Byla 2S-510-826/2017
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei A. R. Ž., UAB „Tauralaukio statybos“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Tauralaukio kotedžai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Tauralaukio kotedžai“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei A. R. Ž., UAB „Tauralaukio statybos“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja 2016 m. spalio 21 d. kreipėsi į antstolę su skundu prašydamas:
  1. panaikinti antstolės 2016 m. spalio 5 d. priimtą turto arešto aktą Nr. S-6673;
  2. panaikinti pastatų (unikalūs Nr. ( - )) areštą;
  3. panaikinti antstolės 2016 m. spalio 27 d. priimtą patvarkymą Nr. S-7182 „Dėl vykdymo veiksmų atidėjimo“;
  4. prašė priteisti iš antstolės bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad išieškojimas vykdomas pagal vekselį, kurio teisėtumu pareiškėja abejoja. Nesutaria su išieškotoja UAB „Tauralaukio statybos“ dėl konkrečios pagal statybų rangos sutartį mokėtinos sumos, todėl sudarė reikalavimo perleidimo sutartis, kuriomis nupirko subrangovų reikalavimus UAB „Tauralaukio statybos“ dėl 89 417,92 Eur sumos (ši suma įskaitytina sumažinant skolą išieškotojui). Kad pareiškėja galėtų atsiskaityti su subrangovais pagal reikalavimų perleidimo sutartis, kreipėsi į AS „Bigbank“ dėl paskolos suteikimo, kuri 2016 m. rugsėjo 6 d. raštu informavo, kad atsisako suteikti kreditą, nes pareiškėjos turtui (žemės sklypui ir jame esantiems pastatams) taikomas areštas, dėl to kyla grėsmė, kad ji negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir jai bus taikomos baudinės sankcijos. 2016 m. rugsėjo 6 d. antstolė tenkino pareiškėjos skundą, panaikino pastatų, esančių ( - ), Klaipėdoje, areštą, tačiau tenkinusi prašymą areštavo patį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). Pareiškėjos situacija nepasikeitė, toks arešto perkėlimas nuo vieno hipoteka įkeisto turto ant kito visiškai nepakeitė pareiškėjos galimybių gauti lėšų prievolei vykdyti. Dėl minėto patvarkymo pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų.
 3. Nurodė, kad antstolė nepagrįstai 2016 m. spalio 27 d. patvarkymu Nr. S-7182 „Dėl vykdymo veiksmų atidėjimo“ nenagrinėjo jos pateikto prašymo ir motyvavo tik tuo aspektu, kad neturi vykdomosios bylos. Pateikė prašymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo, todėl antstolė privalo nedelsiant išspręsti šį klausimą, kad nebūtų toliau tęsiamas vykdymo procesas.
 4. Antstolė 2016 m. lapkričio 8 d. patvarkymu Nr. S-7447 „Dėl skolininko skundų“ pareiškėjos 2016 m. spalio 31 d. skundų netenkino ir juos kartu su vykdomąja byla Nr. 75-01182-16 perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

3II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi ieškovės prašymą netenkino. Teismo motyvai.
  1. Įvertinus pateikto skundo dalyką, darytina išvada, kad analogiški pareiškėjos reikalavimai t. y. panaikinti žemės sklypo ir jame esančių pastatų areštą, jau buvo išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2YT-16127-769/2016 ir klausimas dėl pastatų arešto panaikinimo buvo išspręstas, jis patenkintas, todėl teismas šiuo klausimu nepasisako. Be to, šioje byloje 2016 m. lapkričio 17 d. priimtas atskirasis skundas ir arešto panaikinimo teisėtumą apeliacine tvarka nagrinės Klaipėdos apygardos teismas.
  2. Šioje konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant nurodytoms aplinkybėms, antstolė nepažeidė jos veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Antstolė teisėtai, vadovaudamasi jai suteikta diskrecijos teise vertinti vykdymo veiksmų atidėjimo reikalingumą, pagrįstai, neturėdama savo žinioje vykdomosios bylos ir manydama, kad be byloje esančių duomenų negalės tinkamai ir išsamiai išnagrinėti pareiškėjos prašymų, atidėjo vykdymo veiksmų atlikimą, iki vykdomoji byla bus grąžinta antstolei.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Pareiškėja UAB „Tauralaukio kotedžai“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria nutarta netenkinti jos skundo dėl antstolio veiksmų, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jos skundą. Savo reikalavimus grindžia šiais motyvais.
  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso normas, nagrinėdamas skundą dalį dėl areštų panaikinimo.
   1. Teismas nurodė, kad dėl pirmo jos reikalavimo nepasisakys, nes iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatė, jog analogiški pareiškėjos reikalavimai jau buvo išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2YT-16127-769/2016 ir klausimas dėl arešto panaikinimo buvo išspręstas. Tačiau tuo atveju, jei jau yra išnagrinėta civilinė byla tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, šią skundo dalį turėjo palikti nenagrinėtą. Atsižvelgus į tai, teismas ir rezoliucinėje nutarties dalyje netinkamai nurodė, kad skundą netenkino.
   2. Teismas neįsigilino į skundo reikalavimus. Teikiant 2016 m. rugsėjo 20 d. skundą ir 2016 m. spalio 4 d. jį koreguojant dar nebuvo priimtas 2016 m. spalio 5 d. turto arešto aktas Nr. S-6673, kuriuo antstolė pakartotinai areštavo pastatus ir būtent dėl kurio buvo pateiktas skundas šioje byloje. Taip pat tuo metu nežinojo, kad antstolė jau kitą dieną areštuos pastatus. Minėtoje kitoje byloje prašė teismo panaikinti taikytą žemės sklypo areštą panaikinant turto arešto aktą ir netaikyti arešto sklype esantiems pastatams, neprašydama naikinti kokio nors arešto akto, nes tokio tuo metu tiesiog nebuvo.
   3. Teismas neteisingai nurodė, kad šių dviejų bylų nagrinėjimo dalykai sutampa. Tai, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2YT-16127-769/2016, būdamas aktyvus ir veikdamas ex officio, siekdamas, kad reikalavimų tenkinimas sukeltų realias pageidaujamas pasekmes, panaikino 2016 m. spalio 5 d. antstolės turto arešto aktą Nr. 6673, nereiškia, kad bylų dalykai yra tokie patys.
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra pagrindo panaikinti 2016 m. spalio 27 d. priimtą patvarkymą Nr. S-7182 „Dėl vykdymo veiksmų atidėjimo“.
   1. Antstolė privalo išnagrinėti pateiktą prašymą nedelsiant, nes iš esmės nuo šios pateiktos informacijos apie atliktą įskaitymą priklauso tai, kad toliau išieškojimas vykdomojoje byloje atliekamas nesant išieškotojos reikalavimo į skolininkę teisės. Antstolei nesprendžiant šio klausimo skolininkė patiria ypatingai sunkių pasekmių, nes ir toliau galioja turto ir turtinių teisių suvaržymai.
   2. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tas aplinkybes, kad pateikto prašymo antstolė nenagrinėjo motyvuodama tuo, jog neturi vykdomosios bylos. Iš bylos duomenų matyti, kad byla persiųsta teismui 2016 m. spalio 11 d., tačiau 2016 m. spalio 11 d. priimtas patvarkymas dėl lėšų, esančių kasoje, pervedimo Nr. S-6817, 2016 m. spalio 17 d. – patvarkymas dėl lėšų, esančių kasoje, pervedimo Nr. S-6932, 2016 m. spalio 18 d. – patvarkymas dėl skolininko skundo tenkinimo Nr. S-6966, 2016 m. spalio 24 d. – patvarkymas dėl skundo Nr. S-7078.
   3. Skolininkės 2016 m. spalio 6 d. prašyme prašoma nutraukti vykdomąją bylą, remiantis skolininkės atliktu įskaitymu, kuris atliktas tik 2016-10-06 pranešimu. Todėl šis 2016-10-06 prašymas niekaip negali būti susijęs su antstolės išnagrinėtu 2016-09-14 skolininkės prašymu.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Tauralaukio statybos“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė skundo netenkinti. Atsiliepimo motyvai.
  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai konstatavo, kad analogiški pareiškėjos reikalavimai jau buvo išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2YT-16127-769/2016 ir klausimas dėl pastatų arešto panaikinimo buvo išspręstas, prašymas patenkintas, todėl teismas šiuo klausimu nepasisakė ir atsisakė priimti šį apeliantės prašymą.
  2. Antstolė, neturėdama savo žinioje vykdomosios bylos, pagrįstai atidėjo vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0075/16/01182, iki teismai išnagrinės skolininkės skundus ir grąžins vykdomąją bylą. Apeliantė neįrodė, jog antstolė atliko veiksmus, kurie pažeistų CPK vykdymo procesą reglamentuojančias nuostatas, dėl to atskirasis skundas dėl minimų argumentų atmestinas kaip nepagrįstas.
  3. Apeliantė elgiasi nesąžiningai ir siekia suklaidinti ne tik antstolę, bet ir skundus dėl antstolės veiksmų nagrinėjančius teismus. Skolininkė toje pačioje byloje jau yra pateikusi daug analogiškų skundų / prašymų, siekdama sukelti sumaištį vykdymo procese bei užvilkinti vykdymo procesą neapibrėžtam laikui, taip siekia išvengti prievolės vykdymo. Skolininkė pateikia ir neteisingą bei klaidinamą informaciją apie nepagrįstą ir neteisėtą skolininkės atliktą išieškotojos reikalavimo įskaitymą CK nustatyta tvarka.
 2. Apeliantė UAB „Tauralaukio statybos“ 2017 m. kovo 27 d. teismui pateikė papildomus dokumentus ir papildomai nurodė.
  1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 3 d. nutartyje civilinėje byloje

   7Nr. 2YT-1905-769/2016 konstatavo, kad antstolė šioje byloje tikslingai savo veiksmais trukdė jai įvykdyti išieškotojos reikalavimus šiame vykdymo procese ir tokiu būdu dirbtinai padidino vykdymo išlaidas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-2812-328/2017 nutarta nušalinti antstolę nuo šios vykdomosios bylos. Šios teismo išvados dar kartą patvirtina, kad antstolė tikslingai siekia vilkinti vykdymo procesą, todėl yra pagrindas naikinti 2016 m. spalio 27 d. priimtą patvarkymą Nr. S-7182 „Dėl vykdymo veiksmų atidėjimo“.

  2. Klaipėdos apygardos teismui palikus pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria panaikintas areštas žemės sklypui ir pastatams, nepakeistą, buvo išspręstas pastatų žemės sklype arešto panaikinimo klausimas, dėl kurio keliamas klausimas ir šioje byloje. Pareiškėja teikdama šį skundą negalėjo žinoti, kad teismas kitoje byloje bus aktyvus ir ex officio išspręs klausimą ir dėl skundo nagrinėjimo metu papildomai uždėtų areštų pastatams. Kreipdamasi į teismą su šioje byloje nagrinėjamu skundu dėl arešto pastatams panaikinimo, skolininkė elgėsi sąžiningai ir kreipėsi į teismą pagrįstai, nes formaliai reikalavimo dėl arešto pastatams akto panaikinimo ji nebuvo pareiškusi jokioje kitoje byloje.
  3. Prašė sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atsižvelgti į tai, kad skolininkė į teismą dėl antstolės veiksmų kreipėsi pagrįstai, tačiau dėl kitos civilinės bylos nagrinėjimo rezultato šioje byloje prašomas panaikinti pastatų turto arešto aktas neteko teisinės galios.
 3. Atsiliepimą į atskirąjį skundą negauta.

8

9IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

10Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria netenkintas skolininkės skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, nes bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi įvertinti, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms, antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 4. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolė A. R. Ž. vykdo vykdomąją bylą Nr. 75-011826/16, pradėtą pagal Klaipėdos miesto 13-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DR-4246 dėl 140 420,58 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Tauralaukio kotedžai“ išieškotojos UAB „Tauralaukio statybos“ naudai. Skolininkei UAB „Tauralaukio kotedžai“ priklauso nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Klaipėdoje, ir jame esantys pastatai, kurių unikalūs Nr. ( - ); taip pat 33/65 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ). Šis turtas įkeistas hipotekos sutartimi.
 5. Antstolė 2016 m. rugpjūčio 31 d. turto arešto aktu Nr. S-5903 areštavo šiuos žemės sklypus. 2016 m. rugsėjo 6 d. pareiškėja pateikė skundą prašydama panaikinti nurodytų pastatų areštą, motyvavo tuo, kad 2016 m. rugpjūčio 30 d. ir 2016 m. rugpjūčio 31 d. sudarė reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis. Dėl 2016 m. rugpjūčio 31 d. antstolės taikyto turto arešto AS „Bigbank“ sustabdė kredito išmokėjimą. 2016 m. rugsėjo 13 d. patvarkymu Nr. S-6108 „Dėl arešto turtui panaikinimo“ buvo panaikintas skolininkės pastatams taikytas areštas. 2016 m. rugsėjo 13 d. tenkinant išieškotojo prašymą turto arešto aktu Nr. S-6107 areštuotas žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1181-4169, esantis ( - ), Klaipėdoje. 2016 m. rugsėjo 20 d. antstolė raštu Nr. S-6272 „Dėl išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto“ kreipėsi į AS „Bigbank“ filialą, siūlydama per 14 dienų pranešti (duoti sutikimą), kad būtų išieškoma iš hipoteka įkeisto skolininko turto. 2016 m. spalio 4 d. bankas pranešė, jog nesutinka, kad būtų išieškoma iš hipoteka įkeisto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ). 2016 m. spalio 4 d. priimtu patvarkymu Nr. S-6643 skolininkei leista padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS „Bigbank“ su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147 176,40 Eur sumos, bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą. Atsižvelgus į priimtą patvarkymą 2016 m. spalio 4 d. turto arešto aktu Nr. S-6637 (patikslinančiu) leista padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS „Bigbank“ su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147 176,40 Eur sumos, bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą, turto arešto mastas 140 420,58 Eur. 2016 m. spalio 5 d. išieškotojas pateikė prašymą areštuoti pastatus, esančius žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Klaipėda, nes areštuotas skolininkės turtas yra nepakankamas išieškotojo reikalavimams užtikrinti. 2016 m. spalio 5 d. turto arešto aktu Nr. S-6673 areštuotas 21 pastatas, esantis ( - ), Klaipėdoje, leidžiant padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS „Bigbank“ su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147 176,40 Eur sumos, bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą, turto arešto mastas 147 549,95 Eur. 2016 m. spalio 11 d. turto areštu aktu Nr. S-6810 (patikslinančiu) areštuojant žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Klaipėda, skolininkei buvo leista gauti lėšas pagal kreditavimo sutartį ir padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS „Bigbank“ su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147 176,40 Eur sumos, bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, turto arešto mastas 140 420,58 Eur. 2016 m. spalio 11 d. turto areštu aktu Nr. S-6809 areštuojant pastatus, esančius Pajūrio g. 3, Klaipėdoje, leista skolininkei gauti lėšas pagal kreditavimo sutartį ir padidinti įkeitimo sumą pagal kreditavimo sutartį su AS „Bigbank“ su sąlyga, kad gautas kreditas, neviršijant 147 176,40 Eur sumos, bus pervestas į antstolės depozitinę sąskaitą skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, turto arešto mastas 147 549,95 Eur.

11Dėl arešto žemės sklypui ir turtui panaikinimo

12

 1. Pareiškėja pateikė skundą prašydama panaikinti jai priklausančio žemės sklypo ir jame esančių pastatų areštą. Pirmosios instancijos teismas šio pareiškėjos skundo nenagrinėjo motyvuodamas tuo, kad analogiški pareiškėjos reikalavimai, t. y. panaikinti žemės sklypo ir jame esančių pastatų areštą, jau buvo išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2YT-16127-769/2016. Apeliantė su tokiu teismo sprendimu nesutiko. Tačiau 2017 m. kovo 27 d. teismui pateikė papildomus dokumentus ir paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog dabar skundo reikalavimo neliko, nes Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-356-459/2017 paliko galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartį Nr. 2YT-16127-769/2016, kuria panaikintas areštas žemės sklypui ir pastatams. Remdamasis šiomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teismas pagrįstai savo skundžiamojoje nutartyje nurodė, kad nėra pagrindo nagrinėti apeliantės skundo dalį dėl areštų panaikinimo, ir šiuo klausimu nepasisakė.
 2. Apeliantė skunde nurodė, kad teismas pažeidė CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktą, reglamentuojantį pareiškimo palikimą nenagrinėto, tuo atveju, kai teisme yra nagrinėjama kita civilinė byla tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apeliantės motyvu ir pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs anksčiau nurodytas aplinkybes, turėjo pagrindą pareiškėjos skundą dėl arešto panaikinimo dėl antstolės veiksmų palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nors teismas netinkamai pritaikė proceso teisės normą, tai nėra pagrindas skundžiamą nutartį keisti ar naikinti, nes iš esmės teisinės pasekmės tos pačios.

13Dėl 2016 m. spalio 27 d. patvarkymo Nr. S-7182 panaikinimo

14

 1. Pareiškėja prašė panaikinti antstolės 2016 m. spalio 31 d. patvarkymą Nr. S-7182 „Dėl vykdymo veiksmų atidėjimo“, kuriuo atidėti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje

  15Nr. 75-01182/16, iki teismai išnagrinės pareiškėjų skundus ir grąžins vykdomąją bylą. Pirmosios instancijos teismas šio reikalavimo netenkino motyvuodamas tuo, jog antstolė priimdama patvarkymą neturėjo vykdomosios bylos, todėl pagrįstai, vadovaudamasi CPK reikalavimais, atidėjo pateiktų prašymų svarstymą, iki bus gauta vykdomoji byla. Apeliantė su tokiu teismo motyvu nesutiko nurodydama, jog antstolė privalo išnagrinėti pateiktą prašymą nedelsiant, nes iš esmės nuo šios pateiktos informacijos apie atliktą įskaitymą priklauso tai, kad toliau išieškojimas vykdomojoje byloje atliekamas nesant išieškotojos reikalavimo į skolininkę teisės. Nesutiktina su skundo argumentais.

 2. Viena iš skolininkų teisių vykdymo procese yra galimybė reikšti prašymus antstoliui (CPK 643 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis). Iš bylos duomenų matyti, jog 2016 m. spalio 7 d. skolininkai kreipėsi į antstolę su prašymu dėl vykdomosios bylos

  16Nr. 0075/15/01182 nutraukimo. Antstolė šio prašymo neišnagrinėjo. Pareiškėja turėjo teisę per įstatymo nustatytą terminą negavusi patvarkymo iš antstolės dėl jos pateikto 2016 m. spalio 7 d. prašymo kreiptis į teismą su skundu, tačiau to nepadarė (CPK 512 straipsnis).

 3. CPK 625 straipsnio 1 dalyje numatyta antstolio galimybė savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. Šia norma antstoliui suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl vykdymo veiksmų atidėjimo būtinumo. Pagal CPK 627 straipsnio 7 punktą antstolis turi atidėti vykdymo veiksmus, jei teismas išreikalauja vykdomąją bylą. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad vykdomoji byla Nr. 0075/01182/2016 į Klaipėdos miesto apylinkės teismą perduota 2016 m. spalio 12 d. ir iki šiol antstolei nebuvo grąžinta, nes vyko pareiškėjos skundų dėl antstolės A. R. Ž. veiksmų teisėtumo nagrinėjimas. Remiantis šiomis aplinkybėmis sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė A. R. Ž. pagrįstai priėmė 2016 m. spalio 31 d. patvarkymą Nr. S-7182 „Dėl vykdymo veiksmų atidėjimo“. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį dar į tai, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-2812-328/2017 tenkino pareiškėjos pareiškimą ir nušalino antstolę A. R. Ž. nuo vykdomosios bylos Nr. 0075/16/01182. Tik išsprendus klausimą dėl antstolio, kuris galės toliau vykdyti vykdomąją bylą, bus galima nagrinėti pareiškėjos prašymus dėl vykdomosios bylos nutraukimo.
 4. Kiti skunde nurodyti pareiškėjos argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.
 5. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos 2016 m. gruodžio 14 d. nutarties, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 6. Apeliantė teismui pateikė prašymą priteisti jos turėtas 360,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgus į tai, kad atskirasis skundas netenkintinas, apeliantės turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškėjos UAB „Tauralaukio kotedžai“ atskirojo skundo netenkinti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai