Byla e2A-1359-262/2019
Dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atnaujinti sutarčių galiojimą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui AB „Swedbank“ dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atnaujinti sutarčių galiojimą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovas ieškiniu prašė: pripažinti atsakovo AB „Swedbank“ atliktą 2008-01-28 kredito sutarties Nr. 07-146777-IN nutraukimą neteisėtu tuo pačiu įpareigojant atsakovą atnaujinti minėtos sutarties galiojimą, taip pat pripažinti atsakovo atliktą 2009-10-02 kredito sutarties Nr. 09-076984-IN nutraukimą neteisėtu tuo pačiu įpareigojant atsakovą atnaujinti minėtos sutarties galiojimą ir priteisti ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2008-01-28 sudarė kredito sutartį Nr. 07-146777-IN (toliau – Sutartis 1). Sutarties 1 pagrindu atsakovas suteikė ieškovui 10 000 000 Lt (2 896 200,19 Eur) paskolą, kurią ieškovas įsipareigojo grąžinti iki 2018-01-28. Ieškovas ir atsakovas 2009-10-02 sudarė dar vieną kredito sutartį Nr. 09-076984-IN (toliau – Sutartis 2). Sutartimi 2 atsakovas ieškovui suteikė 284 444 Eur kreditą, kurį ieškovas įsipareigojo grąžinti iki 2019-10-02. Įsipareigojimus atsakovui ieškovas užtikrino nekilnojamojo turto hipoteka. Atsakovas pranešė ieškovui, kad jeigu ieškovas iki 2018-03-30 neįvykdys savo iš sutarčių kylančių įsipareigojimų, atsakovas nutrauks sutartis. 2018-06-07 Ieškovas iš Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro gavo pranešimą apie tai, kad privalo geranoriškai įvykdyti visus iš sutarčių kylančius įsipareigojimus, priešingu atveju pagal bus išduoti vykdomieji įrašai, kurių pagrindu bus pradėtas priverstinis skolos iš ieškovo išieškojimo procesas. Gavęs atitinkamus vykdomuosius įrašus atsakovas juos pateikė antstoliui R. V., kuris savo ruožtu pradėjo priverstinio skolos išieškojimo veiksmus. atsakovo atliktas vienašališkas sutarčių nutraukimas laikytinas niekiniu CK 1.80 straipsnio pagrindu, nes prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, t.y. CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Sutartiniuose santykiuose atsakovas elgėsi nesąžiningai, nevykdė bendradarbiavimo pareigos, pažeidė ieškovo teisėtus lūkesčius.

73.

8Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2018 m. sausio 28 d. suėjo kredito pagal Sutartį l grąžinimo terminas, tačiau ieškovas kredito negrąžino. Atsakovas 2018 m. vasario 27 d. raštu Nr. SR/18- 5132 ieškovui pranešė, kad suteikė papildomą terminą, t.y. iki 2018 m. kovo 30 d., įsipareigojimams pagal jau pasibaigusią Sutartį l įvykdyti, tačiau ir per papildomai suteiktą terminą ieškovas įsipareigojimų neįvykdė. Kadangi ieškovas sistemingai nevykdė kreditorinių įsipareigojimų atsakovui, šis 2018 m. vasario 27 d. raštu Nr. SR/18-5142 pranešė, kad nepašalinus Sutarties 2 pažeidimų iki 2018 m. kovo 30 d., nutrauks ją ir Sutartis 2 bus laikoma nutraukta nuo 2018 m. kovo 30 d. Ieškovas per nustatytus terminus nepašalino Sutarties 2 pažeidimų ir ji laikoma nutraukta nuo 2018 m. kovo 30 d. Sutarties 2 nutraukimas nuo 2018 m. kovo 30 d. buvo atliktas ne dėl atskiro ir/ar pavienio jos pažeidimo (pvz. vienos mėnesinės įmokos nesumokėjimo), bet esant ir tebesitęsiant sistemingam ir ilgam prievolės pažeidimui.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas.

125.

13Teismas nurodė, kad Sutartis 1 nebuvo atsakovo vienašališkai nutraukta. Sutarties 2 2.2 punkte šalys buvo nustačiusios kredito grąžinimo terminą, t.y. 2018-01-28. Po šio termino atsakovas pareikalavo ieškovą galutinai atsiskaityti. Ši aplinkybė savaime sudaro pagrindą savarankiškai išvadai, jog ieškinio reikalavimas – pripažinti Sutarties 1 nutraukimą neteisėtu, yra nepagrįstas, nes tokio veiksmo – vienašališko Sutarties 1 nutraukimo, atsakovas apskritai neatliko. Atsakovas 2018-02-27 pranešime nurodė ieškovui nutraukiantis Sutartį 2 jis 11.2.1.1 ir 11.2.2.1 punktų pagrindais, t. y. dėl to, kad kredito gavėjas ilgiau kaip 30 dienų nesumoka bet kokių mokėjimų ir dėl to, kad paaiškėjo, jog ieškovas sutartyje nustatytais terminais nesumokės bet kokių mokėjimų. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad ieškovas tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų pagal abi šiai bylai aktualias kredito sutartis, o bankui vienašališkai nutraukiant Sutartį 2, ne tik nevykdė mokėjimų pagal ją, bet ir buvo skolingas pagal Sutartį 1. Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad pagrindas nutraukti Sutartį 2 buvo, todėl jos nutraukimas negali būti pripažintas neteisėtu.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

156.

16Ieškovas apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai.

177.

18Nurodė, kad priešingai nei pirmosios instancijos teismas nurodė skundžiamame sprendime, atsakovas elgėsi nesąžiningai, pasirinko formalaus elgesio modelį, tinkamai nebendradarbiavo su ieškovu bei sudarė teisėtus lūkesčius, susijusius su tikėtinu, tačiau taip ir neįgyvendintu Sutartyje 1 numatyto kredito grąžinimo termino pratęsimu. Be to, atsakovas vengė konstruktyvaus susidariusios situacijos sprendimo visoms šalims palankiu būdu. Toks atsakovo elgesys pažeidė CK 1.5 str. nustatytus protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimus bei CK 6.38 str. bei 6.200 str. įtvirtintas nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad aptartos normos yra imperatyvaus pobūdžio, konstatuotina, kad vienašališkas Sutarčių nutraukimas yra negaliojantis ab initio. Skundžiamas sprendimas, kuriame buvo priimtos priešingos išvados, yra laikytinas neteisėtu ir Vilniaus apygardos teismo dėl to turėtų būti panaikintas.

198.

20Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

219.

22Nurodė, kad apeliantas nei pirmosios instancijos teisme nei apeliaciniu skundu neįrodė aplinkybių, jog Sutartis 1 ir Sutartis 2 buvo nutrauktos neteisėtai, todėl apeliacinis skundas turi būti atmestas.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas atmetamas.

2510.

26CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

2711.

28Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c. b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

2912.

30Ieškovas yra pareiškęs ieškinį dėl Sutarčių 1 ir 2 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir jų atnaujinimo. Skundžiamu sprendimu ieškinys buvo atmestas, o apeliaciniu skundu ieškovas prašo sprendimą panaikinti ir ieškinį tenkinti. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su apeliacinio skundo motyvais, su jais nesutinka.

31Dėl Sutarties 1

3213.

33Nors apeliantas ieškiniu ir prašė pripažinti Sutarties 1 nutraukimą neteisėtu, tačiau nenurodė nei vieno argumento, dėl kurio pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje turėtų būti panaikintas. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu apeliantas taip pat nenurodė kada buvo nutraukta Sutartis 1, nes Sutartis 1 niekada nebuvo nutraukta, tik 2018 m. sausio 28 d. pasibaigė kredito pagal Sutartį 1 grąžinimo terminas.

3414.

35Kadangi apeliantas prašė pripažinti negaliojančiu niekada neįvykusį juridinį faktą – Sutarties 1 nutraukimą, šis apelianto reikalavimas pagrįstai buvo atmestas. Taip pat pagrįstai buvo atmestas ir išvestinis reikalavimas, įpareigoti atsakovą atnaujinti nutrauktos Sutarties 1 galiojimą, nes svarstyti dėl šio reikalavimo pagrįstumo būtų galima tik tuomet, jeigu Sutartis 1 būtų nutraukta ir teismas būtų pripažinęs jos nutraukimą neteisėtu.

36Dėl Sutarties 2

3715.

38Sutartis 2 buvo nutraukta remiantis kreditavimo veiklą reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnio 2 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 2 dalis). Sutarties 2 nutraukimas nuo 2018 m. kovo 30 d. buvo atliktas ne dėl pavienio Sutarties 2 pažeidimo, bet tebesitęsiant sistemingai ir ilgam, prievolės pažeidimui. Ieškovas ilgą laiką nemokėjo jokių dalinių kredito grąžinimo įmokų, tačiau atsakovas nenutraukė Sutarties 2, o suteikė terminą apeliantui atkurti savo finansinę padėtį. Pirmosios instancijos teismo nustatytos ir apeliaciniu skundu nepaneigtos faktinės aplinkybės patvirtina, kad apeliantas neturėjo finansinių galimybių mokėti net palūkanų nei pagal Sutartį 1 nei pagal Sutartį 2, kas patvirtino jo sunkią finansinę padėtį.

3916.

40Sutarties 2 nutraukimo dieną apeliantas savo įsipareigojimų atsakovui vykdymą buvo pradelsęs ilgą laiką (jau buvo pasibaigęs ir kredito pagal Sutartį 1 grąžinimo terminas, o ieškovas buvo negrąžinęs daugiau kaip 1 000 000 eurų dydžio likusios kredito sumos) ir atsakovas negalėjo tikėtis, kad apeliantas įvykdys Sutartimi 2 prisiimtus įsipareigojimus ir grąžins kreditą. Kadangi teisės aktai imperatyviai reikalauja, kad finansų įstaiga valdytų turimą kredito riziką bei imtųsi aktyvių veiksmų jai mažinti, nutraukdamas Sutartį 2 atsakovas tinkamai įvykdė pareigą iš savo įsipareigojimų laiku nevykdančių klientų reikalauti kreditą grąžinti prieš terminą.

4117.

42Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas kreditavimo santykiuose buvo stipresnioji sandorio šalis piktnaudžiaujanti savo padėtimi. Ieškovas yra verslininkas, prisiėmęs savo verslo plėtros, pelno siekimo ir įsipareigojimų pagal Sutartį 2 neįvykdymo riziką.

4318.

44Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas yra atsakęs į visus ieškovo paklausimus. Ieškovas nėra prašęs pratęsti ar pakeisti kredito pagal Sutartį 2 grąžinimo termino. Ieškovas prašė pratęsti tik Sutarties 1 grąžinimo terminą ir suteikti papildomą 1 000 000 eurų kreditą. Apelianto raštai, kuriais buvo prašoma pratęsti suteikto kredito grąžinimo terminą, negali būti laikomi tinkamu bendradarbiavimu, nes apeliantas iki Sutarties 2 nutraukimo ne tik nepašalino jos pažeidimų, bet ir nepateikė dokumentų, kurie leistų įvertinti ir pripažinti, kad apelianto finansinės situacijos pablogėjimas yra trumpalaikis.

4519.

46Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas visą laiką bendradarbiavo su ieškovu nepaisant to, kad ieškovas nevykdė įsipareigojimų pagal Sutartį l ir Sutartį 2. Apeliantas nei pirmosios instancijos teismui nei su apeliaciniu skundu nepateikė įrodymų, jog atsakovas buvo atsisakęs su apeliantu bendradarbiauti, o atsisakymas pratęsti Sutartį 2 negali būti laikomas netinkamu bendradarbiavimu.

4720.

48Ieškovas nepagrįstai teigia, kad su juo atsakovas netinkamai bendradarbiavo ir kad toks tariamai netinkamas bendradarbiavimas sudarė pagrindą pripažinti Sutarties 2 nutraukimą neteisėtu. Vien ta aplinkybė, kad atsakovas prarado pasitikėjimą apelianto galimybėmis įvykdyti Sutartimi 2 prisiimtus įsipareigojimus ir grąžinti suteiktą kreditą, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovas netinkamai bendradarbiavo su apeliantu. Po kredito apeliantui išmokėjimo Sutarties 2, kaip ir Sutarties 1, vykdymas iš esmės priklausė nuo apelianto valios, todėl apeliantas nepagrįstai kaltino atsakovą neteisėtai nusprendus nebetęsti bendradarbiavimo su įsipareigojimų nebevykdančiu apeliantu.

4921.

50Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo veiksmai jam sukėlė lūkesčius, jog Sutartis 2 nebus nutraukta. Pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad apeliantas labai ilgą laiką nevykdė Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų ir nemokėjo kredito dalinių grąžinimo įmokų, nemokėjo palūkanų. Vien ta aplinkybė, kad apeliantas, likus 20 dienų iki kredito, pagal Sutartį 1, grąžinimo termino pabaigos formaliai paprašė ne tik atidėti kredito grąžinimo terminą, bet ir suteikti papildomą 1 000 000 eurų kreditą, o atsakovas atsakydamas nurodė sąlygas, kurioms esant būtų svarstomas aptariamas klausimas, neleidžia teigti, jog atsakovas suteikė pagrindą apelianto tariamai teisėtiems lūkesčiams, jog kredito pagal Sutartį 1 grąžinimo terminas bus atidėtas.

5122.

52Atsakovas negavo iš ieškovo to, ko teisėtai ir pagrįstai tikėjosi sudarydamas Sutartis. Sutarties 1 ir Sutarties 2 netinkamas vykdymas, sistemingas palūkanų ir kredito dalinių grąžinimo įmokų mokėjimų pažeidimas, pradelstos skolos sistemingas didėjimas atsakovui suteikė pakankamą pagrindą nesitikėti, kad Sutartis 2 bus tinkamai vykdoma ateityje. Dėl minėtos priežasties atsakovas priėmė teisėtą sprendimą nutraukti Sutartį 2 ir inicijuoti kredito grąžinimą prieš terminą.

5323.

54Nustačius, kad būtent ieškovas, o ne atsakovas nesilaikė Sutarčių, nebuvo pagrindo tenkinti ieškinį. Taigi, skundžiamas sprendimas yra teisėtas, pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti ar keisti. Dėl išvardintų priežasčių apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

5524.

56Nors atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikia tai patvirtinančių dokumentų, todėl šis atsakovo prašymas netenkinamas.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

58Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas ieškiniu prašė: pripažinti atsakovo AB „Swedbank“ atliktą... 5. 2.... 6. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2008-01-28 sudarė kredito sutartį Nr.... 7. 3.... 8. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2018 m.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinys... 12. 5.... 13. Teismas nurodė, kad Sutartis 1 nebuvo atsakovo vienašališkai nutraukta.... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. 6.... 16. Ieškovas apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 17. 7.... 18. Nurodė, kad priešingai nei pirmosios instancijos teismas nurodė... 19. 8.... 20. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o sprendimą... 21. 9.... 22. Nurodė, kad apeliantas nei pirmosios instancijos teisme nei apeliaciniu skundu... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Apeliacinis skundas atmetamas.... 25. 10.... 26. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 27. 11.... 28. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 29. 12.... 30. Ieškovas yra pareiškęs ieškinį dėl Sutarčių 1 ir 2 nutraukimo... 31. Dėl Sutarties 1... 32. 13.... 33. Nors apeliantas ieškiniu ir prašė pripažinti Sutarties 1 nutraukimą... 34. 14.... 35. Kadangi apeliantas prašė pripažinti negaliojančiu niekada neįvykusį... 36. Dėl Sutarties 2... 37. 15.... 38. Sutartis 2 buvo nutraukta remiantis kreditavimo veiklą reglamentuojančiomis... 39. 16.... 40. Sutarties 2 nutraukimo dieną apeliantas savo įsipareigojimų atsakovui... 41. 17.... 42. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas kreditavimo santykiuose buvo... 43. 18.... 44. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas yra atsakęs į visus... 45. 19.... 46. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas visą laiką... 47. 20.... 48. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad su juo atsakovas netinkamai bendradarbiavo... 49. 21.... 50. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo veiksmai jam sukėlė lūkesčius,... 51. 22.... 52. Atsakovas negavo iš ieškovo to, ko teisėtai ir pagrįstai tikėjosi... 53. 23.... 54. Nustačius, kad būtent ieškovas, o ne atsakovas nesilaikė Sutarčių, nebuvo... 55. 24.... 56. Nors atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikia tai... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 58. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti...