Byla 1-51-768/2018
Dėl mažametystės būkle, liesdamas rankomis nukentėjusiosios lytinius organus, išangę, savo kūnu užsiguldamas K. O. prieš nukentėjusiosios valią, nes ji negalėjo suprasti šių veiksmų esmės, tokiu būdu atliko mažametės K. O., gim. . (duomenys neskelbtini) d. tvirkinimo veiksmus

1Panevėžio apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjui Donatui Jatužiui, sekretoriaujant Jūratei Buitvydienei, dalyvaujant prokurorui Ričardui Juozainiui, nukentėjusios atstovei pagal įstatymą L. J., nukentėjusios ir civilinės ieškovės įgaliotai atstovei advokatei Raimondai Venckutei, gynėjai advokatei Lidijai Blinkevičienei,

2neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,

3K. O., a.k. ( - ) gim. . ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. vieta ( - ) sen., . ( - ) r. sav., išsituokęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, teistas 2016-05-30 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 140 str. 3 d. ir 140 str. 2 d. 75 parų areštu, kurį atliko 2016-09-09; 2017-08-17 pagal BK 145 str. 1 d. laisvės apribojimu 8 mėn., įpareigojant per bausmės laiką nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose ir per tris mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo neatlyginamai išdirbti 80 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis,

4kaltinamas pagal BK 150 str. 4 d.,

Nustatė

5K. O. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu metu ir laiku, tačiau ne anksčiau kaip 2015 m. rudenį ir ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 20 d., namuose, esančiuose . ( - ) m., pasinaudodamas K. O. bejėgiška dėl mažametystės būkle, liesdamas rankomis nukentėjusiosios lytinius organus, išangę, savo kūnu užsiguldamas K. O. prieš nukentėjusiosios valią, nes ji negalėjo suprasti šių veiksmų esmės, tokiu būdu atliko mažametės K. O., gim. . ( - ) d. tvirkinimo veiksmus.

6K. K. Oželis kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad faktas, nurodytas kaltinime, buvo. Tą dieną būdamas neblaivus prigulė šalia K., užkišo ranką už jos kelnaičių, tačiau nei lytinių organų, nei išangės, nelietė. K. užgulęs nebuvo. Savo veiksmų detalizuoti negali, tačiau kaip viskas buvo yra parodęs jo parodymų patikrinimo metu naudojant lėlę. Dėl savo veiksmų gailisi, dalį civilinio ieškinio atlygintų.

7Savo parodymus K. O. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu atliekant parodymų patikrinimą vietoje bei naudojant lėlę. Parodymų patikrinimo vietoje metu K. O. taip pat paaiškino, kad ant K. lytinių organų uždėjo ranką, kad pajustų lytinę aistrą, o ją pajutęs, nuėjo į tualetą ir ten masturbavosi (t. 2, b.l. 28 – 33).

8Be kaltinamojo K. O. pateikto paaiškinimo visiškai pripažįstant kaltę, jo kaltė grindžiama ir kitais, teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais:

9nukentėjusios K. O. apklausos duomenimis, kad ankščiau ji gyveno ( - ) su K., buvusiu tėvu. Jo pavardė O., tiksliai nežino. Kai gyveno, jis lindo jai į kelnytes, daužė galvą į sieną, mamą mušė. K. matė, ką jai darė, ji spėjo pasislėpti spintoje. Ji nespėjo pasislėpti, jis atėjo girtas ir lindo. Tėtis girtas įkišo ranką į jos kelnytes. Įkišęs ranką grabaliojo, jai nedrąsu pasakyti kur. Jautėsi blogai. Jis grabaliojo ir tiek. Viskas baigėsi, kai mama atėjo, tada iš karto nustojo taip daryti. Tai buvo naktį jos ir K. kambaryje. Tėtis lindo prie jos tik vieną kartą. Apie tai, kas atsitiko papasakojo patėviui ir mamai.

10Apklausos metu nukentėjusioji ant paveiksliuko su mergaitės vaizdu parodė vietas, kurias tėtis jai lietė (t. 1, b.l. 41 - 42, 43);

11nepilnametės liudytojos K. O. apklausos duomenimis, kad tėtis prie sesės priekabiavo. Sesės vardas K.. Ji pasislėpė. Jis pradėjo prie jos kabinėtis. Ne viską matė. Neatsimena datos. Senai čia buvo. Buvo rytas, dar buvo namuose, mama buvo išėjusi į miestą. Namuose jie visi buvo, ji ir jos sesės ir brolis. Pasislėpė, kai išgirdo, kad jis ateina į kambarį, kur jie buvo, kiti irgi pasislėpė, tik kitur, vienas po vežimu, kiti į virtuvę, o K. nespėjo. Išgirdo, kaip durys atsidaro, garsas stiprus, nes jos užstrigę ir garsas yra. Matė, kaip jis įėjo į tą kambarį, kur jie buvo. Kai jis įėjo, ji jau buvo pasislėpus už spintos. Galėjo matyti, kas vyko, bet nedaug ką. Matė, kaip jis prie jos lindo ir viskas. K. sakė, kad nelystų. Su suknele buvo K.. Čia buvo priekabiavimas (ant paveikslėlio pieštuku pažymi vietas, kurias liečiant būtų seksualinis priekabiavimas). Matė kaip lietė (parodo į tarpkojį). Jis ėjo link tos vietos. K. gulėjo lovoje ant nugaros. K. atsigulė į lovą prie jos. Jis iš šono kairio atsigulė. Su kita ranka ėjo link tos vietos. Neatsimena ar pasiekė tą vietą. Laiko nepamena. Truko kokia 20-30 minučių, jis išėjo į tualetą, po to į kitą kambarį. K. jam sakė nelysti, daugiau nieko negirdėjo. Tėtis tą dieną buvo neblaivus, tą kartą beveik visą savaitę gėrė. Nepasakojo niekam, mamai tik pasakė, kaip buvo. Pasakė, kad prie jos lindo. Neatsimena, ką mama darė. Prie jos nėra lindęs (t. 1, b.l. 162-164, 170);

12liudytojos L. J. parodymais, kad 2015 m. rudenį arba žiemą, K. O. kišo rankas už savo dukros K. kelnaičių. Apie tai sužinojo iš dabartinio sutuoktinio M. J., kuriam K. pati pasipasakojo. Be to, šį įvykį matė dukra K., kuri tuo metu slėpėsi už spintos ir matė įvykį pro galinės sienelės tarpelį. Mano, kad K. O. turi atlyginti neturtinę žalą, nes savo veiksmais prisidėjo prie psichologinio ir emocinio K. sveikatos sutrikimo. Be šių veiksmų, K. O. pastoviai ir sistemingai smurtaudavo ne tik prieš ją, bet ir prieš savo vaikus;

13liudytojo M. J. parodymais, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesį K. O. jam pasipasakojo, kad tėtis lindo prie jos, kad užgriuvo ant jos ir kišo ranką į kelnaites. Matėsi, kad mergaitė pasakodama gėdijosi, pasakojo nuleidusi akis, išraudusi, verkė, todėl ja patikėjo ir daugiau neklausinėjo, bet apie tai papasakojo L.. Tada ji kreipėsi į medikus;

14liudytojos N. K. parodymais, kad apie šį įvykį sužinojo iš dukros Larisos. Ji tiki tuo, kad K. pasakojo tiesą. Tvirtina, kad K. O. jų šeimoje buvo sumušęs visus, net ir ją su jos vyru, išskyrus mažąją K.. K. O. ypač išgėręs tampa agresyvus, todėl mano, kad su jo psichika kažkas negerai. Kotrynos apie įvykį neklausinėjo, bet mano, kad ji pasikeitė, tapo nerami, jaučia baimę, bijo tamsos;

15liudytojos R. D. parodymais, kad ji, kaip socialinė darbuotoja, L. šeimą pažįsta nuo 2016 metų rugpjūčio mėnesio. K. gali apibūdinti kaip užsidariusią, mažai kalbančią, besikeičiančių nuotaikų, tačiau geranorišką ir savarankišką. Ji dėl emocijų ir elgesio sutrikimų turi negalią, todėl jos mokymosi programa yra lengvesnė. Mokykloje neturi daug draugų, nesuranda savęs, nežino kuo užsiimti, nenori lankyti būrelių. Apie įvykį nieko nežino, nors vieno pokalbio metu girdėjo, kaip L. supykusi sakė, kad K. tėvą galėtų apkaltinti pedofilija;

16Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. . ( - ), kad K. O. mergystės plėvė nepažeista, burnoje, lytinių organų ir išangės srityje sužalojimų nerasta (t. 1, b.l. 54-55);

17Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriaus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktu Nr. . ( - ), kuriame nurodyta, kad K. O. nusikalstamos veikos padarymo metu, taip pat ir šiuo metu lėtiniu ar laikinu psichikos sutrikimu nesirgo bei neserga, jai nuo 2008 m. rašoma diagnozė: . ( - ), o nuo 2014 m. . ( - );

18K. O., atsižvelgiant į jai būdingas amžiaus ir individualius psichologinius ypatumus, jos protinio išsivystymo lygį bei turimas žinias, negalėjo suvokti byloje tiriamų jos atžvilgiu atliekamų veiksmų esmės. K. O. gebėjimas įsiminti informaciją ir vėliau ją atgaminti yra nesutrikdytas, tačiau stokoja detalių, išsamumo, juolab, kas yra duomenų apie jai daromą šeimos narių poveikį, o pačių liudytojų duodami parodymai yra nevienareikšminiai. Atsižvelgiant į visą tai, K. O. parodymus rekomenduojama vertinti kritiškai;

19K. O. dalyvauti tolimesnių procesinių veiksmų atlikime bei teisminiame bylos nagrinėjime nerekomenduojama;

20K. O., įvertinus tai, kad ji negalėjo suprasti byloje tiriamo įvykio esmės, ji negalėjo tiems veiksmams adekvačiai priešintis; iš įtariamojo parodymų yra matoma, jog K. O. priešinosi tiems veiksmams pagal savo galimybes - sakydama, ką jis darantis, ir vėliau apie tai papasakodama savo motinai;

21K. O. gali būti padidintai įtaigi sudėtingose situacijose, kai stokodama žinių, gyvenimiškos patirties, būdama emociškai priklausoma nuo reikšmingų suaugusiųjų ji lengviau priims bet kokią jai sakomą informaciją;

22K. O. nustatytas padidintas polinkis fantazuoti;

23K. O. psichikos sutrikimo, tiesioginiu priežastiniu ryšiu atsiradusio dėl byloje nagrinėjamų įvykių, nekonstatuojama, todėl sveikatos mastas nevertinamas (t. 1, b.l. 93-103);

24Globos namų . ( - ) pateiktoje nepilnamečio, galimai nukentėjusio nuo seksualinės prievartos, įvertinimo išvada, kad K. O. pasakoja, kad tėvas ją epizodiškai liesdavo: kišdavo rankas jai po kelnaitėmis ir glostydavo lytinius organus, išangę. Mergaitės teigimu, tėvas ją liesdavo tik rankomis, pats tuo metu dėvėdavo "triusikus", o ji būdavo apsirengusi kelnaitėmis ir palaidine. Kartais atsiguldavo ant jos ir savo kūnu spausdavo. Mergaitė pasakoja, kad tėvas tuo metu būdavo girtas, o mama miegodavo ir negirdėdavo, nematydavo, kas vyksta. Buvimo Pagalbos centre stebimas itin seksualizuotas K. elgesys, kas paprastai gali būti vienas iš pagrindinių galimai patirtos seksualinės prievartos rodiklių. Atsižvelgiant į tyrimo metu surinktus duomenis galima teigti, kad mergaitė turi jos amžiui nebūdingų seksualinių žinių, pasižymi itin seksualiu elgesiu (t. 1, b.l. 118-120, 121).

25Išdėstytų byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visuma patvirtina, jog K. O. neabejotinai padarė nusikalstamą veiką žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Pagal teismų praktiką lytinės aistros tenkinimas kitokio fizinio sąlyčio būdu pagal BK 150 straipsnį paprastai pasireiškia dirginant ar masturbuojant vyro ar moters lytinius organus, kišant pirštus ar kitokius daiktus į kito asmens lytinius organus ar išeinamąją angą, intensyviai liečiant nukentėjusiojo lytinius organus ar priverčiant nukentėjusįjį liesti kaltininko lytinius organus, taip pat lytiniu organu liečiant kito žmogaus kūną ir pan. bei taip siekiant patenkinti savo lytinę aistrą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-642/2007, 2K-725/2007, 2K-363/2009, 2K-50/2012, 2K-315/2014 ir kt.). Tvirkinamieji veiksmai baudžiamajame įstatyme nėra apibrėžti, nenustatyta, kas sudaro tokių veiksmų turinį. Tvirkinamųjų veiksmų turinį atskleidžia teismų praktikos išaiškinimai, pagal kuriuos mažamečio tvirkinamieji veiksmai pasireiškia demonstruojant mažamečiui lytinius organus, jį nurengiant, glostant vaiko kūną ar jo lytinius organus, taip pat lytiškai santykiaujant ar tenkinant lytinę aistrą mažamečio akivaizdoje ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-252/2013, 2K-205/2013, 2K-649/2012). Nusikalstamų veikų, numatytų BK 150 straipsnio 4 dalyje ir BK 153 straipsnyje, atskyrimui svarbu tai, kad tvirkinamieji veiksmai yra nesusiję su intervencija į moters lytinius organus ir lytinės aistros tenkinimu su tuo žmogumi. Nepaisant to, kad BK 150 straipsnio 4 dalyje numatytas lytinės aistros su mažamečiu tenkinimas kitokio fizinio sąlyčio būdu sutampa su BK 153 straipsnyje numatyto mažamečio tvirkinimo veika tuo aspektu, jog abiem atvejais su mažamečiu atliekami neteisėti seksualinio pobūdžio veiksmai, kurie gali pasireikšti panašia forma, seksualiniu prievartavimu laikomas ne bet koks fizinis sąlytis su nukentėjusiuoju, o tik toks, kuris pagal savo pobūdį ar neigiamus padarinius prilygsta lytiniams santykiams. Taigi K. O. su mažamete atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai, t.y. mergaitės lytinių organų, išangės lietimas, neabejotinai yra neteisėti, tačiau tokie veiksmai nėra nusikaltimo, numatyto BK 150 straipsnio 4 dalyje, sudėties požymiai. Byloje nenustatyti tokie neteisėti seksualinio pobūdžio veiksmai, kurie atitiktų lytinės aistros su mažamete tenkinimą kitokio fizinio sąlyčio būdu (mergaitės lytinių organų dirginimas ar masturbavimas, pirštų ar kitų daiktų į mergaitės lytinius organus ar išeinamąją angą kišimas, intensyvus mergaitės lytinių organų lietimas ar privertimas ją liesti kaltininko lytinius organus, mergaitės kūno lietimas savo (kaltininko) lytiniu organu ir pan.). Nagrinėjamu atveju atlikti neteisėti seksualinio pobūdžio veiksmai nebuvo intensyvūs, netruko ilgą laiką, nesusiję su intervencija į mergaitės lytinius organus, pagal savo pobūdį ir neigiamus padarinius negali būti prilyginami prievartiniai sueičiai, atliktai natūralia, analine arba oraline forma. Taigi, nagrinėjamu atveju K. O. veiksmai teismo vertinimu, atitinka BK 153 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo objektyviąją pusę.

26Pažymėtina, kad tiek BK 150 straipsnio 4 dalyje numatyta nusikalstama veika, tiek BK 153 straipsnyje numatyta veika padaromos veikiant tiesiogine tyčia. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog kaltės, jos formos, rūšies subjektyvių (vidinių–psichinių) nusikalstamos veikos požymių turinys atskleidžiamas ne vien tik paties kaltininko prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos nulėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama, bet ir tiriant bei įvertinant ir išorinius (objektyvius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, situaciją, kuriai esant tie veiksmai buvo padaryti ir pan. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-202/2014). Taigi tiek paties kaltinamojo prisipažinimas, tiek objektyviai nustatyti pastarojo prieš mažametę atlikti neteisėti seksualinio pobūdžio veiksmai (mergaitės išangės, lytinių organų lietimas), jų pobūdis, leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad K. O., darydamas nusikalstamą veiką, veikė tiesiogine tyčia, t. y. puikiai suvokė, kad mažametės atžvilgiu atlieka tvirkinamuosius veiksmus, pavojingą tokios savo nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Pažymėtina ir tai, kad nusikaltimas, numatytas BK 153 straipsnyje, laikomas baigtu atlikus tvirkinimo veiksmus, nepriklausomai nuo jų poveikio mažamečiui.

27Taigi visų šių duomenų visuma patvirtina, kad K. O. atliko ne seksualinio prievartavimo, o tvirkinimo veiksmus, pasireiškusius rankos užkišimu už K. O. kelnaičių ir lytinių organų bei išangės lietimu. Todėl šie jo veiksmai, kaip teisingai prašyme teigia prokuroras pasinaudodamas jam baudžiamojo proceso įstatymo suteikta galimybe pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą, turi būti kvalifikuojami pagal BK 153 straipsnio 1 dalį. Teismas, atsižvelgiant į liudytojų parodymus, taip pat tikslina nusikalstamos veikos laiką ir tvirkinimo veiksmų skaičių.

28K. K. O. atsakomybę lengvinanti aplinkybė pripažintina jo prisipažinimas padarius veiką ir nuoširdus gailestis. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus.

29Skiriant kaltinamajam K. O. bausmę, teismas atsižvelgia į padaryto apysunkio nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, į kaltės formą ir rūšį, veiksmų tikslus ir motyvus, į jo asmenybę. K. O. nebuvo teistas, baustas administracine tvarka, yra socialiai remtinas (t. 2, b.l. 13), anksčiau dirbo (t. 2, b.l. 82 – 88), šiuo metu charakterizuojamas teigiamai (t. 2, b.l. 92), gyvenantis mirusiai motinai priklausančiame bute. Be to, nustatyta, kad K. O. gydėsi VšĮ . ( - ) psichiatrinėje ligoninė (nustatyta diagnozė F 60.2 asocialaus tipo asmenybės sutrikimas ir F70.0 lengvas protinis atsilikimas, elgesio sutrikimo nėra arba jis minimalus) (t. 2, b.l. 104)). Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Utenos ekspertinio skyriaus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akte Nr. . ( - ) nurodoma, kad K. O. nusikalstamos veikos padarymo metu nesirgo ir šiuo metu neserga lėtiniu bei laikinu psichikos sutrikimu. Jam nustatytas asocialaus tipo asmenybės sutrikimas bei lengvas protinis atsilikimas, elgesio sutrikimo nėra arba jis minimalus, kas nusikalstamos veikos padarymo metu netrukdė ir šiuo metu netrukdo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Atsižvelgiant į jo intelektą, mąstymą, individualias psichologines ypatybes, K. O. galėjo suvokti reikšmingas bylai aplinkybes ir gali apie tai duoti parodymus, gali būti apklausiamas ikiteisminiame tyrime bei duoti parodymus teisme (t. 2, b.l. 150-154). Taip pat pažymėtina, kad K. O. asmenybė vertinama kaip primityvi, nebrandi, ribotų interesų, egocentriška, gynybiška, emocijos lengvai sužadinamos, banalios, jis emociškai nebrandus, jo intelektas atitinka labai žemą intelekto lygį.

30Taigi, teismas, atsižvelgęs į pirmiau nurodytų bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių visumą, padarytos veikos pavojingumą, tai, kad veika buvo padaryta prieš mažametę paties kaltinamojo dukrą, daro išvadą, kad K. O. už padarytą veiką skirtina straipsnio sankcijoje numatyta nesiekianti vidurkio laisvės atėmimo bausmė, kuri vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, dalinio bausmių sudėjimo būdu bendrintina su bausmėmis, paskirtomis 2016-05-30 ir 2017-08-17 nuosprendžiais.

31BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Atsižvelgus į K. O. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą, jos padarymo aplinkybes, kilusias pasekmes, taip pat į tai, kad jis praeityje neteistas, nebaustas administracine tvarka, šiuo metu charakterizuojamas teigiamai, turi gyvenamąją vietą, yra pagrindo išvadai, kad bausmės tikslai K. O. atžvilgiu bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Nagrinėjamu atveju paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas kartu su paskirtais įpareigojimais, atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir K. O. asmenybę, labiau užtikrins bausmės tikslų įgyvendinimą, jo socialinių priedermių vykdymą bei nukentėjusios interesus dėl nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo, negu realiai vykdoma laisvės atėmimo bausmė.

32Nukentėjusios atstovė pagal įstatymą L. J. prašo priteisti 5000 Eur neturtinei žalai atlyginti. K. K. O. prašo ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo sumažinti iki 2500 Eur. Nurodo, jog savo veiksmais galėjo padaryti žalą, tačiau mažesnę nei vertina atstovė pagal įstatymą.

33Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje mažametė K. O. turi teisę į kaltinamojo nusikalstamais veiksmais padarytos žalos atlyginimą. Teismo vertinimu, nekyla abejonių, kad nagrinėjamu atveju dėl K. O. atliktų neteisėtų seksualinio pobūdžio veiksmų su mažamete K. O., šios mažametės tvirkinimo, neturtinė žala atsirado. Nors K. O. psichikos sutrikimo, tiesioginiu priežastiniu ryšiu atsiradusio dėl byloje nagrinėjamų įvykių, nekonstatuojama, nes jai dar nuo 2008 m. nustatyti mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, o nuo 2014 m. lengvas protinis atsilikimas, dėl ko ji negalėjo suvokti byloje tiriamų jos atžvilgiu atliekamų veiksmų esmės, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad K. O. priešinosi K. O. atliekamiems veiksmams pagal savo galimybes - sakydama, ką jis darantis, ir vėliau apie tai papasakodama savo patėviui. Iš jos reakcijos ir vėlesnio elgesio papasakojant apie įvykį, matyti, kad žala jos dvasinei būklei buvo padaryta. Be to, pažymėtina, kad buvimo Pagalbos centre metu buvo stebimas itin seksualizuotas K. elgesys, kas paprastai gali būti vienas iš pagrindinių patirtos seksualinės prievartos rodiklių (t. 1, b.l. 118-120, 121), o tai vertintina kaip padaryta žala. Pažymėtina, kad ir liudytoja – N. K. patvirtino, jog K. O. elgesys pasikeitė, ji tapo uždaresnė, jaučianti baimę.

34Tačiau teismas, įvertinęs pirmiau paminėtų aplinkybių visumą, taip pat atsižvelgęs į kaltinamojo padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, jo atliktus neteisėtus veiksmus, turtinę padėtį, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, sprendžia, jog prašomas priteisti neturtinės žalos dydis mažintinas iki 1000 Eur.

35Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CK 3.185 straipsnio 1 dalį turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis, todėl iš K. O. nukentėjusiajai priteistus 1000 Eur neturtinei žalai atlyginti pavedama tvarkyti uzufrukto teise nepilnametės įstatyminei atstovei L. J. (BPK 328 straipsnio 4 punktas).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 303 str. 4 d., 304 str., 305 str. 4 d., 307 str. 5 d., 308 str., teismas,

Nutarė

37pripažinti K. O. kaltu pagal BK 153 straipsnio 1 dalį ir jį nubausti laisvės atėmimo bausme 1 (vieneriems) metams.

38Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d. paskirtą bausmę, taikant dalinį bausmių sudėjimą, subendrinti su 2016-05-30 Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 140 str. 2, 3 d. paskirta bausme ir 2017-08-17 Ignalinos rajono apylinkės teismo, teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 145 str. 1 d. paskirta bausme ir laikyti jį galutinai nubaustu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 4 (ketveriems) mėnesiams.

39Vadovaujantis BK 63 str. 9 d., į bausmės laiką įskaityti bausmes, visiškai atliktas pagal 2016-05-30 ir 2017-08-17 Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendį ir teismo baudžiamąjį įsakymą.

40Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 p., 8 p., 9 p., 10 p., 3 d., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant K. O. būti užsiregistravus darbo biržoje arba pradėti dirbti, nebendrauti su K. O., K. O., K. O., L. O., K. O., L. J., per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo datos neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų) ir bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

41Palikti nepakeistas iki nuosprendis įsiteisės kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones -rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento paėmimą, nuosprendžiui įsiteisėjus jas panaikinti, dokumentą K. O. grąžinti.

42Priteisti iš K. O. 1000 (vieną tūkstantį) Eur nukentėjusiajai K. O. neturtinei žalai atlyginti.

43Iš K. O. nukentėjusiajai K. O. priteistus 1000 Eur neturtinei žalai atlyginti, pavesti tvarkyti uzufrukto teise nepilnametės įstatyminei atstovei L. J..

44Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjui Donatui... 2. neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,... 3. K. O., a.k. ( - ) gim. . ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv.... 4. kaltinamas pagal BK 150 str. 4 d.,... 5. K. O. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu metu ir laiku, tačiau ne... 6. K. K. Oželis kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad faktas, nurodytas... 7. Savo parodymus K. O. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu atliekant parodymų... 8. Be kaltinamojo K. O. pateikto paaiškinimo visiškai pripažįstant kaltę, jo... 9. nukentėjusios K. O. apklausos duomenimis, kad ankščiau ji gyveno ( - ) su... 10. Apklausos metu nukentėjusioji ant paveiksliuko su mergaitės vaizdu parodė... 11. nepilnametės liudytojos K. O. apklausos duomenimis, kad tėtis prie sesės... 12. liudytojos L. J. parodymais, kad 2015 m. rudenį arba žiemą, K. O. kišo... 13. liudytojo M. J. parodymais, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesį K. O. jam... 14. liudytojos N. K. parodymais, kad apie šį įvykį sužinojo iš dukros... 15. liudytojos R. D. parodymais, kad ji, kaip socialinė darbuotoja, L. šeimą... 16. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada... 17. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Vaikų ir paauglių teismo... 18. K. O., atsižvelgiant į jai būdingas amžiaus ir individualius psichologinius... 19. K. O. dalyvauti tolimesnių procesinių veiksmų atlikime bei teisminiame bylos... 20. K. O., įvertinus tai, kad ji negalėjo suprasti byloje tiriamo įvykio esmės,... 21. K. O. gali būti padidintai įtaigi sudėtingose situacijose, kai stokodama... 22. K. O. nustatytas padidintas polinkis fantazuoti;... 23. K. O. psichikos sutrikimo, tiesioginiu priežastiniu ryšiu atsiradusio dėl... 24. Globos namų . ( - ) pateiktoje nepilnamečio, galimai nukentėjusio nuo... 25. Išdėstytų byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visuma patvirtina,... 26. Pažymėtina, kad tiek BK 150 straipsnio 4 dalyje numatyta nusikalstama veika,... 27. Taigi visų šių duomenų visuma patvirtina, kad K. O. atliko ne seksualinio... 28. K. K. O. atsakomybę lengvinanti aplinkybė pripažintina jo prisipažinimas... 29. Skiriant kaltinamajam K. O. bausmę, teismas atsižvelgia į padaryto apysunkio... 30. Taigi, teismas, atsižvelgęs į pirmiau nurodytų bausmės skyrimui... 31. BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija)... 32. Nukentėjusios atstovė pagal įstatymą L. J. prašo priteisti 5000 Eur... 33. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje mažametė K. O. turi teisę į... 34. Tačiau teismas, įvertinęs pirmiau paminėtų aplinkybių visumą, taip pat... 35. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CK 3.185 straipsnio 1 dalį... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 303... 37. pripažinti K. O. kaltu pagal BK 153 straipsnio 1 dalį ir jį nubausti... 38. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d. paskirtą bausmę, taikant dalinį bausmių... 39. Vadovaujantis BK 63 str. 9 d., į bausmės laiką įskaityti bausmes, visiškai... 40. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 p., 8 p., 9 p., 10 p., 3 d., paskirtos... 41. Palikti nepakeistas iki nuosprendis įsiteisės kaltinamajam paskirtas... 42. Priteisti iš K. O. 1000 (vieną tūkstantį) Eur nukentėjusiajai K. O.... 43. Iš K. O. nukentėjusiajai K. O. priteistus 1000 Eur neturtinei žalai... 44. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...