Byla P2-1478-374/2015
Dėl vykdymo veiksmų atlikimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje tvirtinimo klausimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės Svajonės Žukaitienės patvarkymo dėl vykdymo veiksmų atlikimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje tvirtinimo klausimą,

Nustatė

2Antstolė pateikė teismui patvirtinti patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atlikimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje.

3Patvarkymą atsisakytina tvirtinti.

4Antstolė Svajonė Žukaitienė vykdo išieškojimą pagal Lazdijų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.( - ) dėl skolos, palūkanų, ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo solidariai iš L. P. ir S. P. išieškotojo „Swedbank“, AB naudai.

5CPK 651 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. CPK 651 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad sprendžiant klausimą, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, be kitų įstatyme nurodytų aplinkybių, patikrinama, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio. Pagal CPK 590 straipsnio 1 dalį, jeigu skolininkas yra fizinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo pagal šio asmens gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą.

6CPK 591 straipsnyje nustatyta, kad antstolis norėdamas atlikti veiksmus kito antstolio teritorijoje surašo motyvuotą patvarkymą, kurį turi patvirtinti rezoliucija apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Taip pat, nustatyta, jog esant realiam pavojui, kad išieškomas turtas gali būti paslėptas, antstolis be teisėjo leidimo gali tęsti pradėtus vykdymo veiksmus kito antstolio teritorijoje – areštuoti turtą ir paskirti jo saugotoją. Tačiau, tokiu atveju antstolis apylinkės teismo teisėjui apie atliktus veiksmus turi pranešti ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Be kita ko, apie atliktus veiksmus per tris darbo dienas, privalomai turi būti pranešama ir tam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje veiksmai buvo atlikti. Antstolis vykdymo veiksmus reglamentuojančių teisės normų privalo laikytis griežtai (Vilniaus apygardos nutartis civilinėje byloje 2S-481-467/2011).

7Antstolė prašo teismo patvirtini patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atlikimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje ir patvirtinus tęsti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Antstolė nurodo, kad skolininko L. P. vardu yra registruota namų valda, esanti adresu ( - ), kurią ji yra areštavusi, o pats skolininkas gyvena ( - ) mieste. Kadangi didelė dalis skolos kreditoriui yra nepadengta, tikslinga būtų realizuoti L. P. priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), o dėl to reikalinga tęsti vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje.

8Kartu su patvarkymu pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esantys duomenys patvirtina, kad ( - ) turto arešto aktu antstolė Svajonė Žukaitienė areštavo skolininko L. P. turtą, kuris ( - ). Tokiu būdu, antstolė ( - ) atliko veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. Kaip jau buvo minėta, esant realiam pavojui, jog išieškomas turtas gali būti paslėptas, antstolis be teisėjo leidimo gali tęsti pradėtus vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje – areštuoti turtą ir paskirti jo saugotoją. Šiuo atveju apie atliktus vykdymo veiksmus antstolė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų atlikimo raštu praneša apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjui. Visais atvejais apie vykdymo veiksmus, atliktus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, antstolis per tris darbo dienas nuo tų veiksmų atlikimo dienos turi raštu pranešti tam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje veiksmai buvo atlikti. Antstolė ( - ) turto arešto aktu areštavusi skolininko turtą, kuris yra ( - ), turėjo pareigą pranešti apie savo veiksmus apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolės kontoros buveinė, teisėjui bei tam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje veiksmai buvo atlikti, tačiau vykdomojoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad antstolė tokius veiksmus atliko. Tuo tarpu įstatyme nurodyta, kad tokie veiksmai turėjo būti atlikti. Jokių objektyvių priežasčių, trukdžiusių atlikti minėtus veiksmus, iš pateiktos vykdomosios medžiagos nenustatyta. CPK imperatyviai nustato antstolio pareigą pranešti kitiems antstoliams ir teismui apie bet kokius atliktus vykdymo veiksmus, šiuo atveju turto, esančio kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, areštą. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, tarp jų – teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas (CPK 587 str. 1 p.). Antstolio procesinę veiklą pagal CPK 594 str. kontroliuoja teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2008 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2008; 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013). Taigi, antstolis vykdymo veiksmus reglamentuojančių teisės normų privalo laikytis griežtai, todėl teismas sprendžia, kad antstolė nesilaikė CPK 591 straipsnyje nustatytų taisyklių ir informavimo terminų. Todėl įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgdamas į teismų formuojamą praktiką (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-135-450/2014), teismas daro išvadą, kad pateiktas patvarkymas dėl vykdymo veiksmų atlikimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje negali būti tvirtinamas, todėl atsisakytina tvirtinti antstolės Svajonės Žukaitienės 2015-02-25 patvarkymą Nr. ( - ) dėl vykdymo veiksmų atlikimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje.

9Vadovaudamasis LR CPK 591, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

10Atsisakyti tvirtinti antstolės Svajonės Žukaitienės 2015-02-25 patvarkymą Nr. ( - ) dėl vykdymo veiksmų atlikimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje.

11Nutarties kopiją siųsti antstolei.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai