Byla 2-1267-835/2012
Dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Gitanai Baležentienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Tomui Talučiui, atsakovei J. L., jos atstovei advokatei Dianai Vaitkevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna Lietuvoje veikiančio per Amplico Life Pierwsze Amerykansko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna filialą ieškinį atsakovei J. L. dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas Amplico Life Pierwsze Amerykansko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna Lietuvoje veikiantis per Amplico Life Pierwsze Amerykansko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna filialą (toliau – ieškovo filialas Lietuvoje) prašo teismo priteisti iš atsakovės 32002,15 Lt skolą, 517,29 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2009-06-08 ieškovo filialas Lietuvoje su atsakove pasirašė Tarpininkavimo sutartį Nr.10/016, pagal kurią atsakovė įsipareigojo teikti draudimo tarpininkavimo paslaugas, o ieškovo filialas Lietuvoje įsipareigojo apskaičiuoti atsakovei mokėtiną komisinį atlyginimą ir jį sumokėti pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas. Ieškovo filialas Lietuvoje su atsakove 2009-06-08 sudarė Grupės konsultavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo ieškovo filialui Lietuvoje samdyti potencialius agentus, vykdyti jų apmokymus, priežiūrą ir t.t. 2010-02-10 ieškovo filialas Lietuvoje su atsakove sudarė Avansinio komisinio mokesčio sutartį, kurioje susitarė dėl avansinio komisinio mokėjimo atsakovei. 2011-05-01 šalys pasirašė sutartį dėl Avansinio komisinio mokesčio sutarties § 2 dalies 2 punkto pakeitimo, kitos nuostatos liko nepakeistos. 2011-10-04 atsakovė pateikė prašymą ieškovo filialui Lietuvoje dėl sutarčių nutraukimo. 2011-10-11 ieškovo filialas Lietuvoje pranešė atsakovei, kad Tarpininkavimo ir Grupės konsultavimo sutartys nutraukiamos nuo 2011-10-11 ir nurodė, jog atsakovė privalo sumokėti 32002,15 Lt skolą, susidariusią pagal sutarties dėl Avansinio komisinio mokesčio § 3 dalies 4 punkto sąlygas. Atsakovė į siūlymą nereagavo. 2011-11-23 pretenzija ieškovo filialas Lietuvoje pakartotinai nurodė atsakovei sumokėti skolą bei įspėjo, kad per 14 dienų neapmokėjus skolos, bus kreipiamasi į teismą. Iki šiol atsakovės skola yra neapmokėta.

4Atsakovė ir jos atstovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kas 2010-02-10 su ieškovo filialu Lietuvoje pasirašė Avansinio komisinio mokesčio sutartį (2011-05-01 jos pakeitimą) jų neskaičiuosi. Ji galvojo, kad 2009-06-08 sudarytos Tarpininkavimo ir Grupės konsultavimo sutartys nuo 2010-02-10, t. y. nuo tada kai buvo pasirašyti pakeitimai, negaliojo. Pagal Tarpininkavimo sutartį atsakovė ieškovo filialo Lietuvoje klientams siūlė draudimo poliusų sąlygas, priiminėjo klientų pasirašytus prašymus išduoti draudimo poliusus ir pateikdavo klientams išrašytus draudimo poliusus, atliko pirminius veiksmus, susijusius su atsiskaitymu išmokėti draudimo išmoką pagal draudimo sutartį. Pagal Grupės konsultavimo sutartį atsakovė samdė potencialius agentus, vykdė jų apmokymus, priežiūrą ir skatino ieškovo filialo Lietuvoje pardavėjus, su kuriais buvo sudarytos tarpininkavimo sutartys, siekė siūlyti, skatinti ir gauti paraiškas ieškovo filialo Lietuvoje produktams, kurie buvo siūlomi Lietuvoje. Darbas sekėsi puikiai, dirbo pagal ieškovo filialo Lietuvoje pateiktą planą. Pripažino, jog ne visada šį planą įvykdydavo. Ieškovo filialas Lietuvoje atsakovei mokėjo avansinį komisinį atlyginimą, dėl kurio šalys susitarė. Atsakovė neginčija fakto, kad gavo komisinius taip pat sutinka su jų dydžiu, tačiau mano, kad tai jos sąžiningai uždirbti pinigai ir ji nieko ieškovo filialui Lietuvoje neskolinga, tačiau prašo išdėstyti skolos mokėjimą dalimis jeigu teismas manys kitaip.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių ir jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad tarp ieškovo filialo Lietuvoje ir atsakovės 2009-06-08 buvo pasirašyta Tarpininkavimo sutartis Nr.10/016 (b. l. 11-26) ir sudaryta Grupės konsultavimo sutartis (b. l. 27-39), pagal kurias atsakovė įsipareigojo ieškovo filialo Lietuvoje vardu vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą, ieškovo filialui Lietuvoje samdyti potencialius agentus, vykdyti jų apmokymus, priežiūrą ir t.t., o ieškovo filialas Lietuvoje įsipareigojo apskaičiuoti atsakovei mokėtiną komisinį atlyginimą ir jį sumokėti šiose sutartyse ir jų prieduose numatytą atlyginimą. 2010-02-10 ieškovo filialas Lietuvoje su atsakove sudarė Avansinio komisinio mokesčio sutartį, kurioje susitarė dėl avansinio komisinio mokesčio mokėjimo atsakovei, t. y. sutarties § 2 dalies 2 punkte sutarta, kad Grupės konsultantas gaus kas mėnesį komisinio atlyginimo avansą, kurio dydis 2500,00 Lt. Šioje sutartyje nurodyta, kad mokėjimai bus mokami iki 2012-01-15 (b. l. 40-45). 2011-05-01 šalys pasirašė sutartį dėl šios sutarties § 2 dalies 2 punkto pakeitimo, kuriuo sumažino avansinio komisinio mokesčio dydį iki 2000,00 Lt (kitos nuostatos liko nepakeistos) (b. l. 46). Avansinio komisinio mokesčio sutarties § 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad atlyginimo mokėjimo metu Kompanija stabdo bet kokius komisinio atlyginimo ir papildomo komisinio atlyginimo pagal Tarpininkavimo ir Grupės konsultanto sutartis mokėjimus Grupės konsultantui. Grupės konsultantas, pasirašydamas šią sutartį, su tuo aiškiai sutiko. Atsakovė tvirtina, kad ji jaučiasi apgauta, nes pasitikėjo ieškovu, Avansinio komisinio mokesčio sutartį pasirašė neskaičiusi sutarties teksto, jos turinį suprato kitaip, todėl ji nieko ieškovui neskolinga. Teismas sprendžia, kad atsakovė, turinti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir pakankamai ilgai dirbusi draudimo agente, pati bendravusi su draudėjais ir ruošusi kitus draudimo agentus, privalėjo elgtis apdairiai ir rūpestingai. Pasirašydama šią sutartį atsakovė sutiko su sutarties sąlygomis ir privalo jas vykdyti. Atsakovė tiek iki šios sutarties pasirašymo, tiek po jo, vykdė savo įsipareigojimus pagal Tarpininkavimo ir Grupės konsultanto sutartis – ieškojo naujų draudimo agentų, rūpinosi jų paruošimu darbui ir t. t., ir už tai gaudavo iš ieškovo filialo Lietuvoje komisinį atlyginimą. 2011-10-11 atsakovės iniciatyva su ieškovo filialu Lietuvoje buvo nutrauktos tarp šalių pasirašytos Tarpininkavimo ir Grupės konsultavimo sutartys. Avansinio komisinio mokesčio sutarties § 3 dalies 3 punkte numatyta, kad jeigu avansinių mokėjimų suma, kuri buvo išmokėta Grupės konsultantui, remiantis šia sutartimi, yra didesnė nei faktiškai apskaičiuotas komisinis atlyginimas pagal draudimo Tarpininkavimo ir Grupės konsultavimo sutartis, tuomet skirtumas (Permoka) turi būti grąžinama Kompanijai, o § 4 dalies 2 punkte (b. l. 43) nustatyta, jog sutarties nutraukimo atveju permoka sumokama nedelsiant.

7Iš byloje esančių dokumentų (b. l 49, 53-74, 182) matyti, kad faktiškai apskaičiuotas komisinis atlyginimas pagal Tarpininkavimo ir Grupės konsultavimo sutartis atsakovei sudaro 5809,05 Lt, o pagal Avansinio komisinio mokėjimo sutartį viso buvo sumokėta 37811,20 Lt. Vadovaujantis sutarties dėl Avansinio komisinio mokėjimo § 3 dalies 4 punktu, sutarties nutraukimo dieną atsakovės skola sudarė 32002,15 Lt, kurią atsakovė privalo grąžinti ieškovui. Šios sumos dydžio atsakovė neginčija. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismas šios kategorijos bylose neprivalo rinkti įrodymus savo iniciatyva (CPK 179 str.). Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos CPK 185 straipsnyje. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmę sudaro laisvo įrodymų vertinimo principas. Šis principas reiškia tai, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusiškų ir objektyvių aplinkybių, kurios buvo išnagrinėtos įrodinėjimo proceso metu. Atsakovės ir jos atstovės argumentų, kad atsakovė neprivalo vykdyti sutarties, kad ieškovo filialas Lietuvoje ieškinyje nepagrįstai remiasi Avansinio komisinio mokesčio sutartimi ir negali reikalauti grąžinti atsakovei sumokėtą komisinį atlyginimą nutraukus tarpininkavimo ir Grupės konsultavimo sutartis, neįrodė. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės prie ieškinio pridėtais dokumentais patvirtintą dalį komisinio atlyginimo – 32002,15 Lt yra teisėtas ir pagrįstas, nes atsakovė nevykdė savo sutartinės pareigos – grąžinti jai sumokėtą komisinį atlyginimą, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

9Sutartyje numatyta, kad permoka, nutraukus sutartį, sumokama nedelsiant. 2011-10-11 raštu atsakovei buvo nurodytas 30 dienų terminas skolos sumokėjimui, tačiau atsakovė skolos nemokėjo. Todėl nuo 2011-11-11 iki ieškinio padavimo teismui dienos yra susidariusi 517,29 Lt palūkanų suma ((5/365/100)x118x32002,15 Lt - 517,29 Lt), kuri taip pat priteistina iš atsakovės. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog „Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovė praleido terminą mokėti, todėl iš atsakovės ieškovo filialui Lietuvoje naudai priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškinį patenkinus iš atsakovės ieškovo filialui Lietuvoje priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos už advokato pagalbą bei išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei. Ieškovo filialas Lietuvoje prašė priteisti 6020,25 Lt už advokato teisinę pagalbą. Šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne visos faktiškai sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Įvertinus tai, kad ginčo suma didelė (32519,44 Lt), nors nagrinėjama byla nesudėtinga (1 tomas), byla nepareikalavo didelių advokato darbo laiko sąnaudų, be to visų šių aplinkybių kontekste teismas taip pat atsižvelgia į atsakovės asmenį ir turtinę padėtį, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydis ženkliai mažintinas, priteisiant ieškovui 2504,56 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 98 str. 2 d. bei 3 str. 7 d., 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85 patvirtintos rekomendacijos dėl užmokesčio už advokato pagalbą).

11Atsakovės prašymas dėl skolos mokėjimo dalimis tenkintinas iš dalies, išdėstant skolos sumokėjimą per 48 mėnesius, nes ieškovas šiam prašymui iš dalies neprieštarauja, ir yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad dėl sunkios turtinės padėties atsakovė neišgali iš karto atsiskaityti su ieškovu.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, 284 straipsniu,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės ieškovo filialui Lietuvoje 32002,15 Lt skolą, 517,29 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-03-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 976,00 Lt žyminį mokestį ir 2504,56 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

15Sprendimo įvykdymą išdėstyti dalimis, įpareigojant atsakovę nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos 48 mėnesius mokėti po 750,00 Lt ieškovui.

16Priteisti iš atsakovės valstybei 21,67 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą (įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai