teismas sprendė, kad šis tvirtinimas deklaratyvus, nepagrįstas jokiais duomenimis, nes nepateikti įrodymai, kad bendrovė atgaivino veiklą, gauna pajamų ir atsiskaitinėja su ieškovu ir kitais kreditoriais. Teismas pažymėjo, kad iš bylos duomenų matyti, jog, priešingai nei teigė atsakovas, kreditoriai arba skolų mokėjimą atidėjo arba jų reikalauja iškeltose bylose. Teismas nurodė, kad nors atsakovas ir nesutinka su siūloma administratoriaus UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“ kandidatūra, bet kitos administratoriaus kandidatūros nepasiūlė.

5Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ ,,Lauviluka“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nuo š. m. sausio mėn. iki gegužės mėn. atsakovas buvo laikinai pristabdęs veiklą, tuo laikotarpiu neturėjo pakankamai lėšų sumokėti skolų ieškovui. Atsakovas š. m. balandžio mėn. ieškovui sumokėjo priskaičiuotus delspinigius, yra atsiskaitęs su darbuotojais, be to, atsakovas yra pasižadėjęs iki šių metų galo padengti susidariusius įsiskolinimus.
  2. Apeliantas dalyvauja Darbo vietų steigimo subsidijavime, patvirtintame Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-222 ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atsirastų skola Europos Sąjungai, susidariusi dėl gautos subsidijos grąžinimo už sutarties pažeidimą (sutartis galioja nuo 2007 m. spalio 19 d. iki 2010 m. spalio 19 d.).
  3. Atsakovas yra ne pelno siekianti organizacija, turinti paramos gavėjo statusą. Įstaigos pagrindinė veikla yra ne ūkinė-komercinė, taigi, pirmosios instancijos teismas blogai traktavo viešosios įstaigos statusą.
  4. Prie atskirojo skundo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas yra pareiškęs ieškinius AB ,,Pasvalio žemaitkiemis“ ir UAB ,,Norfos mažmena“. Patenkinus šiuos ieškinius, būtų padengti įsiskolinimai ir atsakovas galėtų tęsti veiklą.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies nuostatą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas turi spręsti, remdamasis duomenimis apie įmonės finansinę būklę, susiklosčiusią šio klausimo sprendimo momentu.

8Įmonės nemokumą apibrėžia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis. Šioje teisės normoje nustatyta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis.

9Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog atsakovo įmonė nemoki, nepriklausomai nuo to, kad atsakovas yra ne pelno siekianti organizacija ir turi paramos gavėjo statusą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Taigi, pradedant šį procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus ir kitus į bylą išreikalautus dokumentus ir duomenis. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, nurodęs, jog atsakovo pradelstos skolos siekia 118 202 Lt, o balanse atsakovo įmonė apskaito turto tik už 60 996 Lt, turėjo konstatuoti įmonės nemokumą. Atkreiptinas dėmesys, jog apeliantas teismo nurodytų duomenų neginčijo, nepateikė įrodymų, jog VšĮ ,,Lauviluka“ turto vertė didesnė ar skolos mažesnės. Ta aplinkybė, jog atsakovas iš dalies atsiskaitė su ieškovu, neįgalina teismo kitaip vertinti įmonės nemokumą, nes ĮBĮ nenumato kitokio negu 9 straipsnio 5 dalyje numatyto bankroto bylos iškėlimo ar neiškėlimo pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, jog duomenų, kad ieškovas su atsakovu būtų sudaręs sutartį, ar kitaip išreiškęs sutikimą laukti, kol atsakovas atsiskaitys su juo, byloje nėra (CPK 178 str.). Dėl to atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, susijusi su Darbo vietų steigimo subsidijavimu, negali būti pakankamu pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti.

10Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė įrodymus, jog kreipėsi į teismus su ieškiniais AB ,,Pasvalio žemaitkiemis“ ir UAB ,,Norfos mažmena“, ir nurodė, kad patenkinus šiuos ieškinius, būtų padengti įsiskolinimai ir atsakovas galėtų tęsti veiklą. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Pasvalio rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartimi VšĮ „Lauviluka“ ieškinį atsakovui AB „Pasvalio žemtiekimas“ dėl negautų pajamų priteisimo laikė nepaduotu ir jį grąžino ieškovui VšĮ „Lauviluka“. Be to, iš Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutarties turinio matyti, kad teismas ieškovo VšĮ „Lauviluka“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo taip pat laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Duomenų, jog minėtos Pasvalio rajono apylinkės teismo nutartis ir Vilniaus apygardos teismo nutartis būtų apskųstos apeliacine tvarka, nėra. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad su atskiruoju skundu pateikti įrodymai nesudaro pagrindo daryti priešingą skundžiamoje nutartyje nurodytai išvadą dėl atsakovo nemokumo (CPK 185 str.).

11Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 19 d. nutartį, todėl ši nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

13Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai