Byla 2A-551-260/2013
Dėl 11901 Lt laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų J. J. ir A. J

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nerijaus Meilučio ir Arūno Rudzinsko teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. G. apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-78-805/2012 pagal ieškovės A. G. ieškinį dėl 11901 Lt laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų J. J. ir A. J..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovė A. G. prašė priteisti jos naudai solidariai iš atsakovų J. J. ir A. J. 11901 Lt jos ir atsakovų tėvo S. J. laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų (b.l. 2-4). Ieškovė nurodė, kad ji viena savo lėšomis palaidojo tėvą S. J., mirusį ( - ). Atsakovai paveldėjo mirusio tėvo turtą, tačiau prie jo laidojimo ir kapo tvarkymo neprisidėjo, šias išlaidas apmokėjo viena ieškovė.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovų J. J. ir A. J. solidariai ieškovei A. G. 365,78 Lt laidojimo išlaidų ir 11 Lt žyminio mokesčio, priteisė iš ieškovės A. G. 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui J. J. ir 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui A. J., priteisė iš ieškovės A. G. 31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (b.l. 130-137). Teismas nustatė, kad ( - ) mirė ieškovės ir atsakovų tėvas S. J.. Ieškovė, tėvo laidotuvių metu išreiškusi savo valią ir prisiėmusi sau pareigą palaidoti tėvą, praėjus eilei metų kreipėsi į teismą dėl laidojimo ir kapo tvarkymo išlaidų priteisimo iš atsakovų priėmus ieškovės atžvilgiu nepalankius teismų sprendimus paveldėjimo klausimais. Ieškovė iš valstybės gavo 2434,22 Lt paramą S. J. laidotuvėms, t.y. 1280 Lt pašalpą iš Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus, 1154,22 Lt dviejų mėnesių dydžio paskirtos senatvės pensijos laidojimo pašalpą. Ieškovė nurodė, kad turėjo tokias laidojimo ir kapavietės tvarkymo išlaidas: 1500 Lt laidojimo paslaugos (už salę, auka, giesmininkai); 690 Lt gėlės, 600 Lt religinės apeigos, 500 Lt duobės iškasimas, 1000 Lt velionio aprengimas, nuprausimas ir rūbai, 1000 Lt karstas, 7340 Lt gedulingi pietūs, pusmečio gedulingas paminėjimas, metinės, 500 Lt maistas laidojimo biure, 2300 Lt paminklas, 300 Lt raidžių kalimas, 200 Lt kapų žemė, 800 Lt kapų gėlės. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė ieškinio pagrįstumo dėl 7340 Lt išlaidų už gedulingus pietus, pusmečio gedulingus paminėjimus, metines, kadangi turėtų išlaidų (paslaugos įkainių, apmokėjimo fakto) ieškovė nepagrindė privalomais finansinės apskaitos duomenimis (čekiais, kvitais, sąskaitomis - faktūromis). Už giminių maitinimą, pavaišinimą šarvojimo dienomis ieškovės reikalavimą priteisti 500 Lt teismas taip pat atmetė, kaip neįrodytą, laikė, kad šios išlaidos nepriskirtinos prie būtinųjų laidojimo išlaidų. Teismas netenkino reikalavimo priteisti 600 Lt už religines apeigas, 200 Lt už kapų žemę ir 800 Lt už kapų gėles palaidojus tėvą, ieškovei nepateikus šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Bylos duomenimis teismas nustatė, kad 2006 m. mirus velionio žmonai O. J., paminklą pastatė ją pergyvenęs sutuoktinis, t.y. šalių tėvas S. J. iš nuosavų lėšų, finansiškai prie paminklo pastatymo nei ieškovė, nei atsakovai neprisidėjo, nes mirusysis tam buvo sukaupęs ir turėjo asmeninių piniginių lėšų. Nurodytas aplinkybes patvirtino liudytojai, ieškovė, jokių duomenų, įrodančių priešingai, nepateikė. Ieškovė, siekdama patvirtinti atliktų mokėjimų buvimą, privalėjo pateikti teismui tai patvirtinančio mokėjimo dokumentus. Ieškovė neįrodė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis ir tėvo slaugos bei vaistų išlaidų 1000 Lt sumai. Teismas sprendė, kad faktiškai tėvo laidotuvėms turėtos išlaidos, kurios laikytinos protingomis ir atitinkančiomis to meto įkainius - karsto įsigijimui 1000 Lt, velionio aprengimui, apavui, paruošimui 500 Lt, išlaidos salės nuomai, šarvojimo priedams, giesmininkams 600 Lt, duobės iškasimas 300 Lt, gėlės prie karsto (vasaros metas) 100 Lt. Teismo nuomone, ieškovei nepateikus jokių įrodymų, pagrindžiančių ieškinio pagrįstumą, bei įvertinus, kad S. J. buvo laidojamas prieš penkerius metus, teismo paskaičiuotos 2500 Lt išlaidos yra pakankamos ritualinėms laidojimo paslaugoms pagal papročius ir tradicijas apmokėti. Pagrįstomis išlaidomis teismas laikė 300 Lt išlaidas už velionio Stasio vardo ir gimimo bei mirties datų įrašymą paminkle. Iš teismo pagrįstomis pripažintų ieškovės turėtų tėvo laidojimo išlaidų (2800 Lt) teismas, atėmęs ieškovės gautą iš valstybės 2434,22 Lt sumą, iš atsakovų priteisė 365,78 Lt laidojimo išlaidų.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu (b.l. 141-144) ieškovė prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintas iš dalies ir ieškovės ieškinį tenkinti pilnai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantė nurodo, kad Prienų rajono apylinkės teismas, priimdamas sprendimą, privalėjo vadovautis CK 5.59 straipsnio 2 dalies l punktu bei teisingumo, protingumo, proporcingumo principais ir padaryti išvadą, kad ieškovė turi teisę atgauti lėšas iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms ieškovė panaudojo savo asmenines lėšas. Atsakovai turi prievolę atlyginti ieškovės reikalaujamą palikėjo laidojimo, jo paminėjimo ir kapo sutvarkymo išlaidų dalį. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad prie laidojimo išlaidų nepriskiriamos išlaidos, turėtos pusmečio bei metų gedulingam paminėjimui. Ieškovė šias išlaidas turėjo, todėl iš atsakovų jos turėjo būti priteistos. Išlaidas patvirtino ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai, kadangi gedulingi pietūs, pusmečio gedulingas paminėjimas bei metinės ieškovei kainavo 7340 Lt, tai patvirtino ir liudytoja V. B.. Teismas nevertino šių įrodymų, nes ieškovė nepateikė čekių, tačiau ieškovės pateikta pažyma yra pagrįsta restorano „Beržas“ buhalterine apskaita bei direktorės paaiškinimais. Teismas, neturėdamas jokių įrodymų, padarė klaidingą išvadą, kad į šią sumą įeina ir lėšos, turėtos motinos laidotuvėms. Teismas rėmėsi atsakovų ir jų liudytojų parodymais, nors jie prieštarauja vieni kitiems, jokių rašytinių įrodymų iš atsakovų pusės pateikta nebuvo. Teismas, sprendimą priėmė vadovaudamasis tik savo spėlionėmis, nes nėra pateikta jokių įrodymų, jog į 7340 Lt sumą būtų įskaičiuotos ieškovės turėtos išlaidos gimtadieniui ir ieškovės mirusio vyro paminėjimui, tuo labiau, kad ieškovės vyro mirimo data nesutapo su ieškovės tėvo mirimo data. Visiškai nepagrįstas teismo motyvas, kad ieškovė neprašė atsakovo A. J. materialiai prisidėti. Atsakovai, kaip mirusiojo turto paveldėtojai privalo atlyginti ieškovės turėtas išlaidas. Teismas, pažeisdamas CPK reikalavimus, rašytinius įrodymus, paskolos sutartį, kuria ieškovei sūnus A. T. paskolino tėvo laidotuvėms 4000 Lt, laikė niekine, nors ši sutartis, kaip to reikalauja įstatymas, rašytiniais įrodymais nuginčyta nebuvo. Ieškinio dalis dėl 500 Lt priteisimo už atvykusių asmenų vaišes laidojimo biure nepagrįstai atmesta, nes pagal paprotinę teisę Lietuvoje yra visuotinai priimta vaišinti atvykusius į laidojimo apeigas asmenis. 600 Lt išlaidos religinėms apeigoms (mišios laidotuvių dieną, mirties mėnesio, pusmečio ir metinių paminėjimas, patarnavimas, paminklo pašventinimas) pagal paprotinę teisę yra pagrįstos, nes už jas niekas jokio buhalterinio dokumento neišrašo, todėl atsakovai šias išlaidas privalo atlyginti. Atsakovai prie tėvo kapo tvarkymo visiškai neprisidėjo, todėl kapo sutvarkymo išlaidos - 200 Lt už žemę ir 800 Lt už gėles, priteistinos iš atsakovų. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų, jog paminklą žmonai pastatė ieškovės ir atsakovų tėvas. Atsakovų parodymus paneigė liudytoja Juozaitienė, nurodydama, kad apie jokius pinigus paminklui, kuriuos tariamai turėjo turėti mirusysis J., ji nieko nežino. Tačiau teismas, būdamas šališkas, šios liudytojos parodymais nesirėmė. Atsakovai pripažino faktą, kad tėvas iki mirties gyveno su ieškove, jie prie tėvo išlaikymo neprisidėjo, tėvas mirė nuo širdies ligos, buvo garbaus amžiaus, jo slaugymui ir gydymui buvo reikalingi vaistai, už kuriuos ieškovė sumokėjo 1000 Lt, tai patvirtina byloje esantys įrodymai, tačiau ir šioje dalyje teismas nepagrįstai ieškinį atmetė. Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, kad sumokėjo mirusiojo skolas, tačiau ir šis dokumentas teismo neįtikino, todėl padarė absurdišką išvadą, kad ir šioje dalyje dėl 121,55 Lt ieškinys nepagrįstas. Patys atsakovai pripažino, jog visiškai neprisidėjo prie savo tėvo laidotuvių, toks sprendimas yra priimtas aiškiai šališko teismo, todėl turi būti panaikintas.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 151-155) atsakovas J. J. prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovės nurodytos išlaidos yra tik deklaratyvaus pobūdžio, nepatvirtintos leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, pernelyg padidintos. Ieškovė, norėdama iš atsakovų prisiteisti patirtas laidojimo išlaidas, visų pirma turėtų pateikti rašytinius įrodymus, kurie pagrįstų, kad tokias pinigines sumas ieškovė yra išleidusi. Liudytoja V. B. nepatvirtino ieškovės nurodytų aplinkybių. Iš bylos medžiagos matyti, kad liudytojų parodymai nėra konkretūs, abstraktūs, nepatvirtinantys ieškovės nurodytų išlaidų. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atlyginamos tik tos laidojimo išlaidos, kurios yra būtinos, ir kurias patvirtina ieškovo pateikti įrodymai. Būtinomis laidojimo išlaidomis laikomos karsto įsigijimo, gėlių, drabužių, transporto, kitų ritualinių paslaugų, gedulingų pietų, kapo tvarkymo išlaidos. Šioje byloje kilęs ginčas buvo sprendžiamas taikant teisingumo, protingumo, proporcingumo principus ir, atsižvelgiant į faktinius bylos duomenis bei nustatytas faktines bylos aplinkybes. Teismas, matydamas, jog ieškovės nurodytos išlaidos yra aiškiai per didelės, nepagrįstos leistinais įrodymais, remdamasis tuo metu buvusiomis kainomis, priteisė protingas ir teisingas laidojimo ir kapų priežiūros išlaidas. Teismas taip pat priteisė rekomendacijas atitinkančias išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Atsakovas J. J. tėvo laidotuvėse nedalyvavo, ieškovė (sesuo) neprašė prisidėti prie laidotuvių. Ieškovė, palaidojusi tėvą, praėjus daug metų po tėvo mirties, kreipėsi į teismą dėl laidojimo išlaidų priteisimo, kai gavo neigiamus sprendimus paveldėjimo klausimais.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 160-164) atsakovas A. J. prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime išdėstytos iš esmės tapačios aplinkybės ir argumentai kaip ir atsakovo J. J. atsiliepime į apeliacinė skundą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas tenkinas iš dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d. 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

14Byloje sprendžiamas ginčas dėl laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų priteisimo iš paveldėtojų palikėją palaidojusiam vienam iš paveldėtojų. Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovų 11901 Lt laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų. Ieškovė teigė, kad ji viena savo lėšomis palaidojo ( - ) mirusį tėvą S. J., sutvarkė jo kapą, dėl ko turėjo 16730 Lt išlaidų, be to 1000 Lt išlaidų turėjo slaugydama tėvą prieš mirtį, sumokėjo 121,50 Lt mirusio tėvo skolas. Kadangi atsakovai – jos broliai – paveldėjo po tėvo mirties likusį jo turtą, privalo atlyginti jai 2/3 dalis jos turėtų išlaidų. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus ir rašytinius įrodymus, pripažino pagrįstomis ir būtinomis išlaidomis laidojant šalių tėvą ir sutvarkant kapą 2800 Lt, o atsižvelgdamas į tai, jog iš valstybės buvo gautos po S. J. mirties 2434,22 Lt pašalpų ir kitų išmokų, iš atsakovų priteisė solidariai ieškovei 365,78 Lt laidojimo išlaidų.

15Atsakovai apeliacinio skundo dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimo nepateikė.

16Ieškovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, prašydama panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai – iš esmės skundžia tą teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies atmestas ieškovės ieškinys. Todėl teisėjų kolegija sprendžia tik dėl šios teismo sprendimo dalies pagrįstumo bei teisėtumo vertindama ieškovės apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

17Teisėjų kolegija sutinka su apeliaciniame skunde pareikštu argumentu, kad atsakovai turi prievolę atlyginti ieškovei palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų dalį, tačiau pažymi, jog ieškovės pareiga yra pateikti įrodymus apie jos turėtas išlaidas (CPK 178 str.), pateiktus įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.).

18Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, kad visiškai be pagrindo teismas konstatavo, jog prie laidojimo išlaidų nepriskiriamos išlaidos, turėtos pusmečio bei metų gedulingam paminėjimui, todėl nepagrįstai nepriteisė 7340 Lt išlaidų turėtų gedulingiems pietums, pusmečio bei metų gedulingam paminėjimui.

19Teisėjų kolegija pripažįsta, kad išlaidos, turėtos, kaip ieškovė jas įvardija - pusmečio bei metų gedulingam paminėjimui, tikrai nėra būtinos laidojimo išlaidos, kurias ieškovei privalėtų kompensuoti atsakovai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jų nepriteisė. Išlaidos už gedulingus pietus, pagal susiformavusį paprotį tradiciškai rengiamus betarpiškai po laidotuvių, gali būti vertinamos kaip būtinos laidojimo išlaidos, dalį kurių atsakovai privalo ieškovei atlyginti. Ieškovė, kaip pagrįstai pripažino pirmosios instancijos teismas, nepateikė konkrečių neginčijamai patvirtinančių mokėjimą už gedulingus pietus kasos dokumentų, tačiau iš visumos įrodymų – ieškovės ir atsakovo A. J. paaiškinimų, liudytojų – asmenų dalyvavusių laidojant šalių tėvą – A. T. ir A. J. parodymų apie tai, kad gedulingi pietūs tikrai buvo rengiami restorane „Beržas“, liudytojos – šio restorano savininkės – V. B. parodymų, galima daryti išvadą, jog labiau tikėtina, kad ieškovė tikrai sumokėjo už gedulingus pietus, kaip kad nurodoma ir restorano „Beržas“ patvirtinime (b.l. 20), 1540 Lt. Paminėtame patvirtinime, kuriuo savo reikalavimus grindžia ieškovė, nurodytos išlaidos ir gedulingiems pietums 2006-09-07, tačiau akivaizdu, kad tai išlaidos ne už gedulingus pietus po S. J., mirusio ( - ), laidotuvių.

20Apeliaciniame skunde ieškovė taip nurodo, kad nepagrįstai pirmosios instancijos teismas nepriteisė jai iš atsakovų dalies išlaidų, turėtų sumokant už religines apeigas ir giesmininkams, tėvo kapo sutvarkymui, taip pat 1000 Lt tėvo slaugymui ir gydymui turėtų išlaidų bei jos sumokėtų 121,55 Lt mirusio tėvo skolų.

21Teisėjų kolegija pripažįsta, kad tokie apeliantės argumentai yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas apskųstame sprendime pagrįstai konstatavo, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos paminėtas konkrečias išlaidas, susijusias su tėvo laidojimu bei jo kapo sutvarkymu, todėl teismas pripažino, kad protingomis ir pagrįstomis net ir be konkrečius mokėjimus patvirtinančių įrodymų laikytinos 2800 Lt išlaidos. Ieškovei byloje nepateikus konkrečias išlaidas patvirtinančių dokumentų ar kitokių įrodymų, teismas turėjo teisę įvertinti, kokios laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidos laikytinos būtinomis ir pagrįstomis. Taip nuspręsdamas pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje aiškiai nurodė, kodėl būtent tokia suma įvertina būtinas laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu ir nurodytais motyvais.

22Dėl ieškovės nurodytų 1000 Lt tėvo slaugymui ir gydymui turėtų išlaidų bei jos sumokėtų 121,55 Lt mirusio tėvo skolų, pagrįstai pirmosios instancijos teismas vertino, kad šių išlaidų ieškovė nepagrindė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Tokios teismo išvados yra pagrįstos. Vien tik mokėjimą patvirtinantis 2008-03-16 kvitas ( b.l. 19) neįrodo, kad 121,55 Lt sumokėta buvo už ieškovės tėvo įsiskolinimą, atsiradusį iki jo mirties. Išlaidų, turėtų tėvo slaugymui ir vaistų pirkimui, ieškovė iš tikro jokiais įrodymais nepagrindė.

23Teisėjų kolegija, pripažinusi iš dalies pagrįstu ieškovės apeliacinį skundą, t.y. kad buvo pagrindas pripažinti būtinomis laidojimo išlaidomis ir 1540 Lt sumokėtus už gedulingus pietus, pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeičia, padidindama priteistiną iš atsakovų sumą, kartu ją padalindama abiems atsakovams lygiomis dalimis, kadangi kiekvieno iš atsakovų prievolė sumokėti dalį laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų yra individuali, o ne solidari.

24Būtinomis laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidomis, kaip vertina teisėjų kolegija, laikytinos tos 2800 Lt išlaidos, kurias pripažino pirmosios instancijos teismas, ir kurių atsakovai neginčija, o taip pat ir 1540 Lt išlaidos už gedulingus pietus, t.y. iš viso 4340 Lt. Iš šios sumos atėmus gautą po S. J. mirties 2434,22 Lt pašalpų ir kitų išmokų sumą, 1905,78 Lt suma laikytina ieškovės turėtomis išlaidomis. Šią sumą padalinus tarp trijų S. J. palikimą priėmusių asmenų – ieškovės ir atsakovų, pripažintina, kad yra pagrindas priteisti iš atsakovų po 635,26 Lt laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų (1905,78:3=635,26).

25Pakeičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą, naujai apskirstytinos ir šalių turėtos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme bylinėjimosi išlaidos. Patenkinant ieškovės reikalavimus didesne apimtimi, iš atsakovų jai priteistina žyminio mokesčio dalis, proporcinga patenkintų reikalavimų daliai, o iš jos į valstybės biudžetą priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sumažintinos ir priteistinos proporcingai nepatenkintų jos reikalavimų daliai (CPK 93 str., 98 str.). Atsakovams priteistos jų turėtos advokato pagalbai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme apmokėti turėtos išlaidos paliktinos nepakeistos, kadangi, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ne visas tokias išlaidas.

26Iš dalies patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, ieškovei proporcingai patenkintų jos reikalavimų daliai priteistina jos sumokėto paduodant apeliacinį skundą žyminio mokesčio dalis, t.y. po 4 procentus nuo 346 Lt arba 13,84 Lt iš kiekvieno atsakovo. Atsakovai už advokato pagalbą, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme turėjo po 450 Lt išlaidų (b.l. 157 ir 166). Ieškovės apeliacinį skundą patenkinus tik nedidele dalimi (8%), iš jos atsakovams priteistina po 400 Lt šių išlaidų.

27Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies trečiu punktu,

Nutarė

28apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

29Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti jį taip:

30„Priteisti ieškovei A. G. (a.k. ( - )) iš atsakovo J. J. (a.k. ( - )) 635,26 Lt (šešis šimtus trisdešimt penkis litus ir 26 centus) laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų ir 31 (trisdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį).

31Priteisti ieškovei A. G. (a.k. ( - )) iš atsakovo A. J. (a.k. ( - )) 635,26 Lt (šešis šimtus trisdešimt penkis litus ir 26 centus) laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų ir 31 (trisdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį).

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) ieškovui J. J. (a.k. ( - )) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) advokato pagalbai apmokėti turėtų išlaidų.

34Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) ieškovui A. J. (a.k. ( - )) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) advokato pagalbai apmokėti turėtų išlaidų.

35Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) 29,20 Lt (dvidešimt devynis litus ir 20 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. (Mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į.k. 188659752) į biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB (banko kodas 7300), įmokos kodas 5660).“

36Priteisti ieškovei A. G. (a.k. ( - )) iš atsakovo J. J. (a.k. ( - )) 13,84 (trylika litų ir 84 centus) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų (žyminį mokestį).

37Priteisti ieškovei A. G. (a.k. ( - )) iš atsakovo A. J. (a.k. ( - )) 13,84 (trylika litų ir 84 centus) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų (žyminį mokestį).

38Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) ieškovui J. J. (a.k. ( - )) 400 Lt (keturis šimtus litų) advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti turėtų išlaidų.

39Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) ieškovui A. J. (a.k. ( - )) 400 Lt (keturis šimtus litų) advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti turėtų išlaidų.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovė A. G. prašė priteisti jos naudai solidariai iš atsakovų J. J. ir... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniu skundu (b.l. 141-144) ieškovė prašo panaikinti Prienų rajono... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 151-155) atsakovas J. J. prašo... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 160-164) atsakovas A. J. prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas tenkinas iš dalies.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 14. Byloje sprendžiamas ginčas dėl laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų... 15. Atsakovai apeliacinio skundo dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m.... 16. Ieškovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, prašydama... 17. Teisėjų kolegija sutinka su apeliaciniame skunde pareikštu argumentu, kad... 18. Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, kad visiškai be pagrindo teismas... 19. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad išlaidos, turėtos, kaip ieškovė jas... 20. Apeliaciniame skunde ieškovė taip nurodo, kad nepagrįstai pirmosios... 21. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad tokie apeliantės argumentai yra... 22. Dėl ieškovės nurodytų 1000 Lt tėvo slaugymui ir gydymui turėtų išlaidų... 23. Teisėjų kolegija, pripažinusi iš dalies pagrįstu ieškovės apeliacinį... 24. Būtinomis laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidomis, kaip vertina teisėjų... 25. Pakeičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą, naujai apskirstytinos ir... 26. Iš dalies patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, ieškovei proporcingai... 27. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 29. Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimą pakeisti... 30. „Priteisti ieškovei A. G. (a.k. ( - )) iš atsakovo J. J. (a.k. ( - ))... 31. Priteisti ieškovei A. G. (a.k. ( - )) iš atsakovo A. J. (a.k. ( - )) 635,26... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) ieškovui J. J. (a.k. ( - )) 1000... 34. Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) ieškovui A. J. (a.k. ( - )) 1000... 35. Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) 29,20 Lt (dvidešimt devynis litus... 36. Priteisti ieškovei A. G. (a.k. ( - )) iš atsakovo J. J. (a.k. ( - )) 13,84... 37. Priteisti ieškovei A. G. (a.k. ( - )) iš atsakovo A. J. (a.k. ( - )) 13,84... 38. Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) ieškovui J. J. (a.k. ( - )) 400 Lt... 39. Priteisti iš ieškovės A. G. (a.k. ( - )) ieškovui A. J. (a.k. ( - )) 400 Lt...