Byla B2-607-267/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hobista“, tretieji asmenys UAB „X LAW“, VšĮ „Salarium“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus (toliau – ir VSDFV Mažeikių skyrius), AKTSIASELTS BALTEM, veikiančio per struktūrinį padalinį AS Baltem Vilniaus filialą, BAB bankas Snoras, A. S., UAB „Ivetra ir Ko“, UAB „Granitas“, UAB „Visvilas“, UAB „Hobista“ direktoriaus A. Č. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hobista“, tretieji asmenys UAB „X LAW“, VšĮ „Salarium“,

Nustatė

2Pareiškėjas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hobista“. Nurodo, kad 2013-12-10 UAB „Hobista” buvo skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 74497,14 Lt (iš jų 70225,81 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 4241,33 Lt delspinigių), pagal 2013-06-30 UAB „Hobista“ balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė turi turto už 5572620,00 Lt, o mokėtinų sumų ir įsipareigojimų – už 7332178,00 Lt. Taip pat nurodo, kad UAB „Hobista“ patiria finansinius sunkumus nuo 2010 metų. 2010-11-24 Šiaulių apygardos teismas iškėlė įmonei restruktūrizavimo bylą, tačiau 2013-10-29 UAB „Hobista“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 1 d. 4 p. nurodytu pagrindu – dėl nevykdomo ar netinkamai vykdomo restruktūrizavimo plano. UAB „Hobista“ buvo suteikta proga atkurti mokumą, atsiskaityti su kreditoriais, tačiau netgi restruktūrizavimo proceso metu įmonės finansinė padėtis nepagerėjo, 2010 m. įmonė patyrė 2214142 Lt nuostolį; 2011 m. – 457097 Lt nuostolį; 2012 m. – 231053 Lt nuostolį, 2013-01-01 – 2013-06-30 laikotarpiu – 235022 Lt nuostolį. Teigia, kad UAB „Hobista“ finansiniai sunkumai nėra laikini, įmonė nemoki, ir jos mokumo neįmanoma atkurti, įmonės turimo turto neužtenka atsiskaityti su kreditoriais, todėl siekiant apsaugoti visų įmonės kreditorių interesus ir išvengti tolimesnio įsiskolinimų augimo, būtina teismine tvarka spręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto administratoriumi prašo skirti A. M..

3AKTSIASELTS BALTEM, veikiantis per struktūrinį padalinį AS Baltem Vilniaus filialą, taip pat pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Hobista“ iškėlimo. Nurodo, kad 2009 m. kovo 5 d. Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-349-368/2009 priėmė sprendimą už akių ir iš atsakovės priteisė 284941,55 Lt skolą, 29906,89 Lt palūkanų ir kt. Atsakovė, vykdydama sprendimą, sumokėjo tik 72213,00 Lt ir 2009 m. gruodžio mėnesi nutraukė mokėjimus. Be to, vykstant atsakovės restruktūrizavimo bylai pareiškėja papildomai iš UAB „Hidralteta“ įsigijo atsakovės 3523,05 Lt skolą, dėl to atsakovės skola pareiškėjai dar 2013 m. spalio 10 d. sudarė 323950,92 Lt. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Valeksa“.

4Pareiškėja BAB bankas Snoras pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hobista“ ir bankroto administratoriaus UAB „Ekvalda“ paskyrimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovė paėmė iš banko paskolą, kurią įsipareigojo sugrąžinti bankui iki 2011-02-25, tačiau kredito sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nemokėjo bankui pagal kredito sutartį priklausančių mokėti palūkanų įmokų bei delspinigių. Nurodo, kad 2011-02-14 Šiaulių apygardos teismas patvirtino banko 2166860,16 Lt reikalavimą atsakovės restruktūrizavimo byloje.

5Pareiškėja UAB „Ivetra ir Ko“ taip pat pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Hobista“ iškėlimo, bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Nemokumo sprendimai“. Pareiškime nurodo, kad UAB „Hobista“ skolinga UAB „Ivetra ir Ko“ 608,28 Lt skolos, 102,19 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 710,47 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 13,00 Lt žyminį mokestį ir 200 Lt advokato pagalbos išlaidų pagal Kauno miesto apylinkės teismo priimtą teismo įsakymą.

6Pareiškėjas A. S. pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hobista“ nurodo, kad jis yra atsakovės darbuotojas, UAB „Hobista“ iki šios dienos vengia su juo atsiskaityti. Teigia, kad UAB „Hobista“ pradelsti finansiniai įsipareigojimai jau kuris laikas viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, taigi UAB „Hobista“ yra nemoki LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. prasme. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Renavita“.

7Pareiškėja UAB „Granitas“, pateikusi pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nurodo, kad pareiškėjos finansinis reikalavimas kyla iš 4199153,08 Lt skolos, atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai jau kuris laikas viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Ekvalda“.

8Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Hobista“ taip pat pateikė ir atsakovės direktorius A. Č.. Pareiškime jis nurodo, kad įmonė veikia nuo 2004 m., tačiau pagal 2013-12-31 finansinės atskaitomybės duomenis, yra patyrusi didžiulius nuostoliu, o įmonės įsiskolinimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Be to, įmonė negali ir neturi lėšų vykdyti savo įsipareigojimus prieš įmonės darbuotojus, valstybines institucijas, įmones, įmonė veiklos nevykdo, nes visos piniginės lėšos ir kitas turtas yra areštuoti. Direktorius prašo iškelti atsakovei bankroto bylą ir bankroto administratoriumi skirti UAB „Viva Lex“.

9Pareiškėja UAB „Visvilas“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Hobista“ iškėlimo, kuriame bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Renavita“. Nurodo, kad pareiškėja yra atsakovės kreditorius, o atsakovės skola UAB „Visvilas“ sudaro 4854,68 Lt.

10Trečiasis asmuo VšĮ „Salarium“ nurodo, kad atsakovė jam yra skolinga 150 Lt, prašo bankroto administratoriumi skirti UAB „Ritava“.

11Trečiasis asmuo UAB „X LAW“ nurodo, kad ji teikė atsakovei teisines paslaugas, tačiau atsakovė už jas neatsiskaitė, įsiskolinimas siekia 500,00 Lt. Bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Stinkoma“.

12Atsakovė UAB „Hobista“ pateikė teismui reikalautus finansinės atskaitomybės dokumentus, be to, papildomame prašyme nurodė, kad sutiktų, jei bankroto administratoriumi būtų paskirta UAB „Viva Lex“.

13Pareiškimai tenkintini.

14LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 str. nustatyta, kad įmonės kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas ar likviduojamos įmonės likvidatorius (ĮBĮ 5 str.) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

15Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

16Šiaulių apygardos teismas 2014-01-09 nutartimi įpareigojo UAB „Hobista“ vadovą per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (1 t., 41 b. l.).

17Atsakovės vadovas A. Č. 2014-01-20 pateikė teismui turimus atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentus. Iš atsakovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įsipareigojimai kreditoriams siekia 7466168,71 Lt, be to, įmonės vadovo teigimu, visi šie įsipareigojimai yra pradelsti (1 t., 144–146 b. l.). Iš 2013-12-31 balanso matyti, kad įmonė turi turto už 4648416 Lt, tarp jo ilgalaikio turto už 3897798 Lt (dalis turto įkeista) ir trumpalaikio turto už 750618 (147 b. l.). Iš pateiktos atsakovės 2013-12-31 peno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonės nuostoliai 2013 metais sudarė 476128 Lt (1 t., 149 b. l.). Kaip matyti iš šių byloje esančių duomenų, akivaizdu, kad UAB „Hobista“ skolos kreditoriams (pagal įmonės pradelstus įsipareigojimus ir turimo turto santykį) viršija 50 procentų įmonės turto, įmonė veiklos nebevykdo. Atsižvelgdamas į anksčiau paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

18Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

19Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

20Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti A. M., UAB „Valeksa“, UAB „Ekvalda“, UAB „Nemokumo sprendimai“, UAB „Renavita“, UAB „Ritava“, UAB „Stinkoma“, UAB „Viva Lex“. Siūlomos administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (1 t., 46, 154 b. l., 2 t., 110–111, 149, 166–167 b. l.).

21Įvertinus tai, kad visi administratoriai yra tinkami, tačiau siekiant, kad bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, atsižvelgiant į bankroto administratorių veiklos teritoriją, administratoriumi, pasinaudojus teismo diskrecijos teise, skirtina UAB „Nemokumo sprendimai“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA173) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

22Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

24

  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Hobista“ (įmonės kodas 300051453, buveinė – Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Juodpelkio g. 3).
  2. Bankrutuojančios UAB „Hobista“ administratoriumi skirti UAB „Nemokumo sprendimai“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA173) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Areštuoti UAB „Hobista“ (įmonės kodas 300051453) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  4. Uždrausti UAB „Hobista“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  5. Nustatyti UAB „Hobista“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  8. UAB „Hobista“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Hobista“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

25Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Pareiškėjas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl... 3. AKTSIASELTS BALTEM, veikiantis per struktūrinį padalinį AS Baltem Vilniaus... 4. Pareiškėja BAB bankas Snoras pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. Pareiškėja UAB „Ivetra ir Ko“ taip pat pateikė teismui pareiškimą dėl... 6. Pareiškėjas A. S. pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 7. Pareiškėja UAB „Granitas“, pateikusi pareiškimą dėl bankroto bylos... 8. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Hobista“ taip... 9. Pareiškėja UAB „Visvilas“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos UAB... 10. Trečiasis asmuo VšĮ „Salarium“ nurodo, kad atsakovė jam yra skolinga... 11. Trečiasis asmuo UAB „X LAW“ nurodo, kad ji teikė atsakovei teisines... 12. Atsakovė UAB „Hobista“ pateikė teismui reikalautus finansinės... 13. Pareiškimai tenkintini.... 14. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 str. nustatyta, kad... 15. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama,... 16. Šiaulių apygardos teismas 2014-01-09 nutartimi įpareigojo UAB „Hobista“... 17. Atsakovės vadovas A. Č. 2014-01-20 pateikė teismui turimus atsakovės... 18. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 19. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 20. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti A. M., UAB... 21. Įvertinus tai, kad visi administratoriai yra tinkami, tačiau siekiant, kad... 22. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 24.
  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Hobista“ (įmonės kodas... 25. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...