Byla e2S-199-773/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Ieškovė UAB „NEG Recycling“ patikslintu prevenciniu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama: 1) įpareigoti atsakovę UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdyti tarp šalių 2013 m. spalio 10 d. sudarytą Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį Nr. ( - ) ir atsakovei atsiimti Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje esančią, mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo procese Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose atrinktą kietojo atgautojo kuro frakciją; 2) uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti sutartį dėl ieškovės 2017 m. rugsėjo 27 d. atlikto mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių veiklos sustabdymo. Nurodė, kad šalys 2013 m. spalio 10 d. sudarė Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį, kuri buvo vykdoma dviem etapais: mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių (toliau – MBA įrenginiai) projektavimas bei statyba ir MBA įrenginių eksploatavimas. Ieškovės teigimu, tarp šalių kilo ginčas dėl MBA įrenginių eksploatavimo. Pasak ieškovės, atsakovė nuo pat minėtų įrenginių eksploatavimo pradžios neatsiėmė net dalies kietojo atgautojo kuro, kurį pagal sutartį įsipareigojo atsiimti, todėl kyla grėsmė tinkamam MBA įrenginių eksploatavimui ir tolesniam sutarties vykdymui.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi civilinę bylą pagal teismingumą perdavė Kauno apygardos teismui. Teismas nustatė, kad ginčas tarp šalių kilo dėl sutarties, sudarytos civilinių viešo konkurso teisinių santykių būdu, vykdymo. Teismas, įvertinęs ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimus, sprendė, kad byla neteisminga Marijampolės rajono apylinkės teismui, todėl perduotina Kauno apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 3 punktas).

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismas išvadas grindė ne aktualia teismų praktika. Be to, teismo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-320/2011, 2010 m. lapkričio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-425/2010, 2009 m. lapkričio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009 faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos. Nurodytose bylose ginčai buvo kilę nepasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 27 straipsnio 3 punktą. Pasak atsakovės, ieškinio reikalavimai šioje byloje yra kildinami iš sutarties netinkamo vykdymo, o ne iš viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo. Pažymėjo, kad viešasis pirkimas pasibaigia, kai yra sudaroma pirkimo sutartis (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas, redakcija galiojusi 2013 m. spalio 9 d.). Nurodė, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas dėl viešųjų ginčų sprendimų iš esmės apima teisinius santykius dėl procedūrų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, taip pat procedūrų, susijusių su sutarties sudarymu. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „NEG Recycling“, atstovaujama advokato G. K., prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais: Teismas pagrįstai sprendė, kad tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu. Pažymėjo, kad pagrindinis ginčo klausimas šioje byloje yra kuriai iš šalių pagal sutartį priklauso pareiga iš MBA įrenginių teritorijos išvežti ir realizuoti įrenginiuose atskiriamas degiąsias atliekas. Nurodė, kad ieškovė ieškinyje yra pagrindusi tai, kad tuo atveju, jei ieškovė būtų prisiėmusi sutartinę prievolę transportuoti ir utilizuoti atskiriamas degiąsias atliekas, jos pasiūlyme, teiktame vykstant viešajam pirkimui, nurodytas MBA įrenginių eksploatavimo paslaugų įkainis būtų buvęs kitoks. Šis faktas, ieškovės teigimu, taip pat įrodo, kad nagrinėjamas ginčas yra susijęs su įvykusio viešojo pirkimo procedūra, konkrečiai, pasiūlymo kainos viešajame pirkime nustatymu. Be to, nagrinėjamoje byloje ieškovė bando apginti savo kaip tiekėjos teisėtus lūkesčius. Teismas rėmėsi aktualia teismų praktika. Nurodė, kad Kauno apygardos teisme jau yra nagrinėjamos dvi civilinės bylos dėl ginčo sutarties, konkrečiai – dėl jos galiojimo ir dėl pakeitimo, kas patvirtina visų ginčų, kylančių iš sutarties, teismingumą būtent šiam teismui. Pažymėjo, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2852-657/2017 pagal ieškovės ieškinį dėl pripažinimo neįgijus teisės vienašališkai nutraukti 2013 m. spalio 10 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį. Pasak ieškovės, nurodytoje civilinėje byloje atsakovė nekėlė bylos teismingumo Kauno apygardos teismui klausimo. Nurodė, kad Kauno apygardos teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2865-343/2017 pagal ieškovės ieškinį dėl nurodytos sutarties pakeitimo. Nurodytoje byloje, atsakovė taip pat sutiko, kad byla teisminga Kauno apygardos teismui. Be to, remiantis CPK 7 straipsnyje įtvirtintais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, yra tikslingiau ir naudingiau ginčus, kylančius iš tos pačios sutarties ir tarp tų pačių šalių, nagrinėti viename teisme.

10Teismas

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės taip pat yra taikomos nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (CPK 338 straipsnis). Šioje civilinėje byloje skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo nustatytose ribose tikrina skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas laikė, kad byloje tarp šalių ginčas kilo dėl sutarties, sudarytos civilinių viešo konkurso teisinių santykių būdu, vykdymo ir bylą pagal teismingumą perdavė Kauno apygardos teismui, teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 27 straipsnio 3 punktas). Atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 27 straipsnio 3 punktą, nes ieškinio reikalavimai šioje byloje yra kildinami iš sutarties netinkamo vykdymo, o ne iš viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo. Be to, teismas rėmėsi neaktualia teismų praktika. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 27 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, jog apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nors sudarius viešojo pirkimo sutartį, pirkimas pasibaigia, tačiau perkančiosios organizacijos ir tiekėjo viešojo pirkimo teisiniai santykiai nesibaigia. Tokiems viešojo pirkimo sutarties vykdymo santykiams taikytinas Viešųjų pirkimų įstatymas, kiek jis juos reguliuoja: pvz., viešojo pirkimo sutarties keitimas, papildomų darbų pirkimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011). Taigi, sprendžiant, ar civilinė byla yra dėl viešo konkurso teisinių santykių, būtina įvertinti, ar byloje reiškiami reikalavimai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų vykdymu, ir šiuos reikalavimus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovė UAB „NEG Recycling“ laimėjo atsakovės paskelbtą viešąjį pirkimą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija“ (pirkimo Nr. ( - )) ir tarp šalių 2013 m. spalio 10 d. buvo sudaryta Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartis. Ieškovė UAB „NEG Recycling“ patikslintu ieškiniu teismo prašo įpareigoti atsakovę UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdyti minėtą 2013 m. spalio 10 d. sutartį ir uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti sutartį dėl ieškovės 2017 m. rugsėjo 27 d. atlikto mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių veiklos sustabdymo. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu sudarytos sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka yra reglamentuoti Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti sutartį yra susijęs su civiliniais viešo konkurso teisiniais santykiais, kurio pagrįstumo įvertinimui teismas taikys šiuos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Teismas turės įvertinti, ar egzistuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytos sąlygos vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, todėl šis ieškinio reikalavimas teismingas Kauno apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 3 punktas). Nustačius, kad ieškovės reikalavimas dėl uždraudimo atsakovei vienašališkai nutraukti sutartį teismingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų ieškovės reikalavimų nagrinėtinas apygardos teisme (CPK 33 straipsnio 4 dalis). Konstatavus, kad byla teisminga Kauno apygardos teismui neturi teisinės reikšmės apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos teismas rėmėsi neaktualia teismų praktika. Apeliacinės instancijos teismas įvertina ir tai, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1258-657/2018, kurioje ieškovė UAB „NEG Recycling“ teismo prašo: 1) pakeisti tarp šalių 2013 m. spalio 9 d. sudarytos Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties priedu esančių Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 1 skirsnio „Bendrosios techninės specifikacijos“ 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose esančias lenteles; 2) pripažinti, kad UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ neįgijo teisės vienašališkai nutraukti minėtą sutartį; 3) pripažinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2017 m. spalio 11 d. pranešimą nepagrįstu ir nevykdytinu; 4) uždrausti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vienašališkai nutraukti nurodytą 2013 m. spalio 10 d. sutartį. Taigi, Kauno apygardos teisme jau nagrinėjama civilinė byla tarp tų pačių šalių ir tos pačios pirkimo sutarties sąlygų pakeitimo, jos nutraukimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, abi bylas nagrinėjant tame pačiame apygardos teisme bus užtikrintas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas (CPK 7 straipsnis). Atsižvelgdamas į padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, jog byloje kilęs ginčas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių ir byla teisminga Kauno apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 3 punktas). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis, kuria byla perduota Kauno apygardos teismui, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

14Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai