Byla 2A-161-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui M. Ž., trečiojo asmens atstovei A. P., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 11 d. sprendimo civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų ieškinį atsakovui M. Š. (byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja UAB „Inovita“),

Nustatė

2Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai 2008-09-29 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo M. Š. 7941,58 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad jis nuo 2002-10-01 iki 2008-03-13 tiekė elektros energiją patalpoms, esančioms (duomenys neskelbtini), kuriomis tuo laikotarpiu naudojosi atsakovas M. Š.. Sutartis su atsakovu dėl elektros energijos tiekimo laikytina sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo atsakovo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų. Nuo 2007-12-04 vyko priverstinis atsakovo iškeldinimas iš minėtų patalpų, tačiau atsakovas galutinai buvo iškeldintas 2008-03-13. Antstolis 2008-03-13 užfiksavo elektros skaitiklių rodmenis, t. y. dienos tarifu 40480 kWh, nakties tarifu – 66737 kWh. Atsakovas už elektrą paskutinį kartą mokėjo 2007-12-03 iki 31781 kWh dienos tarifu ir 38082 kWh nakties tarifu ir už suvartotą elektros energiją liko skolingas 7941,58 Lt, t. y. 2783,68 Lt už 8699 kWh dienos tarifu ir 5157,90 Lt už 28655 kWh nakties tarifu.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškinį tenkino, t. y. priteisė iš atsakovo M. Š. ieškovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams 7941,58 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 238 Lt žyminio mokesčio. Teismas nustatė, kad ieškovas teikė elektros energiją namui, esančiam (duomenys neskelbtini), antstolis 2008-03-20 akte užfiksavo elektros energijos skaitiklio parodymus: dienos tarifu 31781 kWh, nakties tarifu 38082 kWh, ginčas yra kilęs dėl to, kas – atsakovas ar trečiasis asmuo turi prievolę sumokėti ieškovui už teiktą elektros energiją. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, padarė išvadą, kad atsakovas M. Š. nuo 2002 m. spalio mėn. vartojo elektros energiją name, esančiame (duomenys neskelbtini), kuris nuosavybės teise priklausė atsakovui, deklaravo elektros skaitiklio rodmenis ir mokėjo už elektros energiją iki 2007-12-03, t. y. tarp ieškovo ir atsakovo elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Teismas konstatavo, kad atsakovas pažeidė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 81 p., kadangi atsakovas 2005-10-05 neteko nuosavybės teisių į gyvenamąjį namą, tačiau iki 2007-12-04 valdė ir naudojosi patalpomis, naudojo elektros energiją atsakovo šeimos poreikiams tenkinti, nesikreipė į ieškovą dėl sutarties ar elektros energijos tiekimo nutraukimo. Teismas sprendė, kad dėl atsakovo veiksmų trečiasis asmuo neturėjo galimybės valdyti ir naudotis patalpomis, sudaryti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties su ieškovu. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas už elektros energiją mokėjo nereguliariai, deklaruotas elektros energijos suvartojimas ženkliai skiriasi, nuo 2007 m. kovo mėn. apmokėtas mažesnis, nei deklaruotas elektros energijos kiekis, padarė išvadą, kad nėra pagrindo tikėti atsakovo 2007-12-03 deklaruotų rodmenų teisingumu. Be to, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad jis teisingai deklaravo suvartotą elektros energiją. Kadangi trečiasis asmuo iki 2008-03-20, neturėjo galimybės naudotis patalpomis, esančiomis (duomenys neskelbtini), nes šiuo laikotarpiu name buvo saugomi atsakovo daiktai, teismas ieškinį tenkino.

4Atsakovas M. Š. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sprendimas priimtas neįvertinus visų byloje esančių įrodymų, neatsižvelgus į faktines bylos aplinkybes, ieškovo finansinius dokumentus, vykdomosios bylos Nr.0035/07/01367 medžiagą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad jis 2007-12-04 buvo iškeldintas iš patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), be trečiojo asmens ir gyvenamojo namo savininko UAB „Inovita“ į pastatą negalėjo patekti ir juo naudotis, jo daiktų saugotoju buvo paskirtas trečiasis asmuo. 2007-12-04 jis pasiėmė dalį daiktų, o likę daiktai buvo perkelti į sandėliavimui skirtą patalpą. Jis ne kartą kreipėsi į trečiąjį asmenį norėdamas pasiimti daiktus, tačiau nebuvo įleistas į namą. Šias aplinkybes patvirtina antstolio patvarkymas dėl skolininko daiktų pasiėmimo. Tai reiškia, kad trečiasis asmuo nuo 2007-12-04 įgijo pareigą padengti visas išlaidas, susijusias su ieškovo teikiama paslauga. Iš sprendimo nėra aišku, už kurį laikotarpį yra priteista skola. Pagal CK 4.25, 4.27, 4.30, 4.33 str. trečiasis asmuo nuo jo iškeldinimo iš patalpų, t. y. nuo faktinio turto valdymo dienos, turėjo su ieškovu sudaryti sutartį ir mokėti už paslaugas. Tai, kad trečiasis asmuo buvo paskirtas jo turto saugotoju, nepanaikina trečiojo asmens pareigos sudaryti sutartį su ieškovu. Kadangi trečiasis asmuo tokios sutarties su ieškovu nesudarė, ieškovas laiku ir tinkamai neįgyvendino savo teisių gynimo galimybių, atsižvelgiant į įsiskolinimo susidarymo laikotarpį, darytina išvada, kad ieškovas pasirinko netinkamą atsakovą.

5Trečiasis asmuo UAB „Inovita“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas objektyviai ir visapusiškai išnagrinėjo bylą, tinkamai nustatė ir išnagrinėjo visas bylai svarbias aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsakovas su šeima patalpomis, esančiomis (duomenys neskelbtini), naudojosi iki 2008-03-13, todėl privalo sumokėti už faktiškai sunaudotą elektros energijos kiekį pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Pagal teisės aktus atsakovui, kaip vartotojui, nenutraukus sutarties arba neinformavus ieškovo apie sutarties nutraukimą išliko pareiga atsiskaityti už elektros energiją iki 2008-03-13, t. y. iki jis (trečiasis asmuo) sudarė naują elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Jis neturėjo jokių įsipareigojimų ieškovui iki faktiško jai priklausančio gyvenamojo namo valdymo pradžios, t. y. iki 2008-03-13, kai atsakovas galutinai pasiėmė iš namo visus jam priklausančius daiktus. Dėl to apeliacinio skundo argumentas, kad jis vengė sudaryti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, yra neatitinkantis tikrovės ir nepagrįstas. Įsiskolinimas už ieškovo teiktą elektros energiją atsirado ne nuo 2007-12-04, kaip teigiama apeliaciniame skunde, o per tą laiką, kai atsakovas naudojosi patalpomis ir vartojo elektros energiją savo reikmėms. Tik atsakovui įvykdžius teismo sprendimą, antstolis iš karto užfiksavo visų įrengtų prietaisų rodiklius, o jis su tiekėjais pasirašė naujas sutartis. Pats atsakovas patvirtino, kad jis 2008-03-04 pasiėmė jam ir jo šeimos nariams priklausančius daiktus. Teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovas nereguliariai mokėdavo už suvartotą elektros energiją, netiksliai deklaruodavo skaitiklių parodymus. Atsakovas klaidina teismą nurodydamas, kad 2007-12-04 jis pasiėmė dalį savo daiktų, nes antstolis yra konstatavęs, kad jokių daiktų atsakovas šią dieną nepasiėmė, o patalpos buvo užplombuotos tik atsakovui pasiėmus visus daiktus. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad nebuvo ištirta ir įvertinta vykdomosios bylos medžiaga, nes teismas atsižvelgė ir įvertino visus bylos įrodymus. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių nurodomą aplinkybę, kad atsakovas negalėjo pasiimti savo daiktų. Jis negali būti atsakovu šioje byloje, kadangi ne jam, bet atsakovui buvo teikiama elektros energija ir atsakovas ją naudojo savo reikmėms, t. y. atsakovas buvo vartotojas, todėl privalo sumokėti už suvartotą elektros energiją. Atsakovas nesąžiningai, ilgą laiką neišsikėlė iš jam priklausančių patalpų, naudojosi jomis, vilkino procesą, dėl atsakovo veiksmų jis patyrė daug nuostolių. Be to, atsakovas ir toliau elgiasi nesąžiningai, siekia suklaidinti teismą, kad išvengtų prievolės sumokėti už jo ir šeimos narių suvartotą elektros energiją.

6Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priteisė iš atsakovo M. Š. ieškovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams 7941,58 Lt skolą.

8Iš Gyventojų registro tarnybos 2008-09-15, 2009-12-23 išrašų apie asmenį matyti, kad M. Š. 1979-12-10 deklaravo savo gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini) (b. l. 8, 27). Vilniaus rajono apylinkės teismas 2007-05-17 sprendimu civilinėje byloje pagal UAB „Inovita“ ieškinį atsakovams K. Š., M. Š., A. Š., I. Š. dėl įpareigojimo atsakovams išsikraustyti su daiktais iš gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), iškeldino atsakovus su jiems priklausančiu turtu iš minėto gyvenamojo namo (b. l. 32-34). Sprendime nurodyta, kad antstolis 2005-10-05 Turto perdavimo išieškotojui aktu UAB „Vilbana“ perdavė atsakovams K. ir M. Š. priklausiusius žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius (duomenys neskelbtini). Atsakovai K. ir M. Š. apie išsikraustymo būtinybę sužinojo, kai turtas, esantis (duomenys neskelbtini), buvo perduodamas UAB „Vilbana“ nuosavybėn. 2006-06-22 UAB „Inovita“ iš UAB „Vilbana“ įsigijo 900/1425 dalis žemės sklypo ir gyvenamąjį namą, esančius (duomenys neskelbtini). Bendrovės leido K. ir M. Š. neatlygintinai laikinai, kol susiras kitą gyvenamąją vietą, pagyventi K. ir M. Š. nepriklausančiame name. 2006-06-30 UAB „Inovita“ įspėjo K. ir M. Š. per 7 dienas nuo raginimo įteikimo dienos atlaisvinti gyvenamąjį namą, tačiau gera valia jie neišsikėlė iš gyvenamojo namo. Vilniaus apygardos teismo 2007-10-04 nutartimi šis Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas (b. l. 35-38). Šio 2007-05-17 sprendimo pagrindu Vilniaus rajono apylinkės teismas 2007-10-16 išdavė vykdomuosius raštus Nr.2-136-494/2007 dėl K. Š., M. Š., A. Š., I. Š. iškeldinimo su jiems priklausančiu turtu iš gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini) (vykdomoji byla Nr.0035/07/01367, b. l. 1-4). Antstolis D. Bliznikas 2007-12-04 surašė iškeldinimo protokolą, sudarė turto aprašą (vykdomoji byla Nr.0035/07/01367, b. l. 21-22, 22-25). Turto apraše nurodyta, kad aprašytų daiktų savininkai (bendraturčiai) K. Š., M. Š., A. Š., I. Š., vertingus daiktus ir būtiniausius šeimai priklausančius daiktus pasiėmė, likę daiktai yra aprašyti arba sudėti į maišus. Apraše nurodytą turtą priėmė saugoti areštuoto turto saugotojas (administratorius) K. K.. Antstolis D. Bliznikas 2007-12-10 surašė patvarkymą dėl turto perdavimo, kuriuo patvarkė, kad turto saugotojui K. K. buvo perduoti iškeldinamosios I. Š. turtas, iškeldintiems 2007-12-12 nuo 15 val. iki 15.30 val., nurodė, kad iškeldintieji savo daiktus privalo atsiimti (duomenys neskelbtini) (vykdomoji byla Nr.0035/07/01367, b. l. 26). Antstolis D. Bliznikas 2008-03-18 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, 2008-03-20 surašė aktą dėl skolininkų daiktų pasiėmimo (vykdomoji byla Nr.0035/07/01367, b. l. 37, 39). Akte dėl skolininkų daiktų pasiėmimo nurodyta, kad visas skolininkų K. Š., M. Š., A. Š., I. Š. turtas, skolininkus iškeldinus, buvo paliktas (duomenys neskelbtini), o jų saugojimas pavestas išieškotojo UAB „Inovita“ atstovui K. K.. Skolininkai savo turtą iš išieškotojui priklausančių patalpų ėmė eilę kartų dalimis, galutinai pasiėmė tik 2008-03-13. 2008-03-13 UAB „Inovita“ prašymu užfiksuoti sunaudotos elektros energijos ir vandens įrengimų skaitiklių parodymai, nustatyta, kad elektros skaitiklio Nr.10221918 parodymai buvo: dienos tarifu 40480 kWh, nakties tarifu 66737 kWh.

9Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai 2008-09-29 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo M. Š. 7941,58 Lt skolą už elektros energiją, teiktą patalpoms, esančioms (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2002-10-01 iki 2008-03-13, t. y. už tą laikotarpį, kuriuo elektros energija naudojosi atsakovas M. Š.. Pagal bylos duomenis rašytinė sutartis tarp ieškovo ir atsakovo dėl elektros energijos tiekimo nebuvo sudaryta, ieškovas nurodo, kad tokia sutartis su atsakovu laikytina sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo atsakovo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų. Ieškovas pateikė teismui vartotojo (atsakovo) M. Š. elektros vartojimo patalpoms, esančioms (duomenys neskelbtini), išklotinę, iš kurios matyti, kad atsakovas už elektrą paskutinį kartą mokėjo 2007-12-03 iki 31781 kWh dienos tarifu ir 38082 kWh nakties tarifu ir už suvartotą elektros energiją pagal nurašytus elektros skaitiklių parodymus, liko skolingas 7941,58 Lt, t. y. 2783,68 Lt už 8699 kWh dienos tarifu ir 5157,90 Lt už 28655 kWh nakties tarifu (b. l .6). Atsakovas byloje teigė, kad jis ieškovui už sunaudotą elektros energiją yra viską sumokėjęs, ieškovo nurodomą skolą turi sumokėti trečiasis asmuo UAB „Inovita“, nes jis naudojosi patalpomis, jas valdė ir vartojo elektros energiją nuo 2007-12-04. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad trečiasis asmuo UAB „Inovita“ iki 2008-03-20 neturėjo galimybės naudotis patalpomis, esančiomis (duomenys neskelbtini), nes šiuo laikotarpiu name buvo saugomi atsakovo daiktai, todėl konstatavo, kad ieškovui skolą už teiktą elektros energiją už laikotarpį nuo 2002-10-01 iki 2008-03-13 turi sumokėti atsakovas, kuris buvo faktinis elektros energijos vartotojas. Ši pirmosios instancijos teismo išvada pripažintina pagrįsta, nes šią išvadą patvirtina byloje surinkti įrodymai. Dėl to atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad jis buvo iškeldintas iš patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), 2007-12-04, o 2007-12-03 jis sumokėjo už visą sunaudotą elektros energiją, todėl už įsiskolinimą ieškovui yra atsakingas trečiasis asmuo UAB „Inovita“, nepripažintini pagrįstais.

10Kaip jau buvo minėta, byloje nebuvo pateikta rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp šalių dėl elektros energijos tiekimo ir apmokėjimo už elektros energiją, tačiau šalių konkliudentiniai veiksmai tvirtina, kad tarp šalių buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, kurios pagrindu ieškovas atsakovui tiekė elektros energiją, o atsakovas už ją mokėjo. Sutartis yra šalių susitarimas sukurti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.154, 6.159 str.), kurio buvimą gali patvirtinti ne tik rašytinis dokumentas, bet ir konkliudentiniai šalių veiksmai (CK 1.71 str.). Sutartinių santykių nebuvimą būtų galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu įstatymas imperatyviai reikalautų, kad šalys savo susitarimą įformintų tam tikra specialia forma, ir imperatyviai nustatytų, kad formos reikalavimų nesilaikymas daro šią sutartį negaliojančia. Nagrinėjamu atveju tokių imperatyvių reikalavimų energijos pirkimo-pardavimo sutarties formai ir sutarties formos nesilaikymo padarinių aukščiau minėtos CK normos nenustato, todėl sutartinių santykių tarp ginčo šalių buvimą gali patvirtinti ir konkliudentiniai šalių veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-02-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2006). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008-02-29 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008, išaiškino, kad elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis gali būti sudaryta elektros energijos teikėjo ir vartotojo konkliudentiniais veiksmais. Atsiskaityti už suvartotą elektros energiją turi tiesioginiai jos vartotojai.

11Nagrinėjamoje byloje atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis nutraukė su ieškovu sudarytą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį 2007-12-03 ar 2007-12-04. Taip pat atsakovas nepagrįstai teigia, kad jis 2007-12-03 apmokėjo už visą sunaudotą elektros energiją, nes nepateikė tokių įrodymų, t. y. kad jis informavo ieškovą ar trečiąjį asmenį, antstolį apie tai, jog būtų sutikrinti skaitiklio parodymai ir patikrintas jo apmokėjimas (konstatuota, kad jis yra apmokėjęs už visą jam patiektą elektros energiją nuo 2002-10-01 iki 2007-12-03 (įskaitytinai)). Iš ieškovo pateiktų duomenų apie atsakovo mokėjimus už vartojamą elektros energiją matyti, kad atsakovas mokėdavo nereguliariai, neapmokėdavo viso deklaruoto kiekio. Trečiasis asmuo buvo pateikęs duomenis, kad 411 kv. m gyvenamasis namas buvo šildomas elektra, vanduo taip pat buvo šildomas elektra. Atsakovas šių duomenų nepaneigė. Atsakovas taip pat nepaneigė trečiojo asmens nurodytų aplinkybių, kad prasidėjus teisminiams procesams nuo 2006 m. antros pusės pastebimas deklaruojamos sunaudojamos elektros energijos mažėjimas. Pagal bylos duomenis skaitiklio parodymai buvo užfiksuoti 2008-03-13, nustatyta 7941,58 Lt skola už suvartotą elektros energiją. Iš atsakovo argumentų sektų išvada, kad trečiasis asmuo laikotarpiu nuo 2007-12-04 iki 2008-03-13 suvartojo elektros energijos už 7941,58 Lt, t. y. kiekvieną mėnesį apytikriai beveik už 2300 Lt. Tokią išvadą būtų daryti nelogiška, atsižvelgiant į atsakovo nuo 2002-10-01 deklaruotus suvartotos elektros energijos kiekius, atliktus mokėjimus. Taip pat pagal byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus, nėra faktinio ir teisinio pagrindo daryti išvadą, kad trečiasis asmuo laikotarpiu nuo 2007-12-04 iki 2008-03-13 turėjo galimybę naudotis minėtomis patalpomis ir jomis naudojosi, o naudodamasis vartojo elektros energiją. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkų iškeldinimas įvyko 2007-12-04, tačiau atsakovas su šeima paliko patalpose daiktus ir galutinai daiktus pasiėmė tik 2008-03-13. Atsakovas su šeima iš patalpų privalėjo išsikelti su visu jam priklausančiu turtu, tačiau atsakovas to nepadarė, jo daiktai buvo iki 2008-03-13. Pažymėtina, kad po 2007-12-04, t. y. po to, kai atsakovas nurodo, kad išsikėlė iš patalpų, jo šeimos narė K. Š. dar bylinėjosi su antstoliu dėl priverstinio iškeldinimo iš patalpų, Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008-01-21 priėmė nutartį, kuria K. Š. skundą atmetė, nutartis įsiteisėjo po septynių dienų, kai buvo įteiktas nutarties nuorašas. K. Š. skundas dėl antstolio veiksmų taip pat buvo nagrinėjamas ir Vilniaus rajono apylinkės teisme, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-02-04 nutartimi byla palikta nenagrinėta. Esant tokioms aplinkybėms, pripažinti, kad atsakovas su šeima iš patalpų su visu turtu išsikėlė 2007-12-04 ir trečiasis asmuo nuo 2007-12-04 galėjo patalpas valdyti ir jomis naudotis, negalima.

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai tenkino ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų ieškinio reikalavimus, apeliacinio skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

13Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 11,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus atsakovo apeliacinio skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

15Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Priteisti valstybei iš M. Š. 11,80 Lt išlaidų, patirtų dėl procesinių dokumentų įteikimo byloje dalyvaujantiems asmenims apeliacinės instancijos teisme, kurios sumokamos banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai