Byla e2-8427-889/2017
Dėl skolos priteisimo iš paveldimo turto

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė,

2sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,

3dalyvaujant ieškovių atstovei advokatei A. K., atsakovo atstovei advokatei A. Z.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių T. D. – S. ir M. Z. ieškinį atsakovui J. K. dėl skolos priteisimo iš paveldimo turto.

5Teismas

Nustatė

6ieškovės pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo ieškovei T. D. – S. 7419,26 Eur, priteisti iš atsakovo ieškovei M. Z. 2200 Eur bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ( - ) mirė V. K. ieškovės T. D. – S. brolis ir atsakovo J. K. tėvas. Po jo mirties liko turtas, kurį priėmė ir valdo mirusiojo įpėdinis - sūnus J. K.. V. K. 2011-11-30 buvo surašęs testamentą ieškovės T. D. – S. naudai, bet 2013-03-11 testamentą panaikino ir ieškovė nebepaveldi po brolio mirties. Mirusiojo sūnus J. K. pateikė Klaipėdos miesto 5 notarų biurui pareiškimą dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą po tėvo V. K. mirties. Ieškovė laiko save mirusiojo brolio palikimo priėmusio įpėdinio kreditore LR CK 5.63 straipsnio, 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindais. Ieškovė M. Z. taip pat laiko save mirusiojo V. K. kreditore, nes pagal 2016-11-16 paprastąjį neprotestuotiną vekselį mirusysis įsipareigojo 2017-02-16 sumokėti jai 2 200 Eur. Nurodyta suma nebuvo sumokėta, nes V. K. mirė ( - ). Iki brolio mirties tarp ieškovės T. D. – S. ir jos brolio V. K. susiklostė teisiniai santykiai, susiję su jų tetos J. L. palikimo priėmimu: mirus J. L. ( - ), T. D. – S. ir V. K. paveldėjo lygiomis dalimis tetos turtą ir tą turtą sudarė butas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). Butas vėliau buvo parduotas ir pinigai padalinti lygiomis dalimis, pervedant šias dalis į T. D. – S. ir V. K. sąskaitas. 2016-11-28 buvo pervestas avansas už butą pagal preliminarią buto pirkimo-pardavimo sutartį į T. D. – S. sąskaitą - suma 3 000 Eur, 2016-11-29 pusė avanso sumos – 1 500 Eur buvo pervesta į V. K. sąskaitą; 2016-12-20 buvo pervesta 2 325 Eur suma pagal buto pirkimo-pardavimo sutartį 2016-12-19, 2016-12-28 buvo pervesta 21 675 Eur pagrindinė suma už parduotą butą. Pinigai tolygiai buvo mokami tiek ieškovei, tiek jos broliui V. K. ir pirkėjai su jais pilnai atsiskaitė. Praėjus ( - ) dienų po pinigų už parduotą butą gavimo V. K. mirė. Jis savo dalies išlaidų, susijusių su tetos palikimo priėmimu, laidojimu ir kt. T. D. – S. neatlygino ir liko skolingas. Po J. L. mirties iki buto pardavimo ieškovė turėjo išlaidas, susijusias su J. L. buto sutvarkymu, laidojimu ir kapo pastatymo, pusę kurių turėjo atlyginti V. K. po paveldėto buto pardavimo. Ieškovė savo lėšomis iki paveldėto po J. L. mirties buto pardavimo sutvarkė butą ir už tai sumokėjo 1 028,50 Eur, apmokėjo J. L. skolą už buto renovaciją - 134,67Eur ir sumokėjo tarpininkavimo mokestį nekilnojamojo turto agentūrai – 1 542,75 Eur, 497,20 Eur už gedulingus pietus, už bažnytinę apeigą – 140 Eur, už laidojimą buvo sumokėta 759 Eur ir duobės kasimą 150 Eur, taip pat sumokėjo 2 080 Eur už tetos J. L. paminklą ant kapo, viso tai sudarė 6 332,12 Eur. Pusę šių išlaidų, t.y. 3 166,06 Eur turėjo padengti mirusysis V. K. kaip J. L. įpėdinis. Taip pat, mirus broliui, ieškovė T. D. – S. savo lėšomis palaidojo jį - sumokėjo už 2 230 Eur už kapavietės įrengimą, 843,20 Eur už gedulingus pietus, 40 dienų minėjimą (numatytą ( - )), 1 180 Eur laidojimo išlaidas, iš viso 4 253,20 Eur. Ieškovė D. – S. palaidojo mirusįjį, nes jis buvo jos brolis, jį prižiūrėjo jį nuolat ir laikė savo pareiga pasirūpinti jo laidojimu. Be to, ji nežinojo, kad nėra brolio įpėdinė, nes tik po brolio mirties sužinojo, kad jis panaikino testamentą. Kadangi ieškovė palaidojo brolį ne iš paveldėto turto, o panaudojo savo lėšas, ji turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto. Kadangi visą turtą pagal įstatymą paveldi kitas asmuo, galimai J. K., jis turi pilnai atlyginti šias laidojimo išlaidas, kurias sudaro 4 253,20 Eur. Ieškovė T. D. – S. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu dėl kreditorinio reikalavimo įpėdiniui pareiškimo fakto patvirtinimo ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-04-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-7352-639/2017 šis kreditorinio reikalavimo pareiškimo faktas buvo patvirtintas. Pažymi, kad T. D. – S. sąskaita naudojasi jos dukra A. D., kuri ieškovės pavedimu atliko dalį mokėjimų, bet jie buvo padaryti iš T. D. – S. lėšų. Ieškovė M. Z. prašo priteisti iš paveldimo turto - palikimo, likusio po V. K. mirties, iš priėmusio įpėdinio atsakovo J. K. 2200 Eur. Reikalavimo pagrindą sudaro 2016-11-16 V. K. išrašytas paprastas neprotestuotinas vekselis, pagal kurį V. K. įsipareigojo be išlygų sumokėti M. Z. 2200 Eur 2017-02-16. Kadangi V. K. mirė iki vekselio apmokėjimo datos, ji nespėjo pateikti reikalavimo dėl vekselio apmokėjimo ir tai liko mirusiojo V. K. skola jai. Ieškovė M. Z. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl kreditorinio reikalavimo pareiškimo fakto patvirtinimo ir 2017-04-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-7352-639/2017 reikalavimo faktas buvo patvirtintas.

7Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovės T. D. – S. reikalavimas priteisti išlaidas, susijusias su J. L. mirtimi bei palikimo priėmimu, neteisėtas, nes nepagrįstas nei įstatymu, nei sutartimi, pagal kurią V. K. būtų atsiradusi prievolė atlyginti šias išlaidas. Nėra galiojančių teisės normų, nurodančių, kad laidojimo, kapo sutvarkymo, palikimo priėmimo ar kitas išlaidas, susijusias su žmogaus mirtimi, įpėdinai privalo pasidalinti tarpusavyje lygiomis dalimis. Tokie klausimai paprastai sprendžiami tarpusavio susitarimais. Byloje nėra duomenų, kad Ieškovė 1 ir V. K. buvo susitarę visas išlaidas, susijusias su J. L. mirtimi ir jos palikimo priėmimu, dalinti tarpusavyje lygiomis dalimis. Netgi darant prielaidą, kad toks susitarimas ir galėjo būti, byloje nėra duomenų, jog V. K. tokio susitarimo nėra įvykdęs. Ieškovė nurodo, kad dėl tetos J. L. palikimo priėmimo ji iš viso patyrė 6 332,12 Eur išlaidų ir šį reikalavimą grindžia į bylą pateiktais įrodymais. Atsakovas laikosi nuomonės, kad pateikti įrodymai nepagrindžia ieškovės nurodytos patirtų išlaidų sumos: 1 028,50 Eur išlaidos už paveldėto buto sutvarkymą yra grindžiamos S. M. IĮ 2016-10-22 sąskaita-faktūra, tačiau duomenų apie šios sąskaitos apmokėjimą byloje nėra, tad reikalavimas atlyginti dalį šių išlaidų yra nepagrįstas; aplinkybė, kad ieškovė sumokėjo 134,67 Eur J. L. skolą už buto renovaciją nepagrįsta jokiais įrodymais, tad reikalavimas atlyginti dalį šių išlaidų yra nepagrįstas; ieškovės nurodyta

81 542,75 Eur suma kaip tarpininkavimo mokestis nekilnojamojo turto agentūrai grindžiama tarpininkavimo paslaugų sutartimi, kurią yra pasirašiusi tik ieškovė, V. K. šios sutarties nėra pasirašęs, tad reikalavimas atlyginti dalį šių išlaidų yra nepagrįstas; ieškovė nurodo, kad už gedulingus pietus po J. L. laidotuvių ji sumokėjo 497,20 Eur. Iš byloje esančios UAB KTV ANTAVA 2017-03-09 pažymos matosi, kad šiai bendrovei už gedulingus pietus iš viso yra sumokėta 1 606,30 Eur. Kaip nurodo ieškovė, J. L. mirė ( - ), tad gedulingi pietūs negalėjo būti suorganizuoti 2017-05-23, kai J. L. dar buvo gyva. 2017-05-25 gedulingi pietūs kainavo ne 497,20 Eur, o 284,30 Eur, Tad reikalaujama suma mažintina iki 284,30 Eur; UAB „ATERNA“ 2017-03-07 pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad už paslaugas bei prekes laidojant J. L. buvo sumokėta 759 Eur, tačiau duomenų apie tai, kas sumokėjo nurodytą sumą, byloje nėra, todėl reikalavimas atlyginti dalį šių išlaidų yra nepagrįstas; 2 080 Eur išlaidas už J. L. paminklą ant kapo ieškovė grindžia 2016-10-24 Prekių/paslaugų pirkimo pardavimo kvitu Nr. ( - ). Atsakovas abejoja, kad šios išlaidos buvo patirtos už paminklo pastatymą būtent ant J. L. kapo. Į bylą pateiktoje Sentikių religinės bendruomenės pažymoje nurodyta, kad ( - ) buvo palaidota ieškovės motina A. K.. Tad paminklas galėjo būti statomas ne ant J. L., o ant A. K. kapo, todėl reikalavimas atlyginti dalį šių išlaidų taip pat yra nepagrįstas. Abejonių nekeliančios ieškovės patirtos išlaidos, susijusios su J. L. mirtimi, yra: 140 Eur už bažnytinę apeigą, 150 Eur už duobės iškasimą bei 284,30 Eur už gedulingus pietus, iš viso 574,30 Eur. Visos kitos ieškovės nurodytos išlaidos yra arba neįrodytos, arba nesusijusios su J. L. mirtimi. Tikėtina, kad ieškovė, kaip J. L. paveldėtoja, gavo tiek vienkartinę išmoką iš Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, tiek ir išmokas iš VSDFV Klaipėdos skyriaus už mirusiąją. Ieškovė T. D. – S. pati, savo iniciatyva ir nieko nederindama su atsakovu, ėmėsi V. K. laidotuvių organizavimo. Atsakovas pripažįsta, kad su ieškove buvo susitarę lygiomis dalimis padengti V. K. laidojimo išlaidas, kurių bendra suma yra 869 Eur: 719 Eur už UAB „Amžiaus vartai“ suteiktas paslaugas bei 150 Eur už duobės iškasimą. Šio susitarimo atsakovas neginčija ir sutinka ieškovei sumokėti 434,50 Eur. Ieškovė nurodo, kad už kapavietės įrengimą sumokėjo 2 230 Eur. Nėra galimybės nustatyti, kokie konkretūs kapavietės tvarkymo darbai buvo atlikti už šią sumą ir ar atliktų darbų kaina yra protinga. Ieškovė nurodo, kad už gedulingus pietus bei 40 dienų po mirties paminėjimą ji sumokėjo 843,20 Eur. Ši aplinkybė grindžiama UAB KTV ANTAVA 2017-03-09 Pažyma. Jokių kitų dokumentų (sąskaitų, pinigų paėmimo kvito ar pan.), patvirtinančių, kad ieškovė iš tiesų patyrė šias išlaidas, byloje nėra. Gedulingus pietus bei 40 dienų po mirties paminėjimą ieškovė organizavo savo iniciatyva, dėl šių išlaidų su atsakovu nesitarė, tad ir reikalavimo teisės į atsakovą dėl šių išlaidų grąžinimo neturi. Kas sudaro 1 180 Eur laidojimo išlaidas, ieškovė nedetalizuoja, tad atsakovas laikosi nuomonės, kad šios išlaidos yra neįrodytos ir nepagrįstos. Teigia, kad ieškovė gavo išmokas iš VSDFV Klaipėdos skyriaus už mirusįjį. Ieškovė M. Z. nurodo, kad V. K. 2016-11-16 išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo be išlygų 2017-02-16 sumokėti jai 2 200 Eur. Kadangi V. K. mirė iki vekselio apmokėjimo datos, jo skolą turi sumokėti atsakovas. Atsakovas nesutinka su šiuo reikalavimu. Nurodo, kad jo ir tėvo V. K. santykiai buvo geri, jie dažnai susitikdavo, bendraudavo. V. K. atsakovui buvo pasakęs, kad yra sumokėjęs visas turėtas skolas, tad niekam jokių skolinių įsipareigojimų neturi. Apie tai, kad iš ieškovės M. Z. galimai buvo pasiskolinęs 2 200 Eur, V. K. atsakovui niekada nebuvo minėjęs. Mano, kad paprastąjį vekselį išdavė ne V. K. ir ant šio dokumento yra ne jo parašas. Į bylą pateiktas vekselis yra praradęs vertybinio popieriaus galią dėl to, kad jis nebuvo pateiktas apmokėti per ĮPVĮ nustatytus terminus. Paprastasis vekselis turėjo būti apmokėtas 2017-02-16, V. K. buvo palaidotas ( - ). Ieškovei M. Z. buvo žinoma, kad vienintelis įpėdinis yra atsakovas, tačiau reikalavimo apmokėti vekselį atsakovui nepateikė.

9Ieškovės pateikė dubliką, kuriame prašo tenkinti ieškinį. Nurodo, kad ieškovė T. D. – S. ir mirusysis V. K. paveldėjo po J. L. mirties likusį turtą lygiomis dalimis ir tą turtą sudarė butas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). Butas vėliau buvo parduotas ir pinigai padalinti lygiomis dalimis, pervedant šias dalis į T. D. – S. ir V. K. sąskaitas. Prievolė apmokėti su tetos mirtimi susijusias ½ dalį išlaidų atsiranda V. K., kaip įpėdiniui, paveldėjusiam ½ dalį turto, o ne iš susitarimo su seserimi. Visas su tetos laidojimu, jos buto sutvarkymu (tikslu parduoti) išlaidos buvo apmokėtos ieškovės arba jos pavedimu (pagal įgaliojimą) jos dukters A. D.. Todėl ieškovė mano, kad proporcingai paveldėto turto ½ daliai, jos brolis turėjo atlyginti ½ dalį nurodytų išlaidų. Jis to nespėjo padaryti, nes gavus pinigus už paveldėtą parduotą butą pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus ir su juo buvo neįmanoma spręsti atsiskaitymo problemų. Prieš tai jis neturėjo jokių piniginių lėšų ir negalėjo padengti jam tenkančios dalies išlaidų, todėl ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad jis atsiskaitys su ja po to, kai gaus pinigus už savo ½ dalį parduoto buto. Kadangi V. K. neužilgo mirė, tai nebuvo padaryta. Todėl argumentai dėl to, kad nėra teisinio reglamentavimo dėl įpėdinių tarpusavio teisių ir pareigų nustatymo nepagrįsti, nes ieškovė prisiėmė V. K. išlaidų dalį, proporcingai jo paveldėto turto daliai ir taip jis tapo skolingas jai ½ dalį visų nurodytų išlaidų. Atsakovas mano, kad reikalavimas dėl 1 542,75 Eur sumos kaip tarpininkavimo mokesčio nekilnojamojo turto agentūrai nepagrįstas, nes Tarpininkavimo paslaugų sutartį yra pasirašiusi tik ieškovė, o V. K. šios sutarties nėra pasirašęs, tad reikalavimas atlyginti dalį šių išlaidų yra nepagrįstas. Su tuo nesutinka, nes tarpininkavimo mokestis buvo nustatytas už viso buto pardavimą ir V. K., kaip ½ dalies buto savininkas turėjo sumokėti savo dalį mokesčio. Kadangi sandoris įvyko ir butas buvo parduotas, mirusiojo V. K. konkliudentiniai veiksmai patvirtino susitarimo parduoti butą per šią NT agentūrą buvimo faktą. Nurodo, kad visi ieškovės T. D. – S. piniginiai reikalavimai yra pagrįsti ir patvirtinti rašytiniais įrodymais. Atsakovo argumentai dėl vekselio privalomų rekvizitų bei jo, kaip vertybinio popieriaus galios, bei teisinis reglamentavimas neginčijami, jie yra teorinio pobūdžio, bet akivaizdu, kad iki vekselio užprotestavimo termino pabaigos V. K. mirė, o argumentai, kad ieškovei M. Z. buvo žinoma, kad vienintelis įpėdinis yra atsakovas ir ji turėjo jam pateikti reikalavimą apmokėti vekselį - laikomi nepagrįstais, nes apie tai, kad atsakovas yra vienintelis įpėdinis ieškovė sužinojo kiek vėliau. Kadangi ieškovė M. Z. buvo V. K. teta, jų nesiejo jokie verslo santykiai, ji paskolino V. K. pinigus ir užtikrinant paskolos grąžinimą, buvo surašytas vekselis.

10Atsakovas pateikė tripliką, kuriuo prašo atmesti ieškovių ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovui, kaip įpėdiniui, priėmusiam palikimą po savo tėvo V. K. mirties, iš viso negali kilti pareiga sumokėti ieškovės T. D. – S. reikalaujamų sumų, susijusių su J. L. palaidojimu, palikimo priėmimu, turto pardavimu, gedulingų pietų organizavimu ir pan., nes tokios atsakovo ar jo mirusio tėvo pareigos nenumato jokie galiojantys teisės aktai. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad būtų buvę kokie nors susitarimai tarp ieškovės ir jos mirusio brolio V. K. dėl tetos J. L. palaidojimo, jos turto pardavimo ar kapo sutvarkymo. Ieškovė nepateikia įrodymų, kad mirusioji J. L. būtų turėjusi skolų, kurias privalėjo sumokėti palikimą priėmę įpėdiniai, t.y. Ieškovė 1 ir jos brolis V. K.. Susitarimų tarp ieškovės T. D. – S. ir V. K. dėl J. L. laidojimo išlaidų pasidalijimo nebuvo. Teismui pateiktas 2016-10-22 Pinigų paėmimo kvitas, kuriuo ieškovė grindžia 1 028,50 Eur sumokėjimą S. M. IĮ pagal 2016-10-22 sąskaitą-faktūrą nelaikytinas tinkamu įrodymu, nes neatitinka tokio pobūdžio dokumentui keliamų reikalavimų (nėra dokumento serijos, numerio). Abejotina, kad į bylą pateiktas mokėjimo nurodymas dėl 134,67 Eur sumokėjimo patvirtina, kad ši suma sumokėta kaip J. L. skola už buto renovaciją — mokėjimo paskirtyje nurodytas sutarties Nr. ( - ), šios sutarties tekstas nėra žinomas, gavėjas yra AB „Swedbank“, duomenų iš turto administratoriaus apie tai, kiek J. L. turėjo mokėti kiekvieną mėnesį už renovaciją ir ar turėjo skolą, byloje nėra. Visiškai nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl tarpininkavimo mokesčio nekilnojamojo turto agentūrai sumokėjimo. V. K. nebuvo sutarties, kurią ieškovė pasirašė su MB „Uosto NT“ šalimi, tad sutartinė atsakomybė dėl šios sutarties vykdymo, nepaisant to, kad buvo susitarta dėl viso buto pardavimo, V. K. neatsirado. Kad susitarimo dėl dalies tarpininkavimo mokesčio sumokėjimo nebuvo, patvirtina ir pačios ieškovės veiksmai. Gavusi 3 000 Eur avansinį mokėjimą iš buto pirkėjų, ieškovė V. K. pervedė 1 500 Eur, t.y. beveik tokio dydžio sumą, kurią, tariamai V. K. jai buvo skolingas. Jeigu toks susitarimas būtų buvęs, ieškovė šios sumos V. K. nebūtų pervedusi, o šalys būtų susitarusios, kad šia suma yra padengiama V. K. dalis už tarpininkavimo paslaugas. Atsakovas neneigia, kad žadėjo atlyginti dalį išlaidų, patirtų laidojant tėvą, todėl atsakovas ir sutinka sumokėti 434,50 Eur. Tačiau atsakovas nesutinka mokėti už gedulingus pietus, kapavietės tvarkymą ir pan. Atsakovas laikosi nuomonės, kad ieškovė M. Z. neįrodė reikalavimo priteisti 2 200 Eur sumą pagrįstumo, nes nepateikė įrodymų, patvirtinančių pinigų perdavimo faktą. Taip pat ieškovė M. Z. nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad ieškovė iš viso turėjo galimybę paskolinti V. K. vekselyje nurodytą 2 200 Eur sumą.

112017-11-14 teisme gautas ieškovės T. D. – S. pareiškimas dėl ieškinio dalies atsisakymo, kuriame prašo priimti atsisakymą nuo 322,47 Eur ieškinio sumos dalies ir ieškinio reikalavimo sumažinimo iki 7 096,79 Eur. Nurodo, kad ieškovė T. D. –S. atsisako ieškinio dalies - 322,47 Eur priteisimo iš atsakovo už V. K. laidojimo išlaidų atlyginimą, nes mirus V. K., jos dukrai A. D. buvo išmokėtos vienkartinės pašalpos - 225,90 Eur ir 96,57 Eur, viso 322,47 Eur. Nurodyti pinigai buvo panaudoti laidojimo išlaidoms padengti ir ieškovė šioje dalyje atsisako reikalavimo ir mažina ieškinio reikalavimą iki 7096,79 Eur.

12Teismo posėdžio metu ieškovių atstovė palaikė sumažintus ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti. Atsakovo atstovė nurodė, kad atsakovas sutinka atlyginti tik dalį ieškovės patirtų laidojimo išlaidų, t. y. 989,73 Eur, kitą ieškinio dalį prašė atmesti.

13Teismas

konstatuoja:

14nustatyta, kad ieškovė T. D. – S. yra V. K. sesuo (t. 1, b. l. 25-27). 2011-11-30 V. K. buvo sudaręs testamentą, kuris 2013-03-07 V. K. pareiškimu buvo panaikintas (t. 1, b. l. 28-29). ( - ) mirė ieškovės T. D. – S. ir V. K. teta J. L., kurios turtą ieškovė ir V. K. paveldėjo lygiomis dalimis (t. 1, b. l. 30). Ieškovė T. D. – S. už paslaugas ir prekes laidojant J. L. UAB „Aterna“ bendrovei sumokėjo 759 Eur (t. 1, b. l. 50), už paminklo pastatymą – 2 080 Eur, už duobės kasimą – 150 Eur (t. 1, b. l. 51), už religines apeigas Sentikių religinei bendruomenei sumokėjo 140 Eur (t. 1, b. l. 54-55), 497,20 Eur už gedulingus pietus (t. 1, b. l. 92). 2016-09-27 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu dukterėčia T. D. – S. paveldėjo J. L. ½ dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei ½ dalį likusios neišmokėtos kompensuojamosios valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos sumos, esančios VSDFV Klaipėdos skyriuje (t. 1, b. l. 31-32). 2016-10-22 ieškovė sumokėjo 1 028,50 Eur už minėto buto sutvarkymą S. M. IĮ (t. 1, b. l. 64, 93-94, 131), taip pat A. D. ieškovės T. D. – S. pavedimu sumokėjo 134,67 Eur skolą už J. L. buto renovaciją (t. 1, b. l. 87). Mirus J. L., ieškovei T. D. – S. buvo išmokėtos vienkartinės išmokos – 280,81 Eur ir 116 Eur 2016-10-27 VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimu (t. 1, b. l. 99). 2016-10-29 A. D., pagal ieškovės T. D. – S, įgaliojimą, sudarė tarpininkavimo paslaugų sutartį su MB „Uosto NT“ dėl buto, adresu ( - ), pardavimo (t. 1, b. l. 52), už tarpininkavimo paslaugas T. D. – S. sumokėjo 1 542,75 Eur (t. 1, b. l. 53, 95-96). 2016-11-16 V. K. išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį V. K. įsipareigojo be išlygų sumokėti M. Z. 2200 Eur 2017-02-16 (t. 1, b. l. 61). 2016-12-19 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovė T. D. – S. ir V. K., kuriam taip pat priklausė ½ dalis minėto buto, pardavė butą, esantį ( - ), už 51 000 Eur (t. 1, b. l. 33-40). 2016-11-28 buvo gautas 3 000 Eur avansas už butą pagal preliminarią buto pirkimo-pardavimo sutartį į T. D. – S. dukters A. D., veikiančios pagal 2016-10-26 notarinį įgaliojimą, sąskaitą, 2016-11-29 pusė avanso sumos – 1 500 Eur buvo pervesta į V. K. sąskaitą; 2016-12-20 buvo gauta 2 325 Eur suma pagal buto pirkimo-pardavimo sutartį 2016-12-19, 2016-12-28 buvo pervesta 21 675 Eur pagrindinė suma už parduotą butą. V. K. mirė ( - ) (t. 1, b. l. 23-24). Ieškovė T. D. – S. sumokėjo 843,20 Eur už gedulingus pietus, 40 dienų minėjimą (t. 1, b. l. 56, 91), 1 180 Eur laidojimo išlaidų (t. 1, b. l. 57-58), 2 230 Eur už kapavietės įrengimą (t. 1, b. l. 59). Po V. K. mirties jo palikimą priėmė sūnus J. K. (t. 1, b. l. 10). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-04-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-7352-639/2017 patvirtino faktą, kad kreditorė T. D. – S. reiškia 3 166,06 Eur kreditoriaus reikalavimą V. K., mirusio ( - ), palikimą priėmusiems įpėdiniams, LR CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu; patvirtino faktą, kad kreditorė T. D. – S. reiškia 4 253,20 Eur kreditoriaus reikalavimą V. K., mirusio ( - ), palikimą priėmusiems įpėdiniams, CK 5.63 straipsnio pagrindu; patvirtino faktą, kad M. Z. reiškia 2 200 Eur sumoje kreditoriaus reikalavimą V. K., mirusio ( - ), palikimą priėmusiems įpėdiniams, CK 5.63 straipsnio pagrindu (t. 1, b. l. 7-9).

15Dėl dalies ieškinio reikalavimo atsisakymo

16Ieškovas, kreipęsis į teismą, bet kurioje proceso stadijoje turi teisę žodžiu ar raštu pareikšti teismui, kad jis atsisako pareikšto ieškinio, todėl ieškovės atsisakymas nuo 322,47 Eur ieškinio sumos dalies priteisimo – priimtinas, civilinė byla dalyje dėl šio reikalavimo nutrauktina (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas). Bylą šioje ieškinio reikalavimo dalyje nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

17Dėl ieškovės T. D. – S. ieškinio reikalavimų

182016-09-27 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu T. D. – S. ir atsakovo tėvas V. K. paveldėjo iš J. L. po ½ dalį buto, esančio ( - ). Nustatyta, kad ieškovė ir jos brolis susitarė minėtą butą parduoti.

19Ieškovė T. D. – S. savo lėšomis iki paveldėto po J. L. mirties buto pardavimo sutvarkė butą ir už tai sumokėjo 1 028,50 Eur. Atsakovas ginčijo šios sumos pagrįstumą, nurodydamas, kad mažos kvadratūros bute negalėjo būti tiek šiukšlių ir neįrodytas susitarimas su jo tėvu dėl buto tvarkymo. Iš su dubliku pateiktų IĮ M. individualios įmonės atliktų darbų sąrašo matyti, kad buvo pirktos pirštinės, nuomotas transportas, ardyti, užnešti ir sustatyti ir baldai, šiukšlės priduotos į sąvartyną. Konstatuotina, kad iš esmės visi nurodyti darbai yra susiję su tinkamu buto savininkų nuosavybės teisės į paveldėtą daiktą įgyvendinimu tinkamai valdant daiktą. Ieškovė ir V. K. 2016 metais buvo garbaus amžiaus, pastarasis sirgo, todėl patys nebūtų galėję tinkamai sutvarkyti paveldėto buto pardavimui. Ieškovės atstovė teigė, kad butas buvo labai apleistas, todėl jį reikėjo sutvarkyti iš esmės. Atsakovas neteikė šį teiginį paneigiančių įrodymų (CPK 178 str.). Atsakovo argumentai dėl visų išlaidų pagrįstumo yra iš dalies teisingi, nes į ieškovės prašomą priteisti sumą įskaičiuotas vanduo – 4 Eur ir cigaretės – 3 Eur (t. 1, b. l. 64). Laikytina, kad šios išlaidos nebuvo būtinos buto sutvarkymui, todėl atimtinos iš prašomos priteisti sumos ir laikytina, kad ieškovė patyrė pagrįstų, su paveldėto buto valdymu susijusių 1 021,50 Eur išlaidų už buto sutvarkymą, kurias turtą paveldėję įpėdiniai turėjo pasidalinti.

20A. D. ieškovės T. D. – S. pavedimu 2016-12-08 sumokėjo 134,67 Eur skolą AB „Swedbank“, ieškovė teigia, kad ši suma sumokėta už J. L. buto renovaciją (t. 1, b. l. 87). Atsakovas ginčijo prašomą priteisti sumą dėl neaiškaus sutarties numerio, nurodyto mokėjimo paskirtyje. 2016-12-19 buto pardavimo sutarties 5.1.12 ir 5.1.7. punkte pardavėjai nurodė, kad yra vykdomi daugiabučio namo. adresu ( - ) atnaujinimo (modernizavimo) darbai ir patvirtino, jog įsiskolinimų už butą nėra Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, bei įvertinus ieškovės atstovės paaiškinimus teismo posėdžių metu, jog yra AB „Swedbank“ raštas dėl 134,67 Eur dydžio įmokų už renovaciją, kito pagrindo ieškovės įgaliotam asmeniui mokėti tokios sumos nebuvo, laikytina, kad daugiau tikėtina, jog 2016-12-08 įmoka buvo už paveldimo buto modernizavimo darbus, todėl pagrįstai skaičiuotina prie pagrįstų išlaidų, susijusių su paveldimo buto administravimu (CPK 185 str.).

212016-10-29 A. D., pagal ieškovės T. D. – S. įgaliojimą, sudarė tarpininkavimo paslaugų sutartį su MB „Uosto NT“ dėl buto, adresu ( - ), pardavimo (t. 1, b. l. 52), už tarpininkavimo paslaugas T. D. – S. sumokėjo 1 542,75 Eur (t. 1, b. l. 53, 95-96). Nors atsakovas ir mano, kad prievolė mokėti už tarpininkavimą dėl buto pardavimo jo tėvui neatsirado, kadangi jis nepasirašė minėtos sutarties, tačiau atsižvelgiant į ieškovės paaiškinimus, kad dėl savo sveikatos būklės V. K. negalėjo rūpintis buto pardavimu, įvertinus jo ir ieškovės amžių, laikytina, kad ieškovė pagrįstai rūpinosi ne tik savo, bet ir V. K. priklausančios buto dalies tinkamu disponavimu. Iš ieškovės pateiktų banko sąskaitų išrašų nustatyta, kad pagal 2016-12-19 buto pirkimo-pardavimo sutartį gauta pinigų dalis buvo pervesta V. K.. Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, išlaidų, susijusių su sutarties dėl paveldėto turto pardavimo, vykdymu dalis laikytina pagrįstomis išlaidomis ir konstatuotina, kad V. K. atsirado pareiga atlyginti šių ieškovės patirtų išlaidų dalį.

22Įpėdinis, kuris pradėjo valdyti paveldimą turtą, jeigu yra kitų įpėdinių, neturi teisės disponuoti paveldimu turtu (jį parduoti, įkeisti ir pan.), kol sueis trys mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos arba kol jis gaus paveldėjimo teisės liudijimą (CK 5.59 straipsnio 1 dalis). Prieš sueinant nurodytam terminui arba prieš gaudamas paveldėjimo teisės liudijimą, įpėdinis turi teisę iš paveldimo turto apmokėti palikėjo gydymo ir slaugymo ligos metu išlaidas, taip pat jo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas (CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Kadangi tiek ieškovė, tiek

23V. K. paveldėjo po ½ dalį J. L. buto, jiems abiem atsirado pareiga per pusę padengti J. L. laidojimo išlaidas. Ieškovė po J. L. mirties sumokėjo 497,20 Eur už gedulingus pietus, už bažnytinę apeigą – 140 Eur, už laidojimą buvo sumokėta 759 Eur ir duobės kasimą 150 Eur, taip pat 2016-10-24 sumokėjo 2 080 Eur už tetos J. L. paminklą ant kapo, iš viso patyrė 3626,20 Eur laidojimo išlaidų. Taip pat nustatyta, kad mirus J. L., ieškovei T. D. – S. buvo išmokėtos vienkartinės išmokos – 280,81 Eur ir 116 Eur 2016-10-27 VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimu (t. 1, b. l. 99). Atsižvelgiant į tai, šios sumos atimtinos iš ieškovės patirtų J. L. laidojimo išlaidų laikytina, kad ieškovė patyrė 3 229,39 Eur laidojimo išlaidas, kurios yra įrodytos ir laikytinos pagrįstomis laidojimo ir kapo tvarkymo išlaidomis (CPK 185 str.).

24Iš viso laikytina, kad ieškovė patyrė 5 928,31 Eur išlaidas, kurių pusę, t. y. 2 964,16 Eur, turėjo atlyginti V. K.. Kadangi V. K. mirė ir jo palikimą priėmė atsakovas, jam ir atsirado pareiga atsiskaityti su ieškove (CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 5.63 straipsnis). Ieškovei iš atsakovo priteistina 2 964,16 Eur skola.

25Nustatyta, kad ieškovė T. D. – S. po V. K. mirties sumokėjo 843,20 Eur už gedulingus pietus ir 40 dienų minėjimą (t. 1, b. l. 56, 91), 1 180 Eur laidojimo išlaidų (t. 1, b. l. 57-58), 2 230 Eur už kapavietės įrengimą (t. 1, b. l. 59). Atsakovas pripažino, kad prašė ieškovės T. D. – S., kad pasirūpintų jo tėvo laidotuvėmis. Pats atsakovas teismo posėdžio metu sutiko atlyginti 989,73 Eur jo tėvo V. K. laidojimo išlaidas ieškovei.

26Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atlyginamos tik tos laidojimo išlaidos, kurios yra būtinos, ir kurias patvirtina ieškovo pateikti įrodymai. Būtinomis laidojimo išlaidomis laikomos karsto įsigijimo, gėlių, drabužių, transporto, kitų ritualinių paslaugų, gedulingų pietų, kapo tvarkymo išlaidos. Pagal susiformavusią teismų praktiką šios kategorijos bylose atlyginamos tik būtinos, įprastos, vidutinės išlaidos, tai yra tokios, kurios buvo padarytos neperžengiant nuosaikumo ribų. Išlaidos, turėtos 40 dienų minėjimui, nėra būtinos laidojimo išlaidos, kurias ieškovei privalėtų kompensuoti atsakovas. Išlaidos už gedulingus pietus, pagal susiformavusį paprotį tradiciškai rengiamus betarpiškai po laidotuvių, gali būti vertinamos kaip būtinos laidojimo išlaidos, dalį kurių atsakovai privalo ieškovei atlyginti (Kauno apygardos teismo 2013-04-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-551-260/2013). Atsižvelgiant į tokią apeliacinės instancijos teismų praktiką, laikytina, kad šiuo atveju iš ieškovės prašomų priteisti UAB „Aterna“ 2017-02-10 sumokėtų 843,20 Eur už gedulingus pietus ir 40 dienų minėjimą, gali būti pripažinta pagrįsta tik suma už gedulingus pietus po velionio laidojimo. Ieškovės atstovė paaiškino, kad ieškovė iš karto sumokėjo ir už gedulingus pietus ir, tikėdamasi, kad susirinks tie patys žmonės, už minėjimą už 40 dienų. Iš 2017-03-09

27UAB „Aterna“ pažymos duomenų nustatyta, kad 2017-02-10 buvo patirta 443,20 Eur išlaidų, todėl konstatuotina, kad ši suma yra laikytina pagrįstomis gedulingų pietų išlaidomis ir turi būti atlyginta, likusią sumą priteisti nėra pagrindo (CPK 185 straipsnis).

28Atsakovas nesutiko su kapavietės tvarkymo išlaidų dydžių, teigdamas, jog po tėvo laidotuvių pasakęs ieškovei, jog pats pasirūpins tėvo antkapiu ir kapo tvarkymu. Bylos duomenimis teismo sprendimo priėmimo dienai ieškovo tėvo kapas nėra sutvarkytas. Šalių atstovės nurodė, kad pagal šeimos tikėjimą, kapas gali būti tvarkomas praėjus metams po žmogaus mirties ir šis terminas dar nesuėjo. Atsakovas nepateikė duomenų, kad kreipėsi dėl antkapio gaminimo ar yra suplanavęs kitaip sutvarkyti tėvo kapą, todėl ieškovės kelioms dienoms po brolio mirties užsakyta ir sumokėta suma už kapavietės tvarkymą ir esant įrodymams apie pagamintą antkapį, laikytina pagrįstomis ieškovės išlaidomis, prie kurių turi prisidėti ir ieškovas – priešingas tokios situacijos vertinimas neatitiktų protingumo ir geros moralės kriterijų. Ieškovas neteikė įrodymų apie tai, kad ieškovės

292 230 Eur išlaidos, susijusios su kapavietės tvarkymu ir antkapio gaminimu neatitinka rinkos kainų ar yra nepagrįstai didelės, todėl turi būti priteistos iš atsakovo (CPK 178 straipsnis).

30Ieškovė pateikė įrodymus, pagrindžiančius 1 180 (atsisakius 322,47 Eur reikalavimo) - 857,53 Eur J. K. laidojimo išlaidas, kurios laikytinos būtinomis atsakovo tėvo laidojimui, todėl yra priteistinos iš atsakovo. Pažymėtina, kad pats atsakovas J. K. pripažino, jog prašė ieškovės suorganizuoti tėvo laidotuves, todėl nurodytos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos protingo dydžio išlaidos priteistinos iš palikimą priėmusio įpėdinio (t. 1, b. l. 57-58, CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas, CPK 185 straipsnis)

31Konstatuotina, kad atsakovas turi ieškovei T. D. – S. atlyginti 3 530,73 Eur jo tėvo V. K. laidojimo ir kapavietės tvarkymo išlaidų.

32Iš viso ieškovei T. D. – S. iš atsakovo priteistina 6 494,89 Eur skola.

33Dėl ieškovės M. Z. ieškinio reikalavimo

34Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2 straipsnio 4 dalyje pateikta paprastojo vekselio sąvoka – tai vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. 2016-11-16 V. K. išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį V. K. įsipareigojo be išlygų sumokėti M. Z. 2200 Eur 2017-02-16. Tačiau V. K. savo turtinių įsipareigojimų neįvykdė – skolos nesumokėjo.

35Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad 2016-11-16 V. K. surašyto paprastojo vekselio pagrindu jam atsirado prievolė sumokėti ieškovei M. Z. skolą (CK 6.2 straipsnis, 6.3 straipsnio 1 dalis). Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, skolos negrąžino, nes ( - ) mirė. Vekselis yra galiojantis, nenuginčytas, todėl sukelia teisines pasekmes vekselio davėjo teisių perėmėjui. Kadangi atsakovas priėmė savo tėvo palikimą, tapo jo įpėdiniu, jam ir atsirado pareiga atsiskaityti su ieškove M. Z., grąžinti 2 200 Eur skolą (CK 5.63 straipsnis). Ieškovė nepripažino, jog prievolė pagal vekselį yra įvykdyta, priešingų tiesioginių įrodymų atsakovas nepateikė, todėl ieškovės iš sandorio kildinamas reikalavimas yra laikytinas pagrįstu ir tenkintinas - ieškovei M. Z. priteistina 2 200 Eur skola iš atsakovo.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Nustatyta, kad ieškovės sumokėjo 259,75 Eur dydžio žyminį mokestį (t. 1, b. l. 65), ieškovė T. D. – S. sumokėjo 600 Eur už teisinę pagalbą, ieškovė M. Z. sumokėjo 300 Eur už teisinę pagalbą (t. 1, b. l. 179). Atsakovas sumokėjo 770 Eur už teisinę pagalbą (t. 1, b. l. 133-138). Ieškovė T. D. – S. dalies ieškinio reikalavimų atsisakė dėl atsakovo pateiktų argumentų, todėl jai atitinkama dalis žyminio negrąžintina. Proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovo priteistina 146 Eur žyminis mokestis ir 516 Eur už teisinę pagalbą, iš viso 662 Eur (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės M. Z. reikalavimas tenkintas pilnai, todėl jai iš atsakovo priteistinas 50 Eur žyminis mokestis ir 300 Eur už teisinę pagalbą, iš viso 350 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

38Laikinosios apsaugos priemones, taikytos šioje byloje, mažintinos iki ieškovei priteistos sumos dydžio ir paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnis).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

40priimti ieškovės T. D. – S. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo dėl 322,47 Eur ieškinio sumos dalies priteisimo iš atsakovo J. K. ir nutraukti šią civilinės bylos dalį.

41Tenkinti ieškinį iš dalies.

42Priteisti iš atsakovo J. K. 6 494,89 Eur skolą ir 662 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei T. D. – S..

43Priteisti iš atsakovo J. K. 2 200 Eur skolą ir 350 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei M. Z..

44Atmesti kitą ieškinio reikalavimų dalį.

45Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutarties dalį dėl ieškovės T. D.-S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mąsto ir areštuoti atsakovui J. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant, areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas ją ir/ar trečiuosius asmenis, neviršijant 6 494,89 Eur sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, leidžiant mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškove T. D.-S.

46Pavesti sprendimo dalies laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo vykdymą ieškovės T. D. – S. pasirinktam antstoliui CPK nustatyta tvarka.

47Palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutartį iki teismo sprendimo įvykdymo.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė,... 2. sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,... 3. dalyvaujant ieškovių atstovei advokatei A. K., atsakovo atstovei advokatei A.... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių T. D.... 5. Teismas... 6. ieškovės pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo... 7. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti,... 8. 1 542,75 Eur suma kaip tarpininkavimo mokestis nekilnojamojo turto agentūrai... 9. Ieškovės pateikė dubliką, kuriame prašo tenkinti ieškinį. Nurodo, kad... 10. Atsakovas pateikė tripliką, kuriuo prašo atmesti ieškovių ieškinį bei... 11. 2017-11-14 teisme gautas ieškovės T. D. – S. pareiškimas dėl ieškinio... 12. Teismo posėdžio metu ieškovių atstovė palaikė sumažintus ieškinio... 13. Teismas... 14. nustatyta, kad ieškovė T. D. – S. yra V. K. sesuo (t. 1, b. l. 25-27).... 15. Dėl dalies ieškinio reikalavimo atsisakymo ... 16. Ieškovas, kreipęsis į teismą, bet kurioje proceso stadijoje turi teisę... 17. Dėl ieškovės T. D. – S. ieškinio reikalavimų... 18. 2016-09-27 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu T. D. – S. ir... 19. Ieškovė T. D. – S. savo lėšomis iki paveldėto po J. L. mirties buto... 20. A. D. ieškovės T. D. – S. pavedimu 2016-12-08 sumokėjo 134,67 Eur skolą... 21. 2016-10-29 A. D., pagal ieškovės T. D. – S. įgaliojimą, sudarė... 22. Įpėdinis, kuris pradėjo valdyti paveldimą turtą, jeigu yra kitų... 23. V. K. paveldėjo po ½ dalį J. L. buto, jiems abiem atsirado pareiga per pusę... 24. Iš viso laikytina, kad ieškovė patyrė 5 928,31 Eur išlaidas, kurių pusę,... 25. Nustatyta, kad ieškovė T. D. – S. po V. K. mirties sumokėjo 843,20 Eur už... 26. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atlyginamos tik tos laidojimo... 27. UAB „Aterna“ pažymos duomenų nustatyta, kad 2017-02-10 buvo patirta... 28. Atsakovas nesutiko su kapavietės tvarkymo išlaidų dydžių, teigdamas, jog... 29. 2 230 Eur išlaidos, susijusios su kapavietės tvarkymu ir antkapio gaminimu... 30. Ieškovė pateikė įrodymus, pagrindžiančius 1 180 (atsisakius 322,47 Eur... 31. Konstatuotina, kad atsakovas turi ieškovei T. D. – S. atlyginti 3 530,73 Eur... 32. Iš viso ieškovei T. D. – S. iš atsakovo priteistina 6 494,89 Eur skola.... 33. Dėl ieškovės M. Z. ieškinio reikalavimo... 34. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2... 35. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Nustatyta, kad ieškovės sumokėjo 259,75 Eur dydžio žyminį mokestį (t. 1,... 38. Laikinosios apsaugos priemones, taikytos šioje byloje, mažintinos iki... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 40. priimti ieškovės T. D. – S. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo dėl... 41. Tenkinti ieškinį iš dalies.... 42. Priteisti iš atsakovo J. K. 6 494,89 Eur skolą ir 662 Eur bylinėjimosi... 43. Priteisti iš atsakovo J. K. 2 200 Eur skolą ir 350 Eur bylinėjimosi... 44. Atmesti kitą ieškinio reikalavimų dalį.... 45. Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutarties... 46. Pavesti sprendimo dalies laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo vykdymą... 47. Palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 12 d.... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...