Byla 2S-2019-577/2016
Dėl steigiamojo susirinkimo protokolo Nr. 1 panaikinimo ir pripažinimo profesinės sąjungos neteisėtai įsteigta, tretieji asmenys N. V., V. G., L. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens L. M. atskirąjį skundą bei atsakovės Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos prisidėjimą prie trečiojo asmens L. M. atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės valstybės įmonės Turto banko ieškinį atsakovei Turto banko kolektyvo profesinei sąjungai dėl steigiamojo susirinkimo protokolo Nr. 1 panaikinimo ir pripažinimo profesinės sąjungos neteisėtai įsteigta, tretieji asmenys N. V., V. G., L. M.,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Turto banko kolektyvo profesinei sąjungai, prašydama panaikinti Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos 2010-12-15 steigiamojo susirinkimo protokolą Nr. 1 dėl šios profsąjungos steigimo ir pripažinti neteisėtai įsteigta. Trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų į bylą įtraukti N. V., V. G. ir L. M.. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pateikė prašymą įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis (be savarankiškų reikalavimų) atsakovo pusėje naujai išrinktus Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos valdymo organo narius - V. U., R. M., R. I., R. K., D. C.. Prašyme nurodyta, kad tenkinus ieškovo reikalavimą dėl Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos įsiteigimo pripažinimo neteisėta, toks sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes dėl šių asmenų kaip darbuotojų atstovų įstatyminių garantijų (DK 134 str.). Pažymi, kad apie naujus valdymo organų narius ieškovas buvo informuotas (2015-04-20, 2015-05-11 raštai).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 27 d. nutartimi atsakovo Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos prašymo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis D. V., V. U., R. M., R. I., R. K., D. C. netenkino. Teismas įvertinęs ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad tretieji asmenys N. V., L. M. ir V. G. byloje dalyvauja dėl glaudaus ryšio su Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos įsteigimu. Teismo nuomone, DK 134 straipsnio nuostatos tikslas paneigia atsakovo atstovo nurodytą teismo sprendimo įtaką minimų asmenų teisėms ir pareigoms, nes nagrinėjamu atveju nėra sprendžiami darbdavio teisės atleisti darbuotojus piktnaudžiavimo atvejai, ginčas kilęs dėl profesinės sąjungos įsteigimo teisėtumo. Atsakovo įvardinti asmenys, išskyrus R. I., nedalyvavo Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos 2010-12-15 steigiamajame susirinkime, kuriame buvo priimtas ginčijamas byloje profesinės sąjungos steigiamasis dokumentas, Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos valdymo organo nariais tapo bylai neaktualiu laiku (nuo 2015-04-15). Sprendė, kad atsakovo nurodyti asmenys nėra susiję su byla, todėl teismui nekyla pareiga pasisakyti dėl šių asmenų teisių ir pareigų teismo sprendime. Teismas taip pat nenustatė R. I. įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu reikalingumo. Be to, vertino, kad prašymo dėl trečiųjų asmenų įtraukimo pateikimas ir šio asmens įtraukimas į bylą prieštarautų proceso operatyvumo ir koncentruotumo byloje reikalavimams. Atsakovas nuo naujų profesinės sąjungos narių paskyrimo nepasinaudojo teise prašyti įtraukti į bylą minėtus asmenis, tuo pačiu ir R. I., kaip susijusius su byla. Klausimą dėl trečiųjų asmenų įtraukimo atsakovo atstovas iškėlė tik 2016-06-08 teismo posėdyje, o tinkamai suformuluotą prašymą pateikė 2016-06-13. Kadangi Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos interesus byloje atstovauja profsąjungos pirmininkas D. V., teismas tokį profesinės sąjungos, įskaitant ir R. I. interesų, atstovavimą, sutinkamai su teisinio ginčo esme, proceso koncentruotumu ir ekonomiškumu (CPK 7 str.), laikė pakankamu.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, L. M. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos prašymą į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti dabartinius profesinės sąjungos valdybos narius. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad šios bylos išsprendimas neįtakos dabartinių valdybos narių teisių ir pareigų, nes jie, vadovaujantis DK 134 straipsniu bei Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsniu, turi teisines garantijas, kurių netektų ieškinio patenkinimo atveju. Pasak apelianto, prašymo netenkinimo atveju, teismas išspręstų ir patį narystės klausimą jiems nedalyvaujant. Taip pat nurodė, kad dabartiniai profesinės sąjungos valdybos nariai galėtų teismui pateikti paaiškinimus ir rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad priešingai, nei tvirtina ieškovė savo procesiniuose dokumentuose, atsakovas nuo pat įkūrimo pradžios buvo realiai veikiantis subjektas, aktyviai ginantis darbuotojų teises. Pasak apelianto, neįtraukus prašyme nurodytų valdybos narių, būtų sunkiai įsivaizduojama ir CK 2.114 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė suteikti laiko tarpą klaidų ištaisymui. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas buvusius valdymo organų narius trečiaisiais asmenimis įtraukė, nors teismo sprendimas tiek buvusių, tiek esamų valdymo organų narių teises įtakos vienodai.

6Atsakovė Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga pateikė prisidėjimą prie trečiojo asmens L. M. atskirojo skundo. Sutikdama su atskirojo skundo argumentais papildomai pažymėjo, kad TDO konvencija Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“, TDO konvencija Nr. 98 „Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo“ suteikia darbuotojams veiklos laisvės garantijas. Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga yra veikianti, daugiau kaip 20 narių šiuo metu vienijanti profsąjunga, todėl sprendimas pripažinti atsakovo įsteigimą neteisėtu tiesiogiai paliestų jos narius; būtų pažeistos TDO konvencijų nuostatos, sprendimu galimai ribojama ir varžoma veikiančios profsąjungos veikla, o minėti asmenys, nebūdami proceso dalyviais, neturėtų galimybės gintis nuo neteisėtų darbdavio reikalavimų. Taip pat mano, kad šie asmenys būtų diskriminuojami prieš jau įtrauktus trečiuosius asmenis.

7Ieškovė VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nutartį. Ieškovės manymu, atsakovė siekia vilkinti bylos nagrinėjimo procesą. Sutinka su teismo išvada, kad bylos esmė yra ne naujai išrinktų narių garantijos, o profesinės sąjungos steigimo aplinkybės, vykusios 2010-12-15. Pažymėjo, kad visi prašyme nurodyti asmenys (išskyrus D. V. ir R. I.) nedalyvavo profesinės sąjungos steigime ir jie nesusiję su šia byla; ieškovas D. V. ir R. I. dėl jų užimamų pareigų neturi pretenzijų, be to, jie dalyvauja byloje atstovaudami atsakovą. Pažymėjo, kad R. I. nėra pateikęs jokio prašymo dėl dalyvavimo procese, todėl mano, kad jis nepageidauja būti trečiuoju asmeniu; atskirąjį skundą pateikė trečiasis asmuo, kuris dalyvauja byloje ir jo teisės yra užtikrintos.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta tenkinti atsakovės prašymą įtraukti trečiaisiais asmenimis naujai išrinktus atsakovės valdymo organo narius.

10CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas (CPK 47 straipsnis). (...) Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2014 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Jei bylos ir trečiojo asmens materialiųjų teisių ir pareigų teisinis ryšys nepakankamas, teismas, atsižvelgdamas į CPK 7 straipsnį, turėtų atsisakyti priimti tokį asmenį dalyvauti byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010; kt.).

11Apeliacinės intsancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje yra išsamiai atskleistas trečiaisiais asmenimis prašomų įtraukti asmenų ryšys su byloje sprendžiamu klausimu. Iš ieškinio turinio matyti, kad reikalavimas panaikinti Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos steigiamojo susirinkimo protokolą Nr. 1 dėl šios profsąjungos steigimo ir pripažinimo neteisėtai įsteigta grindžiamas tuo, kad įsteigta nauja profsąjunga neturėjo reikiamo skaičiaus tinkamų steigėjų, taip pat įrodinėjami neteisėti tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai; nurodoma, kad atsakovė nuo įsteigimo nevykdė jokios profesinėms sąjungoms būdingos veiklos ir kt.

12Pagal Profesinių sąjungų 1 straipsnio 1 dalį, steigti ir stoti į profesines sąjungas bei dalyvauti jų veikloje turi teisę fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą. Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai. Taigi, prašyme akcentuojamas asmenų statusas (kaip valdybos narių) nėra susijęs su minėto juridinio asmens steigimo aplinkybėmis. Apeliantas neginčija skundžiamoje nutartyje nurodytos aplinkybės, kad D. V., V. U., R. M., R. K., D. C. nedalyvavo atsakovės 2010-12-15 steigiamajame susirinkime, kuriame buvo priimtas ginčijamas sprendimas, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo nepritarti teismo pozicijai, kad sprendžiant klausimą dėl profesinės sąjungos įsteigimo teisėtumo, nebus pasisakyta dėl naujai išrinktų valdymo organų narių teisių ir pareigų.

13Atsakovės prisidėjime prie atskirojo skundo nurodyti argumentai dėl prašomų įtraukti asmenų diskriminacijos yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas labai išsamiai pasisakė dėl įtrauktų trečiųjų asmenų (N. V., L. M. bei V. G.) ryšio su nagrinėjama byla, t.y. ieškinyje nurodytomis atsakovės steigimo aplinkybėmis; šie asmenys įtraukti ne kaip buvę Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos valdymo organų nariai. Ieškinio aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, su R. I. (kuris, kaip nurodyta skundžiamoje nutartyje, dalyvavo Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos 2010-12-15 steigiamajame susirinkime) veiksmais taip pat nėra siejamos.

14Apeliantas nurodo, kad ieškinio patenkinimo atveju profesinės sąjungos valdybos nariai netektų DK 134 straipsnyje bei Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje numatytų teisinių garantijų, be to, teigia, kad prašymo netenkinimo atveju, teismas išspręstų narystės klausimą jiems nedalyvaujant. Atsakovė, prisidėdama prie trečiojo asmens L. M. atskirojo skundo, taip pat pažymėjo, kad sprendimas pripažinti atsakovo įsteigimą neteisėtu tiesiogiai paliestų jos narius.

15Visų pirma, apeliacinės intsancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje pagrįstai atsižvelgta į tai, kad byloje nėra sprendžiami klausimai, susiję su darbdavio teisės atleisti darbuotojus piktnaudžiavimu, todėl atskirojo skundo argumentai, susiję su Darbo kodekso 134 straipsnyje bei Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje numatytomis garantijomis, nesudaro pagrindo spręsti apie nagrinėjamo ginčo sąsajas su prašomų įtraukti trečiųjų asmenų teisėmis. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad prašymas dėl naujų valdybos narių įtraukimo nebuvo siejamas su šių asmenų, kaip profesinės sąjųngos narių, teisėmis. Be to, atsižvelgiant į jau paminėtus argumentus dėl byloje sprendžiamo klausimo, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamos bylos ir profesinės sąjungos narių materialiųjų teisių ir pareigų teisinis ryšys nepakankamai glaudus, t. y. nutolęs.

16Apeliantas nurodo, kad dabartiniai profesinės sąjungos valdybos nariai galėtų teismui pateikti paaiškinimus bei rašytinius įrodymus, susijusius su ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis apie faktinę profesinės sąjungos veiklą, tačiau apeliantas ar atsakovė, siekdami įrodyti minėtas aplinkybes turi teisę prašyti minėtus asmenis apklausti liudytojais, patys pateikti papildomus įrodymus ir pan.

17Taip pat sutiktina, kad naujų trečiųjų asmenų įtraukimas į bylą prieštarautų proceso operatyvumo ir koncentruotumo principams (CPK 7 straipsnis), užvilkintų bylos nagrinėjimą. Akivaizdu, jog pripažinus visų profesinės sąjungos narių ar naujų valdybos narių teisę dalyvauti procese, tokią teisę įgytų ir kiti ateityje į profsąjungą įstosiantys ar naujais valdymo orgamnais tapsiantys asmenys. Pirmosios intsancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos, tuo pačiu ir R. I., interesus byloje atstovauja profsąjungos pirmininkas ir toks atstovavimas yra pakankamas.

18Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, įtraukimą į procesą, pagrįstai atsisakė prašyme nurodytus asmenis įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nutartis paliktina nepakeista, o trečiojo asmens L. M. atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Teismas vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 27 d. nutartimi atsakovo... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, L. M. pateikė... 6. Atsakovė Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga pateikė prisidėjimą prie... 7. Ieškovė VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atskirąjį... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 10. CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys... 11. Apeliacinės intsancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju skundžiamoje... 12. Pagal Profesinių sąjungų 1 straipsnio 1 dalį, steigti ir stoti į... 13. Atsakovės prisidėjime prie atskirojo skundo nurodyti argumentai dėl... 14. Apeliantas nurodo, kad ieškinio patenkinimo atveju profesinės sąjungos... 15. Visų pirma, apeliacinės intsancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje... 16. Apeliantas nurodo, kad dabartiniai profesinės sąjungos valdybos nariai... 17. Taip pat sutiktina, kad naujų trečiųjų asmenų įtraukimas į bylą... 18. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 19. Teismas vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 290-291... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nutartį palikti...