Byla 2A-1151-516/2011
Dėl žalos, kylančios iš vartojimo sutarties, atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Vitalijos M. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. M. D. ieškinį atsakovui UAB „BPC Travel“ dėl žalos, kylančios iš vartojimo sutarties, atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovė V.M. D. kreipėsi į teismą su ieškininiu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB “BPC Travel” 3298 Lt žalą bei bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad ieškovė, įgaliota D. D., 2009-12-08 pas atsakovą įsigijo 2 bilietus, skirtus D. D. ir V. M., ( - ) skrydžiui ( - ), už kuriuos sumokėjo 3820 Lt. 2009-12-10, 10:00 val. ieškovė paskambino UAB „BPC travel“, prašydama atidėti išvykimą, o atsakovas ieškovės prašymu, paaiškinęs, kad už skrydžio atidėjimą mokėtina 100 Eur bauda, skrydį minėtu maršrutu rezervavo 2010-01-11. Ieškovė 2009-12-11 paskambinusi atsakovui, sužinojo, kad pasikeisti bilietus ji turi atvykti į UAB „BPC travel“ būstinę, tačiau nebuvo nurodytas galutinis atvykimo terminas. 2009-12-14 ieškovė, kartu su D. D. ir V. M., nuvyko pas atsakovą ir sužinojo, kad bilietai turėjo būti pakeisti iki skrydžio datos, todėl to nepadarius, pinigai už bilietus negrąžinami, o norint vykti sekančiu reisu, būtina pirkti naujus bilietus. Taip pat ieškovei buvo išaiškinta, kad bilietai gali būti pakeisti tik pateikus asmens dokumentą. Skrydžių bendrovė ir Vartotojų teisų apsaugos tarnyba pateiktose išvadose nurodė, kad ieškovei turi būti grąžinti pinigai už bilietus. Ieškovės teigimu, atsakovas turėjo pareigą informuoti ją apie bilietų keitimo tvarką ir terminus, tačiau pastarajam šios pareigos neįvykdžius, tenka pareiga grąžinti pinigus už bilietus. Atsakovas ieškovei grąžino 522 Lt oro uosto mokesčių, todėl dar liko skolingas 3298 Lt sumą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Teismas priteisė iš ieškovės V. M. D. atsakovui UAB „BPC travel“, 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nustatė, kad ieškovė D. D. ir V. M. vardu nupirko du bilietus skrydžiui. Tokiu būdu, teismas laikė, kad ieškovė, atstovaudama minėtus asmenis, jų vardu sudarė keleivių vežimo sutartį su oro skrydžių bendrove, kurios atstovas yra atsakovas. Sutinkamai su LR CK 2.133 straipsnio 1 dalies norma, atstovo atstovaujamojo vardu sudarytas sandoris teises bei pareigas sukuria atstovaujamajam, bet ne pačiam atstovui. Todėl teismas sprendė, kad keleivių vežimo sutarties šalys buvo D. D., V. M. bei oro skrydžių bendrovė, vadinasi tik, būtent, minėti asmenys (keleiviai) įgijo teises ir pareigas, susijusias su bilietais.

10Ieškovė nurodo, kad ji nebuvo informuota apie aplinkybę, kad bilietai turi būti pakeisti iki skrydžio datos, tuo tarpu UAB „BPC travel“ darbuotojas leido jai suprasti, kad bilietai rezervuoti 2010-01-11 skrydžiui.

11Atsakovo ir liudytojos teigimu, pirkėjas kiekvieną kartą prieš įsigydamas bilietus turi galimybę susipažinti su bilietų keitimo taisyklėmis, be to, telefoninio pokalbio metu ieškovei buvo išaiškinta bilietų keitimo tvarka. Todėl, teismas laikė, kad ieškovė turėjo žinoti, jog norint pakeisti bilietus, būtina prieš skrydį atvykti pas atsakovą ir sumokėti nustatytą baudą.

12Be to, LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintas protingumo principas reškia, kad asmens veiksmus konkrečioje situacijoje būtina vertinti pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus, t.y. racionalaus, protingo asmens elgesio adekvačioje situacijoje etaloną. Vadinasi, asmuo kiekvienu atveju turi įvertinti reikšmingas aplinkybes. Ieškovei, kaip veiksniam asmeniui, taip pat taikytinas protingo žmogaus kriterijus. Tokiu atveju, teismo nuomone, ieškovė, trečiųjų asmenų naudai sudarydama keleivių vežimo sutartį, ne tik turėjo pareigą susipažinti su bilietų keitimo taisyklėmis, bet ir suvokti, kad vienos paslaugos pakeitimas kita turi būti įvykdytas dar prieš suteikiant pirmąją paslaugą. Priešingu atveju, paslaugų teikėjas turėtų už tą pačią kainą du kartus teikti paslaugas, kas prieštarautų teisingumo ir sąžiningumo principams. Analogiškai preziumuotina, kad ieškovė turėjo suprasti, kad, atsižvelgiant į aplinkybę, jo bilietai yra nupirkti konkrečių asmenų vardu, tų pačių asmenų vardu ir yra keistini. Telefoninio pokalbio metu nėra galimybės nustatyti asmens tapatybę ar sumokėti baudą, vadinasi, toks asmuo turi pareigą asmeniškai ar per atstovą atvykti pas paslaugų teikėjo atstovą ir, įrodęs savo tapatybę bei sumokėjęs baudą, pakeisti bilietus. Tokius veiksmus iki skrydžio pradžios, sutinkamai su galiojančio protingumo principo turiniu, privalėjo atlikti ir asmenys, kurių vardu sudaryta keleivių vežimo sutartis, arba jų atstovai.

13Kadangi ieškovei turėjo būti žinomos ir suvokiamos bilietų keitimo taisyklės ir tvarka, tačiau bilietai nustatyta tvarka ir terminais pakeisti nebuvo, skrydis įvyko, todėl, teismas padarė išvadą, kad ieškovės argumentai dėl atsakovo pareigos suteikti informaciją nevykdymo yra nepagrįsti.

14Teismas pabrėžė, kad teismui konstatavus, jog keleivių vežimo sutarties pagrindu ne ieškovė, o D. D. ir V. M. įgijo teises ir pareigas, laikytina, kad būtent D. D. ir V. M. turi teisę reikšti reikalavimus dėl pinigų už bilietus grąžinimo. Tuo tarpu, kadangi atsakovas yra tik oro skrydžių bendrovės atstovas, UAB „BPC travel“ nelaikytinas tinkamu deliktinės atsakomybės subjektu. Tokiu atveju reikalavimas dėl piniginių lėšų už bilietus grąžinimo gali būti reiškiamas tik santykiuose tarp D. D. , V. M. ir skrydžių paslaugas teikiančios bendrovės, neatsižvelgiant į aplinkybę, kad oro skydžių bendrovė yra nurodžiusi, jog pinigų grąžinimo klausimą turi spręsti jos atstovas.

15LR civilinis kodeksas numato, kad esminiai civilinės atsakomybės pagrindai yra žala, priežastinis ryšys ir neteisėti veiksmai. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad atsakovas, kaip paslaugų teikėjo atstovas, savo veiksmais ar neveikimu nepažeidė ieškovės teisėtų interesų – nepadarė neteisėtų veiksmų, todėl, laikytina, kad civilinė atsakomybė atsakovui neatsirado, o tenkinti ieškovės reikalavimo dėl žalos priteisimo nėra pagrindo.

16III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Apeliaciniu skundu ieškovė V.M. D. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti.

18Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje teismas nurodė, kad tik D. D. ir V. M. (keleiviai) įgijo teise ir pareigas, susijusias su bilietais, ir būtent jie turi teisę reikšti reikalavimus dėl pinigų už bilietus grąžinimo. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas.
  2. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė CK 2.133 str. Teigia, kad bilietų pirkimo metu apeliantė neveikė kaip D. D. ir V. M. atstovas, apeliantė atsakovui nepateikė jokių atstovavimą patvirtinančių dokumentų, nes jie nėra būtini. Dėl bilietų pirkimo į atsakovo biurą jie vyko visi trys, ieškovė apmokėjo už D. D. ir V. M., t.y. sudarė sutartį trečiojo asmens naudai. Apeliantės nuomone, šiuo atveju tiek ji, tiek tretieji asmenys D. D. ir V. M. sutartyje veikė kaip kreditoriai, o įvertinant tai, kad už lėktuvo bilietus ieškovė mokėjo savo asmeninėmis lėšomis, žala padaryta ir turi būti atlyginta ieškovei.
  3. byloje esančiuose rašytiniuose įrodymuose – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarime, Civilinės aviacijos administracijos rašte konstatuojama, jog išanalizavus situaciją galima daryti išvadą, kad keleivis nebuvo tinkamai informuotas apie pagrindines bilietui taikomas sąlygas. Šie rašytiniai įrodymai ( - ) str. 1 d. prasme laikytini oficialiais rašytiniais įrodymais, turinčiais didesnę įrodomąją galią. Apeliantės teigimu, šiuose dokumentuose nurodytos aplinkybės suteikia pakankamą pagrindą teigti, kad atsakovo teiginiai apie tai, jog jis tinkamai informavo apie bilietų keitimo sąlygas ir tvarką, nepagrįsti jokiais byloje esančiais įrodymais. Apeliantės nuomone, šiuo atveju yra visos būtinos sąlygos atsakomybei už žalą atsirasti, t.y.: 1) yra žala – turėtos išlaidos, 2) bilietus pakeisti kitais ar grąžinti 3298 Lt atstovas atsisakė tik todėl, kad buvo per vėlai kreiptasi dėl bilietų keitimo ar bilietų grąžinimo į atsakovą, kaip to reikalauja taisyklės, 3) į atsakovą kreiptasi buvo kreiptasi per vėlai todėl, kad jis, nurodęs, jog galima pakeisti bilietus sumokėjus papildomą mokestį, neinformavo, kad tai galima padaryti iki tam tikros datos ir laiko; 4) byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas nevykdė nustatytų pareigų. Taigi žala atsirado dėl atsakovo kaltės.
  4. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas yra netinkamas deliktinės atsakomybės subjektas. Kadangi žala padaryta dėl atsakovo kaltų neteisėtų veiksmų – UAB „BPS Travel“ nesuteikė išsamios informacijos apie skrydžių bilietų keitimo sąlygas, atsakovas tiesiogiai atsakingas už ieškovei padarytą žalą ir yra tinkamas deliktinės atsakomybės subjektas. Būtent dėl atsakovo kaltės buvo prarasta galimybė pasikeiti bilietus už papildomą priemoką arba susigrąžinti už bilietus sumokėtus pinigus
  5. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš ieškovės atsakovui priteisė 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teigia, kad ši suma yra nepagrįstai didelė, neatitinkantis LR Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų Rekomendacijų. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovą atstovavęs advokatas jam paslaugas teikia nuolat.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „BPC Travel“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Teigia, kad teismas pasisakė tik dėl to, kad ieškovė neturi reikalavimo teisės į atsakovą, kadangi ieškovė pati dėl neįvykusio skrydžio žalos patirti negalėjo. Nei D. D., nei V. M. jokių reikalavimų atsakovui nereiškė ir bylos nagrinėjime nedalyvavo. Atsakovas pabrėžia, kad D. D. yra ieškovės sūnus, todėl jis tikrai žinojo arba pagal galimybes turėjo ir galėjo žinoti apie ieškovės pradėtą ginčo teiseną. Šie asmenys nereiškė ieškovui jokių reikalavimų ir prašymo įstoti į bylą. Todėl būtų nesąžininga kitų proceso dalyvių atžvilgiu įtraukti į bylą trečiuosius asmenis, jiems žinant apie atitinkamą reikalavimą, tokiems tretiesiems asmenims nepareiškus tokio prašymo ir vėliau atidėlioti bylos išsprendimą dėl šių asmenų nedalyvavimo. Jeigu D. D. ar V. M. turi kažkokių reikalavimų atsakovui arba vežėjui, jie gali tuos reikalavimus reikšti savarankiškai.

21Nurodo, jog ieškovė pripažino, kad pirko bilietus tretiesiems asmenims, tačiau pati niekur neketino vykti. Su bilietų keitimo ir kitomis vežimo taisyklėmis ieškovė buvo supažindinta juos perkant, vėliau visi reikalavimai dar buvo patikslinti ieškovei paskambinus į kelionių agentūrą. Ieškovė patvirtino, kad su atsakovu buvo susisiekta iki skrydžio datos telefonu, ieškovei nurodyta atvykti su asmens dokumentais į atsakovo būstinę ir sumokėti 100 eurų bilietų keitimo mokestį iki skrydžio, jeigu ji nori keisti vežimo sąlygas. Ieškovė šios sąlygos neįvykdė, todėl bilietai iki skrydžio nebuvo pakeisti. Atsakovas pažymi, jeigu jis būtų pakeitęs trečiųjų asmenų bilietus ieškovės pageidavimu skambinimo metu, tuomet analogiškus reikalavimus galėtų reikšti D. D. ir V. M. ir reikalauti žalos atlyginimo, kad tai buvo padaryta nesant šių asmenų įgaliojimo ir sutikimo. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad keleivis V. M. būtų įgalinusi ieškovę savarankiškai veikti jos vardu. Todėl ieškovė neturėjo teisės apskritai reikšti jokių reikalavimų V. M. vardu ir jos vardu realizuoti kitų teisių, kildinamų iš bilietų.

22Dėl deliktinės atsakomybės subjekto pažymi, kad lėšos, už nupirktus iš atsakovo, kuris yra kelionių agentas, bilietus, buvo pervestos aviakompanijai, išskyrus bilieto dalį už oro mokesčius, kuris buvo grąžintas mokėtojui. Apskritai atsakovas negali būti deliktinės atsakomybės subjektas šioje byloje, nes keleivių vežimo sutartis buvo sudaryta su vežėju, o ne kelionių agentūra. Todėl visos pretenzijos dėl tariamai pažeistų keleivių teisių turi būti reiškiamos aviakompanijai tiesiogiai.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo, jog sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti atsižvelgta į tai, kad atsakovo vardu buvo rengiamas atsiliepimas, triplikas, atsakovo atstovas vyko į teismą susipažinti su byla, bendravo su ieškovu dėl galimo taikaus ginčo sprendimo, byla buvo sprendžiama dviejuose teismo posėdžiuose.

24Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 4 p.).

25IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

26Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d. nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra šio kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (LR 320 str. 2 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

27Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas konstatuoja CPK 329 str. str. 2 d. 2 p. numatyto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo egzistavimą- pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų.

28Remiantis CPK 266 str., teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų. Ši teisės norma reiškia, jog teismo priimtas sprendimas gali sukelti teises ir pareigas tik dalyvavusiems byloje asmenims, o jeigu teismo sprendimas gali turėti įtakos kitų asmenų teisėms ir pareigoms, jie turi būti įtraukiami dalyvauti byloje šalių prašymu ar teismo iniciatyva (Civilinio proceso kodekso 47 str.).

29Teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra pripažįstamas tais atvejais, kai tai susiję su įstatymo nurodytais padariniais – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų tam tikrų teisių ar pareigų. Įstatymo sąvokos ,,teismas nusprendė“ turinys atskleistas kasacinio teismo praktikoje: nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 18 d. nutartį civilinėje byloje bendrija „Spaudos rūmai” v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., Nr. 3K-3-180/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje O. L. v. E. L., bylos Nr. 3K-3-391/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje individuali įmonė „Du broliai“ v. UAB „Baltic express“, bylos Nr. 3K-3-346/2009; kt.).

30Tai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokius įstatymo nustatytus teisinius padarinius teismo sprendimas sukėlė šiam asmeniui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartį civilinėje byloje A. F. v. UAB „Lietuvos rytas“, bylos Nr. 3K-3-265/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje O. L. v. E. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-391/2009; kt.).

31`Šiuo atveju byloje buvo sprendžiamas atsakovo UAB ,,BPC Travel“ civilinės atsakomybės ieškovei klausimas. Teismas, remdamasis bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybėmis bei šalių pateiktais įrodymais konstatavo, kad keleivių vežimo sutartis, kurios pagrindu ieškovė prašo atlyginti žalą, buvo sudaryta ne tarp ieškovės ir atsakovo, o tarp D. D. ir V. M. iš vienos pusės (keleiviai) bei skrydžių bedrovės (teismo sprendime ji nėra įvardijama)- iš kitos pusės (vežėjas).

32Teismo sprendime, be kita ko, nurodoma, kad ieškovė neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo, kadangi materialinio teisinio santykio dalyviais (keleivių vežimo sutarties šalimis) buvo D. D. ir V. M., o atsakovu patraukta UAB ,,BPC Travel“ negali atsakyti pagal ieškinį, kadangi atsakovas yra tik skrydžių bendrovės atstovas. Taigi, teismo sprendimu yra nuspręsta tiek dėl neįtrauktų dalyvauti ieškovės pusėje D. D. ir V. M., tiek ir dėl skrydžių bendrovių Alitalia bei Airfrance neįtrauktų dalyvauti atsakovo pusėje, teisių. Pažymėtina, kad pinigus, gautus už bilietus, atsakovas nurodo pervedęs skrydžių bendrovei, tačiau nėra įvardijama, kuriai iš šių bendrovių pinigai buvo pervesti ir pagal byloje pateiktus įrodymus nėra galimybės šią aplinkybę nustatyti.

33Apeliacinės instancijos teismas pastebi, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, sprendime aiškiai įvardijęs ieškovę kaip nesančią ginčijamų materialinių teisnių santykių subjektą, t.y. kaip netinkamą ieškovę, detaliai pasisakė dėl jos veiksmų vertinimo atidaus, rūpestingo asmens standartų požiūriu. Teismas, nurodęs, kad atstovo sudarytas sandoris teises ir pareigas sukuria ne atstovui, o atstovaujamajam ir atlikęs atstovo veiksmų teisinį vertinimą, teismo sprendimu pasisakė dėl atstovaujamųjų teisių bei pareigų įgyvendinimo aplinkybių, nors atstovaujamieji nebuvo įtraukti dalyvauti byloje, neturėjo galimybės pareikšti savo pozicijos byloje nagrinėjamais klausimais, o, esant tokio turinio teismo sprendimui, atstovaujamųjų reikalavimų reiškimas praktiškai neturėtų teisinės perspektyvos.

34Pažymėtina, jog ieškovės atstovas teismo posėdžio metu reiškė prašymą dėl D. D. ir V. M. įtraukimo dalyvauti byloje trečiais asmenimis; teismas šio prašymo netenkino, nors tuo atveju, kai iš šalių teisnių santykių yra pagrindo spręsti, kad teismo sprendimas gali sukleti tam tikras teises bei pareigas asmenims, neįtrauktiems dalyvauti byloje, teismas šiuos asmenis privalo įtraukti trečiais asmenimis savo iniciatyva. Atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma aplinkybę, esą D. D. ir V. M. žinojo apie vykstantį procesą ir nereiškė pageidavimo į jį įstoti, nepaneigia nurodytų aplinkybių, jog teismas sprendime nusprendė dėl jų materialiųjų teisių bei pareigų, jų neįtraukęs dalyvauti byloje, o tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 d. 2 p.).

35Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjant bylą, buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės (Civilinio proceso kodekso 11 str. 1 d.): tuo atveju, kai rašytinis įrodymas surašytas ne valstybine kalba, kartu turi būtui pateikiamas nustatyta tvarka patvirtintas jo vertimas (Civilinio proceso kodekso 198 str. 2 d.). Atsakovas yra pateikę į bylą dokumentą, turintį patvirtinti gautų už bilietus pinigų pervedimą aviakompanijai (b.l. 46-47), D. D. ir V. M. elektroninius bilietus (b.l. 50-53), taip pat aviakompanijų ,,Alitalia“ ir ,,A. F.“ narystę Tarptautinėje oro transporto asociacijoje turintys patvirtinti įrodymai (b.l. 48-49), kurie nėra išversti į lietuvių kalbą. Kadangi proceso kalbos taisyklių pažeidimu apeliaciniame skunde nėra remiamasi, šis pažeidimas nelaikytinas savarankišku absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (Civilinio proceso kodekso 329 str. 3 d. 2 p.), tačiau apeliacinės instancijos teismas šiuo aspektu konstatuoja Civilinio proceso normų pažeidimą, dėl kurio galėjo būti neteisingai išspręsta byla CPK 329 str. 1 d..), kadangi faktinės aplinkybės, ar pinigai už bilietus iš tiesų buvo pervesti atitinkamoms aviakompanijoms, taip pat atstovaujant ieškovei nupirktų bilietų turinys, juose esanti informacija keleiviui gali turėti įtakos sprendžiant pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą.

36Dėl paminėto procesinių normų pažeidimo teismo sprendimas naikinamas (CPK 329 str. str. 1 d., 2 d. 2 p.), o byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui CPK 326 str. 4 p., 327 str. 1 d. 1 p.).

37Kadangi teismo sprendimas naikinamas dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, o byla perduodamas nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo teismas nesprendžia, nes tik priėmus galutinį sprendimą, galima išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tarp šalių (Civilinio proceso kodekso 93 str.).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

39Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Vitalijos... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovė V.M. D. kreipėsi į teismą su ieškininiu, prašydama priteisti iš... 6. Nurodė, kad ieškovė, įgaliota D. D., 2009-12-08 pas atsakovą įsigijo 2... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu... 9. Teismas nustatė, kad ieškovė D. D. ir V. M. vardu nupirko du bilietus... 10. Ieškovė nurodo, kad ji nebuvo informuota apie aplinkybę, kad bilietai turi... 11. Atsakovo ir liudytojos teigimu, pirkėjas kiekvieną kartą prieš įsigydamas... 12. Be to, LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintas protingumo principas reškia, kad... 13. Kadangi ieškovei turėjo būti žinomos ir suvokiamos bilietų keitimo... 14. Teismas pabrėžė, kad teismui konstatavus, jog keleivių vežimo sutarties... 15. LR civilinis kodeksas numato, kad esminiai civilinės atsakomybės pagrindai... 16. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Apeliaciniu skundu ieškovė V.M. D. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 18. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „BPC Travel“ prašo... 20. Teigia, kad teismas pasisakė tik dėl to, kad ieškovė neturi reikalavimo... 21. Nurodo, jog ieškovė pripažino, kad pirko bilietus tretiesiems asmenims,... 22. Dėl deliktinės atsakomybės subjekto pažymi, kad lėšos, už nupirktus iš... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo, jog sprendžiant bylinėjimosi išlaidų... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiamas pirmosios instancijos... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 26. Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d. nustatyta, kad bylos nagrinėjimo... 27. Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas konstatuoja CPK 329 str.... 28. Remiantis CPK 266 str., teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl... 29. Teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų... 30. Tai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės... 31. `Šiuo atveju byloje buvo sprendžiamas atsakovo UAB ,,BPC Travel“ civilinės... 32. Teismo sprendime, be kita ko, nurodoma, kad ieškovė neturi teisės reikalauti... 33. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, jog nagrinėjamu atveju pirmosios... 34. Pažymėtina, jog ieškovės atstovas teismo posėdžio metu reiškė prašymą... 35. Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjant bylą, buvo pažeistos proceso kalbos... 36. Dėl paminėto procesinių normų pažeidimo teismo sprendimas naikinamas (CPK... 37. Kadangi teismo sprendimas naikinamas dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo,... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 39. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2d. sprendimą...